donderdag 3 augustus 2017

Als o.a. Jeugdzorg pesten wordt

In 2007 is het feest met toen nog BJZ voor ons begonnen. Dat door broers en zus die maar weinig tot geen inlevingsvermogen hebben, wat het met een vader doet, als je voor de zoveelste keer je baan verliest, omdat je gezondheid niet meezit. Ze deden een melding bij het AMK destijds, mij inhoudelijk valselijk vormgevend. Een geboorte van een dossier, waar ik mij over beklaagd heb, wat zou verdwijnen, maar nadien nog voor jaren, tot aan medio 2017 een grote rol is blijven spelen. als dreiging. Dat gemakkelijk voor de gemeente, leuk als verdienmodel voor het veilig thuis en het Leger des Heils. Jaren lang zijn wij belaagd door deze zogenaamde Jeugdzorg, niet meer spelend dan een vernietigende en dreigende rol. Met name opspelend als de gemeente er zijn voordeel mee kon doen, de mentale druk flink werd opgevoerd op ons gezin. Zelfs uitgebuit door een veiligheidsmanager om reden dat ik de toen nog regerende burgemeester van mijn stad, verdachte van poging tot doodslag, via Twitter. Waarop hij deze brief toezond aan de rechter, terwijl gelijkertijd de RvdK voor het Leger des Heils weer een verdienmodel aan het genereren was, met een lulverhaal, met als basis de melding van mijn familie wat sedert 2008 geen enkele rol meer zou mogen spelen. Dit was zijn straf, omdat ik de burgemeester verdacht maakte, ik kende tot aan die dag de veiligheidsmanager niet. Een man die om een burgervader mijn jongste dochter de stuipen op het lijf jaagde voor 2 jaar, ik vind dat smeerlapperij. Een rechterhand van de burgemeester onwaardig, hij verdient een linkse!

Aanklikken om te vergroten. 

Ze misbruikten voortdurend de angst om onze kind(eren) uit huis te plaatsen, waar het Leger des Heils de laatste twee jaar een leuke cent mee verdiende. Maar net zoals eerder het BJZ...geen moer hebben ze waargemaakt. Niks echt helemaal niks, echter wel subsidie verslonden van de gemeente voor ook deze hele fake opzet, met medewerking van de Nederlandse rechtsstaat. Waarom, gewoon om een burgervader en een stel wethouder's uit de wind te houden, alleen om mij ( ons ) de bek te snoeren, waar ik echter nooit mee gestopt ben. Gevolg...niks kinderen kwijt, al die jaren niet, alleen maar angst gegeven met vooral grote dank aan mijn directe familie die met name de tool hebben gegeven aan die gasten, wie zich ontwikkeld hebben als sociopaat en flink misbruik maken van mensen die al diep genoeg in de ellende zitten. De grote bandieten achter dit alles zijn organisaties als RvdK, BJZ, later veilig thuis tot verbazingwekkend genoeg zelfs een instantie die God zegt te dienen, het Leger des Heils. Met als initiator, de gemeente, met de nadruk op het college's en wat vieze ambtenaren en manager van instantie's, met de nodige invloed op medewerkers, een soort NSB in de dop.Allemaal mensen, feitelijk een benoeming waar on als voorvoegsel niet voor zou misstaan. Dan ook onmensen die erg vergaan om hun centen te vergaren over de rug van de ellende, de ellende van mensen, ouders en kinderen. Ze gaan geen van allen, voor recht, maar vullen hun zakken met onrecht! 


Nu mijn jongste dochter 18 is geworden, grijpen ze weer terug naar de schuldenlast, enorm toegenomen onder bewindvoerders, opgelegd door de gemeente en het Leger des Heils, niet om ons te helpen, maar om onze ellende te vergroten. Nu is dat weer de ultieme tool om ons de bek te snoeren te samen met instanties als het UWV. Het zijn meedogenloze sociopaten! Mensen in de ellende zijn gemakkelijke slachtoffers van een sociopaat, van burgemeester tot ..........


Als u niet bekend bent met sociopaat, even link hieronder aanklikken


donderdag 29 juni 2017

Aangifte doen tegen Burgemeester en wethouders

In het verleden heb ik getracht om aangifte te doen tegen burgemeester en wethouders, dat herhaald. Maar als persoon behorend tot de onderkant van het Nederlands volk een onmogelijke opgaaf, zo is aan mij gebleken. Deze aangiften vonden hun fundament in oplichting, misleiding, intimidatie en discriminatie met als leidraad de artikelen 225 en 273f lid 1 en art 162 benoemd in het Nederlands wetboek van strafrecht. Dat overigens pas na eerder de misleidende weg van interne behandeling bewandelt te hebben, waar de gemeente in voorziet als u uw beklag doet bij hen. Niks onafhankelijk aan, alles afhankelijk wat inhoud geeft aan het dekken van elkaar onder gemeentelijke functionarissen, ambtenaren, zo ook sub ambtenaren. De laatste voor mij mensen zijn die werken voor gemeenten via subsidie, dus ook menig hulpinstantie, wie feitelijk alleen dat doen wat men opgedragen krijgt van de subsidie verstrekker, dus burgemeester en wethouders. 
Is het niet wenselijk dat bijvoorbeeld hulpinstanties u daadwerkelijk helpen, wordt u door de instanties, op misleidende wijze begeleid, zo ook vorm gegeven in het belang van het niet wenselijk vinden om u werkelijk te voorzien van zinvolle hulp wat tot een oplossing leid. Nee, het werkt tegenovergesteld, u ziet uw leven alleen maar onmogelijker worden, moeilijker onder de vlag van een betaalde instantie door de gemeente. Gemeenten eisen zelfs vaak dat u een hulpinstantie accepteert, zo ook bewindvoering, alvorens uw situatie centraal te willen stellen! Niet zo zeer omdat het u echt helpt, maar vooral omdat het u fysiek, mentaal, ook financieel zal beperken, zelfs laat omvallen om verweer, indien nodig, te kunnen voorkomen.  Dit zal u sneller gaan opmerken als u bijvoorbeeld een klachtenprocedure bent begonnen tegen gemeentelijk schuldhulp of Jeugdzorg, wie weet wellicht beiden. Haal de ombudsman erbij en uw enige verdienste zal zijn, excuus van de gemeente, om vervolgens het hier boven omschrevene te moeten doorstaan. Klachtencommissies zijn een façade, al dan niet van de gemeente, het komt neer op een resultaat alsof het is afgehandeld door een interne behandeling van klachten zoals gemeente aldoor in voorzien. Een afhandeling wat neerkomt op vriendjespolitiek. 
Een logische volgende stap zal dan zijn op naar de rechter. Maar helaas dan vaak al gestuurd naar het civiel recht en/of bestuursrecht. Vaak door de politie geopperd om hun opperbaas, de burgemeester en zijn volgelingen, wethouders, te beschermen. Dan rechtszaken die gedoemd zijn, dat op voorhand, om te mislukken, echt niet in uw voordeel Want de rechters schijnen de intentie te hebben om gemeente dus ook de handlangers ten volle te willen beschermen, uw bewijsvoering, verweer tegen hun vrienden worden niet of nauwelijks bekeken door de rechters binnen het civiel en bestuursrecht. Het is zonde van uw geld om daarvoor griffierechten te betalen van maar te vaak een inkomen wat de onderkant van Nederland siert, waar u al zeer moeilijk van rond kan komen. Deze rechters zijn overigens ook zeer snel genegen om op basis van leugens u onder bewind te plaatsen en deze totaal niet te controleren. Wetende dat deze bewindvoerders van u geëist door gemeente en door hen gesubsidieerd vooral bedoelt zijn om u leven meer onmogelijk te maken, moeilijker, zelfs levensbedreigend  Dat zeker als u het toch nog in uw hoofd haalt om onder het bovengenoemde toch te gaan ageren, al snel zullen er grotere financiële problemen op uw pad komen, minder leefgeld en/of een plots verschijnend loon beslag. Laat men betaling van de zorgpremie na, gaat men rotzooien met toeslagen, die uiteindelijk op u bordje komen want u blijft eindverantwoordelijk voor de bewindvoering. Ja ook als het niet onderbouwd is door gemeente of gesubsidieerde aan u is opgedrongen. Niet, dan wordt uw situatie niet centraal gesteld, valt u maar dood. Wat overigens niet zegt dat uw situatie dan wel centraal wordt gesteld door gemeente en gesubsidieerde, als u wel meegaat in de eisen, dat is het doel niet van hen. Wel totale controle, isolement en het (verder) ontwrichten van uw fysieke en mentale welzijn, zo ook op financieel vlak.  U mag domweg geen kans meer krijgen om verweer te kunnen voeren, noch ongewenste vragen te stellen, helaas werken rechters werkzaam in civiel en bestuursrecht daar aan mee is mijn conclusie na veel ervaring opgedaan te hebben, binnen het bovenstaande. Komt u wel af via de rechter van zo'n benoemde bewindvoerder u opgelegd, niet vrijwillig hebben tegen die tijd schulden, verhoogd of vernieuwd wellicht hun werk gedaan. Schulden die dan u het leven na ontslag onmogelijk zullen maken, schuldeisers die dan over u heen gaan vallen, en jawel weer in het voordeel van de gemeente. Want vergeet niet u bent eindverantwoordelijk niet de eiser, de gemeente. Moet u nog leven onder een instantie door de gemeente betaald, hoeft u in deze ook niets van hen te verwachten.......al hebben zij ook een bewindvoering van u geëist!
Feitelijk ben u in al die tijd, soms jaren onderhevig geweest aan tal van zaken die in het wetboek van strafrecht als strafbaar zijn gesteld. Ik noem ze nog even, oplichting, misleiding, intimidatie en discriminatie. Om het voor de strafrechter te brengen moet u eerst naar de politie. maar die verklaren u voor gek als u aangifte wilt doen tegen de burgemeester en wethouders. Zo niet dan misleiden ze u door naar civiel of bestuursrecht te verwijzen, domweg een zinloze weg, een zeer grove houding van de politie als u het mij vraagt. Ik spreek in deze uit ervaring. Ik ben zelfs naar het ministerie van justitie geweest met een aangifte om dit neer te leggen bij de hoofdofficier van justitie. men weigerde mij een ontvangstbevestiging. Ik had helaas geen geld om er anders in te voorzien in die tijd. Daarbij zit het ministerie van Justitie bij mij om de hoek. Maar goed toch afgeleverd en nooit meer iets van gehoord. 

In mijn zoektocht naar ‘gerechtigheid’ werd ik geconfronteerd met de
verschillende mogelijkheden die onze samenleving de burger biedt, zijn ‘recht’
als staatsburger te krijgen. De conclusie is bedroevend te noemen, omdat er
volgens mij, na intensief onderzoek en ervaringen, geen echt middel voorhanden is.

De trukendoos heeft voorrang, procedures worden eindeloos vertraagd en er

bestaan talloze bliksemafleiders. Als burger voel je je bedrogen.

                                                 (uit tussen burgers en gemeente ) 


http://nicovandenham2.blogspot.nl/2017/06/grote-schade-aan-economie-door.html
( Ook gemeente Arnhem verkondigde jarenlang dat wij vertrokken waren naar het buitenland )
EEN GROTESKE LEUGEN!

maandag 1 mei 2017

ZE BLAZEN MIJN HART OP!

Men zegt, dat Nederland geen dictatuur is, hier geen terreur is, wij vrijheid genieten, maar niets van dat alles is waar. Wellicht als illusie alleen van een bestaansrecht voorzien, zolang je maar ja en amen zegt en alles braaf kan ( blijven ) betalen en de mond dicht houdt. Liever niet eten, je chronisch ziek zijn niet kunnen onderhouden dan niet kunnen betalen!  Je eet maar minder en je wordt maar zieker lijkt de drijfveer te zijn van hen die je geld, met behulp van de overheid/rechtsstaat,  aftroggelen als je niet minder wil eten, niet zieker wilt worden. Je moet honger hebben, je moet zieker worden, om te kunnen blijven betalen, waar de rechtsstaat desnoods in voorziet d.m.v. een vonnis, als een gif-mengsel over je leven ten behoeve van hen, die geld veel belangrijker vinden dat het leven van wie ze het geld opeisen, al heb je het niet. Zelfs voor verzekeraars die je zorg verkopen, maar gelijkertijd je het dagelijks onderhoud ontnemen voor geld, van je chronische ziekten zoals hart en diabetisch. 

Wij zijn net bevrijd van niet deugdelijke bewindvoerders, die waren ingezet door de gemeente Arnhem en het Leger des Heils, niet om ons helpen op te lossen, maar om ons middelen te ontnemen om verweer te breken en/of aan ons te verdienen naast al het ontvangen van subsidie, voor zeker geen bijstand, ondersteuning, hulp of zorg. Bewindvoerders die onderhands betalingsafspraken maken, wat inhoud heeft gegeven aan het schijt hebben aan de beslagvrije voet waar mijn (onze) uitkering al €100,= onder zit. Wat dus verteld dat wij geen afloscapaciteit hebben. Maar ja, als bewindvoerder schulden veroorzaken in de tijd van beschermingsbewind, dan ja,  laten ze je graag bloeden als cliënt voor hetgeen waar zij zelf verantwoordelijk voor zijn. Dat naast het leger des Heils zeker ook nog eens te voorzien van extra inkomsten naast subsidie en cliënten ook nog eens  middelen te ontnemen om in verweer te komen tegen een gemeente, die op geen enkele wijze zijn zorgplicht nakomt, dat te voorkomen. Waar de rechtsstaat en instanties zoals het CJIB en CAK (ZIN) graag een bijdrage in aanleveren om je het leven nog zuurder te maken, je ziek zijn verder te verzieken en je dagelijks het leven zeer stressvol te maken. in de hoop dat ik een nieuwe hartstilstand mag ervaren? Gemeenten, zorgverzekeraars, instanties als het Leger des Heils en andere wolfachtige die geld boven de mensen stellen, doen graag zaken met bewindvoerders. Omdat dit soort mensen graag mensen uithongeren opdat gemeente afspraken niet na hoeven te komen, Leger des Heils extra verdiensten heeft en zorgverzekeraars en anderen behorend tot die roedel wolfachtige, bewindvoerders kunnen bewegen om betalingsafspraken te realiseren onder de beslagvrije voet. Bewindvoerders die dus aan het leven en ziekte van cliënten grote schijt hebben ten behoeve van de eerder genoemden. Wat ook nog eens gaat over betalingsafspraken omtrent schulden door bewindvoerders veroorzaakt of vergroot zijn! Bewindvoerders hongeren je er graag voor uit, maken je graag zieker, maar wat als je bewind af bent? HONGER IK MEZELF, MIJN GEZIN DAN NET ZO GEMAKKELIJK UIT, VERBIED IK MEZELF NET ZO GEMAKKELIJK MIJN ONDERHOUD VAN MIJN HART EN DIABETISCH ZIJN, TEN BEHOEVE VAN DIE GELDZUCHTIGE ROEDEL? MIJN ANTWOORD IS NEE! 

De rechter heeft besloten dat wij per 1 januari 2017 bewindvoering af zijn. we kunnen het zelf ondanks inmiddels €60000,= verder, hoger in schuld en een nietszeggende hulpverlening van het Leger des Heils. Wij nadien met betalingsafspraken zijn geconfronteerd, waar wij niks van wisten, gemaakt door bewindvoerders. Wat zorg draagt dat men ver onder de beslagvrije voet duikt. Dat terwijl mijn uitkering ruim onder de beslagvrije voet ligt, officieel berekent! De gemeente onterecht ook nog eens gestopt is met het betalen aan het Leger des Heils, terwijl onze situatie alles behalve financieel stabiel is. Zie onderstaande afspraken:


AANKLIKKEN OM TE VERGROTEN!

Daar wij al €100,= tekort komen met mijn uitkering ten opzichte van de beslagvrije voet, kan ik de betalingsafspraken niet nakomen, die gemaakt zijn door de bewindvoerders., lak hebbende aan de beslagvrije voet! Tenzij ik mijzelf en mijn gezin uithonger, ik mijn chronisch zieke hart en diabetisch zijn, dagelijks niet onderhoud! Maar ja ik ben geen moordenaar, iemand die poogt om mijzelf, mijn gezin dood te slaan, dus van een ander kaliber dan een bewindvoerder. Dus stopte ik met de betalingsafspraak met CZ zorgverzekeraars. Resultaat:

AANKLIKKEN OM TE VERGROTEN!

Men vermeld in bovenstaande brief dat ik een betalingsafspraak heb gemaakt, niet waar, de bewindvoerder, zonder mijn medeweten. Over gebeld, wordt er gezegd u bent verantwoordelijk voor de daden van uw bewindvoerder. Gelul, want de bewindvoerder gaf geen openheid in zaken en daarbij, was hij door mij niet te corrigeren. Nu dus weer naar het CAK (ZIN) en dus op die manier ruim onder een beslagvrij voet ons leven voortzetten. Daarbij moet u weten dat de bewindvoerders voor heel lang de premie niet betaalde aan CZ. CZ mijzelfs na mijn hartstilstand, ondanks ook hun plicht te verzekeren mij gewoon uit de zorgverzekering gooide, direct na mijn hartstilstand.  Hoezo bewind af. rechter? We wilden gewoon een eerlijke oprechte bewindvoerder, die gaat voor zijn cliënt, aangaande wel een oplossend vermogen! Maar dat was niet gewenst door de gemeente en het Leger des Heils.

Inmiddels staan wij onder het Leger des Heils al meer dan drie jaar onder een zorgleveringsovereenkomst. Waar tot aan heden nog geen indicatie voor is verschenen, noch een zorgplan, dus tot nu toe geen enkele vorm van hulp, noch zorg van hen verkregen. Wel hebben ze geld van ons gejat om de gemeente geld uit te sparen zoals te lezen valt in de eerste afbeelding. Net zoals de bewindvoerder, heeft ook het Leger des Heils de gemeente hier nooit op aangesproken, tja vrienden onder elkaar, wel is waar tegen betaling ( subsidie ) om ons af te maken! Maar wonderwel dik drie jaar later na aanvang van de zorgleveringsovereenkomst kregen we hulp in de vorm van de onderstaande afbeelding: 

AANKLIKKEN OM TE VERGROTEN!

Juist een betalingsherinnering omtrent wederom een betalingsafspraak, aangaande een niet betaalde huur door de bewindvoerder, wie de gemeente niet aansprak op gemaakte afspraken om wel in betaling te kunnen voorzien. Nee, dan wij maar minder leefgeld! Wat ook het Leger des Heils prima vond/vind, zolang ze maar het geld krijgen voor hun achterstallig onderhouden opvangpand. En de ambulant hulpverlener van die flut organisatie maar roepen, de betaling voor dit pand is voor jullie veel te duur, maar actie ondernemen, ho maar. Waarschijnlijk heeft hij hierop een verbod ontvangen van zijn werkgever, het Leger des Heils wie op hun beurt als organisatie weer een verbod hierop ontvingen van de gemeente, NIET HELPEN! .

Tot overmaat van ramp, kregen wij dit jaar alweer te maken met een loonbeslag, slechts €368,=  overhoudend waar alles nog van betaald moest worden. Stabiele financiële situatie gemeente Arnhem, bewindvoerders. Leger des Heils? Wat hebben jullie helpen te voorkomen of op te lossen, helemaal niets? Nu mogen gewoon de schulden, ernstig verhoogd door bewindvoerders het vuile werk opknappen, waar ook het Leger des Heils geen enkele oplossing voor heeft aangedragen, naast totaal geen hulp of zorg op basis van een zorgleveringsovereenkomst, die gewoon zo frauduleus is als de pest. Met als Doel, blaas zijn hart op! 

We zijn er nog niet, er zal nog wel meer shit naar boven komen, waar de roedel wolfachtige, bezeten van geld, hun steentje in bij zullen dragen. Helaas krijgen deze volslagen idioten voldoende kansen om hierin te voorzien, door een volk wat geen donder geeft om mede mensen die slachtoffer zijn van deze bezetenheid, waarvoor dank! De gemeente heeft hier veel baat bij, die mensen zoals ons graag met behulp van hen afmaken omdat ze geen dialoog willen over hun falende zorgplicht!

ZELFMOORD, LIJKT IN DEZE DE ENIGE OPLOSSING OM DEZE GELDWAANZINNIGEN TE STOPPEN, MIJN KINDEREN OPDRACHT TE GEVEN EEN ERFENIS NIET AAN TE NEMEN. NEDERLAND IS EEN SMERIGE FINANCIËLE DICTATUUR, WAARBINNEN ZE MENSEN DE DOOD INJAGEN!