dinsdag 27 december 2016

De mens, er zijn goede mensen hoor, maar....Ik word dagelijks geconfronteerd met een schijnbaar noodzakelijke overtuiging, aan mij voorgelegd:
ER ZIJN OOK "GOEDE" MENSEN HOOR! Niemand, maar dan ook niemand vind het noodzakelijk om mij te overtuigen van ER ZIJN OOK "SLECHTE MENSEN", HOOR! Waarom, Joost mag het weten, wie dat dan ook mag zijn? Wellicht is er al voldoende bewijs van de slechte kant van de mens, wie het goede deel absorberen. Goede mensen bewegen dan ook doorgaans in het kwade, schijnbaar een soort noodzakelijk voedingsbodem, want niks wat goed is, lijkt een bedreiging te zijn voor wat slecht is en doet. De goedheid van de mens schijnt een soort plantje te zijn, wat niet overtuigend groeit tussen de naden van een verharde, harder wordende wereld! Wat als een illusie geprojecteerd wordt op een Aarde, die niets dan goeds aan ons presenteert. Maar waarop de illusie zich botviert als een soort van perfect storm, waar slechts een klein deel van de mensheid van profiteert Mensen aan wie de meesten van hun soort aan onderworpen zijn. Mensen die  het overgrote deel van  hun eigen soort weten te beperken in vrijheid en financiële middelen. Wat weer een deel aanzet tot dat wat u hieronder kan zien, hetgeen wellicht "goed" bedoelt is. echt?


Ik hoop dat u het Engels machtig bent, maar al niet, u ziet hierboven goed bedoelende mensen aan het werk, om een leven te mogen leiden door ander leven, de Aarde, te kunnen verkopen voor het goedje geld! Waarom, alleen omdat een illusie als een diep zwarte sluier de Aarde omgeeft, waardoor de mens niet meer met beide voeten op moeder Aarde kan en mag staan! Dat overleven in de illusie raakt niet alleen ander leven, dan het onze, op Aarde, maar net zo hard onze eigen soort, ook hen die in het bovenstaand getoonde voorzien! Overigens alleen omdat anderen van het zelfde soort welwillend zijn om het te kopen, goed bezig, echt? Het vet maken, villen , uitbuiten en plunderen van moeder Aarde en mede leven is eigenlijk op dezelfde wijze terug te vinden in werkzaamheden van de mens in zorg en hulp. Zonder de diep zwarte sluier, meer een gewoonte dan ongewoon met om in eerste instantie geld te verdienen. Mensen die kiezen om te gaan werken in de zorg en/of hulpverlening zijn niet per definitie dan ook meteen goede mensen, iets voor een ander over hebbend. Zorg en hulp komt in wezen voort uit de diep zwarte illusie van een aantal mensen geprojecteerd op Aarde. het is in eerste instantie dan ook te doen om het verdienmodel, het leven het model om in het verdienen te voorzien. Zou u zonder verdienste er ook 8 uur aan wijden, zonder enige vorm van inkomen, dus geld? Hoeveel geld is wel niet gejat door illustere zorgkantoren? Aangehaald door de politiek, om PGB te beperken, om op PGB te bezuinigen. een weinig overtuigd zijn van; ER ZIJN OOK GOEDE MENSEN, HOOR! Nee, wat hen betreft zijn er alleen mede-mensen die uit zijn op slechte bijbedoelingen, hen aanpakken, is alle mensen aanpakken voor hen, zo ook benadelen!

De rechtsstaat, ook zoiets, totaal onnodig als er alleen mensen zouden zijn, die volledig weten op te gaan in de balans van moeder Aarde! Aardlingen hoeven geen staat die recht en onrecht toewijst, alleen Geldlingen. Rechters zijn dan ook alleen maar dienaren van de diep zwarte sluier van de illusie, opgeroepen door en ontstaan uit hard geld en het belang, een groot belang voor weinigen om over u te heersen! Rechters zijn niet meer dan zwarte illusies, gekleed in net zulke zwarte toga's, niet voor niets. niet in de natuur waarneembaar! Zwarte zogenaamde spoken die ons zijn opgelegd als noodzakelijk, maar in wezen, gewoon een noodzaak voor weinigen om u te reguleren, als een duister kleed op de aarde door hen geprojecteerd!Rechtsstaat en Politiek zijn nonsens. in het leven geroepen door de de projectie van de sluier der illusie op een rechtvaardige en verzorgende moeder Aarde. Politici lopen niet voor niets weg. te zien in de bovenstaande film. Die nette pakken zijn van de zelfde orde als hun zwarte toga aanhangers (visa versa ) die beiden alleen de grote club dienen, zoals George Carlin op juiste wijze aanhaalt, hier te zien, te beluisteren en vertaald:
http://achterhuisnederland.blogspot.nl/2016/12/ga-stemmen-joh.html

ER ZIJN GOEDE MENSEN, HOOR, wat zal, maar alleen als er geld voorhanden is en daardoor nooit en te nimmer daadwerkelijk voet op Aarde zettend, noch er onderdeel van uit zullen maken in balans en harmonie. Het enige wat de Aarde raakt is het afval van de mens, zelfs eigen soort zwaar benadelend, wie dan pas voet zullen krijgen op Aarde, echter met hun hoofd zullen blijven hangen in de duistere hectiek, van de grote club en hun dienaren, waar zij zich God (club en dienaren) wanen. Op de film hieronder, hoe zou  de aarde zijn zonder mens, wordt het WNF  aangehaald, maar wie ook niets kunnen bijdragen aan het goede zonder geld! En het geld is het middel van de diep zwarte illusie geprojecteerd op Aarde. geenszins van doen met de Aarde, Zij draagt alleen de gevolgen van uw goede bedoelingen?Ik wens u een gelukkig nieuwjaar toe, met veel geluk voor uw ouders en kinderen!

woensdag 21 december 2016

Ga stemmen joh!

Er is een reden dat uw onderricht niet deugt,om de zelfde reden dat het nooit, ooit, zal worden gerepareerd. Het zal ook nooit beter worden, zoek er maar niet naar, wees gewoon blij  met wat je hebt, beter zal het echt niet worden. Omdat de eigenaren van ons land, dat niet willen. Ik praat nu over de echte eigenaren van dit land. De eigenaren, de rijke zakelijke bezitters, die alles controleren en alle belangrijke beslissingen maken,vergeet in deze de politici maar. De politici zitten in de eerste en tweede kamer, gemeente raad en college's alleen om je het idee te geven dat je vrijheid geniet. DUS NIET! Je hebt geen keuze, je hebt eigenaren. Wie alles bezitten,Ze bezitten al het belangrijke land, ze bezitten  en controleren alle grote coöperaties Wat ze al langer in bezit hebben dan het moment toen ze de politiek kochten, politici, de eerste, tweede kamer en gemeente besturen. Ze hebben de rechtsstaat in hun achterzak en bezitten alle media. Opdat ze ook het nieuws en informatie controleren wat u "mag"waarnemen. ZE HEBBEN JE BIJ DE BALLEN. Ze investeren miljarden om te lobbyen, lobbyen om te krijgen wat ze willen. IK ZAL U VERTELLEN WAT ZE WILLEN;  ze willen meer voor zichzelf en minder voor iedereen. Ze willen geen goede en juist geïnformeerde burgers Ze willen geen goed opgeleide mensen, die kritisch kunnen nadenken. Ze hebben geen interesse in dat wat "hen"niet helpt, wat tegen hun belangen indruist. Ze willen geen mensen die slim genoeg zijn om aan de keukentafel uit te pluizen hoe erg ze door hen genaaid en besodemieterd worden, door een systeem die hen al jaren geleden overboord hebben gegooid. DAT WILLEN ZE NIET! Weet je wat ze willen, ze willen gehoorzame arbeiders, GEHOORZAME ARBEIDERS!!!!!!!!
Arbeiders die net slim genoeg zijn om machines te bedienen en het papierwerk te doen. Arbeiders die net dom genoeg zijn om al het minder worden te accepteren, met minder wordende banen tegen een lager inkomen en langere werkuren, Dat om de voordelen  te verminderen, voor overwerk en pensioen wat zal verdwijnen in de minuut, dat je het wilt innen. En nou komen ze voor je sociale zekerheid,ze willen je ouderdomsvoorzieningen, ze willen het geld terug. Zodat ze dat geld kunnen geven aan hun criminele vrienden, o,a,op de beurs, aan banken.EN WEET JE? ZE ZULLEN HET KRIJGEN!! Ze zullen het allemaal van je krijgen, omdat wij niet behoren tot hun grote club. Een club die de zelfde zijn die je de hele dag op de kop zitten, om je te vertellen wat je wel en niet mag geloven.De club die je de hele dag voeren met media,wat je wel en niet mag denken, met wat je moet denken en wat je moet kopen! U wordt pootje gelicht en het spel is vervalst. Ze geven geen donder om je! Ze willen helemaal geen zorg voor ons. En het lijkt niemand op te vallen, het maakt niemand wat uit,waar de eigenaren op uit zijn. De Nederlander zal welwillend blijven, wat de rood wit blauwe klootzakken  van ze willen, rechtstreeks in hun kont genaaid! Omdat de eigenaren van dit land, de waarheid kennen, wat ze als de Nederlandse waarheid benoemen. MAAR U MOET WEL SLAPEN OM DAT TE GELOVEN.

                                                                        George Carlin's laatste woord ook aan Nederland


donderdag 15 december 2016

Het centrum van Arnhem wordt een hotspot, voor daklozen

Gerrie Elfrink: Haalbare plannen

De gemeente Arnhem gaat verder met de aanpak van gebieden in de zuidelijke binnenstad. Dat gebeurt niet langer als één groot project (Rijnboog), maar op kleine schaal en geleidelijk.

Stap voor stap

Paradijs verrijst als nieuwe woonbuurt in hartje stad. Station en binnenstad krijgen een fraaie entree bij de herinrichting van het tussenliggend verkeersgebied, met een goede en aantrekkelijke verbinding voor fietsers en voetgangers. Coehoorn ontwikkelt zich als creatieve wijk. De provincie Gelderland richt de ruimte rond haar nieuwe kantoorhuisvesting in als een mooie, open, groene verbinding tussen Markt en Rijn. Zó richten de gemeente en haar partners de zuidelijke binnenstad stap voor stap in tot een goed woon- en verblijfsgebied. 

Kleinschalig

Wethouder binnenstad zuid Gerrie Elfrink: “Het is nu nog een wederopbouwgebied aan de zuidkant van de binnenstad. We knappen dit gebied netjes op en herstellen hier de structuur en het stratenpatroon van de oude binnenstad. We brengen hier de Jansbeek terug en verbinden de binnenstad met de Rijn. Het gebied wordt nu nog sterk beheerst door de auto. We leggen er nieuwe bestrating en veel groen aan met ruimte voor de voetganger en de fietser. Het wordt ook een mooie plek om te wonen, daar is vraag naar. Natuurlijk blijven we de stad betrekken bij de ontwikkeling van het gebied. Dat hebben we de afgelopen jaren ook gedaan, toen we de grootschalige, onbetaalbare plannen terugschroefden tot kleinschalige, haalbare plannen mét groot draagvlak.”
Meer achtergrondinformatie vindt u in de Projectbeschrijving Zuidelijke Binnenstad Arnhem (pdf, 6MB). Dit boekje geeft inzicht in ambities en ruimtelijke doelstellingen die leidend zijn voor de vernieuwing van de zuidelijke binnenstad.

De nieuwe opvang voor daklozen, nee grapje!


De nieuwe opvang voor daklozen, nee grapje

De nieuwe opvang voor daklozen, nee grapje

De nieuwe opvang voor daklozen, nee grapje

De nieuwe opvang voor daklozen, nee grapje

De nieuwe opvang voor daklozen, nee grapje

De plek waar de burgemeester straks de daklozen trakteert op een kerstonbijt?

Als daklozen niet weggejaagd worden, kunnen ze hier slapen!

Gerrie Elfrink viert feestelijk met Arnhemse daklozen dit nieuwe film theater, nee grapje!


Referendum is verloren, maar straks een heerlijke plek voor daklozen om te recreëren, nee grapje


Stoelopvang de Duif, opvang voor daklozen ja!!!
Vergelijk even met de bovenstaande afbeeldingen a.u.b.

Een verhaal van een Arnhemse daklozeHet bovenstaande is toch een uitstekend armoedebeleid van het Arnhems college, waarvoor verantwoordelijk wethouder G. Elfrink (bovenaan afgebeeld) en wethoudster Anja Haga ( hieronder in beeld ) Gezien de daklozen opvang, versus alle nieuwbouw voor de rijken onder ons een uitstekend armoedebeleid, echt rekeninghoudend met de armsten onder ons daklozen! Wie gewoon ( letterlijk ) het bos ingestuurd worden en niet welkom zijn in de nieuwbouw allure van college Arnhem, lees projectontwikkelaars! 


Daklozen zoeken in toenemende mate hun heil in de Veluwse bossen. Dit signaleren hulpverleners. De zwervers, berooide mannen, overleven door wild te stropen en ze overnachten in de buitenlucht in zelfgebouwde bivakplaatsen.


De Federatie Opvang, branchevereniging voor de daklozenopvang, en het Trimbos-instituut luiden de noodklok over een groep 'nieuwe' daklozen, waarvoor de oplossing simpel is: bezorg ze een huis, en daarmee een uitkering.
Het gaat om daklozen die veelal slachtoffers zijn van de economische crisis. Een combinatie van schulden en geen inkomen door de crisis maakte hen dakloos. Zij mijden de traditionele opvang waarin vooral mensen met psychische- en verslavingsproblemen zitten. De slachtoffers van de economische crisis, de nieuwe groep daklozen, trekken de bossen in. Anderen overleven in leegstaande panden of op andere 'vergeten' plekken. De precieze omvang van deze groep is niet bekend. Stichting DTZ Menorah schat dat er in Apeldoorn dertig tot veertig mensen op straat leven, vijf tot tien trekken de bossen in. Trimbos berekende eerder dat in de vier grote steden 1.400 mensen in die nieuwe groep vielen.
Onlangs joeg de boswachter samen met de politie nog een 36-jarige Apeldoorner uit het bos. Hij woonde er al maanden, diep in het woud.

Dit is dus ook de zorgplicht van college Arnhem, gekozen door u!
Overheid/gemeenten/(hulp)instanties/rechtsstaat/bewind

Degenen in de titel benoemd zijn vooral afhankelijk van mensen, burgers, inwoners. Wij mensen, burgers, inwoners van Nederland, zijn het verdienmodel voor hen, van hen. Niet uitmakend of wij mensen van Nederland nou braaf zijn, mogen blijven werken en (gezond) functioneren. Als het tegenovergestelde gaat spelen is dat niet anders. Hoewel dan wel meer het verdienmodel een rol gaat spelen van de laatste drie, (hulp)instanties/rechtsstaat en bewind. Want als u uw baan verliest, te lang geen werk zal vinden, ziek en afhankelijk wordt zullen deze verdienmodellen een grotere rol gaan spelen in uw leven en in de financiën van hen. Als u het eerste niet verliest, braaf zijn en blijft geloven in de eigen schuld, dikke bult propaganda! Als u dat blijft geloven, zal het één en ander voor u iets anders verlopen, dan wanneer u wel wakker wordt en leert u te verweren, tegen in mijn ogen een onredelijke degeneratie van u, bij tegenslag op de maatschappelijke ladder. Teveel mensen bediscussiëren niet die onderkant van onze Nederlandse samenleving. Het zal wel zo zijn, het zal wel zo horen, lijkt de motivatie te zijn en velen laten het gelaten over zich heen komen.

Maar het moet niet zo  zijn, noch zo te horen, dat u gedegradeerd wordt,  als u uw baan verliest, u te lang zonder werk blijft, u schulden verkrijgt, (waar) u ziek (van) wordt dat u dit door "moet" maken. Zoals u het ook niet verdient om de bezuinigen de laatste jaren op uw dak erbij te krijgen.. Feitelijk door eerder, het redden van banken, die wel eigen schuld dikke bult hebben dit te moeten ervaren, een aantal jaren geleden. Hun eigen schuld, door graaien, oplichten enzovoort is onterecht botgevierd op de onderkant van de samenleving. Bent u te braaf, gelovend in eigen schuld, dikker bult, wellicht gelaten geaccepteerd..Hierin meenemend dat u ook weinig middelen heeft overgehouden om te kunnen ageren. Wel ageren vraagt dan ook veel van een persoon, er is al genoeg stress! De vorm van een dergelijk schadelijk degraderen van uw persoon is ongehoord, want in wezen bent u en blijft u dezelfde mens, waardevol!

Voorzie daarin, ageren/verweren bedoel ik en het verdienmodel van (hulp)instanties / rechtsstaat/ bewind krijgt een vreemde wending. Want u eerste verweer komt doorgaans het eerst neer bij de gemeente/schuldhulp/jeugdzorg. Ja, want ook Jeugdzorg ziet vooral hun verdienmodel gloren aan de onderkant van de samenleving, waar u in duisternis moet overleven. Wordt u arm, zult u doorgaans ook te maken krijgen met banken (hypotheken) / woningcorporaties . zorgverzekeraars. U niet meer of nauwelijks kan voldoen aan het gevraagde betreffende aflossing, hetzij huur. en premie. Al snel zult u uw levensonderhoud moeten aanspreken, eten en wacht u de straat. Over het algemeen gemakkelijk toe veroordeelt door een rechtbank, wie geen rekening houdt met uw financiële conditie, feitelijk met geen enkele (menselijke) conditie. U betaald niet dus, waarom niet, doet niet ter zake, u moet. Blijf dat vooral geloven, u moet, uw eigen schuld, dikke bult, onzin!

Ik ben iemand die is gaan ageren, zich is gaan verweren, ik ben namelijk niet waardeloos omdat mij, het inmiddels, genoemde is overkomen. Ik ben nu nog steeds dezelfde mens als voor mijn tegenslagen! Ik verdien respect en wens als waardevol beschouwt te worden, ook opgaand voor mijn vrouw en kinderen. Toen ik geen geld meer had, behoort men mij als waardevol mens niet in een waardeloze positie te brengen, noch een speelbal te laten worden van verdienmodellen. Ik het niet verdien dat gemeente plots subsidies anders gaan gebruiken om mijn ageren, verweren in de kiem te smoren. Dat dus door zorgplicht gemachtigden aan burgers wie geen DOOFPOT dienen te creëren als blijkt dat ze respectloos in deze zorgplicht verzaken!


Wij hebben te maken gehad met, dakloos worden, reden doofpot gemeente, wij hebben te maken gehad met het vangnetwerk gemeente, maar geen enkele vorm van hulp/ondersteuning ontvangen, reden doofpot gemeente, zij wel subsidie, noem het smeergeld. Wij hebben te maken gehad met Jeugdzorg, reden doofpot gemeente, angst genereren om je kinderen te verliezen. Ook zij boden geen hulp! Jeugdzorg creëerde alleen maar extra angst, pure fysieke en mentale belasting om de doofpot van de gemeente bij te staan. Wij geen hulp, zij ook subsidie, ook weer smeergeld. Het genoemde en de bijbehorende isolatie op camping  en ons gezin dumpen bij een oude vrouw heeft tot een hartstilstand geleid van mijn hart, was gebroken! 

Tong uit naar de gemeente, ik heb de hartstilstand overleeft griezels!

Na mijn toch wel mooie dood, hartstilstand, kregen wij te maken met het Leger des He(i)ls Deze verzorgde nadien een langdurig sterfbed, gesteund door malafide bewindvoerders, ontstaan uit meewerkende rechters die naast subsidie ook hulp instanties graag voorzien van een extra zakcentje, voor niets doen. Wie ook het belang van de gemeente niet uit het oog verliezen, de door hen gewenste doofpot graag ondersteunen  Ik u nogmaals verwijs naar:       http://nicovandenham2.blogspot.nl/2016/11/corrupte-rechtspraak-levert-elite.html
en

Na een sterfbed van dik twee jaar, toch nog na een pracht dood, hartstilstand ben ik het zat, een brief geschreven aan Cornel Vader directeur van het Leger des Heils. Hieronder te lezen. Maar even aanzien of de Vader meer fatsoen in zijn christen zijn heeft dan de Heer. ( directeur van LdH Gelderland.)

Voorliggend aan de brief wil ik u nog zeggen: Als laatste wil ik u mededelen dat u geen soldaat hoeft te zijn om PTSS te krijgen. Vechten als inwoner van Nederland tegen gemeente en hun (betaalde) vrienden voorziet daar ook in! Het is een langdurige strijd op leven en dood!

                                                  ( VRIJHEID VAN MENINGSUITING?)

Brief aan Cornel Vader

Henk Faasen 

17:39 (16 uur geleden)aan infoFransNicoHarm

Geachte heer Cornel Vader,

Ik ben Henk Faasen, vader van twee kinderen en getrouwd met Marjo Faasen-Bosker. Sinds 1 januari 2014 zijn wij een zorgleveringsovereenkomst aangegaan met het Leger des Heils. Dat gedwongen omdat wij terechte kritiek leveren op de Arnhemse subsidie verstrekker aan het Leger de Heils, de gemeente Arnhem. Wij terechte Kritiek aanleveren over de Arnhemse zorg en welzijn, waarvoor men ons al een aantal keren dakloos heeft gemaakt. Want mensen op straat praten niet, worden feitelijk in een doofpot geplaatst, geïsoleerd gemaakt, waar mensen niet gehoord zullen en kunnen worden. 

De gemeente Arnhem eiste van ons dat wij ons ter beschikking stelden van het leger. beiden eisten van ons bewind, zoniet stonden wij weer op straat. Een beschermingsbewind, wie zoals in de tijd bleek :"niet" om ons daadwerkelijk te beschermen, maar om ons op gezette tijden middelen te ontnemen, als verweer tegen de gemeente weer tot een noodzaak werd. De eerste bewindvoerder werd aangedragen door het leger, de tweede, na ontslag eerste, ook. Beiden hebben schuldverhogend gewerkt, gingen/gaan beiden discutabel om met dingen, o.a. in zake dubieus overleg met de gemeente Arnhem en onze gezondheid. Ook voorzag de tweede bewindvoerder het leger van geld voor huur, gezien de schuldverhogende werking van ook deze bewindvoerder, aangedragen door het leger des Heils, broodroof en slecht voor mijn diabetes zijn, Dat met gevolgen voor mijn hart(patiënt).We moeten €622,= euro huur betalen van een uitkering (WIA), terwijl het leger subsidie ontvangt voor een zorgleveringsovereenkomst.  

Een zorgleveringsovereenkomst die na twee jaar ons nog steeds niet voorziet van een indicatie, noch een zorgplan, terwijl deze noodzaak toch duidelijk verwoord wordt in de overeenkomst als noodzaak! Waarom niet? Daarbij heeft het leger mij (ons) onder die overeenkomst tussen 1 januari en augustus 2014 zonder zorgverzekering laten zitten. Wat voor mij maart 2014 bijna een dodelijke afloop had. Ik in die maand een zware inwendige ontsteking verkreeg,levensbedreigend, waarvoor ik geen zorg verkreeg van destijds Joas Wilsink (hulpverlener LdH), die alleen maar in en uitliep, niks deed en mij doodziek gewoon op de grond liet liggen zorg? Wij onder de overeenkomst sowieso tussen januari 2014 en juni 2015 op de grond lagen, zorg? Achtergelaten en onder toezicht van het leger des Heils in een leeg pand, zonder koelkast. zorg? Neemt u hierin even mee dat ik in juli 2013 een hartstilstand heb gehad, hartpatiënt ben, diabetes heb en COPD heb. Toen de zorgverzekering hersteld werd, kwam het leger des Heils pas op de proppen met een bewindvoerder, wie over de gehele periode tussen 1 augustus 2014 en 6 oktober 2015, de zorgpremie ook niet betaalde de tweede ook niet voor te lang, voor mijn vrouw Met als gevolg dat ik bij het ZIN terecht kwam en nog veel meer geld kwijt was door extra premie + boete. Wederom deed het leger niks, zorg? Dit jaar heb ik extra veel problemen met mijn diabeet zijn, tot gevolg hartritme stoornissen en paniekaanvallen. Mede door het voornoemde PTSS gediagnosticeerd, zorg? De huur betalen aan het Leger des Heils, heeft voorrang, en ik, mag doodvallen, zorg? Mijn kinderen misbruikt, ook helaas door een totaal nietszeggende voogd van uw organisatie, gewoon een verdienmodel over de rug van ons kind, wat ook opgaat voor de zorg! 

U kunt uit de benoeming zorgleveringsovereenkomst, levering wel uit weg laten halen, gezien het bovenstaande. Zorg is er wel, te weten, toestaan dat ik als hartpatiënt, diabeet, COPD patiënt, inmiddels ook PTSS bijna  onmogelijk in leven kan blijven, zorg? Wij op een laag leefgeld zitten, mede door de hoge huur aan ons gevraagd, iets waar het leger wel voor zorg draagt, om meer over te houden aan de subsidie, letterlijk te koste van cliënten. zorg? 

ik wil u vooralsnog niet persoonlijk voor het bovengenoemde verantwoordelijk stellen. Wel ben ik van mening dat u een intern onderzoek moet gelasten, hoe dit alles mogelijk is in Gelderland, regio Arnhem. Het heeft er namelijk alle schijn van dat het leger alhier WMO fraude pleegt en een meer dan foute gemeente ondersteund om ons letterlijk om te brengen, of bent u van mening dat wij zorg geleverd krijgen, waar is onze indicatie en zorgplan? Waarom is daar nooit in voorzien? De huidige hulpverlener komt wekelijks alleen onze koffie opdrinken, ( dus leefgeld, zo'n uurtje per week. Aardige man, maar schijnbaar met de opdracht, u mag niks doen voor dit gezin, waarom? Uw eis, onder bewind als leger lijkt vooral winstgericht te zijn en/of kostenbesparend, u hoeft er niks voor te doen. Helaas lijden wij, uw cliënten ook onder uw verplichting bewind. Beiden heren hebben ongeveer €26000,= schuld bij-gejonkt en het leger maar huur beuren voor een slecht onderhouden opvanghuis. Met overigens slechte bedden, de zorg van het leger lijkt zich dan ook vooral te richten op het fysiek en mentaal ondermijnen van cliënten en deze leeg te trekken omdat u niet wenst,van subsidie de huur te betalen voor uw panden Hetgeen nou niet bepaald een nominale bijdrage vragen is aan uw cliënten! Dit is pogen om iemand dood te slaan, zeker als u mijn chronische ziekten in ogenschouw neemt Ik, wij hebben grote moeite met overleven mede door het bovengenoemde. Note: voor de tweede bewindvoerder hebben we ook weer een ontslagverzoek lopen bij de rechtbank!Het leger heeft ons bij beiden niet ondersteund al  zijn ze fout, wel door het leger aangedragen! 

Ik hoop dat u wilt meewerken om het een en ander te onderzoeken en mij op de hoogte te stellen van de resultaten. Voor de goede orde wil ik u nog melden dat ik dit schrijven op mijn blog zal zetten! Want nogmaals ik kan niet geloven dat het genoemde in dit schrijven het beoogde doel kan zijn van een zorgleveringsovereenkomst. Het is gewoon een sterfbed, meer na al een hartstilstand doorgemaakt te hebben, velen malen barmhartiger dan de houding van het Leger des Heils in Arnhem, gewoon hels! Ik verwacht van u een christelijke houding, dus anders dan van Directeur Gelderland de Heer. 

Wachtend op uw antwoord, verblijf ik

Henk Faasen

donderdag 8 december 2016

Het trieste van een criminele rechtsstaatAfgelopen vrijdag, 2 december 2016, hadden wij onze zoveelste rechtszaak. De derde in rij omtrent bewindvoering,binnen twee jaar. Iets daarna verscheen er een nieuw titel op de blog van Nico van den Ham, te weten >>>> Corrupte rechtspraak levert elite-economie miljarden op <<<

Dit artikel lezende, liet ik in gedachte de bovengenoemde rechtszaak, de revue nog eens passeren. De behandelend rechter in deze zaak was/is >>>> mr. M.J.H. Schuurman. Iemand die zeer vooringenomen over mij op haar zetel zat, Achteraf beschouwend al een reden om haar te wraken. Zij was namelijk van mening dat ik met alle instanties overhoop lag, het met niemand eens was. ( Dus niet met de loonslaven van de overheid/gemeente d.m.v. subsidie ) Zij leunde in deze uitspraak op dossiers, die ze ingezien had, waar ze systematisch niet op inging.Ze walste gewoon over mijn verweer tegen deze uitspraak heen . Ook benoemde ze niks over mijn motivatie benoemd in mijn ontslagverzoek, waar ze totaal geen interesse in had. In het kort weergegeven, ik was de gek en de bewindvoerder, viel niets te verwijten, door het bewust onbespreekbaar te houden. Blijkend uit het feit dat ze totaal niets benoemde over de inhoud, van mijn ontslagverzoek, waarom wij de bewindvoerder wilde ontheffen van zijn functie. Ze zette mij gewoon ongemotiveerd weg, om op gelijke wijze alle gesubsidieerde in het gelijk te stellen. Ik schijn dus onzin te verkopen, zonder dat ze benoemde om welke onzin ( haar mening ) het volgens haar ging of deze ter discussie te brengen, alles werd doodgezwegen. Het was niet meer, dan, zo meneer bewindvoerder, ik lees dat u het eens bent met uw ontheffing. Zonder ook zijn motivatie te bespreken, wat inhoudelijk grotendeels als onwaar kan worden betiteld. Wat ook als dusdanig bewezen kan worden, Maar ja, als vrouw mr M.J.H Schuurman daar domweg niet op in wil gaan, zit je als jan met de pet in het bankje, dus als burger, verzoeker.


Had ik een wraking moeten afroepen over mr. M.J.H Schuurman, JA! Als ik daar echter in had voorzien, was de kans echter groot dat wij nog langer zouden vastzitten aan de huidige bewindvoerder. Wie ons, na een klacht ingediend te hebben, bij de gemeente Arnhem over een uitblijvend onderzoek naar >>> Melse-Wassink, op 30 september, ons nadien naar het leven begon te staan. Dat door ons van minder leefgeld te voorzien en/of ons niet langer wilde voorzien van middelen om onze gezondheid te bewaken. Een bewindvoerder, wie overigens vreemde deals had met de gemeente, over beslagleggingen  en over huur zeer dubieus deed, die betaald moest worden aan het Leger des Heils, wat wij moesten voldoen voor een opvangwoning. Waar het Leger des Heils ook nog eens subsidie voor ontvangt door deze woning onder te brengen onder een zorgleveringsovereenkomst. ( Vermoed WMO fraude ). Een bewindvoerder die het aldoor verrekte om Melse-Wassink aan te pakken, terwijl de huidige bewindvoerder donders goed wist dat Richard Melse ons had belazerd als voorafgaande bewindvoerder,van deze bewindvoerder, voor wie wij nu weer bij de rechter zaten op 2 december jl. Maar helaas, liet mr. M.J.H Schuurman dit alles onbesproken ter zitting! Vrouw Justitia Schuurman wil alleen overwegen om een andere professionele bewindvoerder aan te stellen, of een administratieve ondersteuner, door ons zelf aangedragen of zelfs bewind helemaal op te heffen. Hiermee zeggende dat zij onze huidige bewindvoerder niet zal aanpakken, wat ook al het verhaal was met crimineel ( in onze ogen ) Melse-Wassink uit Ede. Dit alles in het voordeel van overheid/gemeente en (hulp) instanties, die zo hun profijt hebben bij bewindvoerders. Door dat dit volk burgers middelen ontneemt om verweer te voeren en instanties te voorzien van Euro's  van de burgers, dus geld uit hen te rammen naast al ontvangen subsidie, niet voor hulp, maar voor doodslag! Voor die burgers niet tegen te houden, doordat gemeente en geld-wolfachtige instanties van burgers bewind eisen, niet val dan maar dood! O.a. dit fenomeen drijft 500 mensen per jaar, burgers de dood in, uit en door het kapitalistisch belang van derden, die ook geen kritiek wensen en wie door rechters op criminele wijze in dat belang ondersteund worden! >>>> Corrupte rechtspraak levert elite-economie miljarden op <<<


Ik heb de laatste jaren, helaas, aardig wat rechtszaken gevoerd, zelf om verzocht maar het meeste ons aangedaan om winst te genereren ( bewind/ (hulp)instanties) of klachten in de doofpot te krijgen of te houden (gemeente). Menig rechter gewraakt door vooringenomen te zijn, alles verloren en/of moeten ervaren dat ons verweer, terzijde werd gelegd en zelfs niet benoemd werd in schikking of vonnis. Zelfs ontbrak van menig zitting een proces-verbaal, wat echter verplicht is, maar waar men niet aan wilde, want dan kwam ons verweer ter sprake! En dat mag niet! Helaas is dat op 2 december jl weer gebleken, wat bewindvoerders, hulpinstanties, overheid/gemeente de mogelijkheid verschaft om over de rug van burgers, (extra) geld op te strijken en/of klachten in de doofpot te laten verdwijnen met behulp van een zogenaamde onafhankelijke rechtsstaat, geenszins het geval! Dan is er ook nog de schuldcreatie waar voornoemden enorm misbruik van maken om burgers de mond te snoeren. dat te pas en te onpas, afhankelijk wanneer schulden het belang dient van voornoemde, Wat zelfs misbruikt wordt om klachten letterlijk op straat te zetten dus mensen, dus kinderen!


Overheden, bewind, (hulp) instanties die zich daaraan schuldig maken zijn, maar nooit bewezen kan worden door criminele rechters en corrupt politiekorps zijn:


Gemeente Arnhem/Overbetuwe:
Gemeente raad en college
Aangewezen Ambtenaren
Gemeentelijke schuldhulp verlening
Jeugdzorg/AMK
RvdK
Rijnstad
RIDW
Leger des Heils
Bewind; C. Schaftenaar/Melse-Wassink/ huidige bewindvoerder ( staan ook bovengenoemde ten dienste, in het nadeel van burger. O.a. met behulp van corrupte rechters )'

Er zijn tal van mensen die een soortgelijke realiteitservaringen melden, delen op internet, vaak ook via blogs. Overeenkomst; allen worden weggezet, geïsoleerd, geparkeerd met behulp van een criminele, zeker niet onafhankelijke rechtsstaat. Waarover een volksvertegenwoordiger de scepter zwaait, ten behoeve van zeker niet de burger, te weten Minister van Justitie en Veiligheid, nu van der Steur! Neem ons eens serieus, we kletsen niet uit onze nek! 
Wat mij nu nog rest is u prettige feestdagen toe te wensen vanuit een Nederland, die voor mij en teveel anderen niet meer is dan een dictatuur! Afhankelijk van de schikking/vonnis volgend uit de zitting van 2 december 2016, zal ik wel of niet een boekje open doen over de opvolger van Melse-Wassink en de wijze waarop en waarom het leger des Heils hier invloed op uitoefent!
( Wraking had geen zin, mede rechters houden collega handen boven het hoofd )