vrijdag 17 februari 2017

Edgar Tijhuis van Pontius advocaten en gemeente Overbetuwe,

Onder Pontius advocaten  is onze ellende pas goed begonnen. Edgar Tijhuis was degene die ons liet geloven dat Cathy (Ria) Schaftenaar een echte bewindvoerder was, onder het vertrouwen van zijn advocaten kantoor, destijds in 2009.. > Inmiddels heeft hij het tuchtcollege aan zijn broek gehad. < Waar zelfs > Kamer vragen < over zijn gesteld. Is Edgar Tijhuis inmiddels advocaat af.


Cathy Schaftenaar heeft destijds in 2009 een cruciale rol gespeeld in de eis van het BAC, wij onder bewind moesten en onze klachtenprocedure tegen het BAC. Het BAC was overigens het Budget Advies Centrum van de gemeente Arnhem, mooi woord voor gemeentelijke schuldhulp. Zij hebben Cathy Schaftenaar niet gecontroleerd of zij wel echt een bewindvoerder was,namen waarschijnlijk op dezelfde domme wijze als wij genoegen met de verklaring van Edgar Tijhuis.die  iedereen de indruk verschafte dat Cathy echt was in haar functie, als bewindvoerder. Het enige wat Edgar en Cathy afhandelde was de klachtenprocedure tegen het BAC. Dit was het resultaat, > Uitkomst klacht BAC <

Nadien kwamen wij er gaandeweg achter, dat er iets mis was met dit duo in crime en begonnen vragen te stellen, waar Cathy en Edgar niet van gediend waren. Ze informeerden snel de schuldeisers, toegenomen onder het BAC, dat de schuldsanering was opgeheven. Ze beurden snel het geld voortgekomen uit de klachtenprocedure.

Aanklikken om te vergroten.

Ook diende ze even snel een rekening in bij de gemeente Overbetuwe waar wij toen woonachtig waren. Deze werd uitgekeerd, waarover wij ons beklag deden bij Wethouder zorg en welzijn, Frank van Rooijen. Het hier namelijk over fraude ging en een verkeerde voorstelling van zaken, noem het oplichting. 

Aanklikken om te vergroten.

Edgar Tijhuis had het nakijken, want de advocaatkosten wilde de gemeente niet vergoeden, zie bovenstaande afbeelding. Daar had hij ook geen recht op wat uiteindelijk vele jaren later resulteerde in hetgeen hier > te lezen <. Ja ook voor ons had hij dus rechtsbijstand aangevraagd en gezien het aan te klikken te lezen, heeft hij dat niet alleen bij ons gedaan op onrechtmatige wijze. Pontius advocaten is dan ook opgeheven door illustere praktijken, waarvan ons verhaal hier verteld er eentje van is. Alle opvolgende ellende is feitelijk veroorzaakt door deze > zakken vullers <  Wie Cathy Schaftenaar op frauduleuze wijze bijstonden om een centje bij te verdienen, naast haar WAO en PGB, als patiënt met een slaapstoornis, door ons nooit opgemerkt, hetgene wij ook niet wisten. Kwamen we later pas achter. Wij hebben aangifte gedaan bij de politie, wie er echter niks mee gedaan hebben omdat de gemeente hierin benoemd werd. > Aangifte <  Edgar Tijhuis heeft ons nadien nog een aantal keren gemaand om ons te bewegen hem zelf te betalen, dit weigerden wij en uiteindelijk gaf hij op, omdat wij dreigden er een zaak van te maken, Nog even bijkomend, het BAC uit Arnhem maakte ook nog even ons geld over aan die zakkenvuller, zo ook aan Schaftenaar!

We hebben nadien ook nog getracht om aangifte te doen tegen Frank van Rooijen, maar werden door Politie Overgoor tegengehouden om aangifte te doen, hij ons vertelde; jullie lijken wel gek om aangifte te doen tegen een wethouder, schermend met het feit dat hij toch de eed had afgelegd. Leuke mensen deze twee:                                  


                                             
                                                             Frank van Rooijen

Uiteindelijk heeft de gemeente Overbetuwe het plan gemaakt om ons op straat te krijgen, nadien zeker niet bij te staan. Wij waren uitermate bedreigend voor hen, temeer omdat ze van fraude/oplichting wisten van het Duo Cathy en Edgar, wie Frank ook nog uitbetaalde, terwijl wij hem geïnformeerd hadden!

Uiteindelijk zijn we vooral om het bovenliggende uit de gemeente Overbetuwe gedreven en heeft in Arnhem Wethouder zorg en welzijn Henk Kok het stokje van Frank overgenomen om ons verder kapot te pesten. Kok via gesubsidieerde hulpinstantie die ons in de jaren erna, dus na 2010 op het geen enkele wijze hebben ondersteund, noch voorzien hebben van hulp en zorg.

Al met al zitten wij door het bovengenoemde nog steeds in de hel, wat het bovenstaande heeft veroorzaakt, nu anno 2017. Feitelijk omdat er steeds meer daders zijn bijgekomen om wethouder Frank van Rooijen, in beginsel, uit de wind te houden, velen van hen zijn inmiddels afgezwaaid of weg gepromoveerd, hetzij niet meer te traceren. Beide wethouders, beide burgemeesters zijn in ieder geval allen afgezwaaid wie de motoriek waren achter datgene ons overkomen, mensen die ons financieel volledig kapot hebben gemaakt, zo ook onze gezondheid voorzien hebben van ernstige schade. En het tuig van de richel is nog niet klaar met ons!


Aanklikken om te vergroten.