vrijdag 3 februari 2017

Dreigen en monddood maken, komend uit de hoek van de gemeente!

Ik had deze week na weer nieuwe ontwikkelingen, een artikel voor dit blog aangemaakt, wat ik gister online heb gezet. Wel wetende dat ik vanuit de gemeente strikt in de gaten wordt gehouden, ontstond er gisteren meteen weer een dreiging, geplaatst onder een video die ik ooit gemaakt had ten tijde van onze vorige huisuitzetting. Te weten:

Afbeelding aanklikken om te vergroten!

Ook kreeg ik een telefoontje van een onbekende, die mij inhoudelijk vertelde, gelijk aan het genoemde in de bovenstaande afbeelding. De gemeente wenst dus geen openbare kritiek op hun handelen, betreffende hun zorgplicht, wat inhoudelijk nijgt naar mishandeling. Wat ontstaat als je ze ooit inhoudelijk en oprecht hebt aangeklaagd via een officiële onafhankelijke klachtencommissie! Waar ze wel is waar excuses voor aanbieden,  maar daarna een weg kiezen van blokkades op hulp, instanties ingezet gaan worden tegenovergesteld, tegen betaling, vanuit gemeenschapsgeld. De reactie hierboven getoond ontstaat zo gauw je een klacht of bezwaar in dient bij de gemeente in 2015 het zelfde verhaal, toen werd het  onderstaande geplaatst. Deze reactie ontstond ten tijde, toen er twee beroepszaken liepen tegen de gemeente bij de rechtbank. Een rechtszaak helaas voorgezeten door een rechter wie een goede bekende was van de burgemeester. Wie dus in het voordeel van de gemeente vonnis wees. Terwijl de gemeente bij de eerste beroepszaak het in aanwezigheid af liet weten en veel te laat verweer had ingediend. 

Afbeelding aanklikken om te vergroten!
( Er is nooit mentorschap ontstaan, we zijn namelijk niet verward )

De bovenstaande afbeelding ontstond overigens na de huisuitzetting voor de derde keer, toen onder het mom dat het complex verkocht zou worden, waarin wij vertoefden, Niet waar, want inwoners aldaar weten niks van verkoop, of enig verandering van eigenaar, anno februari 2017. Ook de rechter die uitzetting besliste wist heel goed dat er helemaal geen sprake was van verkoop  Hierover had ik haar ook bericht, zo ook bewezen, legde zij naast zich neer, tja vrienden van B&W!       http://nicovandenham2.blogspot.nl/2015/03/nieuwe-hartstilstand-voor-henk-faasen.html

Men beweert dat wij zorg mijden, knap want er is helemaal geen zorg, noch hulp. Wel veel tegenwerking, in al de jaren na de gevoerde klachtenprocedures en dat op zeer schadelijke wijze hetgeen geleid heeft tot een hartstilstand. Tja, Hartaanvallen zijn veel goedkoper voor een gemeente: dode patiënten klagen niet over de slechte service.Wat werd opgemerkt door een burger na de reactie van Alex. Voorliggend aan de uitzetting, verscheen de onderstaande reactie onder een artkel van de lange mars, wat inhoudelijk ging over de uitzetting in 2015.

Evert


09/05/2015 AT 12:20

Zou dat te maken kunnen hebben met o.a uw gedrag op twitter? En het stelselmatig afwijzen van Hulp? Gebruik de spiegel als reflectie naar u zelf. Zoals u nu bezig bent verpest u het qua mogelijkheden voor u zelf en uw gezin.
Steeds worden door die fake namen, wie ambtenaren zijn en wethouders het niet wensen van hulp en Twitter aangehaald. Nogmaals er is geen zorg en hulp ontstaan na de klachtenprocedures wel tegenwerking met als doel ons geïsoleerd en gevangen te houden, om op die wijze ons te  kunnen controleren. Zo zwaar dat ik op enig moment dood neerviel. Op Twitteren staat dus een straf, zo ook op het onderhouden van een blog, alleen om u te informeren. Want helpen gaat het ons echt niet, maar als ik het na zou laten ook niet! Men zou ons gezinsleven toch blijven ontwrichten, hetgeen is ingezet na de resultaten van de klachtenprocedures!
Waar mijn voorlaatste artikel over handelt gaat over de gevolgen van een klacht die ik bij de gemeente  Arnhem heb gedeponeerd, waarin ik mij beklaag over het "niet" nakomen van een beloofd onderzoek naar bewindvoeder >>> Melse Wassink <<<. Waar dus de uiteindelijke reactie bovenaan dit artikel en waar het ontvangen telefoontje op is gebaseerd.Waarin feitelijk wordt verteld dat het Leger des Heils momenteel met ons een spelletje speelt, met als gevolg idd een vierde uitzetting (?) Wij houden er ernstig rekening mee dat deze uitkomst waarheid wordt, omdat eerdere berichten waarin uitzetting benoemd werd, bewaarheid zijn. Dat via leugens en bedrog en meewerkende rechters, hulpinstanties en woningcorporaties om voor gemeente, lastige burgers op te ruimen!

Ik heb dat artikel voor nu terug geplaatst naar concepten, eerst even voor mijzelf en gezin bepalen of we de volgende hetze tegen ons, wat uit en door dit artikel zal ontstaan,echt wel aankunnen. Het is namelijk niet de eerste keer en hecht toch waarde aan de opmerking gemaakt door Arjan Steenstra wat niet zijn echte naam is! Want al liegen ze allemaal over onze onwelwillend zijn, zorgmijder zijn, doen ze dat niet over de bewindvoerders, burgemeester, wethouders, hulpinstanties en ambtenaren die de waarheid op internet niet kunnen zetten en alleen daarvoor al gezinnen op straat werken, als ze niet leren de mond te houden op internet! Speelt het leger des Heils  een smerig spel met ons, de kans is heel groot! 


Met dank aan Nico van den Ham

Afbeelding aanklikken om te vergroten.

Afbeelding aanklikken om te vergroten.