donderdag 14 april 2016

De lijfstraffen van een gemeente deel 2 ( regio gemeenten Arnhem )

In deel 1 van dit blog heb ik het gehad over de lijfstraf schuldonthouding door een gemeente, in ons geval de gemeente Arnhem. Waarom, omdat feitelijk bleek uit onze klachtenprocedure dat de gemeentelijke schuldhulpverlening niet functioneerde en men bewind betaald, terwijl men weet heeft van frauduleus handelen, hetgeen door ons persoonlijk aan de verantwoordelijk wethouder ( regio gemeente Overbetuwe )  is gemeld. Schijnbaar gegevens die een dergelijk wethouder niet lekker zit en feitelijk een heel B&W niet lekker zit. Want bij een burger meer schuld laten ontstaan en een bewind gewoon betalen die de burger belazerd, staat niet lekker op een CV van een gemeentelijk bestuur. Dus doofpot, maar wel net doen alsof het je raakt als gemeente. Men dus Jeugdzorg inschakelt want o wee, die arme kinderen.


Nadat schuldonthouding ons de huur betalen onmogelijk gemaakt had door een te hoog loonbeslag kom je op een moment dat een woningcorporatie je met gezin en al op straat dondert. Dan schakelt de oorzaak, de gemeente, jeugdzorg in! Een nieuwe bijkomende, zeer pijnlijke, lijfstraf ontstaat. U kunt nog onderdak regelen voor uw kinderen, niet; dan nemen wij u ze af! Met ander woorden, jullie hadden ons niet moeten bekritiseren, daarom nu huis kwijt, inboedel kwijt en stop nu anders ook uw kinderen kwijt. Voor ons ontstonden drie dagen vol angst na huisuitzetting, want alles kwijt, maar ook onze kinderen weg, no way! Logische wijs vanuit de gemeente, kregen wij als gezin op geen enkele wijze ondersteuning van de gemeente, dus ook niet in het belang van onze kinderen. Op enig moment vonden wij een camping waar wij terecht konden. Wij voorliggend drie dagen in de auto, kinderen die dagen bij kennissen. Ik was toen al hartpatiënt! Toen wij de caravan betrokken hadden, kwam jeugdzorg ff langs, of het veilig was voor onze kinderen. Hufters, wie totaal geen ondersteuning aan ons hadden gegeven om snel weer een nieuw onderkomen voor ons te vinden. Ze bevonden het veilig en hoorden wij nadien niks meer van ze, drie maanden lang geen enkele vorm van ondersteuning. Ook naar onze kinderen werd niet omgekeken, JEUGDZORG???????????

De gemeente Arnhem...waar de regio gemeente Overbetuwe  afhankelijk van was. ook inzake schuldhulp, wilde ons niet helpen. Wij waren geen inwonende, al zaten we vast op een camping in die gemeente. Via stichting eropaf uit Zoetermeer wisten zij echter Rijnstad toch te motiveren om ons te bezoeken op de camping, te weten 27 arpril 2011! Op 26 januari stonden wij al op straat zonder enige vorm van ondersteuning, ook niks van Jeugdzorg! Waarom hun missie was voltooid!

Waarom was hun missie voltooid, omdat ze duidelijk de opdracht hadden ons te extra te frustreren omdat begin 2011 al een klachtenprocedure lopende was tegen de gemeente Overbetuwe inzake bewust weghouden van schuldhulp om verantwoordelijkheid te ontlopen, inzake het falende karakter van schuldhulp Arnhem en het financieel ondersteunen van een frauduleuze bewindvoerder. Dit kwam op 11 april voor bij de klachtencomissie, dus tot die tijd, moesten we zo goed als mogelijk gefrustreerd worden op een camping, in het belang van de gemeente Overbetuwe ( B&W) Daarom pas op 27 april pas een bezoek van Rijnstad!

Gemeente Arnhem werkte hier graag aan mee, temeer omdat deze gemeente de waardeloze schuldhulp aan ons verleende, waar de regio gemeente Overbetuwe gebruik van maakte. Want onze klachtenprocedure tegen het BAC ( schuldhulp Arnhem ) richtte zich natuurlijk ook tegen Arnhem. Wat ook opgaat inzake onze klachtenprocedures tegen Jeugdzorg en Hulp Gelderland midden ( zorg&welzijn ). Inzake de doofpot was het dus ook in hun belang, dat we gezien inkomen, gezondheid en levensonderhoud op de camping compleet moesten wegrotten om de zitting tegen de gemeente te frustreren, want een uitgeputte burger......De wethouder Frank van Rooijen ( Overbetuwe ) en de wethouder Henk Kok ( Arnhem ) werkte samen om deze frustratie mogelijk te maken. Resultaat, hartaanval en hartoperatie in juli 2011. Missie volbracht dachten deze heren , maar nee lees deel 3! ( in de maak )  HET BOVENSTAANDE HEEFT ZICH, NAGENOEG, ÉÉN OP ÉÉN HERHAALD IN 2015 ONDER LEIDING VAN WETHOUDER HENK KOK, ONDERSTEUND DOOR B&W ARNHEM. WIE ONDER DROGREDEN LATER DAT JAAR ONTSLAG NAM!