zaterdag 11 maart 2017

Vrijwillig mens?

Alvorens verder te gaan over de mens, wil ik benoemen wat mens zijn voor mij inhoud, te weten: Een wezen met een empathisch en moreel vermogen. Een wezen met compassie en nooit een ander wat doet, wat een mens zelf ook niet wil wat hem geschied. Een wezen wat gaat voor eerlijkheid en rechtvaardigheid, zoals de mens zijn habitat dat gebied ( Natuurwetten) De Mens hierin voorziet, zelfs als de mens daarvoor wetten door andere mensen opgesteld moet overtreden. Een wezen wat onafhankelijk is en vrij. Een wezen die het van groot belang acht om zijn werkelijk basis van leven ten volle te respecteren en beschermd. Een wezen wat daarvoor zijn intelligentie gebruikt, de mens gegeven en zeker niet voor eigen belang inzet, maar voor alles wat leeft en dit dankt aan het bewustzijn wat al het leven aan elkaar verbind, als één en dezelfde. 

Na het bovenstaande geschreven te hebben en daar medemensen aan weeg, kom ik uit bij nog maar een klein aantal mensen. Die ik kan benoemen, maar hier niet in voorzie omdat dan mogelijk de last voor hen te groot zou kunnen worden, door het omschrevene in de eerste alinea. Die paar kunnen nou eenmaal niet iedereen redden, hetzij bijstaan. Wat ik weet is dat die mensen, vooral gevormd en/of wedergeboren zijn door in het leven zelf tegenslagen te hebben ervaren. Niet omdat ze daarvoor gekozen hebben maar omdat mensen zonder iets uit de eerste alinea benoemd te bezitten, hen die weg hebben opgelegd. Wat kan ontstaan om geld, macht of een andere vorm van eigen belang, welk belang ze een ander mens misgunnen. 
De paar mensen, net naar verwezen zijn oprecht, willen oplossen waar een ander als vrijwilliger binnen werkt. Proberen goed te doen, binnen het kwaad, waar een vrijwilliger nou niet bepaald de inzit heeft om hetgeen wat hem of haar voorziet van vrijwilligerswerk aan te pakken, op te doeken, hetzij willen wegnemen. Waarom vrijwilligerswerk doen bijvoorbeeld bij een voedselbank en hetgeen wat de oorzaak is van het ontstaan van voedselbanken niet aanpakken, binnen dezelfde gemoeide tijd, om mensen wel bij te staan in het kwaad. Voedselbanken zijn niet nodig in ons land, net zoals armoede ook niet hoeft te ontstaan, naast veel onrechtvaardigheid.  Een onrecht waar veel vrijwilligers in vertoeven, bijna ogend als zie mij goed zijn. Wat haast wel zo zou moeten zijn, want waarom niet de oorzaak vrijwillig aanpakken, maar wel in de gevolgen van de oorzaak iets vrijwillig willen ondersteunen. Wat ondersteun je dan vraag ik mij af. Wat houdt je in stand, recht of onrecht, arm of rijk? Vrijwilligers zouden niet nodig moeten zijn in onrecht en armoede. Beiden zouden geeneens mogen bestaan in ons land, maar daar doen veel mensen, niet vrijwillig aan mee! Bijzonder en gelijkertijd vreemd!Menig politicus hoor je wel eens melden, Nederland één van de landen met de meeste vrijwilligers, maar o.a. het malieveld blijft leeg, zo ook het binnenhof. Waarom pakt een schijnbaar leger aan vrijwilligers nooit de oorzaak aan, wat vrijwilligerswerk gebied? Zijn ze ergens bang voor, o.a. voor het genoemde in alinea 1 van dit artikel en/of omdat het goed oogt. Ik denk dat we in Nederland meer aan mensen hebben die vrijwillig de straat op gaan tegen onrecht, armoede en slechte zorg, blijdschap opeisen voor elk medemens, om te beginnen in Nederland!