donderdag 5 januari 2017

(Cornel) Vader laat het afweten

Vorig jaar, klinkt al lang geleden, heb ik mij via een schrijven gericht aan Cornel Vader van het Leger des Heils. Zie  Brief aan Cornel Vader van het LdH  Wij hadden begrepen dat hij deze maand, januari 2017, met ons persoonlijk zou komen praten. Eergisteren werd ons echter verteld dat het hier niet om Cornel Vader gaat maar een ondergeschikte. De directe manager die boven de ambulant hulpverlener staat, die ons wekelijks bezoekt, om een kop koffie te komen drinken.

Schijnbaar heeft Cornel Vader niet de intentie als opper dienaar van de Almachtige God om het gepeupel waar ze klauwen geld aan verdienen, persoonlijk te woord te staan. Wij zijn als gezin te min, voor een dergelijk persoon, die zijn naam een weinig eer aan doet, tot tegenstelling van God de Vader. Maar goed die laatste heet dan ook geen Cornel. Moet u eerlijk melden, dat ik van hem hoe dan ook, graag een schriftelijk reactie had gehad op mijn eerder schrijven, waarvan hierboven de link weergegeven. Ik had hem daar dan ook om verzocht, zie hieronder.

Henk Faasen <> 
28-12-16 (8 dagen geleden) 
aan info 

Geachte heer Cornel Vader, 

Wij hebben onlangs vernomen van uw ambulant hulpverlener, dat u ons wilt bezoeken naar aanleiding van onze mail aan u gericht op 14 december. Ondanks dat wij deze vorm van persoonlijke aandacht waarderen, zouden wij het toch prettig vinden, als u schriftelijk zou willen antwoorden op onze mail van voornoemde datum. Dat tot zover mogelijk, niet wetende of u al navraag heeft gedaan, over het verloop van onze casus. Hetgeen aan u weergegeven in de mail van 14 december is voor 100% een getrouwe weergave van de waarheid. 

Wij hechten waarde aan ook een schriftelijke reactie van u omdat wij in verdachte omstandigheden zijn beland door ons ontslagverzoek voor het bewind door u organisatie aan ons opgelegd. Een verzoek wat voor de tweede maal is ontstaan, beide bewindvoerders zijn aangedragen door het Leger des Heils. Beide bewindvoerders een verdachte connectie hadden en contact onderhielden met L Ram, senior policy advisor van het kabinet van de burgemeester te Arnhem. Wie overigens ook contacten onderhield met Kees van Harten en Jan van Dijk, niet in ons voordeel! ( zie bijlage mail )De afspraken gemaakt met de gemeente, de voorwaarden daaruit voortkomend aan ons opgelegd, lijken een verdienmodel voor het leger des Heils te ondersteunen. Nooit en te nimmer is er dan ook een onderzoek ingesteld naar de foute bewindvoerder Melse-Wassink, wel beloofd en vastgelegd en ondertekend, ik u verwijs naar de bijlage afspraken met gem. Arnhem/ Net zoals dhr. A Stroink het leger des Heils voorzag van een verdienmodel aangaande een nietszeggend voogdijschap uitgevoerd door het leger des Heils. Zie bijlage college ondersteuning. Dat alles naast een nietszeggende zorgleveringsovereenkomst, wellicht ook subsidie gerelateerd. 

Het heeft er alle schijn van dat gemeente en het leger des Heils ( regio Gelderland/Arnhem) elkaar voorziet, dat visa versa. Beiden ook bewind eisen, om van een verdienmodel verzekerd te zijn, dit tevens in te zetten op gezette tijden om energiek verweer te voorkomen en mijn hart naar het leven staan. Wij hebben geen enkel voordeel bij het leger des Heils, alleen maar groter wordende zorgen en een dak boven ons hoofd gelijk een gevangenis, met minder zorg dan in een reguliere gevangenis! Ik u ook nog een bijlage toestuur over het verloop van de rechtszaak na 2 december 2016, gaand over ons ontslagverzoek.( bijlagen 5495387 en Houding recht ) Ja, wij zijn zelfs besodemieterd door een burger, wie vertelde een bijstandsuitkering te hebben, maar er een eigen bedrijf op nahoudt! Wiens houding na de zitting een draai verkreeg van 180 graden. 

De rechtbank is al tot een beschikking gekomen, ondanks het gegeven dat ik met nieuwe feiten ben gekomen ontdekt na de zitting, zo ook ervaren omtrent en in de burger, hierboven aan u genoemd, te lezen in de bijlage 5495397. Dit is mogelijk opzet en een weinig toevallig, de beschikking nog niet ontvangen! De spanning hieruit ontstaan grijpt ons letterlijk naar de strot en gaat mij aan het hart als extraatje! 

Ik wil u nogmaals benadrukken dat ik ook in het bovenstaande en mijn eerdere mail het Leger des Heils er niet landelijk op aankijk, noch u persoonlijk. Maar de hele gang van zaken, gedurende de laatste drie jaar verloopt verdacht onder het leger des Heils Gelderland/Arnhem in samenwerking met de gemeente. Zonder bijstand van welwillende medeburgers was ik al meermalen overleden in de laatste drie jaar. Wij willen oprechte mogelijkheden geen onmogelijkheden! Het leger krijgt geld voor de zorgleveringsovereenkomst, krijgt geld voor (nep) voogdij over onze dochter, vangt geld (volledige huur) voor de opvang en wij helemaal niks, ja een dak...dat is dan ook alles, waaronder wij lijden, ja wat beter is dan buiten op straat, maar toch! De omstandigheden onder dat dak zijn moordend! In de hoop dat u wilt voldoen aan ons verzoek, verblijven wij 

Hoogachtend 

Henk en Marjo Faasen


Zoals u in het boven staande schrijven kan waarnemen heb ik een aantal bijlagen meegestuurd, zoals ook deze twee. Welke u kan aanklikken om te vergroten.Uit bovenstaande stukken kunt u opmaken, dat niet alleen het leger van ons onder bewind eist. Wij moesten zelfs de bewindvoerder Melse-Wassink aanhouden en ons ontslagverzoek intrekken van 25 april 2015, van de gemeente Arnhem. Niet stonden we op straat (derde keer) of zouden we komen te zitten in een voor ons toen onbetaalbaar opvanghuis van het Leger des Heils. Toen met een netto inkomen van €465,10 tegen €620,= huur, te voldoen aan het Leger des Heils, niet dan.......juist ja! Met deze eis heeft men ons verplicht een foute bewindvoerder aan te moeten houden, met anders de consequentie, de straat op of schulden opbouwen d.m.v. de huur, te voldoen aan het Leger des Heils. Met het gevolg na drie maanden niet voldoen, alsnog de straat op! Door opvang leger en voogdijschao leger, heeft de gemeente het Leger des Heils ook nog eens voorzien van een verdienmodel, o.a. via WMO. Dat door een zorgleveringsovereenkomst, waar nu nog een indicatie voor moet worden geschreven, zo ook een zorgplan. Maar ook door een idioot opgelegd voogdijschap over ons jongste kind, KASSA! Wat niet meer was dan een extra dreiging, georganiseerd door een veiligheidsmanager van het kabinet van Burgemeester Kaiser. Als we niet met de idiote eisen waren meegegaan waren we dus ook nog eens ons kind, zonder gegronde reden kwijt geraakt, door een veiligheidsmanager, hoe bedenken ze het?

In ruil voor alle bovenstaande lugubere shit, zou de gemeente de huur voor ons betalen aan het Leger des Heils, zolang we zelf niet afdoende inkomen hadden om daar zelf in te voorzien. Daar ze ook nooit het beloofde onderzoek zijn nagekomen naar Melse-Wassink, hebben we echter grote twijfels of ze daar ooit in voorzien hebben. We vermoeden dat het sowieso verwerkt zit in de subsidie voor de zorgleveringsovereenkomst opvang en het nep voogdijschap over onze dochter, wat inhoudelijk ook geen donder voorstelt. Met andere woorden, nu we wel de huur zelf kunnen betalen is het een mooi extraatje voor het Leger des Heils bovenop de subsidie en de opbrengsten voorkomend uit het voogdijschap ook toegewezen aan het Leger des Heils. KASSA! Helaas heeft het Leger des Heils ons nooit willen aantonen waaruit blijkt dat de gemeente daadwerkelijk de huur heeft betaald, noch de bewindvoerder na Melse-Wassink (inmiddels ook ontslagen door de rechter ), zo ook de gemeente niet. Het heeft er dan ook alle schijn van dat we flink belazerd worden door genoemden en het geheel gewoon een voortzetting is van al jaren pesten, vanuit de gemeente en kompanen, ontstaan na klachten ingediend te hebben tegen een wethouder zorg&welzijn,tegen gemeentelijke schuldhulp, het BAC en BJZ!

Per 1 januari 2017 is de opvolger van Melse-Wassink ontheven uit zijn functie, door rechter M.J.H. Schuurman. In de beschikking benoemt ze als redenen onze benoemde motivatie in het ontslagverzoek gericht aan de rechtbank. Welke wij pas binnen kregen op 29 december 2016. (Zitting 2 december 2016) De mede burger is verdwenen, wie ons zou helpen dit jaar om alles te controleren en misstanden op papier te zetten om vervolgens tot vervolging/aangifte over te kunnen gaan. ( Kennis van genoemden? ) 
Wij nu plots alleen staan na een lange periode van isolement, (drie jaar) met daarna belazerd te zijn door bewind, (twee jaar) en  drie jaar leger des Heils, die niks hebben gedaan voor ons! Niet meer dan een opvang verzorgen, waar we tegen extra betaling, langzaam wegrotten als gezin, ik als hartpatiënt, diabeet en COPD patiënt! MIJN INZIENS EEN DODELIJK CONCEPT, MEER OMDAT IK DOOR HET BOVENSTAANDE OOK NOG EENS BEN GAAN LIJDEN AAN EEN POST TRAUMATISCHE STRESS STOORNIS!!!!!!!!! 

De rechter heeft mijn inziens meegewerkt aan een smerig gemeentelijk plan, waar de gemeente Arnhem al vanaf 2011 mee bezig is, begonnen om collega college te beschermen van de gemeente Overbetuwe. Wie overigens afhankelijk zijn waren van de waardeloze zorgplicht van de gemeente Arnhem als regiogemeente, zoals gemeentelijke schuldhulp en BJZ, gevestigd in de stad van nog steeds een brug te ver, 72 jaar na dato! De rechter heeft in het voordeel van de gemeente, bewind, hulpinstanties beslist, echt niet in ons voordeel! Ze heeft gewoon en alleen maar voor een nieuwe vorm van isolement zorg gedragen, want wij moeten en zullen kapot! Ook heb ik het vermoeden dat hulpvaardige mede-burgers op enig moment zijn omgekocht of voorzien zijn in een privilege om ons niet langer te ondersteunen, want op cruciale momenten haakte ze af, allemaal. Waarmee ik niet zeg dat iedereen afhaakte, ik heb vrienden, maar net zo machteloos als wij en in een gelijksoortige situatie vertoevend. 


Als het leger des Heils niet bijdraait vanaf deze maand, het beloofde gesprek als resultaat daar niet in voorziet is de kans groot dat wij in 2017 echt ten onder gaan, als gezin. Want schuldeisers, schulden gecreëerd in de tijd van het isolement, 3 jaar,  onder/door 3 jaar bewind en 3 jaar Leger des Heils, vallen deze over ons heen. Zie ik 31 januari aankomend mijn uitkering, grotendeels verdampen, ja want ook het UWV....
Zullen wij door het bovengenoemde meer energie gaan verliezen, zal onze gezondheid nog slechter worden en dan nog al die stress, van ook nou niet bepaald een ordelijke overdracht naar ons, vanuit ONTSLAGEN bewind. Mede door het wel verdomd korte tijdsbestek genomen door rechter M. J. H Schuurman. Wie nieuwe feiten omtrent de burger, die ons zou bijstaan, totaal negeerde. Laten we wel zijn 29 december 2016 schikking binnen, ontheffing 1 januari 2017, nogal idioot, bewust? We zijn vanaf 2009 tot aan heden bewust totaal geïsoleerd, elke financiële handeling ons ontnomen, elke controle over eigen leven ontnomen, hetzij onmogelijk gemaakt, gezondheid verziekt,wat willen ze nou? WE MOETEN KAPOT, NA FALENDE EERDERE POGINGEN IN VOORLIGGENDE JAREN, HET LIEFST OP STRAAT, WEER!

DOEN ZE WAT ZE GELOVEN, AL 125 JAAR
PROFITEREN VAN ONRECHT OF?

WIJ WILLEN EEN LEGER DIE:

1) INDICATIE AANLEVEREN
2) ZORGPLAN AANLEVEREN
3) HULP/ZORG AANLEVEREN
4) STRIJDEN VOOR RECHT EN NIET PROFITEREN VAN ONRECHT!
5) STOPPEN MET SUBSIDIE VERSTREKKERS HANDEN BOVEN HET HOOFD TE HOUDEN!
WIJ STELLEN U OP DE HOOGTE VAN HET VERVOLG, 100% NAAR WAARHEID!
( Als we tenminste die kans nog zullen verkrijgen )
De gevolgen, van het bovenstaande,zullen vermoedelijk sneller zijn dat wij er wat tegen kunnen doen