donderdag 8 december 2016

Het trieste van een criminele rechtsstaatAfgelopen vrijdag, 2 december 2016, hadden wij onze zoveelste rechtszaak. De derde in rij omtrent bewindvoering,binnen twee jaar. Iets daarna verscheen er een nieuw titel op de blog van Nico van den Ham, te weten >>>> Corrupte rechtspraak levert elite-economie miljarden op <<<

Dit artikel lezende, liet ik in gedachte de bovengenoemde rechtszaak, de revue nog eens passeren. De behandelend rechter in deze zaak was/is >>>> mr. M.J.H. Schuurman. Iemand die zeer vooringenomen over mij op haar zetel zat, Achteraf beschouwend al een reden om haar te wraken. Zij was namelijk van mening dat ik met alle instanties overhoop lag, het met niemand eens was. ( Dus niet met de loonslaven van de overheid/gemeente d.m.v. subsidie ) Zij leunde in deze uitspraak op dossiers, die ze ingezien had, waar ze systematisch niet op inging.Ze walste gewoon over mijn verweer tegen deze uitspraak heen . Ook benoemde ze niks over mijn motivatie benoemd in mijn ontslagverzoek, waar ze totaal geen interesse in had. In het kort weergegeven, ik was de gek en de bewindvoerder, viel niets te verwijten, door het bewust onbespreekbaar te houden. Blijkend uit het feit dat ze totaal niets benoemde over de inhoud, van mijn ontslagverzoek, waarom wij de bewindvoerder wilde ontheffen van zijn functie. Ze zette mij gewoon ongemotiveerd weg, om op gelijke wijze alle gesubsidieerde in het gelijk te stellen. Ik schijn dus onzin te verkopen, zonder dat ze benoemde om welke onzin ( haar mening ) het volgens haar ging of deze ter discussie te brengen, alles werd doodgezwegen. Het was niet meer, dan, zo meneer bewindvoerder, ik lees dat u het eens bent met uw ontheffing. Zonder ook zijn motivatie te bespreken, wat inhoudelijk grotendeels als onwaar kan worden betiteld. Wat ook als dusdanig bewezen kan worden, Maar ja, als vrouw mr M.J.H Schuurman daar domweg niet op in wil gaan, zit je als jan met de pet in het bankje, dus als burger, verzoeker.


Had ik een wraking moeten afroepen over mr. M.J.H Schuurman, JA! Als ik daar echter in had voorzien, was de kans echter groot dat wij nog langer zouden vastzitten aan de huidige bewindvoerder. Wie ons, na een klacht ingediend te hebben, bij de gemeente Arnhem over een uitblijvend onderzoek naar >>> Melse-Wassink, op 30 september, ons nadien naar het leven begon te staan. Dat door ons van minder leefgeld te voorzien en/of ons niet langer wilde voorzien van middelen om onze gezondheid te bewaken. Een bewindvoerder, wie overigens vreemde deals had met de gemeente, over beslagleggingen  en over huur zeer dubieus deed, die betaald moest worden aan het Leger des Heils, wat wij moesten voldoen voor een opvangwoning. Waar het Leger des Heils ook nog eens subsidie voor ontvangt door deze woning onder te brengen onder een zorgleveringsovereenkomst. ( Vermoed WMO fraude ). Een bewindvoerder die het aldoor verrekte om Melse-Wassink aan te pakken, terwijl de huidige bewindvoerder donders goed wist dat Richard Melse ons had belazerd als voorafgaande bewindvoerder,van deze bewindvoerder, voor wie wij nu weer bij de rechter zaten op 2 december jl. Maar helaas, liet mr. M.J.H Schuurman dit alles onbesproken ter zitting! Vrouw Justitia Schuurman wil alleen overwegen om een andere professionele bewindvoerder aan te stellen, of een administratieve ondersteuner, door ons zelf aangedragen of zelfs bewind helemaal op te heffen. Hiermee zeggende dat zij onze huidige bewindvoerder niet zal aanpakken, wat ook al het verhaal was met crimineel ( in onze ogen ) Melse-Wassink uit Ede. Dit alles in het voordeel van overheid/gemeente en (hulp) instanties, die zo hun profijt hebben bij bewindvoerders. Door dat dit volk burgers middelen ontneemt om verweer te voeren en instanties te voorzien van Euro's  van de burgers, dus geld uit hen te rammen naast al ontvangen subsidie, niet voor hulp, maar voor doodslag! Voor die burgers niet tegen te houden, doordat gemeente en geld-wolfachtige instanties van burgers bewind eisen, niet val dan maar dood! O.a. dit fenomeen drijft 500 mensen per jaar, burgers de dood in, uit en door het kapitalistisch belang van derden, die ook geen kritiek wensen en wie door rechters op criminele wijze in dat belang ondersteund worden! >>>> Corrupte rechtspraak levert elite-economie miljarden op <<<


Ik heb de laatste jaren, helaas, aardig wat rechtszaken gevoerd, zelf om verzocht maar het meeste ons aangedaan om winst te genereren ( bewind/ (hulp)instanties) of klachten in de doofpot te krijgen of te houden (gemeente). Menig rechter gewraakt door vooringenomen te zijn, alles verloren en/of moeten ervaren dat ons verweer, terzijde werd gelegd en zelfs niet benoemd werd in schikking of vonnis. Zelfs ontbrak van menig zitting een proces-verbaal, wat echter verplicht is, maar waar men niet aan wilde, want dan kwam ons verweer ter sprake! En dat mag niet! Helaas is dat op 2 december jl weer gebleken, wat bewindvoerders, hulpinstanties, overheid/gemeente de mogelijkheid verschaft om over de rug van burgers, (extra) geld op te strijken en/of klachten in de doofpot te laten verdwijnen met behulp van een zogenaamde onafhankelijke rechtsstaat, geenszins het geval! Dan is er ook nog de schuldcreatie waar voornoemden enorm misbruik van maken om burgers de mond te snoeren. dat te pas en te onpas, afhankelijk wanneer schulden het belang dient van voornoemde, Wat zelfs misbruikt wordt om klachten letterlijk op straat te zetten dus mensen, dus kinderen!


Overheden, bewind, (hulp) instanties die zich daaraan schuldig maken zijn, maar nooit bewezen kan worden door criminele rechters en corrupt politiekorps zijn:


Gemeente Arnhem/Overbetuwe:
Gemeente raad en college
Aangewezen Ambtenaren
Gemeentelijke schuldhulp verlening
Jeugdzorg/AMK
RvdK
Rijnstad
RIDW
Leger des Heils
Bewind; C. Schaftenaar/Melse-Wassink/ huidige bewindvoerder ( staan ook bovengenoemde ten dienste, in het nadeel van burger. O.a. met behulp van corrupte rechters )'

Er zijn tal van mensen die een soortgelijke realiteitservaringen melden, delen op internet, vaak ook via blogs. Overeenkomst; allen worden weggezet, ge├»soleerd, geparkeerd met behulp van een criminele, zeker niet onafhankelijke rechtsstaat. Waarover een volksvertegenwoordiger de scepter zwaait, ten behoeve van zeker niet de burger, te weten Minister van Justitie en Veiligheid, nu van der Steur! Neem ons eens serieus, we kletsen niet uit onze nek! 
Wat mij nu nog rest is u prettige feestdagen toe te wensen vanuit een Nederland, die voor mij en teveel anderen niet meer is dan een dictatuur! Afhankelijk van de schikking/vonnis volgend uit de zitting van 2 december 2016, zal ik wel of niet een boekje open doen over de opvolger van Melse-Wassink en de wijze waarop en waarom het leger des Heils hier invloed op uitoefent!
( Wraking had geen zin, mede rechters houden collega handen boven het hoofd )