vrijdag 28 juli 2017

UWV dreigt met de dood?

Afgelopen maandag heb ik al bericht over het UWV, wat mij verre houdt van inkomen, waarom en over het hoe of wat kunt u lezen in dit artikel Het UWV, de crepeer methodiek .

Gisteren heeft mijn vrouw weer naar het UWV gebeld, met nu een zeer aardige vrouw, die begrip toonde en ook van mening was, dat collega's van haar niet iets voor moeten houden, wat niet waar is en dat herhaald. Zo ook dat het UWV, een hartpatiënt, tevens belast met COPD en diabeet zijnde niet een uitkering kunnen onthouden voor een (te) lange tijd. Dit gesprek vond gisteren plaats op 27 juli 2017, 6 dagen na de dag dat mijn uitkering had moeten verschijnen op 21 juli 2017 op onze bankrekening. Feitelijk zeg ik hierover i.v.m. met mijn chronische ziekten dat dit als een poging tot doodslag benoemd kan worden. Ik ging dan ook zondagavond neer, met heftige pijn op mijn borstkas, waar wellicht mijn diabeet zijn een rol in heeft gespeeld. Want wat het UWV betreft eet ik maar niet, voor iemand met een drietal chronische ziekten een meer dan onverantwoordelijk besluit ten aanzien van mijn persoon. Jammer is daarbij dat mijn huisarts het afgelopen maandag niet als bijkomende taak zag om het UWV omtrent het niet uitbetalen op de vingers te tikken. Dit is het gevoerde gesprek van 27 juli 2017, gevoerd met het UWV( voorliggend had mijn oudste dochter ook naar hen gebeld) :
Ik ben inmiddels teruggebeld door het UWV en kreeg te horen dat mijn uitkering pas op maandag dus op 31 juli 2017 door mij ontvangen zal worden. Reden het zit al in het systeem en dat kunnen ze niet meer wijzigen, weer een leugen, de zoveelste? Dus ruim 10 dagen na de officiële betaaldatum. Ik zal en ik moet dood? Ik vind het grof schandalig en erg idioot dat het UWV mensen met niet zomaar wat chronische ziekten, mishandelen als een ordinaire fraudeur, te idioot voor woorden! Gelukkig helpen de nieuw voorgeschreven medicijnen mij. Als er geld is, weer naar het ziekenhuis, want er was/is iets mis, mijn hart lijkt genoeg te hebben van de pesterijen! ! De €5,= gemoeid met een spoed overboeking is voor hen meer waard dan mijn (ons) leven, ziekmakend! Wanneer is het eens genoeg, tot ik in een kist lig?


dinsdag 25 juli 2017

Het UWV, de crepeer methodiek

Na al vele jaren een uitkering te moeten accepteren, door hart, copd en diabeet problemen, waarbinnen maar al te vaak, zeer grote, nadelige gevolgen te hebben moeten lijden door het volgzame gedrag van deze organisatie, het UWV, spant dit wat ons nu overkomt in onze beleving wel de kroon. Nu de kroon, omdat de lopende gebeurtenis ons harder treft dan menig eerder keer. Soms voor veel maanden, waar ze ons volgzaam als ze zijn een loon beslag oplegden waar de honden nog geen droog brood van kunnen vreten. Voor mij als diabeet, angstige maanden, want zoals u weet heeft een diabeet broodnodig een regelmaat nodig om ( goed ) voedsel tot zich te nemen. Niet dan ligt een hypo of hyper op de loer, met mogelijk ook nog eens gevolgen voor mijn hart. Een hart wat al het nodige heeft moeten doorstaan, door pesterijen van de gemeente en hun aanhangsel, waaronder het UWV! Het UWV heeft met regelmaat kunnen natellen op hun vingers, dat vaak te hoge loon beslagen, voor mij in gevolg, gemakkelijk de dood tot gevolg kan hebben, hetzij een lijdzaam leven bij mij kan oproepen. Ik heb mede door hen, maar al te vaak 1000 mg of meer aan Metformine per dag laten staan, om een hypo te voorkomen. of de gevolgen van minder eten kunnen verkrijgen, voor mij enigszins dragelijk te maken. Dit is een afbeelding van de hoeveelheid, anders zeer noodzakelijk medicijn mede door het UWV heb laten staan, wat nog maar een deel is over de jaren. Dat ik, helaas, gebruik moet maken van deze organisatie.


 Hier ligt voor 111000 mg aan Metformine, niet in te nemen door te weinig eten!
( Dus door  te weinig geld door o.a. loon beslag )

Onlangs kreeg ik van het UWV, nu weer, een schorsing op mijn dak, dat op 7 juli jl, via mijn overheid. Men schorste mijn uitkering omdat ik niet op een afspraak bij de arbeidsdeskundige was verschenen. Een uitnodiging die ik niet via mijn overheid heb gehad, maar via de post. Eeeh zal, niet geweest, niet gehad, dus meteen gebeld. Nieuwe afspraak gemaakt, waarop meteen een brief, wel via mijn internet..goh, eeeh?

Aanklikken om te vergroten. 


21 Juli 2017 naar de arbeidsdeskundige geweest, goed gesprek gehad, de uitkering zou gewoon dezelfde dag gestort worden. Echter tegen 16:00 nog niks, dus gebeld naar het UWV; meneer Faasen uw uitkering wordt vanmiddag echt gestort. Het weekeinde gaat voorbij, krijg ik maandag weer een mail van Mijn Overheid (eeeh?), er staat een bericht voor u in mijn overheid van het UWV. Klopt, ja dit....wat ik toen dacht na het openen van deze pdf..potverdomme, stelletje klootzakken! ( excuus )


Aanklikken om te vergroten


Moet u even weten, dat mijn ergernis nog groter was omdat ik de avond ervoor,  al problemen had met mijn hart en diabeet zijn, een zeer ongelukkige combi! Een aantal uren na ontvangst van bovenstaande brief, van het sociale en meedenkende UWV, bezoek aan huis gehad van mijn huisarts. 24 uur's werkend Nitrobaat voorgeschreven gekregen om hart wat meer ruimte te geven en 2 Oxazepam per dag om de invloed van de stress  ook voortkomend uit het UWV, iets te verminderen. Dat naast al 14 medicijnen per dag. Haar ook verteld van het gebeuren, hoe het UWV met Hartpatiënten, COPD patiënten en Diabeten omgaat en dat geen geld, aanzienlijke invloed heeft op o.a. mijn suikerspiegel (hart). Haar antwoord, met sociale zaken kan ik niets! Eeeh, het UWV en sociaal? Eeeh, informeert de verzekeringsarts wel, alvorens ze een mogelijke dodelijke sanctie gaan vormgeven?

Mijn vrouw hoorde zojuist van het UWV, na zelf te bellen, dat ze het vannacht hebben overgemaakt dat wij de uitkering binnen drie dagen kunnen verwachten...Mijn man is diabeet en hartpatiënt....reactie UWV..tja het geld is al weg en ik kan er niets meer aan doen. Kortom als uw man deze dagen onderuit gaat, jammer dan...alleen anders uitgedrukt. Het UWV sociaal en meedenkend of.......................? Dit is Nederland? 


( Ik heb dit maar ingesproken, alvorens ik de eerste tekenen krijg van een aankomende hypo, een nieuw hartprobleem. Als, dan wordt iets benoemen, niks meer namelijk )

donderdag 6 juli 2017

Het CJIB, de crepeer methodiek.

Sinds 1 januari 2017 zijn wij onder het bewind uit van FPcoach te Apeldoorn, opvolger van Melse-Wassink uit Ede. Het Grootste deel van de tijd dat de heren ons financieel behoorde te beschermen, hebben deze heren de zorgpremie niet betaald aan CZ. Dit speelde tussen 1 augustus 2014 t/m 31 december 2016. Al die tijd persoonlijk niks vernomen over schulden, noch van de zorgverzekeraar CZ, zo ook niet van het CJIB. En nu na ontslag van beide heren, is te beleefd, valt het CJIB over ons heen. Dat als een soort crepeer methodiek, wat inhoud is gaan geven in de vraag waarom de gemeente en het Leger des Heils plots wel akkoord gingen met ontslag van FPcoach. Wat ze ons eerder hebben verboden, blijkend uit het onderstaande. 


Aanklikken om te vergroten.

Simpel want wat Melse-Wassink en FPcoach niet lukte wordt nu overgelaten aan o.a. het CJIB en de zorgverzekeraar. Gemeente en het Leger des Heils door hen gesubsidieerd, kijken een beetje toe. doen verder niks. Het leger dan ook de laatste 10 weken helemaal niet meer gezien.....goh. 

Wij ontvangen nu om de 2 maanden van het crepeer veroorzakende Centraal justitieel incasso bureau een lading brieven in de bus, allemaal gaand over de periode waarbinnen de beschermingsbewindvoerders de premie niet voldeden. 


Waarover met het CJIB gebeld, nadat we de eerste lading in onze brievenbus vonden, na meer dan vier jaar stilte. Ik vertelde hen dat wij jarenlang door gemeente en Leger des Heils onder beschermingsbewind vielen, voor wie je het woord bescherming moet spellen en dan nog niet door die gasten begrepen wordt. Ik moest maar naar de rechter die ze heeft benoemd. Haha ja, je weet wel die zwarte toga's die bewindvoerders helemaal niet controleren, hun eindafrekeningen zo in de papierversnipperaar lijken te kieperen, slachtoffers van dat tuig, gewoon laten creperen in ons geval in het voordeel van de gemeente en het Leger des Heils. Zo beantwoorden ze deze mail geeneens van mij, gericht aan het bewindsbureau. 20 jun.


aan Bewindsbureau
Zaakgegevens: (even weggehaald )

Geachte heer, mevrouw

Mijn naam is Henk Faasen vader van een gezin, wie inmiddels bijna een half jaar niet meer onder bewind staan. In deze periode, dat vanaf 1 januari 2017, is ons meer en meer duidelijk geworden dat het bewindsbureau niets doet met de eind afrekeningen van bewindvoerders om te bezien of de bewindvoerders hun taak ordelijk hebben volbracht. Wij hebben beide eindafrekeningen voor "NIET" akkoord geretourneerd aan de betreffende bewindvoerders, te weten van Melse Wassink en FPcoach. Dit mogelijk nalaten van het bewindsbureau zet een stempel op ons leven nadien, temeer omdat ik vermoed dat beide bewindvoerders bij de rechtbank de eindafrekeningen nooit hebben ingediend. Indien wel, moeten deze niet zijn gecontroleerd. Als dit zich heeft voorgedaan, mag u mij de waarde uitleggen van een benoeming uitgesproken door een rechter, wat dus nietszeggend blijkt aan ons. De bewindvoerders hebben voor lange tijd o.a. de zorgpremie niet betaald, zo geen werk gemaakt om berekeningen te maken van de beslagvrije voet! Ook deden ze schulden voorkomen die niet deugen, gemakzuchtig als ze zijn, het staat op jullie naam dus het zal dus wel, dat is ook geen bescherming. Kunt u mij het nut uitleggen van een benoeming door een rechter, van een bewindvoerder, wie onder een rechter gewoon straffeloos cliënten kan benadelen en wiens leven na een periode van bewind als onmogelijk wordt ervaren? Het lijkt erop dat een rechter onder bewindvoering, zo ook Jeugdzorg verdienmodellen verdeelt. wat problemen vergroot maar niets oplost, dient een rechter daarvoor?

Ik zie uit naar uw antwoord.

Hoogachtend

Kortom geen antwoord....het CZ stelt alles netjes betalen, drie jaar extra afbetalen, wat ons dik onder de beslagvrije voet zal brengen, ik heb al €200 minder uitkering en geen enkele toeslag. Dus ik kan niet beloven alles netjes te betalen, wil ook nog eten als diabeet. Met nog eens een aantal andere betalingsafspraken door die hufters gemaakt omdat ze bij andere ook niet voldeden aan de betalingsplicht. Het doel van beschermingsbewind, het doel van CZ, het doel van het CJIB. Ja, in het voordeel van de gemeente die al jaren van ons af wil......Wat nu gaat lukken, mede dankzij het CJIB, met hun crepeer methodiek. Vandaag weer een lading brieven van het CJIB uit de brievenbus gehaald, die gasten zijn niet wijs, laten zich voor het karretje spannen van foute mensen, die mensen, wie kritiek durven te uiten, de nek omdraaien voor dat tuig....Ze proberen je te bewegen de hand aan jezelf te leggen...rotzakken! Ik ben alles al kwijt, huis, baan, gezondheid. maar ze gaan door, totdat ik als man, vader in het graf lig! De gemeente is in zijn Nopjes!