zaterdag 12 maart 2016

Subsidie wordt smeergeld

Zoals bekend spelen bezuinigingen de laatste jaren flink op. Voor diverse hulpinstanties is het dus steeds moeilijker geworden om de laatste jaren geld binnen te harken voor een hulpverlening wat, ook door de bezuinigen, inhoudelijk steeds minder wordt voor burgers

Het steeds slechter worden van de hulpverlening levert dan ook meer en meer kritiek aan naar hulpinstanties en naar gemeenten. Iets waar beiden niet blij mee zijn, omdat zij zich nog al allergisch tonen voor kritiek. Maar al te vaak de benoeming "eigen kracht" daarin misbruikend om als hulpverlener vooral te kunnen verwijzen naar de mensen zelf, in de shit. Wellicht om eindverantwoordelijk vooral bij cliënten neer te leggen en niet bij zichzelf. Nooit eens opperend van, wij kunnen ook niet veel meer, dankzij die fijne overheid en vervolgens de gemeente, waar toch heel wat hulpinstanties van afhankelijk zijn!

Nee, het zijn vrienden van o.a. de gemeente, al is het alleen maar om subsidie. Waarvoor ze alles over hebben, ook als dat geen inhoudelijk hulpverlening inhoud moet geven. Met andere woorden. burgers in de shit, voor geld, in het ooitje nemen. Zoals bijvoorbeeld steeds andere voorwaarden stellen alvorens hulp te krijgen, waarbinnen iemand's situatie er niet toe doet. Nee, eerst aan de voorwaarden/eisen vlodoen, alvorens iets aan hulp te mogen verwachten. En voldoet iemand aan doorgaans maar al te vaak onzin eisen, ontstaat er daarna nog niets. Nee u moet eerst naar de opvang, maar de opvang zit vol. Nee, u moet eerst onder bewind, een periode waar een heleboel mensen alleen maar in meer problemen komen, natuurlijk iets, wat juist de bedoeling is. En o ja, kritiek mag u al helemaal niet leveren, doet u dat wel, bijvoorbeeld via social media dan blokkeren wij u in alles. Dat alles is dan alleen, wij stellen zelfs geen voorwaarden meer, u zoekt het maar uit in een dan zo groot mogelijk isolement. Want dat werkt zo lekker mee aan doodzwijgen. Tja en de subsidie verslindende instanties en goed betaalde wethouders kunnen dat jaren volhouden. Tja en u.....wordt ziek, lijd honger, kan de straat op, met uw gezin!

Wij zitten al vanaf 2008 onder bovengenoemde omstandigheden. Met subsidi verkrijgende instanties die nu al meer dan bijna 8 jaar niks doen in ondersteuning om ons weer op de rit te krijgen naar een redelijk maatschappelijk leven. Dat naast een totale blokkade van de overheid, de gemeente dus, die ons niet liever zien dan in een grotesk isolement met  hulpverleners als cipier! Ze doen niet, nou oke het isolement in stand houden of vergroten! Zelf onze kinderen zijn misbruikt om ons de bek te snoeren waar onze jongste dochter het meest onder lijd, onder die gestapo praktijken.


Onze toekomst is voorbij als staatsvijanden van een aantal wethouders, burgemeester en handlangers,zoals gesubsidieerde hulpinstanties. Waarvan geeneen uitgezonderd in de hier boven getoonde plaatjes. Het zijn ellende handelaren om gemeenschapsgeld te krijgen, meer niet! Kortom ook de hulpverlening, vooral voor kritische burger, zijn hulpinstanties niet meer dan illusionisten. Wonderlijk dat ze allemaal geen Mark Rutte heten, ze doen er niets aan onder, met hun illusionaire hulpverlening. Niet ten dienste staand van burgers in de problemen maar wel alles doen voor gemeente bestuurders en hun ziekmakende ambtenaren! De leugenaars!


zondag 6 maart 2016

Sociale rijke omgeving in Arnhem voor Arme burgers!De laatste keer dat ik stemde, was op de SP, veroorzaakt door het beleid van Rutte en zijn kornuiten, net onstaan in de periode dat wij als gezin in de problemen kwamen. Problemen die in ontstaan een nauwe band vertonen met het college van Arnhem. Een college wie geen kritiek dulden van burgers! Mijn laatste stem, blijkt nu de stomste stem ooit door mij uitgebracht!

Gaandeweg de jaren wordt mijn indruk groter en groter dat dit voornamelijk te wijten is aan een stel dictators binnen het college. Wethouders die niet alleen burgers de mond snoeren, door hen het leven onmogelijk te maken, maar ook zo hun eigenschappen, dat gelijkwaardig, op overige wethouders en raadsleden botvieren. In hoeverre burgemeester Kaiser van het CDA wat tegen deze machthebbers durft te doen, lijkt zeer minimaal te zijn.

De laatste tijd lijkt de bovengenoemde indruk, van mij, zich duidelijker af te tekenen. Wat tekent zich af,, nou dat de SP, zo ook D66 de scepter zwaaien in het kalifaat Arnhem. Van wie, mijn inziens, de burgervader een marionet is, wie zich in handelen sterk laat beïnvloeden door deze twee partijen. Hij mogelijk in opdracht van de machthebber, o.a. burgers misleid door inzet van twee ambtenaren, de heer A.S en mevrouw L. R. Beiden direct verbonden aan het secretariaat van de burgemeester, dus ook van de loco-burgemeester, wie een SP'er is! Een persoon die nogal geilt op diverse projecten, wat om miljoenen euro's vraagt, maar wie gelijkertijd het armoede beleid in Arnhem bepaalt waarbinnen de verhouding zoek is. Dusdanig dat hij eerder partij kiest voor de (groot) geldbezitters dan voor de arme bevolkingsgroep van Arnhem. een groep mensen van dik 12.500 in getal. Mijn inziens niet te verwaarlozen, toch lijkt de SP in Arnhem meer een projectontwikkelaar/aannemer dan op vertegenwoordigers van het volk!Onlangs verscheen het volgende stuk op Arnhem Direct, te weten: Analyse: interpellatiedebat legt verhoudingen pijnlijk bloot. Wat daarin te lezen valt bevestigd het eerder asociale gedrag van een zogenaamd sociale partij, zoals dit Onterechte boetes bijstand worden niet terugbetaald: SP stemt tegen met als gevolg dit: Onrust binnen SP Arnhem door bijstandsboetes. Lekker sociaal om onterechte boetes niet terug te betalen aan een doorgaans toch al arme bevolkingsgroep, want laten we wel zijn bijstanders zijn niet rijk! Hetgeen mensen zijn die hoe dan ook de dure projecten van de SP wethouder nooit en te nimmer kunnen kopen. Mensen die voor een deel al op een camping gedumpt worden, wellicht omdat ze geen aanzienlijk bedrag per nacht opleveren, zoals asielzoekers dat wel doen voor de gemeente Arnhem.Ook voorziet de machtige partij  de SP met graagte woningcorporaties van miljoenen om oudere huurpanden op te knappen. ( http://prod.cobouw.ibuildings.com/artikel/1034986-corporaties-krijgen-%E2%80%A8miljoenen-van-arnhem ) Terwijl die zelfde woningcorporaties grote moeite tonen met burgers, die maar al te vaak buiten hun schuld om in de schulden terecht gekomen zijn, deze dus niet te willen huisvesten. Nee de SP te Arnhem, haaks staande op wat Emile Roemer ons landelijk wil laten geloven, lijkt bovenal een elite club te zijn en alles behalve sociaal  voor de burger hoog in het vaandel heeft te staan. Ze hebben burger onvriendelijke prioriteiten:  De prioriteiten van de Arnhemse SP . O.a. Zuipen op kosten van de zorgpremie, door menig burger al moeilijk op te brengen.Als u hetgeen ik hier vermeld wilt verifiëren, moet u deze site er maar eens bij pakken, opgezocht onder de noemer SP: http://www.arnhem-direct.nl/zoeken/c9da704f26b273ca445010e6836414d5/
Het zal u voorzien van een geheel andere kijk op een partij wie zich landelijk verkoopt als een 100% sociale partij, wat in Arnhem niet blijkt. Het te lezen, benadrukt eerder hetgeen ik al langer vermoed dat wij in Nederland geleid worden door elite politiek, misbruik makend van Nederlandse burgers!

De loco-burgemeester van Arnhem lijkt eerder een grotere vriend te zijn van project ontwikkelaars en ondernemers, wiens uiterlijkheden, door hen gebouwd, misbruikt om mee te pronken. Hetgeen ook nog eens gesponsord wordt door de provinvie Gelderland van het geld wat verkregen is door de aandelen verkoop van Nuon, Onder het mom werkgelegenheid, jep wat zal!Volgens interne informatie wil het college niet met ons praten over onze slepende situatie al voor jaren gaande,hetgeen inhoud geeft aan een bijna onmogelijke houdbaarheid van leven. Zelfs de loco-burgemeester, verantwoordelijk voor het armoedebeleid wil niet met ons in gesprek daarover. tja een arme burger en niet een projectontwikkelaar noch een aannemer, dus niet interessant! Wellicht zal geen enkele arme Arnhemmer met hen in gesprek komen, met het Arnhem projectontwikkelaars team, het B&W van Arnhem.

Het is onbegrijpelijk dat arme Arnhemmers bedolven worden onder  tal van Nieuwbouwprojecten van Arnhem en dat onder leiding ( twee wethouders) van een zogenaamd 100% sociale partij, verkondigt vanuit Den Haag maar wat niet tot uiting komt o.a. in Arnhem. Waar arme burgers gesloopt worden, zoals honderden sociale huurwoningen. Schandalig!

 

Als iemand de ware aard van een sociale partij wil waarnemen, moet eens een kijkje komen nemen in Arnhem. Waar men dan ook de campings moet gaan bezoeken waar tal van armen verkommeren onder de vlag van twee zogenaamde sociale wethouders ( meerderheid ) van een 100% sociale partij, een enorm lachertje. 

Dat alles gesponsord door een rijke provincie, die ooit de aandelen van de NUON verkocht hebben voor  dik €400.000.000,= waar een arme Nederlander nog geeneens een bijdrage uit betaald krijgt om vanuit een bijstandspositie zijn te huren caravan van te betalen. Vreemd dat een meerderheid van een zogenaamde sociale partij een stad voorziet van een Neo liberaal uiterlijk, ondersteund door schijnbaar nietszeggende overige partijen, wie geen partij zijn voor de nationaal socialisten, hetgeen je zou gaan denken!

De monitor zou er een documentaire over moeten maken en vertonen in weer zo'n rijkeluis project onder de meerderheid van een sociale partij in Arnhem.... met de rijke-mans-vriend,  de loco burgemeester Arnhem, voorop! Burgemeester Kaiser heeft het nakijken...of?Hoewel ik dan wel de SP in dit stuk onder de loep neem, meen ik waar te nemen dat het met andere partijen niet veel anders is. Temeer omdat ze niet opgewassen lijken te zijn tegen dit soort, mijn inziens, wanpraktijken met ruim 2,6 miljoen noodlijdende Nederlandse burgers in het kielzog van geldverslindende nieuwbouwprojecten. Zijn ze niet opgewassen tegen...of...is het één pot nat?vrijdag 4 maart 2016

Last van de nek..

Nederland de laatste jaren in ogenschouw nemend, zouden de agenda's bij fysiotherapeuten vol moeten lopen met afspraken i.v.m. nekklachten. Klachten die voortkomen uit geforceerd wegkijken vanuit de wetenschap, het anders uit zou kunnen monden in een aanval op menig zijn of haar portemonnee. Het anders misschien wel verwachtingen op iemand zou kunnen laten afkomen om heldenmoed te laten zien, terwijl het aan heldenmoed ontbreekt.

De gemiddelde Nederlander kijkt met graagte de andere kant op, als het in het belang is van zijn of haar eigen belang. Goed een beetje verwilderd tikken op Twitter, hetzij Facebook, kan nog net door de beugel. Lekker roepen (tikken) Rutte II moet weg, maar in realiteit hen gewoon laren zitten! Omdat mogelijk een kabinetsvernieuwing toch het eigen belang, van menigeen,  zou kunnen gaan raken, Dat, terwijl het onder Rutte II  wel goed is gekomen en gebleven met menigeen zijn eigen belang. Worst dat hij met zijn elite kornuiten andere medeburgers raakt. Ik zit veilig, een gedachte die miljoenen Nederlanders, toch moet bezigen als ik zie wat er in de realiteit ontstaat om te werken naar een beter Nederland voor iedereen. Wegkijkend laat menig Nederlandse Rutte II ons land naar de klote helpen voor inmiddels miljoenen landgenoten. Vanuit de hoop dat menig Nederlandse wie alles maar laten gebeuren er met zo min mogelijk kleerscheuren  doorheen mag komen.


Velen zijn bang om door zorg voor anderen persoonlijk verlies te gaan lijden. Dat op allerlei vlakken, niet te vatten in één onderwerp. Mede daarom ook vooral kijkend naar de nieuwkomers, die toch te veel zorg verkrijgen, Een doorn in het oog van menig Nederlandse, temeer omdat Nederland al in staat is gebleken om een groeiende bevolkingsgroep, de burger verantwoordelijk voor onkosten, al lekker in een staatsgreep weten te houden,van minder, minder op diverse vlakken. Overigens een groep Nederlanders die groeit om de rest van het angst voor verlies gepeupel ter wille te kunnen zijn. De grootbekken over eigen verdiensten en zelfstandigheid en daarmee net doen of ze geen medemens nodig hebben om te kunnen leven. Dat terwijl zelfs zorg en o.a. uitkeringen andere burgers van werk voorzien. Burgers die niet zonder de maatschappelijke onkosten kunnen, want als dat verloren gaat voor hen, zij zelf het predikaat onkosten gaan ontvangen.  Zorg is niet voor niets de grootste werkgever in ons land, waar Rutte II enorm zijn best voor doet om die tak te ontmantelen! 

Het interesseert veel Nederlanders geen moer dat vele landgenoten op hun muil gaan. Goed als het een politici is lacht men even om degene vervolgens weer in zijn zetel te helpen om zijn of haar vernietigende kracht wederom op te laten pakken om menig Nederlander naar het leven te staan! Door alles minder, minder te maken, We lijken wel Marokkanen voor dat tuig, wat zetelt als een soort PVV ,dan op financieel gebied! 


Ik ervaar de huidige Nederlandse mentaliteit als verontrustend. Velen kijken weg, van alles wat steeds meer burgers raakt, maar al te vaak keihard. Men kijkt zelfs weg van Rutte II en eert een partij, een partijleider die fictief schijnbaar al achter de desk van het kabinet zit. Mijn inziens precies het doel waarvoor de PVV in het leven is geroepen, een beetje gegoochel met de letters, v, v, d. Opdat menig focus komt te liggen op een andere onkostenpost en op een andere regering die niet meer is dan een pc game zoals Call of Duty en oproept tot vooral virtueel verzet bij vele Nederlanders zonder heldenmoed! Die weigeren om daadwerkelijk op te komen voor 2,8 miljoen misdeelde Nederlanders. 

Het zijn bankslapers met pijn in hun nek van het wegkijken wat een groot deel van het eigen volk overkomt, een virtueel soort!


Een typisch volk die Rutte II vanuit een stiekem eigen belang,  nooit pootje zullen haken!!!!