maandag 29 februari 2016

The freedom of speech award


Zoals u wellicht weet, hebben wij in Nederland diverse prijzen en lintjes voor een opvallende bijzonder inzet van burgers. Maar geen van die prijzen zijn bedoelt voor het daadwerkelijk uiten van de waarheid ten koste van wat dan ook!

Persoonlijk ben ik niet bij machte om een dergelijke, naar mijn inzien, noodzakelijke prijs daadwerkelijk vorm te geven. Iets dergelijks kan ik domweg vanuit mijn maatschappelijke positie niet bekostigen. Maar wat niet wil zeggen dat ik een dergelijke prijs niet virtueel kan vervaardigen.

Met de bovenstaande prijs heb ik getracht uit te beelden, dat het een hele strijd is om vrij te komen uit tal van bepalingen, wetten en regelgevingen om te kunnen komen tot vrijheid van meningsuiting. Als dat al lukt zullen medemensen uit de heersende klasse je dat niet in dank afnemen en trachten je neer te slaan. Ze zien je tenslotte liever ingemetseld in hetgeen zij voor je bepaald hebben aan te moeten voldoen in jou leven.

Toch zijn er mensen die ondanks alle mogelijkheden van de heersende klasse  geslaagd zijn om toch tot vrijheid van meningsuiting te komen, ondanks een hele hoge prijs. Een prijs die veel klokkenluiders ook in Nederland, helaas moeten betalen.

'
In Nederland zijn er nogal wat mensen die richting isolement gejaagd worden tot zelfs in de dood. Dat alleen omdat ze misstanden benoemen die de heersende klasse maar wat graag in de doofpot zien belanden en niet zitten te wachten op iemand die uit de school klapt, doorgaans vanuit persoonlijke ervaringen.

Voor mij is Nico van den Ham zo'n mens die hoe dan ook, ten koste van veel, vasthoudt aan de waarheid, waarbinnen hij zijn eigen ellende benoemd, maar ook zeker veel aanhaalt binnen zijn blog over ervaringen van andere Nederlandse medeburgers. Voor mij een gegeven wat hem siert, temeer omdat hij menig lotgenoot ook persoonlijke aandacht geeft en bezoekt. Naast deze persoonlijke bezoeken is hij ook vaak te vinden bij rechtszaken ( persoonlijke ondersteuning ) om maar aanhoudend aan te blijven tonen hoe corrupt onze rechtsstaat is! Waarbinnen menig burger het aflegt tegen groot geld bezitters en zij die hen beschermen, onze eigen overheid! Ook brengt hij nauwkeurig in beeld welke strafmaatregelen tegen te mondige burgers overkomen. Gezien het feit dat hij ondanks alle strafmaatregelen, die hijzelf ondervindt, toch verslag blijft doen, beweegt mij o.a. om hem deze virtuele prijs voor het jaar 2015 toe te kennen. Wel is waar geen prijs voortgekomen uit een massaal stemmen ( nog niet ) maar vooralsnog voorgekomen vanuit mijn persoonlijke ervaringen met mijn medeburgers Nico van den Ham.  Dus Nico hierbij: 
Break the system is wat mij betreft genomineerd voor 2016, maar ook dat vooralsnog op basis van persoonlijke ervaringen en wat ik hen zo al zie doen door het land voor mensen wie het onterecht moeilijk gemaakt worden in ons land! zondag 28 februari 2016

Politie en college hebben grote moeite met huisuitzettingen

Op Youtube zag ik deze film over huisuitzettingen. Een bezorgde wethouder en politieagent tonen zich, ik geloof er echter geen hout van, dat dit welgemeend is. Want huisuitzetting toestaan en aan meewerken doe je niet, als je mens bent.


Men vindt het verschrikkelijk, mensen op straat flikkeren, wie doorgaans voorafgaand al veel hebben meegemaakt. Maar al te vaak voor een al veel te lange tijd in een isolement hebben geleefd. Wie in diezelfde periode monddood zijn gemaakt. Monddood gemaakt, maar veel te vaak, door de gemeente zelf ! Wie hun vrinden, woningcorporaties, maar al te vaak geen strobreed in de weg leggen. Dat inzake hun niets ontziende onmenselijke beleid om mensen d.m.v. op straat zetten volledig af te branden! Wil ik niet zeggen de dood injagen! 


Het is ziekmakend, dat mensen op straat gedonderd worden, voor niet kunnen betalen, te vaak door
omstandigheden waar menig mens geen donder aan heeft kunnen doen. Iets wat niet telt, inzake moeten betalen, geen reden mag een reden zijn om niet betaald te hebben, u moet! Niet, dan hop straat op met daarna wederom een periode waarbinnen geen ordelijk ondersteuning ontstaat van gemeenten. De wethouder in de bovenste film speelt toneel wat mij betreft! De politieagent moet niet janken, want dan moet je maar niet zo'n burgernaai-beroep kiezen! Op de één of ander manier moet de politie er toch genoegen in scheppen om medeburgers te pesten d.m.v. huisuitzettingen!

In Nederland is geen geld een zwaar misdrijf met een enorme straf daarop. Geen gevangenisstraf , deels verzorgd, maar de straat op onverzorgd. De grote triestheid in Nederland...........via moordende deurwaarders,  politie en gemeenten, van wie u dood mag vallen. had u maar moeten betalen....al kunt u het niet......DE IDIOTEN! 

zaterdag 20 februari 2016

Klokkenluiders II ( NH ) versus Rutte II ( MD )

Nico van den Ham en ik, Henk Faasen, zijn beiden in aanraking gekomen, met de politiek, ambtenaren, hulpverleners, rechtstaat, woning corporaties, na divers, in de onderkant van de Nederlandse maatschappij terecht gekomen te zijn. Een onderkant, waar de Nederlandse witte boorden criminelen, inzake misdadig handelen,  harder binnenkomen bij burgers. Harder dan de lagen erboven, wie nog braaf werken en zwijgen omdat ze nog mogen proeven van de eigen belangen, welke overigens zomaar verloren kunnen worden, als de toplaag (witten boorden) geen nut meer in hen zien!

Nico had het bittere genoegen om in Den Haag, de grondleggers van meer mogelijkheden om burgers meer de poot uit te trekken te ontmoeten. Hun eerste  reactie was lachen wat inhoudelijk een waarde vertegenwoordigt, dat burgers in hun ogen daadwerkelijk om te lachen zijn. Lachwekkender voor deze twee naarmate men minder kapitaalkrachtig is, wie door deze twee dan als te grote onkostenposten worden gezien, niet rendabel voor hun vrienden de elite. In wiens voordeel Nederland onder deze twee lachebekken meer en meer wordt her-gestructureerd.

Ondanks dat Mark, lachebek I, de Nederlandse rechtstaat als een scheidende macht ziet, gaat over de rechtbank is die zelfde rechtsstaat wel van invloed op de voordelen van de elite en de nadelen vanuit die voordelen voor de burger. Hoe meer geld er speelt hoe meer de rechtsstaat neigt naar het gelijk van het grote geld. Waaronder ik ook degene reken die ik in de eerste alinea benoem. Want laten we wel zijn de inkomens die spelen bij deze groep mensen is alles meer dan  dat van Jan Modaal.Lachebek II meent Nico te moeten uitnodigen, om contact op te nemen met de PvdA ombudsman, om zijn recht te halen? Nou, wij zijn in 2013 bijgestaan door die ombudsman en wij zijn door hen van de regen in de drup geholpen. Uitkering weg voor 1/3 deel netto, zorgverzekering weg kort op mijn hartstilstand en bijna op 15 december 2013 de straat op. Hm, dus een rechtvaardig PvdA ombuds-team of alleen maar een uitvoerende club om mondige, toch maar aan de onderkant levende, burgers de nek om te draaien?  Dat alleen in het belang van de elite-politiek en hun vrinden!

Nico en ik hebben beiden getracht het een en ander (ernstige feite, misdaden ) uit te vechten via de rechtsstaat. Beiden werden wij niet in de gelegenheid gesteld om ons ordelijk te verweren,  noch om bewijsstukken aan te leveren, werden als het ware gewoon weggelachen. Wellicht binnen dezelfde context, waarom Nico van den Ham, werd uitgelachen toen hij aan Rutte II ( Mark en Diederik ) vroeg mag ik u een vraag stellen, voor de heren nogal lachwekkend. Beide heren wellicht gedacht hebben, vragen mag, maar voor een antwoord mag u zich vervoegen tot onze crimineel ingestelde ombudsmannen. Wie in werkelijkheid toch de belangen van de beide heren en hun vrinden vertegenwoordigen. Dat net zoals die zogenaamde scheidende macht waarin een meewerkende rechtsstaat zetelt die echt niet los staat van politieke belangen, wat weer de belangen zijn van de groot geld bezitters!

Nee mensen die kritiek durven te uiten op het bestaande systeem zijn ondergeschikt aan de elite cultuur in dit land. De klepel wordt uit menig klokkenluider gehaald ten behoeve van hen, die niet meer zijn dan witten boorden, wie een volledig volk onder de duim weten te houden......


LUID DE KLOK EN U WORDT AFGEMAAKT, DE KLEPEL ONTNOMEN! 

Geschiedenis in beeld...heeft u een paar uur?Hoe kan het dat een gezin dit in Nederland allemaal meemaakt en miljoenen Nederlanders gewoon toekijken, zo ook naar soortgelijke situatie van veel Nederlandse gezinnen en individuen. Afgemaakt door overheid/gemeente omdat ze oprechte punten van kritiek hebben geuit. Waarvoor excuses, maar vervolgens worden afgemaakt op een langzame wijze door politici, ambtenaren en hulp verlenende instanties, onder het mom van....HADDEN JULLIE DE BEK MAAR MOETEN HOUDEN!

VRIJHEID VAN MENINGSUITING, EEN GROOT GOED IN NEDERLAND...KUCH!
vrijdag 19 februari 2016

Wanneer houdt het op?

Als de gemeente Arnhem in 2010 zijn taak en zorgplicht had geweten, jegens ons, en ordentelijk hadden geacteerd op de klachtenprocedure tegen de gemeentelijk schuldhulpverlening, Jeugdzorg, aangifte tegen de betrokken bewindvoerder, was er nadien niet dat ontstaan, wat helaas wel ontstaan is.
Zij hun excuses inzake de genoemde voorvallen  nadien op wel zeer bizarre wijze inhoud gaven. Te weten: isoleren, ziek maken, geen hulp bieden, kortom zij verzorgden dat wij maatschappelijk en sociaal geen poot meer aan de grond zouden en kunnen krijgen. Hoe kunt u lezen in de voorgaande stukken op dit blok.

Inmiddels zijn wij jaren verder, financieel completer kapot gemaakt, zo ook onze gezondheid waar ook zo min mogelijk aandacht aan wordt gegeven. Wel is waar, weer een zorgverzekering, maar feitelijk binnen een omstandigheid dat zorg zo goed als onbereikbaar blijft, wat bezwaarlijk is voor mij, maar ook voor mijn gezinsleden! De laatste tijd wordt het wederom duidelijk dat men de onbalans wil laten continueren om terugkeer naar de maatschappij onmogelijk te maken. Het enige wat een tikkie is verandert dat wij nu iets meer de rechten beginnen te krijgen van een doorsnee gevangene in de Blueband bajes te Arnhem, als gezin. Gevangenen, wie overigens wel zo naar de tandarts kunnen sjokken, wat o.a. voor ons nog steeds niet bereikbaar is. De belofte om het bereikbaar te maken is ook nog niet na drie weken ingewilligd!

Een zekere Lidia Ram van de gemeente Arnhem, blijft mooi weer spelen, maar als het puntje bij het paaltje komt, laat ze het weer afweten. Dat ook inzake mijn(onze) zorg omtrent mijn hart. Hoe deze gemeente, onder leiding van Lidia Ram subsidie gelden en bijzondere bijstand inzet, om voor hen te lastige burgers, te benadelen is grof schandalig. Daarin ook nog eens meenemend dat men daar ook de instantie Jeugdzorg voor inzet, wellicht ook tegen subsidie, om o.a. zeer leugenachtige verslagen in elkaar te zetten, waarvan de opsteller nadien weg is of ontslag heeft gekregen. Waar ik geen hout van geloof. Het lijkt er eerder op dat het allemaal ontstaat onder de leiding van Godfather Kaiser. Niet, dan is burgemeester Kaiser een nogal groteske sukkel, daar hij niet in de gaten heeft, hoe wethouders, ambtenaren en hulpverlenende instantie burgers naar de kloten helpen, wie terechte kritiek uiten over hun handelen, wat niet meer is dan wegsmijten van subsidie gelden in het belang van o.a. een NIET deugdelijk college, zoals B&W Arnhem!

Hieronder, met dank aan BREAK THE SYSTEM een verslag van 15 minuten, over de periode 16 juni 2015, tot aan heden,


woensdag 3 februari 2016

Rond de velden van Goud

 
 

De laatste twee weken zijn weer eens niet gemakkelijk geweest, Een ogenschijnlijke simpele afsluiting van internet hakte er toch flink in. Dat omdat de rest van ons leven plaats vind in een groot isolement, gecontroleerd door een paar mensen, die zelf niet voor ogen hebben, ook gevangen te zitten in een meer dan idioot systeem.
 
Nederland is agrarisch maar we zijn ook akkerland, de ene mens leeft op een veld van Goud en een ander mens kijkt aan de rand van de akker naar het goud en verwelkt langzaam terwijl de zon die daarboven schijnt, alles wat leeft omarmd!
 
 
Ik had ook ooit een gouden akker, maar bleek alleen anderen nodig te hebben om de inhoud, de welvaart, het welzijn, weg te laten kwijnen. 30 jaar gezaaid en steeds minder te oogsten in de jaren erna. Waarom, omdat de landheer kwam en van mening was dat ik op mijn akker het iets te goed voor elkaar had en ik iets teveel had tegen de oneerlijke verdeling van het goud, onze welvaart en ons welzijn. Ik had grote moeite met het feit dat zoveel medemensen aan de rand vertoefde van menigeen zijn welvarend bestaan. Ik ben met andere ogen gaan kijken naar mijn Nederlandse medeboeren, wie met grote moeite het gezaaide met 2,6 miljoen mede Nederlanders het uiteindelijk geoogste willen delen om samen van te leven. Mensen onder elkaar gaan zo niet met elkaar om, maar zijn Nederlanders mensen of alleen maar Herenboeren? Gezien het groeiend aantal medemensen aan de randen van de velden, behoeft die vraag geen antwoord, laten Nederlanders wel zien!
 
Ik kijk nog wel eens naar de velden van goud, nu omheint, want op dat veld mag ik nooit meer lopen!
 
Je zal aan me denken als de westen wind draait
Over de velden vol gerst
Je zal de zon in zijn jaloerse lucht vergeten
Als we in de gouden velden lopen
Dus nam ze haar liefde mee om een tijdje te staren
Over de velden vol met gerst
Ze viel in zijn armen toen haar haar naar beneden kwam
Tussen de velden vol met gerst

Zul je bij me blijven, zul je mijn geliefde zijn
Tussen de velden vol gerst
We zullen de zon in zijn jaloerse lucht vergeten
Als we in de gouden velden liggen
Kijk, de westen wind draait als een geliefde
In de velden vol met gerst
Voel haar lichaam omhoogkomen als je haar mond kust
Tussen de gouden velden

Ik deed nooit gemakkelijk beloftes
En ik heb er een paar gebroken
Maar ik zweer dat we in de dagen die nog over zijn
Zullen lopen in de gouden velden
We zullen lopen in de gouden velden

Vele jaren zijn voorbij gegaan sinds die zomerdag
Tussen de velden vol gerst
Zie de kinderen rennen terwijl de zon ondergaat
Tudden de gouden velden
Je zal aan me denken als de westenwind draait
Boven de velden vol gerst
Je kan aan de zon in de jaloerse lucht vertellen
Wanneer we liepen in de gouden velden
Wanneer we liepen in de gouden velden
Wanneer we liepen in de gouden velden