maandag 27 februari 2017

Rechtstaat en bewind(voerders)

Wij hebben nu 3 jaar lang last gehad van bewind, omdat de gemeente en het Leger des Heils bewind aan ons oplegde. Niet, val dan maar dood met je gezin. Overigens een eis die verder niet werd gemotiveerd in het hoe en waarom? Gezien de laatste drie jaar, was de eis vooral geschoold om ons niet te helpen maar om probleemloos geld aan ons te onttrekken en om ons op gezette tijden geld te ontnemen in tijden van verweer, ageren en aankomende rechtszittingen. Want met honger verweerd iemand zich moeizamer en zonder mogelijkheden om griffiekosten te betalen, geen rechtszaak. Dit diverse malen mee moeten maken tussen 1 augustus 2014 t/m 31 december 2016, Het bewind was gewoon ingezet om ons isolement kracht bij te zetten en ons niet van mogelijkheden te voorzien om er aan te kunnen ontsnappen. Dat allemaal onder het cipier-schap van het leger de Heils, We wilden Melse Wassink, de eerste bewindvoerder graag ontslaan, maar werd ons verboden door de gemeente, hieronder nogmaals te lezen.

Aanklikken om te vergroten.

Gelukkig bemoeide destijds Break the System zich er mee, wiens druk niet gedragen kon worden door R. Melse van Melse Wassink en hij in augustus 2015 daardoor zelf ontheffing aan ging vragen bij de rechtbank te Zutphen. Bij deze zitting waren wij niet aanwezig, door hartproblemen en rechter mr. Eijkelestam wilde de zitting niet verzetten. Waardoor Melse Wassink ontheven werd uit zijn functie, ons natuurlijk de blaam gevend met behulp van een smerige brief van Lidia R van de gemeente Arnhem> Brief deel 1 , Brief deel 2

Nu heeft het zich weer voor gedaan, ontheffing aangevraagd voor Fpcoach te Apeldoorn, Geen strobreed in de weg gelegd door de gemeente. Dit keer wel aanwezig bij de zitting, waar blijkt dat de rechter, nu mr Schuurman, er weer inhoudelijk geen punt van maakt, wat Fpcoach allemaal bij ons heeft neergelegd. Verwijst ze naar een dossier wat wij niet kennen, met de boodschap aan ons gevend, jullie kunnen met niemand door één deur en hebben op alles en iedereen wel kritiek. Ik stond op het punt van wraking, maar ze gaf te kennen nog het een en ander te willen overwegen. Het overwegen is niet meer dan gewoon een beschikking opstellen met een inhoudsloze motivatie, wat wel is waar FPcoach ontslaat, maar ons met de gebakken peren laat zitten, wat beide bewindvoerders hebben bewerkstelligd, meer dan €60000,= schuld.

Meteen hoger beroep aangetekend, Krijg ik weken kater een schrijven terug, Dat ik nog niet in hoger beroep kon, want de termijn was nog niet verstreken en dat het niet kon via Zutphen maar via Arnhem-Leeuwarden moest. Zie hier onder:

Aanklikken om te vergroten.
KLETSKOEK!


Vervolgens dien ik dus mijn verzoek in bij rechtbank Arnhem. Zegt de griffier, dat moet naar Zutphen. Waarop ik hem verwijs naar de bovenstaande brief. Waarop hij zegt vreemd. Maar bam, stempel en zou het af laten leveren bij de betreffende afdeling. Krijg ik verdorie een paar weken later dit schrijven:

Aanklikken om te vergroten, 

Het hoger beroep verzoek moet naar Arnhem-Leeuwarden. Huh daar had ik het ingediend, moet weer opnieuw ingediend worden binnen 3 maanden. O en ze hadden de eindafrekening nog niet binnen van FPcoach. Is door ons echter al lang voor niet akkoord terug gestuurd. En o ja en dat dossier waar rechter mr Schuurman naar verwees, aan ons onbekend,  is het dossier vol met leugens afkomstig van de gemeente en handlanger Richard Melse van Melse-Wassink. Dus zo draait het hele zooitje rond, gemeente, rechters (rechtbank) en bewindvoerders in elkaar om om burgers met al genoeg shit een loer te draaien, gewoon een ontmoedigingsbeleid! 

Aanklikken om te vergroten,

Het is hiermee wel duidelijk hoe de Nederlandse rechtstaat burgers dwarsboomt in het belang van de (gemeentelijke) overheid en haar handlangers, wie ze betalen vanuit bijzondere bijstand, subsidie, dus gemeenschapsgeld. Rechters deugen domweg niet en kiezen bewust voor de overheid, groot geld bezitters ten nadele van burgers. Het is een schande dat criminele tuig!