vrijdag 31 maart 2017

Zelfmoord waardig leven

Onlangs las ik de aanhef op de website van Nico van den Ham. Ik ben het wel meer tegen gekomen op menig website. Meestal duidend op mensen, die voor zichzelf geen toekomst meer zien, vaak gebaseerd op een depressie die men doormaakt. Depressie dan vooral gebaseerd op een menselijke geest gesteldheid. Of te wel hersenen, die er geen heil meer inzien om verder te leven. Vaak samenhangend met een groot vraagteken, alsof het alleen maar voortkomt uit jezelf en de samenleving hierin geen enkele rol speelt. Waar het grote geld, overheid, gemeente, rechtsstaat, hulpverlenende instanties ook geen enkele rol in lijken te spelen. Want het lijkt ongrijpbaar, maar is het lang niet altijd, naar mijn bescheiden mening. Vaak zijn redenen wel degelijk aan te wijzen, maar waagt men zich er liever niet aan, omdat er dan veel in opspraak zal komen, wat men liever niet ziet ontstaan. Waarom, omdat dan wellicht een heel fout systeem onder vuur komt te staan, wat  menig geteisem in een verdienmodel voorziet, dus inkomen. De één zijn dood is in die zin, daadwerkelijk de ander zijn brood, maar vooral voor en meer luxe. Wonderlijk want menig van die gasten, werkzaam levend in en van het grote geld, nemen zelf geen genoegen waar ze u in laten en/of in dumpen. Wellicht een reden om u wel, mits u er in verzeild raakt, te voorzien van een zelfmoord waardig bestaan. Ze worden er tenslotte zelf beter van. 
Als ik onze ontstane situatie naga, heeft een zelfmoord waardig bestaan weinig van doen met onszelf, noch ons handelen. In het laatste hooguit iets van doen met niet alles zomaar te willen accepteren, wij willen weten waarom en hoe? Als wij daar geen antwoord op krijgen, ontstaat er bij ons een kritische houding. Wij dan  bijvoorbeeld wel een antwoord op de vragen proberen te krijgen via klachtenprocedures, hetzij rechtszaken, advocatuur. Iets wat je beter na kan laten, is ons gebleken, want dat geeft juist meer inhoud aan een zelfmoord waardig leven. Wat aan ons is gebleken, naarmate de jaren zijn verstreken, na onze eerste klachtenprocedures. Er ontstaat dan een situatie, waar men mensen, zoals wij, letterlijk trachten uit het leven te drukken, zo onopvallend mogelijk en zoveel mogelijk binnen, hetzij vanuit, wetten en regelgeving. Wat overigens aan mij bewijst dat wet en regel, zeker niet in het leven geroepen zijn om ons met name te beschermen, maar de eerder genoemden in de eerste alinea, beginnend met het grote geld en wat erna mee-hobbelt ten dienste van het grote geld. Waar de grote macht woont en heerst over dat wat ons regeert. Helaas speelt daar de zogenaamde onafhankelijke rechtsstaat een grote rol in, om het doel te bekrachtigen, doen of het rechtmatig is, echter grote kul. Veel vonnissen, beschikkingen, uitgesproken door de zwarte jurken geven dan ook alleen maar, op een zogenaamde onafhankelijk gerechtelijke basis een fundament, om derden grenzeloos te laten voorzien in een zelfmoord waardig leven van menig mensen leven. Het is maar al te vaak een verkapte doodstraf, waarbinnen men u van een lange aanloop voorziet, alvorens de dood toeslaat. Velen overleven dan ook uitspraken niet of krijgen nimmer meer het leven terug, wat ze vaker door andermans toedoen eerder hebben verloren, dan door eigen toedoen. Inzake geld is een vonnis, goed voor 20 jaar blijven pesten om schuldeisers , deurwaarders de mogelijkheid te geven, geld terug te verkrijgen. Wat o.a. zeker na 20 jaar, niet gemist is, noch het leven van de eiser in de weg heeft gestaan, men het net zo goed had kunnen laten zitten.Tja, men had het kunnen laten zitten, maar er is een levende handel in de doorverkoop van schulden en daarmee gepaard gaande vonnissen, het zijn namelijk waardepapieren. Het is mij al regelmatig overkomen dat ik na 10 jaar, plots weer betekend werd voor een dergelijke zeer oude schuld. Waar continu weer een vonnis van een rechter aan werd toegevoegd. De zogenaamde onafhankelijk rechtsstaat dus een bijdrage levert aan een commercieel, in mijn ogen crimineel handeltje. Dat om via een vonnis, ooit uitgesproken in het voordeel van de eerste schuldeiser de mogelijkheid verschaft, om een handelaar in schuldenaankopen, vaak de vierde of hoger, je jaren later mee om de oren kan slaan en geld van je kan eisen. Alleen dit al lijkt het mij wel bevestigd dat onze rechtsstaat alles behalve onafhankelijk is maar aan de basis staat opdat derden u jaren lang kunnen uitkleden, terwijl o.a de eerste schuldeiser met een fractie van het totaalbedrag, de schuld allang heeft doorverkocht. Een schuld, die u echter wel volledig en vaak met hele hoge extra kosten, wel door de strot geduwd krijgt. Dat vele jaren later op basis van een vonnis niet ten gunste uitgesproken van de nieuwe eiser, die handelt in schulden en uw leven gewoon daarom kapot kan maken. Gasten, criminelen die u plots en dat opnieuw en herhaald een zelfmoord waardig leven gunnen, met behulp van de rechtsstaat, in mijn ogen dan niet minder crimineel. Bezopen dat een vonnis, een beschikking wordt tot een waardepapier en ook te koop wordt aangeboden. Helaas ondersteunen veel deurwaarders dit soort lugubere opkoop bedrijven, regelmatig incasso bureau's, om alsnog zo'n zeer oude schuld te innen en dus een bijdrage leveren aan een zelfmoord waardig leven! Voor mij onmensen!


En helaas, ook inzake het genoemde in Nederland, steken wederom miljoenen Nederlander de....Het interesseert velen niet, dat teveel mede-Nederlanders een zelfmoord waardig leven moeten lijden, o.a. door beulen in dit artikel benoemd, geheuld in zwarte jurken en pak!
vrijdag 17 maart 2017

Rechtspraak

Zelf heb ik helaas meerdere malen te maken gehad met de zogenaamde onafhankelijke rechtspraak in Nederland. In de gelopen rechtszaken kan ik niets anders vaststellen, dan dat mijn (ons) verweer, bewijslast door ons aangedragen, steeds weer terzijde is gelegd door rechters. Dat dus, in het belang van grootmachten, wat o.a wil zeggen in het voordeel van gemeente, uitkeringsinstanties, woningcorporaties, bewindvoerders en zelfs hulpinstanties. Rechters werken mee om burgers naar de knoppen te helpen, zijn in deze zelfs een middel voor o.a de genoemden om burgers de nek om te draaien. Mijn laatste aanvaring, met de zwarte toga's is in dit artikel benoemd;  >>http://achterhuisnederland.blogspot.nl/2017/02/rechtstaat-en-bewindvoerders.html <<
In de link hierboven kunt u o.a. waarnemen hoe de rechtbank, probeert om een hoger beroep in verband met een ontslag van een bewindvoerder, geen gestalte hoeft te geven in een daadwerkelijk hoger beroep. Voornamelijk omdat het dan een eerdere gemene opzet van de gemeente, de inhoud zal ontnemen, van ons een bewind te eisen. Net zoals eerder, men een leugenvolle brief van de gemeente waarde gaf, omtrent het ontslag van zijn voorganger, dit om het in het voordeel te laten werken van de gemeente die keer op keer rechters weet te gebruiken tegen burgers. Waar ik alleen maar over kan zeggen, rechters voldoen daar graag aan, vergeet dus maar een zogenaamde onafhankelijke rechtsstaat. Tussendoor nog geprobeerd twee rechtszaken gestalte te geven tegen de gemeente, omdat men geen gevolg wilde geven aan bezwaren en klachten. Dit heeft men op diverse manieren proberen tegen te houden, o.a. door mij mijn uitkering te ontnemen, zodat ik de griffiekosten niet kon voldoen. Toen eenmaal betaald door een derde, stelde men de rechtszaak uit en uit, hoefde de gemeente geeneens een verweer in te dienen binnen een vastgesteld termijn, waar men 2x ver overheen ging. De twee zittingen die uiteindelijk volgde waren een lachertje, waar de gemeente bij 1 zitting geeneens aanwezig was. Het was toch al op voorhand kat in het bakkie in het voordeel van de gemeente,zoals het voor alle grootmachten tegen burgers, al een gelopen zaak is, in het voordeel van de grootmachten. 

Helaas is er al snel sprake van grootmachten tegenover burgers. Het is gewoon bek dicht, braaf zijn, zit als je te maken krijgt met alles wat groter is dan een burger, wat niet alleen opgaat voor hen met lage inkomens, ook de beter bedeelden worden regelmatig gepakt. Hetgeen Nico van den Ham ook laat zien op zijn website, te weten in o.a. deze twee artikelen: 
 1) >> http://nicovandenham2.blogspot.nl/2017/03/slachtoffer-corrupte-rechtspraak-doet.html <<
2) >> http://nicovandenham2.blogspot.nl/2017/03/slachtoffer-van-criminele-rechters.html <<


Gaandeweg de jaren in diepe ellende ben ik de zogenaamde vrijheid in Nederland, steeds minder gaan ervaren. Is de indruk van mij aangaande onze democratie, meer en meer op een grote façade gaan lijken, hetgeen gewoon is. Er wordt niet alleen gesjoemeld in onze rechtspraak, maar veel breder, vermoed zelfs dat de resultaten van onze verkiezingen, niet de daadwerkelijke resultaten laten zien van ons stemgedrag. 

Het wordt tijd voor een grote verandering, waar naar mijn mening, Rients Hofstra heldere ideeën over heeft, wat u kunt waarnemen in de volgende link; >> https://rientshofstra.nl/ >>

Het wordt hoog tijd om Voor Iedereen 'n Eerlijke Samenleving te creëren. 


We moeten samen een front gaan vormen om VIES te bereiken.

VOOR IEDEREEN 'N EERLIJKE SAMENLEVING


zaterdag 11 maart 2017

Vrijwillig mens?

Alvorens verder te gaan over de mens, wil ik benoemen wat mens zijn voor mij inhoud, te weten: Een wezen met een empathisch en moreel vermogen. Een wezen met compassie en nooit een ander wat doet, wat een mens zelf ook niet wil wat hem geschied. Een wezen wat gaat voor eerlijkheid en rechtvaardigheid, zoals de mens zijn habitat dat gebied ( Natuurwetten) De Mens hierin voorziet, zelfs als de mens daarvoor wetten door andere mensen opgesteld moet overtreden. Een wezen wat onafhankelijk is en vrij. Een wezen die het van groot belang acht om zijn werkelijk basis van leven ten volle te respecteren en beschermd. Een wezen wat daarvoor zijn intelligentie gebruikt, de mens gegeven en zeker niet voor eigen belang inzet, maar voor alles wat leeft en dit dankt aan het bewustzijn wat al het leven aan elkaar verbind, als één en dezelfde. 

Na het bovenstaande geschreven te hebben en daar medemensen aan weeg, kom ik uit bij nog maar een klein aantal mensen. Die ik kan benoemen, maar hier niet in voorzie omdat dan mogelijk de last voor hen te groot zou kunnen worden, door het omschrevene in de eerste alinea. Die paar kunnen nou eenmaal niet iedereen redden, hetzij bijstaan. Wat ik weet is dat die mensen, vooral gevormd en/of wedergeboren zijn door in het leven zelf tegenslagen te hebben ervaren. Niet omdat ze daarvoor gekozen hebben maar omdat mensen zonder iets uit de eerste alinea benoemd te bezitten, hen die weg hebben opgelegd. Wat kan ontstaan om geld, macht of een andere vorm van eigen belang, welk belang ze een ander mens misgunnen. 
De paar mensen, net naar verwezen zijn oprecht, willen oplossen waar een ander als vrijwilliger binnen werkt. Proberen goed te doen, binnen het kwaad, waar een vrijwilliger nou niet bepaald de inzit heeft om hetgeen wat hem of haar voorziet van vrijwilligerswerk aan te pakken, op te doeken, hetzij willen wegnemen. Waarom vrijwilligerswerk doen bijvoorbeeld bij een voedselbank en hetgeen wat de oorzaak is van het ontstaan van voedselbanken niet aanpakken, binnen dezelfde gemoeide tijd, om mensen wel bij te staan in het kwaad. Voedselbanken zijn niet nodig in ons land, net zoals armoede ook niet hoeft te ontstaan, naast veel onrechtvaardigheid.  Een onrecht waar veel vrijwilligers in vertoeven, bijna ogend als zie mij goed zijn. Wat haast wel zo zou moeten zijn, want waarom niet de oorzaak vrijwillig aanpakken, maar wel in de gevolgen van de oorzaak iets vrijwillig willen ondersteunen. Wat ondersteun je dan vraag ik mij af. Wat houdt je in stand, recht of onrecht, arm of rijk? Vrijwilligers zouden niet nodig moeten zijn in onrecht en armoede. Beiden zouden geeneens mogen bestaan in ons land, maar daar doen veel mensen, niet vrijwillig aan mee! Bijzonder en gelijkertijd vreemd!Menig politicus hoor je wel eens melden, Nederland één van de landen met de meeste vrijwilligers, maar o.a. het malieveld blijft leeg, zo ook het binnenhof. Waarom pakt een schijnbaar leger aan vrijwilligers nooit de oorzaak aan, wat vrijwilligerswerk gebied? Zijn ze ergens bang voor, o.a. voor het genoemde in alinea 1 van dit artikel en/of omdat het goed oogt. Ik denk dat we in Nederland meer aan mensen hebben die vrijwillig de straat op gaan tegen onrecht, armoede en slechte zorg, blijdschap opeisen voor elk medemens, om te beginnen in Nederland! woensdag 8 maart 2017

Omdat iedereen vrij behoort te zijn!


Ik ben van mening dat iedereen vrij behoort te zijn, niet ten koste van een ander, maar voor een ander, want alleen samen zijn wij vrij! Daar moeten velen iets voor over hebben, die het er voor over kunnen hebben, in ruil voor hen die er niets meer voor over kunnen hebben, totaal kapot gemaakt, samen sterk! 

woensdag 1 maart 2017

Dood door schuld

Het zou je maar gebeuren, baan kwijt, ziek worden, te weinig geld krijgen om je (vaste ) lasten nog te kunnen voldoen. Al snel beland je dan in een situatie waar kunnen betalen, geen rol meer mag spelen, wat ook opgaat voor je menselijk vermogen. Je moet betalen, er zal geen vraag aan je gesteld worden kan je het nog betalen? Alles moet in dit land en er is geen sprake van je mag, nee je moet. Niet, dan krijg je al snel wat stempels op je voorhoofd geramd, zoals wanbetaler, onwelwillend, zorgmijder en wordt je bestraft omdat je ziek bent geworden, je baan bent verloren. Wordt dat je teveel, komt Onno Hoes om de hoek scheuren en krijg je een stempeltje extra op je voorhoofd, verward! ( in de maak! ) 


Het wordt al snel onmogelijk om aan moeten te voldoen, zonder jezelf uit te hongeren, je ziek zijn niet te onderhouden, nee eerst betalen. Niet dan...o.a. loonbeslag en/of o.a. een premieverhoging + boete op je zorgpremie. Dat zoiets op je levensonderhoud drukt, maakt niet uit, wordt je er zieker van ben je toch verzekerd! Maakt men het graag elk jaar in het begin nog even extra moeilijk door je een eigen risico op te leggen, wat je ook niet kan betalen, maar wat je wel zal moeten, dan maar weinig of niks eten. Kom je door al die shit in aanraking met de gemeente, kan je ook nog een eis verwachten je moet onder bewind. Ze hebben daar een voorraadje van die gasten, die voor wat bijzondere bijstand graag je leven regulieren, waar je gezien de algemene status van dit broederschap van criminelen, niet vrolijker van zal gaan worden. Slechts €20,= leefgeld per week komt vaker voor dan je denkt. Met daarbij komend, ze bijten de hand niet van degene die ze voedt, dus lever de gemeente niet van repliek, want dat zal eindigen als dood door schuld. Wat je ook niet moet doen bij de brotherhood van subsidie opeisende hulpinstanties, ervaar je ook dood door schuld, had je de bek maar moeten houden! Natuurlijk wel via een smerig opgezet sterfbed, zorgvuldig ingedekt door o.a een ook al niet fris ruikende rechtsstaat. Voorgaand nog over gehad hoe deze zwarte toga's je straffen als je een ontslag eist van een bewindvoerder >> http://achterhuisnederland.blogspot.nl/2017/02/rechtstaat-en-bewindvoerders.html << wat door hun vrienden eerder geëist is. Voordat je het weet, zoals bij ons, zit je na drie jaar ellende onder die gasten al weer snel tot aan je strot in de stront. Nog geen maand later, na onslag FPcoach dit alweer om onze nek gedraaid.


Aanklikken om te vergroten. 


Is na veel gezeik, wel weer hersteld op papier, maar het geld, ons inkomen, het teveel ingehouden is nog niet overgemaakt, dus energie, zorgpremie, huur, internet, telefoon is domweg niet te betalen. Helaas komt het beslag ook nog eens van GGN mastering credits af, wie bekent staan als een stel...........In 2010 is hun beruchte houding medeoorzaak geweest dat wij een huisuitzetting hebben doorgemaakt. Zeer traumatisch kan ik u vertellen, voor zeker niet iets waar mensen, gezinnen zelf om vragen!
Geef je de reden door van niet "kunnen" betalen, jammer dan, men meld dan o.a. u bent eindverantwoordelijk voor de bewindvoerder. Ha ja, grappenmakers, als drie jaar lang blijkt dat die gasten zich niet later corrigeren door cliënten en mede daarom ontslagen zijn. Wat trouwens een dubieus ontslag is, want de bewindvoerders blijven vaak op roosjes zitten en de cliënten op een berg doornen. De rechter controleren ze totaal niet. 


Dood door schuld klinkt heftig maar heeft wat betreft dit artikel de ondertoon van dat er niet wordt gekeken naar persoonlijke omstandigheden en menselijk vermogen, vaak afgenomen door de omstandigheden. Je bent gewoon schuldig, punt. Als dat je dood wordt is het dus door schuld, ligt niet aan de idioten die je het leven onmogelijk maken, uit het belang geld! 
Menig schuldeiser, deurwaarder, rechter, idiote eisen van gemeente en instanties u moet onder bewind (zonder motivatie) spreiden voor menigeen in de shit een sterfbed, 100x erger en veel langduriger dan een hartstilstand, ik heb beiden meegemaakt! 

Ik ben van mening dat je  persoonlijke omstandigheden en daaraan gekoppeld menselijk vermogen niet zomaar kan overslaan en gewoon alleen mag roepen; u bent een wanbetaler. Mogelijke oprechte oorzaken worden op die wijze gewoon weggemoffeld t.b.v. geld en de mensen die het graag bezitten, desnoods over uw lijk!