donderdag 15 december 2016

Het centrum van Arnhem wordt een hotspot, voor daklozen

Gerrie Elfrink: Haalbare plannen

De gemeente Arnhem gaat verder met de aanpak van gebieden in de zuidelijke binnenstad. Dat gebeurt niet langer als één groot project (Rijnboog), maar op kleine schaal en geleidelijk.

Stap voor stap

Paradijs verrijst als nieuwe woonbuurt in hartje stad. Station en binnenstad krijgen een fraaie entree bij de herinrichting van het tussenliggend verkeersgebied, met een goede en aantrekkelijke verbinding voor fietsers en voetgangers. Coehoorn ontwikkelt zich als creatieve wijk. De provincie Gelderland richt de ruimte rond haar nieuwe kantoorhuisvesting in als een mooie, open, groene verbinding tussen Markt en Rijn. Zó richten de gemeente en haar partners de zuidelijke binnenstad stap voor stap in tot een goed woon- en verblijfsgebied. 

Kleinschalig

Wethouder binnenstad zuid Gerrie Elfrink: “Het is nu nog een wederopbouwgebied aan de zuidkant van de binnenstad. We knappen dit gebied netjes op en herstellen hier de structuur en het stratenpatroon van de oude binnenstad. We brengen hier de Jansbeek terug en verbinden de binnenstad met de Rijn. Het gebied wordt nu nog sterk beheerst door de auto. We leggen er nieuwe bestrating en veel groen aan met ruimte voor de voetganger en de fietser. Het wordt ook een mooie plek om te wonen, daar is vraag naar. Natuurlijk blijven we de stad betrekken bij de ontwikkeling van het gebied. Dat hebben we de afgelopen jaren ook gedaan, toen we de grootschalige, onbetaalbare plannen terugschroefden tot kleinschalige, haalbare plannen mét groot draagvlak.”
Meer achtergrondinformatie vindt u in de Projectbeschrijving Zuidelijke Binnenstad Arnhem (pdf, 6MB). Dit boekje geeft inzicht in ambities en ruimtelijke doelstellingen die leidend zijn voor de vernieuwing van de zuidelijke binnenstad.

De nieuwe opvang voor daklozen, nee grapje!


De nieuwe opvang voor daklozen, nee grapje

De nieuwe opvang voor daklozen, nee grapje

De nieuwe opvang voor daklozen, nee grapje

De nieuwe opvang voor daklozen, nee grapje

De nieuwe opvang voor daklozen, nee grapje

De plek waar de burgemeester straks de daklozen trakteert op een kerstonbijt?

Als daklozen niet weggejaagd worden, kunnen ze hier slapen!

Gerrie Elfrink viert feestelijk met Arnhemse daklozen dit nieuwe film theater, nee grapje!


Referendum is verloren, maar straks een heerlijke plek voor daklozen om te recreëren, nee grapje


Stoelopvang de Duif, opvang voor daklozen ja!!!
Vergelijk even met de bovenstaande afbeeldingen a.u.b.

Een verhaal van een Arnhemse daklozeHet bovenstaande is toch een uitstekend armoedebeleid van het Arnhems college, waarvoor verantwoordelijk wethouder G. Elfrink (bovenaan afgebeeld) en wethoudster Anja Haga ( hieronder in beeld ) Gezien de daklozen opvang, versus alle nieuwbouw voor de rijken onder ons een uitstekend armoedebeleid, echt rekeninghoudend met de armsten onder ons daklozen! Wie gewoon ( letterlijk ) het bos ingestuurd worden en niet welkom zijn in de nieuwbouw allure van college Arnhem, lees projectontwikkelaars! 


Daklozen zoeken in toenemende mate hun heil in de Veluwse bossen. Dit signaleren hulpverleners. De zwervers, berooide mannen, overleven door wild te stropen en ze overnachten in de buitenlucht in zelfgebouwde bivakplaatsen.


De Federatie Opvang, branchevereniging voor de daklozenopvang, en het Trimbos-instituut luiden de noodklok over een groep 'nieuwe' daklozen, waarvoor de oplossing simpel is: bezorg ze een huis, en daarmee een uitkering.
Het gaat om daklozen die veelal slachtoffers zijn van de economische crisis. Een combinatie van schulden en geen inkomen door de crisis maakte hen dakloos. Zij mijden de traditionele opvang waarin vooral mensen met psychische- en verslavingsproblemen zitten. De slachtoffers van de economische crisis, de nieuwe groep daklozen, trekken de bossen in. Anderen overleven in leegstaande panden of op andere 'vergeten' plekken. De precieze omvang van deze groep is niet bekend. Stichting DTZ Menorah schat dat er in Apeldoorn dertig tot veertig mensen op straat leven, vijf tot tien trekken de bossen in. Trimbos berekende eerder dat in de vier grote steden 1.400 mensen in die nieuwe groep vielen.
Onlangs joeg de boswachter samen met de politie nog een 36-jarige Apeldoorner uit het bos. Hij woonde er al maanden, diep in het woud.

Dit is dus ook de zorgplicht van college Arnhem, gekozen door u!