donderdag 12 januari 2017

Onrendabele Nederlanders laten afmaken tegen subsidie
Daar ik samen met mijn gezin pas goed in de problemen kwam wat samenviel  met de bankencrisis en daarna het verval dat werd ingezet van hulp/zorg/ondersteuning/zorgplicht gemeente/recht ( DE VIJF ) kom ik tot de conclusie dat er een trend is ontstaan dat instanties, werknemers vallend onder de noemer van de zojuist benoemde vijf betaald worden om onrendabel geworden medemensen, niet of nauwelijks meer bij te staan. Dat tegen betaling, vanuit o.a. gemeenschapsgeld waaruit bijzondere bijstand wordt verleend, subsidie, en inkomen. Inkomen van nietszeggend geworden ambulant hulpverleners, wijkteams, rechters, bewindvoerders en vooral ambtenaren.

Onder wie ik ook belasting en  UWV medewerkers  reken. Dat ombrengen, van de onrendabel mede Nederlander door hen, tergend langzaam,wordt ingezet. want het mag niet opvallen. Deze werkzaamheden moeten vooral wel en dat blijvend verwezen kunnen worden naar wet en regelgeving en mede weggezet kunnen worden onder bezuinigingen. Wat voorziet in excuses; wij kunnen ook niets, wij kunnen het ook niet helpen, want....maar ondertussen wordt dat wel uitgesproken door mensen die donders goed weten dat ze betaald worden om daar in te voorzien. Strikter en harder als u als onrendabele de mond erover durft open te trekken. Je maakt mij niet wijs dat ze het echt niet door hebben. Hierin wel meegenomen dat het hier om mensen gaat, net slim genoeg om in die opdracht te voorzien en net dom genoeg zijn om het te accepteren. Het zijn mensen die zich een donkere sluier voor de ogen trekken waardoor men zegt en denkt het komt door de aanpassingen van PGB. ZORG, WET en REGELGEVING, BEZUINIGINGEN.

Nee niet, het komt door het NET DOM GENOEG ZIJN, en het vandaar uit accepteren, slaafs het werk te blijven doen wat medemensen steeds minder goed doet, maar juist meer schade toebrengt. Er is wel degelijk een keuze te maken.


Is het die mensen te verwijten, want werk, hoe slecht ook voor medemensen, betekent voor hen wel eten, vaste lasten die ze "moeten" betalen, kunnen betalen en zo ook nog in de nodige luxe kunnen voorzien. Mijn inziens, ja enorm verwijtbaar om op een dergelijke wijze, mensen schade toe te brengen uit eigen belang. Nog vele malen erger dan als een dombo die voor het eigen belang eens in de vier jaar een vinkje  zet of een vakje inkleuren op peuter niveau! Dat is slechts één handeling een moment, terwijl menig handeling vanuit dat soort werk, wat hier centraal staat, veel medemensen een langdurig, pijnlijk zorgelijk en zeer bezwaarlijk sterfbed bezorgen en dat onnodig! Niet door bezuinigingen, MAAR DOOR ACCEPTATIE, omdat menigeen juist door het accepteren niet daar belanden in de groep die hen van werk voorziet, Onrendabele mensen zijn voor hen niet anders dan een product die bij een werknemer, werkend aan de lopende band aan hem of haar voorbij trekt. EN DAT WETEN ZE, NET DOM GENOEG OM HET TE ACCEPTEREN!De laatste zin van de alinea boven het plaatje is dan ook de reden om "anoniem" vier jaarlijks te gaan stemmen. Van wie ze het beleid eventueel voor de vorm niet van accepteren, voornamelijk via social media, zoals via Twitter en Facebook. De meeste werkende stemmers in De VIJF, zijn net zo geworden als de corrupt geworden overheid en de tot een crimineel geworden rechtsstaat. Werknemers die 8 uur per dag bezig zijn met u niet en u wel, WAT ZE kracht bijzetten door hun werkzaamheden voor DE VIJF. Net dom genoeg om te accepteren, net slim genoeg om dat uit te voeren. Vergeet daarin niet, dat DE VIJF nog steeds de grootste werkgever is.

Eigenlijk zijn het niet de Goden van deze tijd die ons land verkloten, maar het net dom genoeg zijnde volk van ons land, die het gewoon accepteren en braaf hun medemens naar de kloten helpen, als top slaaf, daarvoor net slim genoeg, net dom genoeg om te accepteren. Men aanbidt en vormt in het bovenstaande een soort religie met een wirdo als God!Veel Nederlanders zijn dan ook schadelijker voor meer mede Nederlanders dan de gekken die ander inhoudelijk werk voor ze verzinnen, wat veel Nederlanders gewoon braaf uitvoeren. Gewoon omdat ze niet willen worden tot het product wat voorbij trekt aan een NSB'er, die het als zijn werk ziet! Veel ambtenaren, sub-ambtenaren moeten zich dan ook de ogen uit hun kop schamen om zo schaamteloos met mensen, Nederlanders om te gaan. Ga bij een veewagen staan zou ik zeggen. 


MET HUN 
VELEN HELPEN MIJ EN VELE ANDEREN, TOTALE GEZINNEN, NAAR DE KLOTEN MET HET  DOMME ACCEPTEREN, ZE ZIJN DE OVERHEID IN UITVOERING!