zondag 12 februari 2017

Verwarrende situaties creëren

Afhankelijk hoe u in het leven mag staan, moet u erg uit kijken met kritiek leveren, hetzij bij klachten, bezwaren deponeren bij gemeenten. Hoe terecht het ook mag zijn. De kans is namelijk groot dat men u terug gaat pakken, voor de geuite klachten, bezwaren. In ernst, afhankelijk van waar u mag staan in de maatschappij, onze samenleving. Bent u uitkeringsafhankelijk bedenk dan goed waaraan u begint, houdt er rekening mee dat ze u ook in een uitkeringspositie kunnen brengen, hetgeen ons overkomen is in 2010 en 2011!

Wat ons is overkomen nadien, kunt u elders lezen in dit blog, onder diverse artikelen, anders val ik keer op keer in herhaling. Hetgene in de andere artikelen benoemd is niet meer dan het creëren van  verwarrende situaties  voor, tegen ons.  Dat in opdracht van de gemeente, nadruk op wethouders, uitgevoerd door instanties door hen betaald vanuit subsidie, feitelijk uw geld, gemeenschapsgeld..De verwarrende situaties, creëren ze door isoleren, geen hulp verschaffen binnen het isolement, schuld creatie met o.a. behulp van de belastingdienst.Zo ook via het UWV, die klakkeloos veel te hoog loonbeslag moeten uitvoeren. Waar ook, door de gemeente aangestuurde, bewindvoerders niks tegen ondernemen of veel te laat. Wil je van een dergelijk bewindvoerder af, verbieden ze het doodleuk op straffe van, anders maar verder leven op straat en kinderen kwijt. Hieronder een voorbeeld, al vaker getoond. Waarin u ook kunt waarnemen dat ze je verplichten een overeenkomst aan te gaan, met in dit geval het Leger des Heils. Wie gewoon worden geacht om het vuile werk van Rijnstad en het RIBW over te nemen, wie eerder hebben gefaald in het beoogde doel van de gemeente!


Aanklikken om te vergroten

Ook de tweede bewindvoerder creëerde veel verwarrende situaties..Ook voor hem diende wij een ontslagverzoek in bij de rechter. Wat in tegenstelling tot het eerder verbod om Melse Wassink te mogen ontslaan, zie bovenstaande afbeelding, nu geen enkele reactie losmaakte bij de gemeente. ( Hij had ook gefaald ), De bewindvoerder werd snel ontslagen, niet gecontroleerd door de rechter op basis van onze redenen, benoemd in ons ontslagverzoek. Ook gaat het leger des Heils zich plots terugtrekken, bevestigd aan ons door een reactie onder een YouTube film van mij, wat in reactie ook weergeeft wat de gemeente nu met ons van plan is, zie onderstaande afbeelding

Aanklikken om te vergroten.

Conclusie ook het Leger des Heils heeft niet het beoogde doel kunnen bereiken onder drie jaar een onzin zorgleveringsovereenkomst, wat geen enkele zorg/hulp heeft gegenereerd..Waarom niet, gewoon om een verwarrende situatie te kunnen creëren in de hoop dat een dergelijke stuatie verward zou maken, nog steeds niet gelukt! Die ons wel €622= per maand ontnamen voor huur van een opvang, waar men vooral in voorzag om ons zoveel mogelijk financiële middelen te ontnemen om niet te kunnen ontsnappen aan de gemeente Arnhem. Die er veel voordeel bij hebben om ons aanhoudend te kunnen blijven controleren, ons tot aan het bot kapot te kunnen pesten, ook onze kinderen! De opgebouwde schulden, door hen gecreëerd in onze opgelegde isolement jaren na 2010, mogen nu het vuile werk gaan doen. Waar ze een zeer oude vordering voor te voorschijn toveren, waar wij 6 jaar niks over gehoord hebben. En  plots jawel daar was de vordering, nooit voor gemaand of wat dan ook, met nu weer een braaf, door het UWV uitgevoerd loonbeslag op mijn uitkering, waar wij alleen van kunnen eten en verder niks van kunnen betalen, zie de afbeelding hieronder!


Aanklikken om te vergroten


GGN heeft niks van doen met een lening voor luxe, wel alles met een vals opgezette huisuitzetting, waar wij dus 6 jaar niks over hebben vernomen. Duidelijk is dat de ontslagen bewindvoerder, geen beslagvrije voet berekening heeft doorgestuurd of wordt genegeerd door GNN. Als men dit gaat,aanhouden al is het voor één maand, genereert dat weer veel problemen. Huur, zorgpremie, energierekening, Ziggo, Water, zal voor ons weer niet te betalen zijn. Exact dezelfde klerenstreek ons al overkwam in 2010! Ik heb na berichtgeving een berekening van de beslagvrij voet toegestuurd, naar de GGN, waarop wij nog geen reactie hebben ontvangen. Nogal GGN eigen, gezien hun reputatie in Nederland. Eerder ook al met ze meegemaakt, jawel in 2010,. Men wilden toen niets, hadden ze ook al lak aan de beslagvrije voet die wettelijk bepaalt is. Het is dus heel goed mogelijk dat wederom een opgezette huisuitzetting ons weer te wachten staat, zoals beweerd wordt in de reactie van Alex Steenstra, Wie iemand anders is maar met dezelfde initialen, een gemeentelijke veiligheidsmanager, met veel valse macht! 

Geen idee of wij dit keer deze smerigheid kunnen overleven. Wij zijn inmiddels vele jaren kapot gepest, een hartoperatie en hartstilstand verder, wat de gemeente zelfs ook smerig misbruikt, die chronische ziekte. Groot probleem blijft gewoon de desinteresse van velen onder mede Nederlanders. Wat  ons ook de nek omdraait, dat tergend langzaam. Men creëert echt verwarrende situaties om een compleet gezin verward proberen te krijgen, het liefst psychotisch. Flink smerig en smeriger. Dat het gewoon kan in Nederland? Gewoon, omdat velen dit maar niet door hebben of niet willen zien!