donderdag 20 april 2017

VRIJHEID


Manifest Vrijheid


Wat betekend VRIJHEID…
Als door geboorte vrijheid wordt begrensd.Wat betekend VRIJHEID…
Als vrijheid door pedagogische maatregelen wordt ontnomen.Wat betekend VRIJHEID…
Als het openbaar vervoer in vrijheid staakt.Wat betekend VRIJHEID…
Als studie zijn vrijheid aan bezuinigingen verliest.Wat betekend VRIJHEID…
Als vrijheid moet werken, zonder dat er werk is.Wat betekend VRIJHEID…
Als discriminatie een vrijheid van meningsuiting is.Wat betekend VRIJHEID…
Als vrijheid door ideologieën wordt opgeblazen.Wat betekend VRIJHEID…
Als vooroordelen de vrijheid van je afneemt.Wat betekend VRIJHEID…
Als tolerantie zich tegen de vrijheid gaat keren.Wat betekend VRIJHEID…
Als de vrijheid tot slaaf wordt gemaakt.Wat betekend VRIJHEID…
Als vrijheid moet werken voor armoede.Wat betekend VRIJHEID…
Als vrijheid de dupe wordt van Politieke Machinatie.Wat betekend VRIJHEID…
Als met vrijheid betaald moet worden voor de schulden van de rijke.Wat betekend VRIJHEID…
Als vrijheid van werk aan leeftijden voorbij gaat.Wat betekend VRIJHEID…
Als regels zich gaan verschuilen achter de vrijheidWat betekend VRIJHEID…
Als vrijheid door de deurwaarde uit huis wordt gezet.Wat betekend VRIJHEID…
Als gezondheid niet met vrijheid betaald kan worden.Wat betekend VRIJHEID…
Als de vrijheid de rolstoel op de rem zet.Wat betekend VRIJHEID…
Als de vrijheid ouderdom uiteindelijk in de steek laat.Wat betekend VRIJHEID…
Als vrijheid niet meer weet wat vrijheid is.Wat betekend VRIJHEID ?

OPGEVEN IS GEEN OPTIE OM HET TE BEREIKEN

                                              
                                                                  Nico en Henk

maandag 3 april 2017

Geweld wegens geaardheid

Onlangs werd ik, wonende te Arnhem, geconfronteerd met geweld wegens geaardheid. Een gehuwd homo stel, zijn zomaar in elkaar gemept, omdat het volgens een aantal islamieten niet gepast is, vanuit hun religie. Daar even van uitgaand, ik heb de betrokken Marokkanen niet gesproken. >> Wel heb ik mogen lezen hoe Ron en Jasper geconfronteerd werden met dit meer dan zinloze geweld, << Snel grijpt dit nieuws om zich heen, krijgt veel aandacht, met name omdat het vooral gaat om allochtonen daders, in ieder geval van allochtone afkomst, wat bijna een voorwaarde lijkt te zijn geworden om aandacht te verkrijgen voor zinloos geweld. Wat overigens niets afdoet aan het zinloze geweld, wat gewoon een afschuwelijk gegeven blijft in ontstaan. Ik wens beide heren veel sterkte, met de fysieke en zeker mentale schade die ze opgelopen hebben, hen aangedaan door deze niet en net volwassenen van allochtone afkomst. 

Maar helaas is er in Nederland ook ander geweld, langdurig geweld tegen burgers, dit niet met behulp van een betonschaar, maar d.m.v. bureaucratische middelen, helaas vaak ondersteund door wet en regelgeving. Dat ook nog eens door rechters bekrachtigd, dat niet in het belang van burgers, wat maar al te vaak een langdurige periode veroorzaakt waar men fysiek en mentaal binnen wordt afgebroken. Overigens een periode wat niet op één nacht is geschied, maar vaak een inhoud verkrijgt van jaren, soms zelfs levenslang, tot de DOOD erop volgt. Waarbinnen zelfs gezinnen compleet uit elkaar worden gerukt, om verweer te breken tegen o.a gemeente/overheid. 


Helaas niet alleen tegen de gemeente/overheid, ook  om verweer te breken tegen andere grootmachten, zoals banken, woningcorporaties, hetzij ander vrienden van de gemeente/overheid, wiens vriendschap over en weer gestalte krijgt, tegen de burger gericht.. Vooral tegen de burger, als hij of zij te kritisch is/wordt, zich niet alles door de strot laat duwen. Of bij lange na het "moeten" betalen niet altijd zomaar klakkeloos aanneemt, zeker niet als zijn of haar persoonlijke omstandigheden zijn verandert, waardoor het vaker de vraag is kan ik het wel betalen! Ook daar is men niet van gediend, daar gaat u maar naar de voedselbank, als zij het geld maar krijgen. Eigenlijk best wel ziek! Als het voorgaande zich voordoet, heb ik nog niet van een rechter gehoord die ten gunste van de burger een keuze maakt, u? 

Wie binnen het bovengenoemde moet gaan leven, is helaas ook moeten, verkrijgt vaak schulden, of heeft deze al, door eerder o.a. baanverlies, ziek worden of anderszins, wat niet binnen ons menselijk vermogen ligt om "alleen" te voorkomen. Ook voor de vrienden, zojuist hier bovenstaand benoemd een mooie tool om u mee op de bek te timmeren, want u moet en u zal. Een klop partij wat jaren kan duren en niet na even is afgelopen, terwijl even, al fysiek en mentaal aanzienlijke gevolgen kan genereren, zoals voor Ron en Jasper. Helaas wordt zo'n meer en zeer langdurige kloppartij door één of andere rechter ook nog voorzien van een legitiem oordeel, dat te mogen aanhouden, voor minstens 20 jaar!

Wij hebben dan wel is waar geen betonschaar of een club Marokkanen ontmoet over één nacht, zijn er geen tanden uit mijn mond gebeukt. Daarentegen wel een snee in mijn borstkas ten gevolge van een open hartoperatie. Wel 5 gaten in mijn borstkas ten gevolge van een grotesk longabces. Diverse stands in mijn hart en ternauwernood het graf ontlopen en tussentijds rotte mijn gebit weg, wat allemaal echt niet losstaat van rechtsspraak in vonnis, alleen in het voordeel van gemeente/overheid en hun vrienden! Niet een gebeurtenis over één nacht, maar nu al een slepende ziekmakende kwestie van dik 10 jaar. Waarbinnen gemeente door hen gesubsidieerde hulpinstanties/bewindvoerders geen verandering in hebben gebracht, geen enkele oplossing hebben aangedragen, ons het leven alleen maar meer onmogelijk hebben gemaakt, tot aan de dag van vandaag. Dat wegens onze geaardheid, als gezin, om de manier waarop wij in elkaar zitten. In deze een doorn in het oog van gemeente/overheid en hun vrienden, wie hoe dan ook en als het voornaamste geld zien, om dat uit u te kloppen en gehoorzaamheid eisen, anders...lees het artikel nog even door.  Geen Marokkaan voor nodig en helaas daarom alleen ook geen aandacht nodig van de rest van het volk. Als de gemeente/overheid een heel gezin in elkaar beuken, geen aandacht, wat als de gemeenteraad / B&W en rechters, allemaal Marokkanen (islamieten) zouden zijn?vrijdag 31 maart 2017

Zelfmoord waardig leven

Onlangs las ik de aanhef op de website van Nico van den Ham. Ik ben het wel meer tegen gekomen op menig website. Meestal duidend op mensen, die voor zichzelf geen toekomst meer zien, vaak gebaseerd op een depressie die men doormaakt. Depressie dan vooral gebaseerd op een menselijke geest gesteldheid. Of te wel hersenen, die er geen heil meer inzien om verder te leven. Vaak samenhangend met een groot vraagteken, alsof het alleen maar voortkomt uit jezelf en de samenleving hierin geen enkele rol speelt. Waar het grote geld, overheid, gemeente, rechtsstaat, hulpverlenende instanties ook geen enkele rol in lijken te spelen. Want het lijkt ongrijpbaar, maar is het lang niet altijd, naar mijn bescheiden mening. Vaak zijn redenen wel degelijk aan te wijzen, maar waagt men zich er liever niet aan, omdat er dan veel in opspraak zal komen, wat men liever niet ziet ontstaan. Waarom, omdat dan wellicht een heel fout systeem onder vuur komt te staan, wat  menig geteisem in een verdienmodel voorziet, dus inkomen. De één zijn dood is in die zin, daadwerkelijk de ander zijn brood, maar vooral voor en meer luxe. Wonderlijk want menig van die gasten, werkzaam levend in en van het grote geld, nemen zelf geen genoegen waar ze u in laten en/of in dumpen. Wellicht een reden om u wel, mits u er in verzeild raakt, te voorzien van een zelfmoord waardig bestaan. Ze worden er tenslotte zelf beter van. 
Als ik onze ontstane situatie naga, heeft een zelfmoord waardig bestaan weinig van doen met onszelf, noch ons handelen. In het laatste hooguit iets van doen met niet alles zomaar te willen accepteren, wij willen weten waarom en hoe? Als wij daar geen antwoord op krijgen, ontstaat er bij ons een kritische houding. Wij dan  bijvoorbeeld wel een antwoord op de vragen proberen te krijgen via klachtenprocedures, hetzij rechtszaken, advocatuur. Iets wat je beter na kan laten, is ons gebleken, want dat geeft juist meer inhoud aan een zelfmoord waardig leven. Wat aan ons is gebleken, naarmate de jaren zijn verstreken, na onze eerste klachtenprocedures. Er ontstaat dan een situatie, waar men mensen, zoals wij, letterlijk trachten uit het leven te drukken, zo onopvallend mogelijk en zoveel mogelijk binnen, hetzij vanuit, wetten en regelgeving. Wat overigens aan mij bewijst dat wet en regel, zeker niet in het leven geroepen zijn om ons met name te beschermen, maar de eerder genoemden in de eerste alinea, beginnend met het grote geld en wat erna mee-hobbelt ten dienste van het grote geld. Waar de grote macht woont en heerst over dat wat ons regeert. Helaas speelt daar de zogenaamde onafhankelijke rechtsstaat een grote rol in, om het doel te bekrachtigen, doen of het rechtmatig is, echter grote kul. Veel vonnissen, beschikkingen, uitgesproken door de zwarte jurken geven dan ook alleen maar, op een zogenaamde onafhankelijk gerechtelijke basis een fundament, om derden grenzeloos te laten voorzien in een zelfmoord waardig leven van menig mensen leven. Het is maar al te vaak een verkapte doodstraf, waarbinnen men u van een lange aanloop voorziet, alvorens de dood toeslaat. Velen overleven dan ook uitspraken niet of krijgen nimmer meer het leven terug, wat ze vaker door andermans toedoen eerder hebben verloren, dan door eigen toedoen. Inzake geld is een vonnis, goed voor 20 jaar blijven pesten om schuldeisers , deurwaarders de mogelijkheid te geven, geld terug te verkrijgen. Wat o.a. zeker na 20 jaar, niet gemist is, noch het leven van de eiser in de weg heeft gestaan, men het net zo goed had kunnen laten zitten.Tja, men had het kunnen laten zitten, maar er is een levende handel in de doorverkoop van schulden en daarmee gepaard gaande vonnissen, het zijn namelijk waardepapieren. Het is mij al regelmatig overkomen dat ik na 10 jaar, plots weer betekend werd voor een dergelijke zeer oude schuld. Waar continu weer een vonnis van een rechter aan werd toegevoegd. De zogenaamde onafhankelijk rechtsstaat dus een bijdrage levert aan een commercieel, in mijn ogen crimineel handeltje. Dat om via een vonnis, ooit uitgesproken in het voordeel van de eerste schuldeiser de mogelijkheid verschaft, om een handelaar in schuldenaankopen, vaak de vierde of hoger, je jaren later mee om de oren kan slaan en geld van je kan eisen. Alleen dit al lijkt het mij wel bevestigd dat onze rechtsstaat alles behalve onafhankelijk is maar aan de basis staat opdat derden u jaren lang kunnen uitkleden, terwijl o.a de eerste schuldeiser met een fractie van het totaalbedrag, de schuld allang heeft doorverkocht. Een schuld, die u echter wel volledig en vaak met hele hoge extra kosten, wel door de strot geduwd krijgt. Dat vele jaren later op basis van een vonnis niet ten gunste uitgesproken van de nieuwe eiser, die handelt in schulden en uw leven gewoon daarom kapot kan maken. Gasten, criminelen die u plots en dat opnieuw en herhaald een zelfmoord waardig leven gunnen, met behulp van de rechtsstaat, in mijn ogen dan niet minder crimineel. Bezopen dat een vonnis, een beschikking wordt tot een waardepapier en ook te koop wordt aangeboden. Helaas ondersteunen veel deurwaarders dit soort lugubere opkoop bedrijven, regelmatig incasso bureau's, om alsnog zo'n zeer oude schuld te innen en dus een bijdrage leveren aan een zelfmoord waardig leven! Voor mij onmensen!


En helaas, ook inzake het genoemde in Nederland, steken wederom miljoenen Nederlander de....Het interesseert velen niet, dat teveel mede-Nederlanders een zelfmoord waardig leven moeten lijden, o.a. door beulen in dit artikel benoemd, geheuld in zwarte jurken en pak!
donderdag 23 maart 2017

Top gemeente Arnhem deugt niet?

Wonderwel zet ik aan het eind van de titel, een vraagteken. Waarom, gewoon omdat als je zoiets zelf 100% beweert, staat er een straf op, dus daarom geen uitroepteken. Vandaag kwam mij een artikel onder de aandacht in de Gelderlander van >> Paul Kemperman <<.
Wie zegt dat er mensen zijn overleden door spanningen op het werk, binnen de gemeente, kortom kapot gepest zijn. Dit was voor mij herkenbaar, niet als ambtenaar zijnde, maar als burger. De lange arm van de top van een gemeente reikt dus ver, wat ik, wij als gezin al jaren opmerken en ervaren in Arnhem. Mag men je niet, ben je te kritisch, dan maaien ze erop los, niet met een machinegeweer, maar met vervelende, dodelijke pesterijen en door aanhoudend onmogelijkheden voor te leggen en/of om de haverklap misleidend handelen. Dat naast eisen stellen, zonder motivatie, zoals jullie moeten onder bewind, anders geen hulp. Nieuws al ga je onder bewind komt er nog geen hulp, blijken bewindvoerders alleen maar bedoelt om je uit te putten en op gezette tijden, geld te ontnemen. Zodat je bijvoorbeeld geen verweer kan voeren tegen een vuile gemeente en zijn handlangers. Dus door mentale onderdrukking, naast financiële onderdrukking. Naast het voorliggende, valt er ook niet over te praten, een volledige gemeenteraad en B&W zwijgen je dood, dat tot op het bot. Men laat gewoon (kritische) burgers onder toezicht doodgaan, of drijft men hen die kant op, opdat ze natuurlijk doodgaan of op een dag voor de trein springen of een hoog flatgebouw opzoeken om vanaf te springen. Helaas bestaan de cipiers uit hulpinstanties, die zoals in het bovenstaande de gemeente tegen subsidie graag een handje helpen om voor hen te lastige burgers een kopje kleiner te maken, kortom ze geen kansen geven om weer een normaal leven op te bouwen. Helaas werken veel instanties mee aan dit dodelijke spel om burgers te controleren, deze onder controle te houden. Ik maak ook op uit de voorliggende jaren dat rechters ook daar een smerige rol in spelen om de gemeente in hun belangen te voorzien. Rechters die graag het pesten voorzien van een rechtmatige status, vanuit een zogenaamde onafhankelijk rechtsstaat, wat het niet is. Helaas kan je ze niet betichten dat het moordenaars zijn, omdat ze niet daadwerkelijk een dodelijk wapen hanteren. Hun kogels bestaat uit wetten en regelgeving, waarmee ze het wapen pesten/isoleren laden om mensen kapot te krijgen. Helaas leid dat tot minstens 500 zelfdodingen per jaar als direct gevolg, van het handelen door dit gajes. Ze gaan over lijken op een ogenschijnlijke nette wettelijke wijze, wat niet meer is dan daarbinnen een pad te bewandelen wat alleen ten nadele van kritische, voor hen lastige burgers uitpakt. Nederland is wat dat betreft een doodeng land. Zeker geen democratie maar een dictatuur, waar geen kritiek, geen mening geduld wordt, wat hen niet aanstaat. De politiek houdt zich onwetend, omdat ze zelf ook profiteren van een misdadige opzet, waar binnen geld en recht zwaar misbruikt wordt als het hen uitkomt!
vrijdag 17 maart 2017

Rechtspraak

Zelf heb ik helaas meerdere malen te maken gehad met de zogenaamde onafhankelijke rechtspraak in Nederland. In de gelopen rechtszaken kan ik niets anders vaststellen, dan dat mijn (ons) verweer, bewijslast door ons aangedragen, steeds weer terzijde is gelegd door rechters. Dat dus, in het belang van grootmachten, wat o.a wil zeggen in het voordeel van gemeente, uitkeringsinstanties, woningcorporaties, bewindvoerders en zelfs hulpinstanties. Rechters werken mee om burgers naar de knoppen te helpen, zijn in deze zelfs een middel voor o.a de genoemden om burgers de nek om te draaien. Mijn laatste aanvaring, met de zwarte toga's is in dit artikel benoemd;  >>http://achterhuisnederland.blogspot.nl/2017/02/rechtstaat-en-bewindvoerders.html <<
In de link hierboven kunt u o.a. waarnemen hoe de rechtbank, probeert om een hoger beroep in verband met een ontslag van een bewindvoerder, geen gestalte hoeft te geven in een daadwerkelijk hoger beroep. Voornamelijk omdat het dan een eerdere gemene opzet van de gemeente, de inhoud zal ontnemen, van ons een bewind te eisen. Net zoals eerder, men een leugenvolle brief van de gemeente waarde gaf, omtrent het ontslag van zijn voorganger, dit om het in het voordeel te laten werken van de gemeente die keer op keer rechters weet te gebruiken tegen burgers. Waar ik alleen maar over kan zeggen, rechters voldoen daar graag aan, vergeet dus maar een zogenaamde onafhankelijke rechtsstaat. Tussendoor nog geprobeerd twee rechtszaken gestalte te geven tegen de gemeente, omdat men geen gevolg wilde geven aan bezwaren en klachten. Dit heeft men op diverse manieren proberen tegen te houden, o.a. door mij mijn uitkering te ontnemen, zodat ik de griffiekosten niet kon voldoen. Toen eenmaal betaald door een derde, stelde men de rechtszaak uit en uit, hoefde de gemeente geeneens een verweer in te dienen binnen een vastgesteld termijn, waar men 2x ver overheen ging. De twee zittingen die uiteindelijk volgde waren een lachertje, waar de gemeente bij 1 zitting geeneens aanwezig was. Het was toch al op voorhand kat in het bakkie in het voordeel van de gemeente,zoals het voor alle grootmachten tegen burgers, al een gelopen zaak is, in het voordeel van de grootmachten. 

Helaas is er al snel sprake van grootmachten tegenover burgers. Het is gewoon bek dicht, braaf zijn, zit als je te maken krijgt met alles wat groter is dan een burger, wat niet alleen opgaat voor hen met lage inkomens, ook de beter bedeelden worden regelmatig gepakt. Hetgeen Nico van den Ham ook laat zien op zijn website, te weten in o.a. deze twee artikelen: 
 1) >> http://nicovandenham2.blogspot.nl/2017/03/slachtoffer-corrupte-rechtspraak-doet.html <<
2) >> http://nicovandenham2.blogspot.nl/2017/03/slachtoffer-van-criminele-rechters.html <<


Gaandeweg de jaren in diepe ellende ben ik de zogenaamde vrijheid in Nederland, steeds minder gaan ervaren. Is de indruk van mij aangaande onze democratie, meer en meer op een grote façade gaan lijken, hetgeen gewoon is. Er wordt niet alleen gesjoemeld in onze rechtspraak, maar veel breder, vermoed zelfs dat de resultaten van onze verkiezingen, niet de daadwerkelijke resultaten laten zien van ons stemgedrag. 

Het wordt tijd voor een grote verandering, waar naar mijn mening, Rients Hofstra heldere ideeën over heeft, wat u kunt waarnemen in de volgende link; >> https://rientshofstra.nl/ >>

Het wordt hoog tijd om Voor Iedereen 'n Eerlijke Samenleving te creëren. 


We moeten samen een front gaan vormen om VIES te bereiken.

VOOR IEDEREEN 'N EERLIJKE SAMENLEVINGdinsdag 14 maart 2017

GGN, het deurwaarders tuig

Enige tijd geleden deed ik al een boekje open over GGN mastering credit, die helaas verspreid over Nederland zitten, met hun zieke wijze van handelen om geld te verkrijgen op een wijze die mensen kapot maken. Dat fysiek, mentaal en financieel. Ik u nog even verwijs naar een eerder artikel wat hierover verteld >> http://achterhuisnederland.blogspot.nl/2017/03/ggn-mastering-credit-de-deurwaarder.html <<

Doorgaans een incasso/deurwaarders kantoor die op verwarrende wijze mensen bericht vanuit alle windrichtingen van Nederland. Waarschijnlijk om een verdienmodel te creëren voor alle leden van deze zeer duistere deurwaardersclub. Elk clublid moet schijnbaar een graantje meepikken aan alle bij hen geregistreerde schuldenaren, walgelijk! 

Als u de moeite hebt genomen om de bovenstaande link aan te klikken en vervolgens dat artikel heeft doorgenomen, kunt u waarnemen dat wij per 1 februari compleet verrast werden door een schrijven van het UWV, dat de GGN loonbeslag had toegepast op mijn uitkering. Dat wel liefst €1256,= te hoog. We zijn een maand bezig geweest met GGN om het terug te krijgen, temeer omdat mijn uitkering lager is dan de beslagvrije voet. Uiteindelijk hebben ze deze week teruggestort, maar wel daardoor inmiddels weer leuke betalingsachterstanden opgelopen. Die wij al niet konden lijden omdat voorliggend een ontslagen bewindvoerder ons had laten zitten met een saldo van €00,00,=. Wie daarnaast ook nog eens lekker wat schulden had opgebouwd en niet voorzien heeft in een financiële reserve, alles weg!

Maar goed dezelfde dag dat het teveel ingehouden bedrag terug gestort werd kregen we een aankondiging beslagname van roerende zaken per mail en wel deze, beiden zijn aan te klikken om te vergroten. 


Dus na een veel hoog loonbeslag, waardoor een kloten maand, proberen ze het zo nog even, het tuig. Helaas heb ik er geen andere woorden voor. Wij zijn nooit gemaand, noch eerder aan herinnert, noch een betekenis gehad om het benoemde bedrag in hun aankondiging van ons te vorderen. Wij hier praten over een periode van 6 jaar. Het bedrag komt voort uit een gearrangeerd huisuitzetting in het voordeel van een wethouder en de gemeentelijke schuldhulp, tegen wie wij een klachtenprocedure hadden opgestart. Een schuldhulp zo slecht, dat wij op enig moment gewoon niet meer in staat waren om huur te kunnen betalen door idem veel te hoog loonbeslag, ons toen ook opgelegd door de GGN. Dat mede door een bewindvoerder tegen wie aangifte is gedaan.De stukken in de link  zijn pas in 2016 opgestuurd naar de bewindvoerder, die inmiddels ontslagen is en er toen niks mee gedaan heeft. FPcoach uit Apeldoorn. 

Het is absurd dat geteisem van het GGN zo ongestoord hun gang mogen gaan in dit land, op zeer verwerpelijke wijze. Nog achterlijker dat RTL 5 er nog een programma over maakt ook! 


DAT UIT NAAM VAN DE KONING!


zaterdag 11 maart 2017

Vrijwillig mens?

Alvorens verder te gaan over de mens, wil ik benoemen wat mens zijn voor mij inhoud, te weten: Een wezen met een empathisch en moreel vermogen. Een wezen met compassie en nooit een ander wat doet, wat een mens zelf ook niet wil wat hem geschied. Een wezen wat gaat voor eerlijkheid en rechtvaardigheid, zoals de mens zijn habitat dat gebied ( Natuurwetten) De Mens hierin voorziet, zelfs als de mens daarvoor wetten door andere mensen opgesteld moet overtreden. Een wezen wat onafhankelijk is en vrij. Een wezen die het van groot belang acht om zijn werkelijk basis van leven ten volle te respecteren en beschermd. Een wezen wat daarvoor zijn intelligentie gebruikt, de mens gegeven en zeker niet voor eigen belang inzet, maar voor alles wat leeft en dit dankt aan het bewustzijn wat al het leven aan elkaar verbind, als één en dezelfde. 

Na het bovenstaande geschreven te hebben en daar medemensen aan weeg, kom ik uit bij nog maar een klein aantal mensen. Die ik kan benoemen, maar hier niet in voorzie omdat dan mogelijk de last voor hen te groot zou kunnen worden, door het omschrevene in de eerste alinea. Die paar kunnen nou eenmaal niet iedereen redden, hetzij bijstaan. Wat ik weet is dat die mensen, vooral gevormd en/of wedergeboren zijn door in het leven zelf tegenslagen te hebben ervaren. Niet omdat ze daarvoor gekozen hebben maar omdat mensen zonder iets uit de eerste alinea benoemd te bezitten, hen die weg hebben opgelegd. Wat kan ontstaan om geld, macht of een andere vorm van eigen belang, welk belang ze een ander mens misgunnen. 
De paar mensen, net naar verwezen zijn oprecht, willen oplossen waar een ander als vrijwilliger binnen werkt. Proberen goed te doen, binnen het kwaad, waar een vrijwilliger nou niet bepaald de inzit heeft om hetgeen wat hem of haar voorziet van vrijwilligerswerk aan te pakken, op te doeken, hetzij willen wegnemen. Waarom vrijwilligerswerk doen bijvoorbeeld bij een voedselbank en hetgeen wat de oorzaak is van het ontstaan van voedselbanken niet aanpakken, binnen dezelfde gemoeide tijd, om mensen wel bij te staan in het kwaad. Voedselbanken zijn niet nodig in ons land, net zoals armoede ook niet hoeft te ontstaan, naast veel onrechtvaardigheid.  Een onrecht waar veel vrijwilligers in vertoeven, bijna ogend als zie mij goed zijn. Wat haast wel zo zou moeten zijn, want waarom niet de oorzaak vrijwillig aanpakken, maar wel in de gevolgen van de oorzaak iets vrijwillig willen ondersteunen. Wat ondersteun je dan vraag ik mij af. Wat houdt je in stand, recht of onrecht, arm of rijk? Vrijwilligers zouden niet nodig moeten zijn in onrecht en armoede. Beiden zouden geeneens mogen bestaan in ons land, maar daar doen veel mensen, niet vrijwillig aan mee! Bijzonder en gelijkertijd vreemd!Menig politicus hoor je wel eens melden, Nederland één van de landen met de meeste vrijwilligers, maar o.a. het malieveld blijft leeg, zo ook het binnenhof. Waarom pakt een schijnbaar leger aan vrijwilligers nooit de oorzaak aan, wat vrijwilligerswerk gebied? Zijn ze ergens bang voor, o.a. voor het genoemde in alinea 1 van dit artikel en/of omdat het goed oogt. Ik denk dat we in Nederland meer aan mensen hebben die vrijwillig de straat op gaan tegen onrecht, armoede en slechte zorg, blijdschap opeisen voor elk medemens, om te beginnen in Nederland!