maandag 16 januari 2017

Gemeente Arnhem blijft gezin Faasen frustreren in alles, stiekem

Men blijft aan de gang, met frustreren om te voorkomen dat wij een normaal leven terug zullen krijgen. Wellicht omdat ze bang zijn, als een normaal leven zal ontstaan voor mijn gezin, ons ageren, ons verweer in kracht toe zal nemen. Ze krijgen me al niet dood, na jarenlang frustreren van hulp, schuld en isolement genereren van mij, mijn gezin!

Isolement waarin ze voorzien hebben door ons te dumpen op camping Droompark. Ze toen Rijnstad en het RIBW aanstelde om toezicht op ons te houden, opdat wij geen enkele hulp zouden verkrijgen. Wellicht tegen betaling d.m.v. subsidie waardoor de hoge heren van genoemde instanties er blijvend een leuk inkomen door kunnen behouden.

Het isolement zette ze door na de camping, door ons nadien te dumpen bij een oude vrouw van toen 82, voor idem 1 1/2 jaar, zonder toezicht,  zonder hulp. De gedachte toen leefde opgeruimd staat netjes. Ondanks meerdere verzoeken van ons aan gemeente, wethouder Henk Kok, aan Rijnstad, niks. We mochten ons zelfs niet inschrijven als inwoner bij deze ouder vrouw, op de camping overigens ook niet. Van wethouder Kok moesten we het zelf maar uitzoeken, wethouder zorg en welzijn? De nieuwe Anja Haga, treed trouwen in zijn voetstappen, onveranderd, is zelfs van de ChristenUnie, wat begrijp ik niet van dat soort christen zijn?


In de tijden hierboven benoemd werden we ook nog eens extra gefrustreerd door Jeugdzorg, wie ook niet hielpen, ons bijstonden. Deze club werd alleen maar gesubsidieerd om ons te voorzien van meer angst, om te opperen, te vaak, dat wij onze kinderen kwijt zouden raken als.... De derde Gestapo instantie op rij om ons de mond te snoeren. Dat overigens naast leerplicht, ook zo'n geweldige frustrerende gemeentelijk mogendheid, die echt totaal geen oplossing genereerde, was gewoon de bedoeling. 


Maar, met het aanhouden van isolement bleven ze  doorgaan. Op een gegeven moment, boden ze de oude vrouw van inmiddels 84 een aanleunwoning aan. Niet vriendelijk, maar onder, nu of nooit, ander vergeet het maar. Doel ze wilden ons op straat hebben, want niets werkte van het bovenstaande om ons de mond te snoeren. Hetgeen lukte, oude vrouw het huurhuis uit, was van de gemeente en ons dreigde ze op 15 december 2013 op straat te zetten, ik net een hartstilstand had gehad. Gelukkig voorkwam aandacht  van o.a. de Vara dat: Echter, ondanks het feit dat volledig isolement mislukte, straat op, waren ze nog niet klaar met mij en mijn gezin. Ze hadden mij eerder, na mijn hartstilstand uit de zorgverzekering gewerkt waar deze zorgverzekeraar graag aan meewerkte. 

Wij waren door voorliggend isolement toch niet in staat geweest om de premie te betalen.

Bracht hoge kosten met zich mee! Dus mooi voor CZ om de leugen over te nemen
van de gemeente Arnhem, wij naar het buitenland waren vertrokken!

Toen kregen we een net huis, ingericht door, als berooid gemaakt gezin! Nee helaas we moesten een zorgleveringsovereenkomst aangaan met het leger des Heils, niet dan alsnog de straat op, dat op 31 januari 2014. De zorg van het Leger des Heils bestond uit, zorgen dat we nog een half jaar geen zorgverzekering zouden verkrijgen, want wie weet? Werkte niet, dus onder bewind, eisten ze al van ons in januari 2014, een bewind die vervolgens de zorgpremie niet betaalde, wat ons 1 januari 2015 onder toezicht bracht van Zorg Instituut Nederland. Tot 16 juni 2015 zaten wij in een leeg pand, waar wij op de grond sliepen. Hulp??????????????????????????????????????????????????????????????? 

 

In 2015 werkte de gemeente ons het lege pand uit via een kort geding, onder het mom dat men het pand waarin wij vertoefden wilden verkopen. Een leugen want het pand staat nu in 2017 nog steeds niet te koop! De gemeente frustreerde ons verweer via het UWV, een loonbeslag opleggend, waardoor ik de griffiekosten niet kon voldoen, om in hoger beroep te gaan.  Melse Wassink ondernam niets om het loonbeslag te verlagen, Wellicht in opdracht van de gemeente, vrij te laten bedrag moest eigenlijk zijn €1744,=  maar was gesteld op €468,10 na aftrek premie ZIN. Het UWV gaf trouwens steeds gehoor aan het hoogste loonbeslag niet aan het laagste, wat juist was onderbouwd. Opdracht van de gemeente? 


Gemeente Arnhem haalde  in de uitzettingsprocedure aan dat er een ander pand was, van het leger des Heils, wat klopt. Maar is dan de gevraagde huur van €610 op te brengen van slechts €468,10???? NEE! Maar schijt, was een mooi gegeven om ons alsnog drie maanden later op straat te zien verdwijnen. De rechter die de zitting voorzat, negeerde dat allemaal, ten behoeve van de gemeente! Het was aan derden dat de gemeente in het een en ander voorzag, een dag voor de huisuitzetting. Hun voorwaarden waren echter belachelijk, zo ook schadelijk voor ons en onze kinderen.  

Bovenstaand aanklikken om te vergroten!

Zoals u in de bovenstaande afbeelding kan lezen, moesten wij van de gemeente de bewindvoerder aanhouden, die wij heel graag wilden ontslaan door zijn misdaden, mocht niet waarom? Ook moesten wij ons jongste kind onder voogdij plaatsten, waarom? Het beloofde onderzoek naar Melse Wassink is nooit gedaan, waarom? Ook moesten wij terstond een nieuwe zorgleveringsovereenkomst aangaan met het leger des Heils, terwijl betreffende de eerste op dat moment nog geen zorgplan voor was geschreven op basis van een indicatie, die nooit is verschenen, waarom? Is hier sprake van verdienmodellen, een beloning om de gemeente bij te staan en ons voor zeker niet? Wat o.a gerealiseerd is via een corrupte rechtbank, wil ik niet zeggen crimineel, in het belang van de gemeente, zo  ook indirect in het belang van leuke verdienmodellen voor meewerkende bewindvoerders en hulpverlening niet in ons belang, maar in het belang van de gemeente Arnhem!


Inmiddels hebben wij nu ruim 1 1/2 jaar na ontslag Melse-Wassink ook zijn opvolger weten te ontslaan. Toegestaan door de gemeente omdat hij ook het doel van de gemeente niet heeft kunnen behalen. Dit ontslag is ook geen felicitatie waard. Gewoon in voorzien omdat schuldeisers ontstaan onder bewind nu het vuile werk mogen opknappen. Want de bewindvoerders, Melse-Wassink en FPcoach hebben niet geholpen om de schulden op te lossen maar juist verhoogd en natuurlijk het leger des Heils geholpen om hen in een extra verdienmodel te voorzien, naast subsidie voor nietszeggende hulp, Goed een dak, waaronder alle ellende is blijven bestaan, waar we zelf flink voor moeten betalen, nu €622,10 per maand. zeg maar gerust geen hulp dus! Waar wij onder bewind geen enkele invloed op hebben kunnen uitoefenen waar de gemeente Arnhem nu weer heel blij mee is. Hopen nu na falen isolement, foute bewindvoerders, subsidie geile hulpinstanties het frustreren van schuldhulp, dat al acht jaar schuldeisers eindelijk hun vuile werk gaan opknappen, bijna allemaal schulden aan de overheid, goh en zorgverzekeraar CZ, goh! 

2017

Ik ben in hoger beroep gegaan tegen de beschikking betreffende het ontslag van de laatste bewindvoerder. Niet omdat hij ontslagen is maar omdat er niks klopt van de inhoudelijke motivatie van mr. M.J. H. Schuurman, Eigenlijk bestraft ze ons en niet de bewindvoerder. dat gezien vanuit het genoemde hierboven. Gewoon in het voordeel van de gemeente, waar de rechtsstaat Constant alle medewerking aan verleent ten koste van ons! Nico van den Ham  heeft dan ook gelijk, zo ook Roelof willy B, zo ook Eric Betgem,, zo ook .BJZ Drama .en Harm Bos en teveel anderen! 

Of ik gehoor vind bij de rechtbank, betwijfel ik. Ik heb het via mail moeten doen omdat beide bewindvoerder mijn inkomen hebben gefrustreerd, tezamen met het UWV, tezamen met schuldeisers. Hulpverlening bedragen hebben toe laten komen, terwijl geen hulp geboden aan ons, waar ze al subsidie voor kregen/krijgen! De bewindvoerders hebben geen enkele reserve opgebouwd over die jaren, ten behoeve van ons.. Beiden aan ons opgelegd door de gemeente en het Leger des Heils. Zijn die nu thuis, NEE! Zal wel niet mogen van de gemeente Arnhem, B&W! Wie wel degelijk voorzien in diverse pogingen van doodslag! Wat geen laster is, noch smaad, maar een bittere waarheid. 7 mensen die de politie en de rechtsstaat op de hand hebben tegen burgers! Mensen die de raad van Arnhem met gemak overtroeven als makke lammetjes! Er  over zwijgen gaan heeft geen zin, dit college zet de ingeslagen weg door, hoe dan ook. Ze reageren nergens op, op geen enkel schrijven of mail van mij, wat een schuldbekentenis is! SSSST, niets van zeggen hoor! Dit leg je niet neer bij gezinnen, zeker niet bij een hartpatiĆ«nt en diabeet, zeer stress gevoelig daardoor, noemt men laag bij de grond!GAAT DIT ARTIKEL JE NIET DE KOP KOSTEN? Lieve, mensen dit soort van verweer, ageren, de waarheid tegen het licht houden kost mij, mijn vrouw en mijn kinderen al acht  jaren de kop, ons leven! Mede omdat tal van Nederlanders het accepteren en/of wegkijken. Zelfs geldend voor mijn bloedeigen broers en zus, die MissstandenNL blokten toen ik MisstandenNL vroeg, hen een ander artikel van mijn blog voor te houden, via Twitter! En als dergelijke directe familie een  eigen broer met gezin niet wil ondersteunen, niet voor wil opkomen is het einde toch al zoek? Uw stem 15 maart zal dat niet veranderen, als wel, veel te laat! Zoals Nederlanders alles toestaan en laten gebeuren. Er is geen landelijk verzet en eigen volk eerst.................een leugen!