donderdag 15 december 2016

Overheid/gemeenten/(hulp)instanties/rechtsstaat/bewind

Degenen in de titel benoemd zijn vooral afhankelijk van mensen, burgers, inwoners. Wij mensen, burgers, inwoners van Nederland, zijn het verdienmodel voor hen, van hen. Niet uitmakend of wij mensen van Nederland nou braaf zijn, mogen blijven werken en (gezond) functioneren. Als het tegenovergestelde gaat spelen is dat niet anders. Hoewel dan wel meer het verdienmodel een rol gaat spelen van de laatste drie, (hulp)instanties/rechtsstaat en bewind. Want als u uw baan verliest, te lang geen werk zal vinden, ziek en afhankelijk wordt zullen deze verdienmodellen een grotere rol gaan spelen in uw leven en in de financiën van hen. Als u het eerste niet verliest, braaf zijn en blijft geloven in de eigen schuld, dikke bult propaganda! Als u dat blijft geloven, zal het één en ander voor u iets anders verlopen, dan wanneer u wel wakker wordt en leert u te verweren, tegen in mijn ogen een onredelijke degeneratie van u, bij tegenslag op de maatschappelijke ladder. Teveel mensen bediscussiëren niet die onderkant van onze Nederlandse samenleving. Het zal wel zo zijn, het zal wel zo horen, lijkt de motivatie te zijn en velen laten het gelaten over zich heen komen.

Maar het moet niet zo  zijn, noch zo te horen, dat u gedegradeerd wordt,  als u uw baan verliest, u te lang zonder werk blijft, u schulden verkrijgt, (waar) u ziek (van) wordt dat u dit door "moet" maken. Zoals u het ook niet verdient om de bezuinigen de laatste jaren op uw dak erbij te krijgen.. Feitelijk door eerder, het redden van banken, die wel eigen schuld dikke bult hebben dit te moeten ervaren, een aantal jaren geleden. Hun eigen schuld, door graaien, oplichten enzovoort is onterecht botgevierd op de onderkant van de samenleving. Bent u te braaf, gelovend in eigen schuld, dikker bult, wellicht gelaten geaccepteerd..Hierin meenemend dat u ook weinig middelen heeft overgehouden om te kunnen ageren. Wel ageren vraagt dan ook veel van een persoon, er is al genoeg stress! De vorm van een dergelijk schadelijk degraderen van uw persoon is ongehoord, want in wezen bent u en blijft u dezelfde mens, waardevol!

Voorzie daarin, ageren/verweren bedoel ik en het verdienmodel van (hulp)instanties / rechtsstaat/ bewind krijgt een vreemde wending. Want u eerste verweer komt doorgaans het eerst neer bij de gemeente/schuldhulp/jeugdzorg. Ja, want ook Jeugdzorg ziet vooral hun verdienmodel gloren aan de onderkant van de samenleving, waar u in duisternis moet overleven. Wordt u arm, zult u doorgaans ook te maken krijgen met banken (hypotheken) / woningcorporaties . zorgverzekeraars. U niet meer of nauwelijks kan voldoen aan het gevraagde betreffende aflossing, hetzij huur. en premie. Al snel zult u uw levensonderhoud moeten aanspreken, eten en wacht u de straat. Over het algemeen gemakkelijk toe veroordeelt door een rechtbank, wie geen rekening houdt met uw financiële conditie, feitelijk met geen enkele (menselijke) conditie. U betaald niet dus, waarom niet, doet niet ter zake, u moet. Blijf dat vooral geloven, u moet, uw eigen schuld, dikke bult, onzin!

Ik ben iemand die is gaan ageren, zich is gaan verweren, ik ben namelijk niet waardeloos omdat mij, het inmiddels, genoemde is overkomen. Ik ben nu nog steeds dezelfde mens als voor mijn tegenslagen! Ik verdien respect en wens als waardevol beschouwt te worden, ook opgaand voor mijn vrouw en kinderen. Toen ik geen geld meer had, behoort men mij als waardevol mens niet in een waardeloze positie te brengen, noch een speelbal te laten worden van verdienmodellen. Ik het niet verdien dat gemeente plots subsidies anders gaan gebruiken om mijn ageren, verweren in de kiem te smoren. Dat dus door zorgplicht gemachtigden aan burgers wie geen DOOFPOT dienen te creëren als blijkt dat ze respectloos in deze zorgplicht verzaken!


Wij hebben te maken gehad met, dakloos worden, reden doofpot gemeente, wij hebben te maken gehad met het vangnetwerk gemeente, maar geen enkele vorm van hulp/ondersteuning ontvangen, reden doofpot gemeente, zij wel subsidie, noem het smeergeld. Wij hebben te maken gehad met Jeugdzorg, reden doofpot gemeente, angst genereren om je kinderen te verliezen. Ook zij boden geen hulp! Jeugdzorg creëerde alleen maar extra angst, pure fysieke en mentale belasting om de doofpot van de gemeente bij te staan. Wij geen hulp, zij ook subsidie, ook weer smeergeld. Het genoemde en de bijbehorende isolatie op camping  en ons gezin dumpen bij een oude vrouw heeft tot een hartstilstand geleid van mijn hart, was gebroken! 

Tong uit naar de gemeente, ik heb de hartstilstand overleeft griezels!

Na mijn toch wel mooie dood, hartstilstand, kregen wij te maken met het Leger des He(i)ls Deze verzorgde nadien een langdurig sterfbed, gesteund door malafide bewindvoerders, ontstaan uit meewerkende rechters die naast subsidie ook hulp instanties graag voorzien van een extra zakcentje, voor niets doen. Wie ook het belang van de gemeente niet uit het oog verliezen, de door hen gewenste doofpot graag ondersteunen  Ik u nogmaals verwijs naar:       http://nicovandenham2.blogspot.nl/2016/11/corrupte-rechtspraak-levert-elite.html
en

Na een sterfbed van dik twee jaar, toch nog na een pracht dood, hartstilstand ben ik het zat, een brief geschreven aan Cornel Vader directeur van het Leger des Heils. Hieronder te lezen. Maar even aanzien of de Vader meer fatsoen in zijn christen zijn heeft dan de Heer. ( directeur van LdH Gelderland.)

Voorliggend aan de brief wil ik u nog zeggen: Als laatste wil ik u mededelen dat u geen soldaat hoeft te zijn om PTSS te krijgen. Vechten als inwoner van Nederland tegen gemeente en hun (betaalde) vrienden voorziet daar ook in! Het is een langdurige strijd op leven en dood!

                                                  ( VRIJHEID VAN MENINGSUITING?)

Brief aan Cornel Vader

Henk Faasen 

17:39 (16 uur geleden)aan infoFransNicoHarm

Geachte heer Cornel Vader,

Ik ben Henk Faasen, vader van twee kinderen en getrouwd met Marjo Faasen-Bosker. Sinds 1 januari 2014 zijn wij een zorgleveringsovereenkomst aangegaan met het Leger des Heils. Dat gedwongen omdat wij terechte kritiek leveren op de Arnhemse subsidie verstrekker aan het Leger de Heils, de gemeente Arnhem. Wij terechte Kritiek aanleveren over de Arnhemse zorg en welzijn, waarvoor men ons al een aantal keren dakloos heeft gemaakt. Want mensen op straat praten niet, worden feitelijk in een doofpot geplaatst, geïsoleerd gemaakt, waar mensen niet gehoord zullen en kunnen worden. 

De gemeente Arnhem eiste van ons dat wij ons ter beschikking stelden van het leger. beiden eisten van ons bewind, zoniet stonden wij weer op straat. Een beschermingsbewind, wie zoals in de tijd bleek :"niet" om ons daadwerkelijk te beschermen, maar om ons op gezette tijden middelen te ontnemen, als verweer tegen de gemeente weer tot een noodzaak werd. De eerste bewindvoerder werd aangedragen door het leger, de tweede, na ontslag eerste, ook. Beiden hebben schuldverhogend gewerkt, gingen/gaan beiden discutabel om met dingen, o.a. in zake dubieus overleg met de gemeente Arnhem en onze gezondheid. Ook voorzag de tweede bewindvoerder het leger van geld voor huur, gezien de schuldverhogende werking van ook deze bewindvoerder, aangedragen door het leger des Heils, broodroof en slecht voor mijn diabetes zijn, Dat met gevolgen voor mijn hart(patiënt).We moeten €622,= euro huur betalen van een uitkering (WIA), terwijl het leger subsidie ontvangt voor een zorgleveringsovereenkomst.  

Een zorgleveringsovereenkomst die na twee jaar ons nog steeds niet voorziet van een indicatie, noch een zorgplan, terwijl deze noodzaak toch duidelijk verwoord wordt in de overeenkomst als noodzaak! Waarom niet? Daarbij heeft het leger mij (ons) onder die overeenkomst tussen 1 januari en augustus 2014 zonder zorgverzekering laten zitten. Wat voor mij maart 2014 bijna een dodelijke afloop had. Ik in die maand een zware inwendige ontsteking verkreeg,levensbedreigend, waarvoor ik geen zorg verkreeg van destijds Joas Wilsink (hulpverlener LdH), die alleen maar in en uitliep, niks deed en mij doodziek gewoon op de grond liet liggen zorg? Wij onder de overeenkomst sowieso tussen januari 2014 en juni 2015 op de grond lagen, zorg? Achtergelaten en onder toezicht van het leger des Heils in een leeg pand, zonder koelkast. zorg? Neemt u hierin even mee dat ik in juli 2013 een hartstilstand heb gehad, hartpatiënt ben, diabetes heb en COPD heb. Toen de zorgverzekering hersteld werd, kwam het leger des Heils pas op de proppen met een bewindvoerder, wie over de gehele periode tussen 1 augustus 2014 en 6 oktober 2015, de zorgpremie ook niet betaalde de tweede ook niet voor te lang, voor mijn vrouw Met als gevolg dat ik bij het ZIN terecht kwam en nog veel meer geld kwijt was door extra premie + boete. Wederom deed het leger niks, zorg? Dit jaar heb ik extra veel problemen met mijn diabeet zijn, tot gevolg hartritme stoornissen en paniekaanvallen. Mede door het voornoemde PTSS gediagnosticeerd, zorg? De huur betalen aan het Leger des Heils, heeft voorrang, en ik, mag doodvallen, zorg? Mijn kinderen misbruikt, ook helaas door een totaal nietszeggende voogd van uw organisatie, gewoon een verdienmodel over de rug van ons kind, wat ook opgaat voor de zorg! 

U kunt uit de benoeming zorgleveringsovereenkomst, levering wel uit weg laten halen, gezien het bovenstaande. Zorg is er wel, te weten, toestaan dat ik als hartpatiënt, diabeet, COPD patiënt, inmiddels ook PTSS bijna  onmogelijk in leven kan blijven, zorg? Wij op een laag leefgeld zitten, mede door de hoge huur aan ons gevraagd, iets waar het leger wel voor zorg draagt, om meer over te houden aan de subsidie, letterlijk te koste van cliënten. zorg? 

ik wil u vooralsnog niet persoonlijk voor het bovengenoemde verantwoordelijk stellen. Wel ben ik van mening dat u een intern onderzoek moet gelasten, hoe dit alles mogelijk is in Gelderland, regio Arnhem. Het heeft er namelijk alle schijn van dat het leger alhier WMO fraude pleegt en een meer dan foute gemeente ondersteund om ons letterlijk om te brengen, of bent u van mening dat wij zorg geleverd krijgen, waar is onze indicatie en zorgplan? Waarom is daar nooit in voorzien? De huidige hulpverlener komt wekelijks alleen onze koffie opdrinken, ( dus leefgeld, zo'n uurtje per week. Aardige man, maar schijnbaar met de opdracht, u mag niks doen voor dit gezin, waarom? Uw eis, onder bewind als leger lijkt vooral winstgericht te zijn en/of kostenbesparend, u hoeft er niks voor te doen. Helaas lijden wij, uw cliënten ook onder uw verplichting bewind. Beiden heren hebben ongeveer €26000,= schuld bij-gejonkt en het leger maar huur beuren voor een slecht onderhouden opvanghuis. Met overigens slechte bedden, de zorg van het leger lijkt zich dan ook vooral te richten op het fysiek en mentaal ondermijnen van cliënten en deze leeg te trekken omdat u niet wenst,van subsidie de huur te betalen voor uw panden Hetgeen nou niet bepaald een nominale bijdrage vragen is aan uw cliënten! Dit is pogen om iemand dood te slaan, zeker als u mijn chronische ziekten in ogenschouw neemt Ik, wij hebben grote moeite met overleven mede door het bovengenoemde. Note: voor de tweede bewindvoerder hebben we ook weer een ontslagverzoek lopen bij de rechtbank!Het leger heeft ons bij beiden niet ondersteund al  zijn ze fout, wel door het leger aangedragen! 

Ik hoop dat u wilt meewerken om het een en ander te onderzoeken en mij op de hoogte te stellen van de resultaten. Voor de goede orde wil ik u nog melden dat ik dit schrijven op mijn blog zal zetten! Want nogmaals ik kan niet geloven dat het genoemde in dit schrijven het beoogde doel kan zijn van een zorgleveringsovereenkomst. Het is gewoon een sterfbed, meer na al een hartstilstand doorgemaakt te hebben, velen malen barmhartiger dan de houding van het Leger des Heils in Arnhem, gewoon hels! Ik verwacht van u een christelijke houding, dus anders dan van Directeur Gelderland de Heer. 

Wachtend op uw antwoord, verblijf ik

Henk Faasen