zaterdag 12 maart 2016

Subsidie wordt smeergeld

Zoals bekend spelen bezuinigingen de laatste jaren flink op. Voor diverse hulpinstanties is het dus steeds moeilijker geworden om de laatste jaren geld binnen te harken voor een hulpverlening wat, ook door de bezuinigen, inhoudelijk steeds minder wordt voor burgers

Het steeds slechter worden van de hulpverlening levert dan ook meer en meer kritiek aan naar hulpinstanties en naar gemeenten. Iets waar beiden niet blij mee zijn, omdat zij zich nog al allergisch tonen voor kritiek. Maar al te vaak de benoeming "eigen kracht" daarin misbruikend om als hulpverlener vooral te kunnen verwijzen naar de mensen zelf, in de shit. Wellicht om eindverantwoordelijk vooral bij cli├źnten neer te leggen en niet bij zichzelf. Nooit eens opperend van, wij kunnen ook niet veel meer, dankzij die fijne overheid en vervolgens de gemeente, waar toch heel wat hulpinstanties van afhankelijk zijn!

Nee, het zijn vrienden van o.a. de gemeente, al is het alleen maar om subsidie. Waarvoor ze alles over hebben, ook als dat geen inhoudelijk hulpverlening inhoud moet geven. Met andere woorden. burgers in de shit, voor geld, in het ooitje nemen. Zoals bijvoorbeeld steeds andere voorwaarden stellen alvorens hulp te krijgen, waarbinnen iemand's situatie er niet toe doet. Nee, eerst aan de voorwaarden/eisen vlodoen, alvorens iets aan hulp te mogen verwachten. En voldoet iemand aan doorgaans maar al te vaak onzin eisen, ontstaat er daarna nog niets. Nee u moet eerst naar de opvang, maar de opvang zit vol. Nee, u moet eerst onder bewind, een periode waar een heleboel mensen alleen maar in meer problemen komen, natuurlijk iets, wat juist de bedoeling is. En o ja, kritiek mag u al helemaal niet leveren, doet u dat wel, bijvoorbeeld via social media dan blokkeren wij u in alles. Dat alles is dan alleen, wij stellen zelfs geen voorwaarden meer, u zoekt het maar uit in een dan zo groot mogelijk isolement. Want dat werkt zo lekker mee aan doodzwijgen. Tja en de subsidie verslindende instanties en goed betaalde wethouders kunnen dat jaren volhouden. Tja en u.....wordt ziek, lijd honger, kan de straat op, met uw gezin!

Wij zitten al vanaf 2008 onder bovengenoemde omstandigheden. Met subsidi verkrijgende instanties die nu al meer dan bijna 8 jaar niks doen in ondersteuning om ons weer op de rit te krijgen naar een redelijk maatschappelijk leven. Dat naast een totale blokkade van de overheid, de gemeente dus, die ons niet liever zien dan in een grotesk isolement met  hulpverleners als cipier! Ze doen niet, nou oke het isolement in stand houden of vergroten! Zelf onze kinderen zijn misbruikt om ons de bek te snoeren waar onze jongste dochter het meest onder lijd, onder die gestapo praktijken.


Onze toekomst is voorbij als staatsvijanden van een aantal wethouders, burgemeester en handlangers,zoals gesubsidieerde hulpinstanties. Waarvan geeneen uitgezonderd in de hier boven getoonde plaatjes. Het zijn ellende handelaren om gemeenschapsgeld te krijgen, meer niet! Kortom ook de hulpverlening, vooral voor kritische burger, zijn hulpinstanties niet meer dan illusionisten. Wonderlijk dat ze allemaal geen Mark Rutte heten, ze doen er niets aan onder, met hun illusionaire hulpverlening. Niet ten dienste staand van burgers in de problemen maar wel alles doen voor gemeente bestuurders en hun ziekmakende ambtenaren! De leugenaars!