donderdag 20 april 2017

VRIJHEID


Manifest Vrijheid


Wat betekend VRIJHEID…
Als door geboorte vrijheid wordt begrensd.Wat betekend VRIJHEID…
Als vrijheid door pedagogische maatregelen wordt ontnomen.Wat betekend VRIJHEID…
Als het openbaar vervoer in vrijheid staakt.Wat betekend VRIJHEID…
Als studie zijn vrijheid aan bezuinigingen verliest.Wat betekend VRIJHEID…
Als vrijheid moet werken, zonder dat er werk is.Wat betekend VRIJHEID…
Als discriminatie een vrijheid van meningsuiting is.Wat betekend VRIJHEID…
Als vrijheid door ideologieën wordt opgeblazen.Wat betekend VRIJHEID…
Als vooroordelen de vrijheid van je afneemt.Wat betekend VRIJHEID…
Als tolerantie zich tegen de vrijheid gaat keren.Wat betekend VRIJHEID…
Als de vrijheid tot slaaf wordt gemaakt.Wat betekend VRIJHEID…
Als vrijheid moet werken voor armoede.Wat betekend VRIJHEID…
Als vrijheid de dupe wordt van Politieke Machinatie.Wat betekend VRIJHEID…
Als met vrijheid betaald moet worden voor de schulden van de rijke.Wat betekend VRIJHEID…
Als vrijheid van werk aan leeftijden voorbij gaat.Wat betekend VRIJHEID…
Als regels zich gaan verschuilen achter de vrijheidWat betekend VRIJHEID…
Als vrijheid door de deurwaarde uit huis wordt gezet.Wat betekend VRIJHEID…
Als gezondheid niet met vrijheid betaald kan worden.Wat betekend VRIJHEID…
Als de vrijheid de rolstoel op de rem zet.Wat betekend VRIJHEID…
Als de vrijheid ouderdom uiteindelijk in de steek laat.Wat betekend VRIJHEID…
Als vrijheid niet meer weet wat vrijheid is.Wat betekend VRIJHEID ?

OPGEVEN IS GEEN OPTIE OM HET TE BEREIKEN

                                              
                                                                  Nico en Henk

maandag 3 april 2017

Geweld wegens geaardheid

Onlangs werd ik, wonende te Arnhem, geconfronteerd met geweld wegens geaardheid. Een gehuwd homo stel, zijn zomaar in elkaar gemept, omdat het volgens een aantal islamieten niet gepast is, vanuit hun religie. Daar even van uitgaand, ik heb de betrokken Marokkanen niet gesproken. >> Wel heb ik mogen lezen hoe Ron en Jasper geconfronteerd werden met dit meer dan zinloze geweld, << Snel grijpt dit nieuws om zich heen, krijgt veel aandacht, met name omdat het vooral gaat om allochtonen daders, in ieder geval van allochtone afkomst, wat bijna een voorwaarde lijkt te zijn geworden om aandacht te verkrijgen voor zinloos geweld. Wat overigens niets afdoet aan het zinloze geweld, wat gewoon een afschuwelijk gegeven blijft in ontstaan. Ik wens beide heren veel sterkte, met de fysieke en zeker mentale schade die ze opgelopen hebben, hen aangedaan door deze niet en net volwassenen van allochtone afkomst. 

Maar helaas is er in Nederland ook ander geweld, langdurig geweld tegen burgers, dit niet met behulp van een betonschaar, maar d.m.v. bureaucratische middelen, helaas vaak ondersteund door wet en regelgeving. Dat ook nog eens door rechters bekrachtigd, dat niet in het belang van burgers, wat maar al te vaak een langdurige periode veroorzaakt waar men fysiek en mentaal binnen wordt afgebroken. Overigens een periode wat niet op één nacht is geschied, maar vaak een inhoud verkrijgt van jaren, soms zelfs levenslang, tot de DOOD erop volgt. Waarbinnen zelfs gezinnen compleet uit elkaar worden gerukt, om verweer te breken tegen o.a gemeente/overheid. 


Helaas niet alleen tegen de gemeente/overheid, ook  om verweer te breken tegen andere grootmachten, zoals banken, woningcorporaties, hetzij ander vrienden van de gemeente/overheid, wiens vriendschap over en weer gestalte krijgt, tegen de burger gericht.. Vooral tegen de burger, als hij of zij te kritisch is/wordt, zich niet alles door de strot laat duwen. Of bij lange na het "moeten" betalen niet altijd zomaar klakkeloos aanneemt, zeker niet als zijn of haar persoonlijke omstandigheden zijn verandert, waardoor het vaker de vraag is kan ik het wel betalen! Ook daar is men niet van gediend, daar gaat u maar naar de voedselbank, als zij het geld maar krijgen. Eigenlijk best wel ziek! Als het voorgaande zich voordoet, heb ik nog niet van een rechter gehoord die ten gunste van de burger een keuze maakt, u? 

Wie binnen het bovengenoemde moet gaan leven, is helaas ook moeten, verkrijgt vaak schulden, of heeft deze al, door eerder o.a. baanverlies, ziek worden of anderszins, wat niet binnen ons menselijk vermogen ligt om "alleen" te voorkomen. Ook voor de vrienden, zojuist hier bovenstaand benoemd een mooie tool om u mee op de bek te timmeren, want u moet en u zal. Een klop partij wat jaren kan duren en niet na even is afgelopen, terwijl even, al fysiek en mentaal aanzienlijke gevolgen kan genereren, zoals voor Ron en Jasper. Helaas wordt zo'n meer en zeer langdurige kloppartij door één of andere rechter ook nog voorzien van een legitiem oordeel, dat te mogen aanhouden, voor minstens 20 jaar!

Wij hebben dan wel is waar geen betonschaar of een club Marokkanen ontmoet over één nacht, zijn er geen tanden uit mijn mond gebeukt. Daarentegen wel een snee in mijn borstkas ten gevolge van een open hartoperatie. Wel 5 gaten in mijn borstkas ten gevolge van een grotesk longabces. Diverse stands in mijn hart en ternauwernood het graf ontlopen en tussentijds rotte mijn gebit weg, wat allemaal echt niet losstaat van rechtsspraak in vonnis, alleen in het voordeel van gemeente/overheid en hun vrienden! Niet een gebeurtenis over één nacht, maar nu al een slepende ziekmakende kwestie van dik 10 jaar. Waarbinnen gemeente door hen gesubsidieerde hulpinstanties/bewindvoerders geen verandering in hebben gebracht, geen enkele oplossing hebben aangedragen, ons het leven alleen maar meer onmogelijk hebben gemaakt, tot aan de dag van vandaag. Dat wegens onze geaardheid, als gezin, om de manier waarop wij in elkaar zitten. In deze een doorn in het oog van gemeente/overheid en hun vrienden, wie hoe dan ook en als het voornaamste geld zien, om dat uit u te kloppen en gehoorzaamheid eisen, anders...lees het artikel nog even door.  Geen Marokkaan voor nodig en helaas daarom alleen ook geen aandacht nodig van de rest van het volk. Als de gemeente/overheid een heel gezin in elkaar beuken, geen aandacht, wat als de gemeenteraad / B&W en rechters, allemaal Marokkanen (islamieten) zouden zijn?