donderdag 20 oktober 2016

Nederlandse politiek houdt foute rechtsstaat handen boven het hoofd!,dat visa-versa!

De laatste tijd weer bezig met de overheid, de politiek en de rechtsstaat wie hen de handen boven het hoofd houden en helaas andersom. Een politicus heeft geen zeggenschap, geen mening over een rechter, een rechter heeft wel een mening over de politiek. Helaas maar al te vaak rooskleurig en in het voordeel van de overheid als een burger tegenover hen staat. Met de notitie dat banken, woningcorporaties en ander groot geld, zoals zorgverzekeraars ook onder de overheid vallen. Sterker voor een aantal van hen heeft men zellf's overheidsincasso instanties opgezet, zoals Z.I.N en het C.J. I. B. Dus Overheid!De gemeenteoverheid maakt van dat geheel handig gebruik, wat versterkt is door de overheveling, wat hen extra mogelijkheden biedt om mondige burgers de mond te snoeren, door misbruik te maken van, dat nu nog gemakkelijker, van overheidsinstanties, huur, zorg en uitkering en zo meer! Te vaak zijn ze ook nog eens bevriend met de gerechtelijke macht en heffen samen het glas op de nieuwjaarsreceptie. Zoals in Arnhem de laatste keer zelfs gesponsord door een zorgverzekeraar??Op gemeentelijk niveau krijgen menig burger maar al te vaak van doen met het uitstellende karakter van de regionale overheid, dat als men klaagt of in beroep wil gaan bij de rechtbank. Het laatste ontstaat, als een gemeente na lang wachten met reageren op een klacht en/of bezwaar weer een of ander onzin verhaal uit heeft gekotst,als reactie.

Gemeenten zijn in staat om top of the bill advocaten in te huren tegen burgers, andersom niet, wel een pro deo sukkeltje die voor dat geld niet hard wenst te lopen en al helemaal geen langdurige procedure tegen de gemeentelijke vetzucht wil voeren. Doorgaans dan ook nogal meegaand met de gemeente, wel mooi verpakt!

Voordat een burger uberhaupt zo ver komt, kan het goed zijn dat de gemeente eerst nog acties onderneemt om een burger middelen af te nemen, hetzij de burger mentaal en fysiek tracht te ondermijnen, om zijn weerstand te ondermijnen, zijn/haar energie te doen laten afnemen. Dat door negatieve invloed uit te oefenen op burger zijn werk, zorg, hulp, uitkering en waar men zo meer een vinger in de pap heeft. Ook de straat opwerken, van een compleet gezin, schuwt men niet! Om op die wijze de burger kracht te ontnemen om klacht en/of rechtszaak door te zetten. Lukt dat allemaal niet, blijkt de rechtsstaat toch erg op de hand te zijn van de gemeente, maar voor de vorm moet men wel, leggen ze de bewijzen wel ter zijde en maken ze het vonnis van te voren alvast klaar! De rechtszitting is maar al vaak een geregisseerd showtje, meer niet!30 september 2016, weer een klacht ingediend omdat de gemeente Arnhem zijn afspraken niet nakomt, waar ze op 16 juni 2015 voor getekend hebben. Ze zijn wederom sneller met ondermijning, via bewind en hulpverlening, dan met het reageren op de klacht. Een continu gegeven! Dus ook maar geschreven naar de leden der staten generaal omtrent  de criminele rechtstaat en een crimineel gemeentebestuur. Dat naast een schrijven aan de hoge raad van Nederland.Wat echter beroerd is, dat ze mij wederom mijn middelen afnemen. Zelfs het printen van stukken, aangetekend versturen zit er wederom niet in, omdat o.a. bewind alweer gebeld is door de senior policy advisor om mij te verhinderen, klacht/rechtszaak voor te bereiden, zoveelste keer!

zaterdag 15 oktober 2016

Brief aan tweede kamer en kabinet,

De rapportage van Nico van de Ham omtrent politici's, die hij met de vraag belaste wilt u de nek eens uitsteken..... heeft mij ook gemotiveerd om zelf  aan het schrijven te gaan aan onze volksvertegenwoordiging. Met als druppel de onderstaan video;Vriendelijk, maar de heer A. van der Steur vergeet dat menig burgers na klachtenprocedure en rechtspraak al zodanig kapot wordt gemaakt, dat zijn logisch vervolg niet langer haalbaar is. Berichtgevingen over corrupte rechtspraak zullen hem dan ook maar al te vaak niet bereiken, omdat menig burger hiermee te maken hebbende, al eerder het loodje hebben gelegd.

Nico van den Ham hoort in deze niet alleen te staan, daarom de tweede kamer en het kabinet zelf ook aangeschreven, VANUIT ONZE ERVARINGEN. Op voorhand wil ik aangeven dat helaas veel mailboxen van kamer-leden vol zitten, dus teveel mails ongeopend blijven, wellicht ook deze:

15 oktober 2016,

Geachte heren en dames volksvertegenwoordiging van het kabinet en de Tweede kamer.

De afgelopen tijd ben ik gegrepen door de Rapportage van Nico van den Ham, wie dakloos is gemaakt door een illuster samenspel, tussen rechtsstaatoverheid, groot geld instanties ( o.a. woningcorporaties ) en gemeente! Centraal in zijn rapportage staat de vraag aan menig politici/volksvertegenwoordiger; wilt u de nek eens uitsteken voor burgers die lijden ten gevolge van vonnissen ontstaan uit criminele rechters, in de tweede kamer? Waar velen van u, geïnterviewd door de heer Nico van den Ham, vreemd op reageerde, eindigde met een confrontatie met ons politieapparaat,  hetzij het gevolgd werd door een versnelde looppas om deze dakloze man, van 63, te ontlopen.  Wellicht omdat zijn vraag, zojuist benoemd,  voor menig volksvertegenwoordiger erg lastig is om te beantwoorden. Men voor het gemak dan ook wel doorverwees, naar de heer van der Steur. Alle op video vastgelegde interviews zijn te zien op zijn website,http://nicovandenham2.blogspot.nl/2016/09/nico-van-den-ham-vraagt-de-vvders-van.html , waarop u links een blogarchief ziet staan, 2016 oktober, om meerdere interviews te kunnen zien, gehouden met uw collega's. Uiteindelijk beland de heer Nico van den Ham, bij de heer van de Steur, wie hem vriendelijk uitlegt welke stappen hij eerst dient te ondernemen, alvorens aan te kloppen bij hem, of andere die zich volksvertegenwoordigers noemen. Echter voor veel burgers heeft het tijdsbestek van hetgeen te volgen eerder een dodelijke gevolg, alvorens het bij de heer van der Steur terecht kan komen. 

Ik wil u aangeven, dat ik H. Faasen, wonende te Arnhem, als vader van een gezin met twee kinderen en gehuwd, de heer Nico van den Ham ondersteun inzake zijn vraag, uitgesproken verwachting aan onze volksvertegenwoordigers. Want zijn verzoek is geboren uit een bittere realiteit, die ook ik ervaar samen met mijn gezin. Dat in de context, dat menig Nederlandse rechter wel erg discutabel bezig is als de tegenpartij van een burger bestaat uit hen die ik u onderstreept in de voorgaande alinea, in het rood weergegeven,  al heb benoemd. De partijdigheid van menig Nederlands rechter in het voordeel van de ( rood ) onderstreepten in de eerste alinea is daadwerkelijk een groot probleem, met een strijd tot gevolg voor menig burgers om de dood te voorkomen, wat ondergaan wordt door complete gezinnen, dus ook kinderen! Velen van hen overleven jaarlijks deze strijd niet, zo'n 500 per jaar, door zelfmoord. Omdat de rood onderstreepten menig burger voorzien van een grotesk isolement om verweer te voorkomen, vergroot en versterkt door inderdaad in dat opzicht criminele rechters, die zelfs in dat belang gewoon bewijzen van burgers terzijde leggen in hun oordeel! Op de straat werken is slechts één van de consequenties! 

Ook ik (wij) delen de opvatting van de heer Nico van den Ham, dat de Nederlandse rechter graag uitspraken doen, vonnissen toewijzen, in het voordeel van de rood genoemden in de eerste alinea. Wij als gezin Faasen, wonende te Arnhem dat ook zijn op gaan merken,dat sterker na de banken-crisis, wat een andere invulling genereerde om geld (subsidie) te verkrijgen en wat krachtiger werd door de bezuiniging die daarna ontstonden onder Rutte I en II. Het voornoemde dan ook niet alleen het benoemde effect op rechters heeft, maar op veel instanties die gelden van de gemeente mogen ontvangen voor diensten aan burgers. De inhoud van die instanties, zijn sindsdien van dienstverlening, hetzij hulpverlening verschoven naar een corrupte houding om het leven naar vonnis of resultaat van een klachtenprocedure het leven onmogelijker te maken voor burgers in het voordeel van de rood onderstreepten in de eerste alinea. De overheveling van Rutte II naar gemeenten heeft dit fenomeen nog krachtiger en dodelijker gemaakt voor menig burger, die een enigszins kritische houding durft aan te nemen tegen hen die ik u in het rood onderstreept benoem. 

Zo hebben wij als gezin Faasen na de bankencrisis te maken gekregen met instanties, als het AMK, Jeugdzorg, Rijnstad, RIDW , Iriszorg, Leger des Heils, gem. schuldhulp, diverse bewindvoerders, die allen betaald door gemeenten ( Arnhem/Overbetuwe ) , dat via subsidie, ons dus tegen betaling, ons gezin geen enkele hulp aanboden. Maar ons alleen maar voorzien hebben van meer en meer onmogelijkheden. Dat na klachtenprocedures en rechtszaken om onze middelen zo klein als mogelijk te houden om nadien of voorheen ons verweer zo klein mogelijk te houden of het liefst onmogelijk te maken. Dat in het voordeel van de genoemde gemeenten en waar zij,  corrupte instanties, betaald door hen, natuurlijk ook hun voordeel mee deden als handlangers van de benoemde gemeenten, die geen terecht kritische burgers dulden! Helaas zijn in deze Burgemeesters en wethouders aan te wijzen als opdrachtgever aan eerder genoemde instanties en rechtsstaat om daarin te voorzien. Wij zijn overigens  met de in paars genoemden in aanraking gekomen door herhaald baanverlies na 25 jaar door het rookbeleid en aanhoudend baanverlies (5x) nadien doordat ik hartpatiënt werd in 2006. De toen al geldende arbeidscontracten van een jaar, 2x te verlengen zijn een doodssteek voor zieke mensen, hetgeen het dumpen van een ziek mens door een werkgever hier zeer gemakkelijk in voorziet. Nu bekend onder de noemer flex-contract, waar Rutte II nog steeds mee doorgaat en laat groeien. Het inmiddels genoemde heeft ons leven, na 2007, tot een hel gemaakt, 3x dakloos geworden en nu gevangen in een opvanghuis van het leger des Heils onder toezicht van illustere bewindvoerders om de gewenste strafmaat, gevangenneming onder isolatie voor te zetten om wethouders en burgemeester blijvend vrij te stellen van terechte kritiek betreffende ernstig verzaken van hun zorgplicht jegens burgers in de problemen geraakt. Waarmee je als Nederlands gezin nergens terecht kunt, niet bij de politie, de rechtsstaat en zelfs elke klachtenprocedure nutteloos is, ondervangen door B&W!  Waar overigens B&W toe in staat is door zware privacy schending van Burgers, zodat men precies de pijnpunten weet van burgers om ze het leven aanhoudend onmogelijk te maken en daarmee hun verweer in een doofpot kan laten verdwijnen met corrupte hulp van de rechtsstaat en de instantie u in dit schrijven aangegeven in het paars! Voor verder informatie omtrent onze belevenissen kunt u zich wenden tot mijn blog http://achterhuisnederland.blogspot.nl/2016/01/het-achterhuis-bestaat-nog-steeds-anno.html en verder lezen via het blogarchief wat u vindt aan de rechterzijde van de pagina!

De inhoud van ons gezinsleven na 2007 heeft alles te maken met onze terechte kritische houding naar twee wethouders zorg en welzijn,te weten F. van Rooijen ( PvdA ) gemeente Overbetuwe en H. Kok (GroenLinks ) van de gemeente Arnhem. De laatste overigens afscheid heeft genomen van het Arnhems college, i.v.m. gezondheidsproblematiek in 2015. Hetgeen ik in twijfel trek, ik vermoed dat het te maken heeft met WMO fraude! Helaas werden de gemoeide rechtszaken echter achter gesloten deuren gevoerd, goh!  Beiden heren werden/worden  gedekt door het voltallige college, in ons geval te weten SP, D66, CDA, Groenlinks, PvdA en de CU. ( Arnhem/Overbetuwe) Zelfs de gemeenteraad heeft zich valselijk naar ons opgesteld ten tijde van de gemeente en provinciale verkiezingen, na mijn hartstilstand, mede ontstaan door het bovenstaande, in 2013. De gemeente wist zelfs na mijn hartstilstand onze zorgverzekering stop te zetten omdat ze ons weigerde in te schrijven in het GBA en dit als aanwensel misbruikten om ons uit de zorgverzekering te weren met terugwerkende kracht. Naast eerder en nog steeds ons weten te weren uit gemeentelijk schuldhulp, sinds onze terechte klachtenprocedure tegen het BAC in 2009, wie een schuldverhogende werking op ons had in 2008 en 2009 door laakbaar te functioneren. 

Ik hoop waarachtig dat u allen als volksvertegenwoordigers in het belang van mijn gezin, Nico van den Ham en namens  500 doden per jaar en nog (over)levenden, ten gevolge van, de heer van der Steur wilt bewegen om ook dit schrijven van mij, naast de inzet van Nico van den Ham serieus te gaan nemen, alvorens ook ik zich moet gaan voegen tot de al 500 zelfdodingen per jaar mede voortvloeiend uit justitie. veiligheid en overheid, Wat, in mijn geval,  niet zal zal ontstaan uit een overweging tot zelfdoding maar voort zal komen uit weg gehouden zorg, wat ongetwijfeld weer zal leiden tot een hartstilstand op enig moment. Velen hebben domweg geen middelen meer om te voorzien in het voorgestelde van de heer A. van der Steur aan Nico van de Ham...   http://nicovandenham2.blogspot.nl/2016/10/nico-van-den-ham-vraagt-minister-ard.html   Ik hoop dat u ten zeerste doordrongen bent van de ernst, van ook mijn verhaal, die anders kan zijn in oorzaak, maar in gevolg gelijk gesteld kan worden met ervaringen van teveel Nederlanders en Nederlandse gezinnen! 

Ik (wij) wensen niet langer te moeten overleven, dood te gaan, om o.a. burgemeester en wethouders te voorzien van een kritiekloze werkomgeving en een uitstekende privé leven te laten leiden, door mede- mensen, als ons, onheus en zeer onbehoorlijk te be(mis)handelen, om daarin blijvend te kunnen voorzien! 

In afwachting van uw antwoord en de genoemde onder BCC op te roepen om in een soortgelijk schrijven te voorzien aan u,  als deze, en dit door te geven, verblijf ik

Hoogachtend

Henk Faasen