vrijdag 4 maart 2016

Last van de nek..

Nederland de laatste jaren in ogenschouw nemend, zouden de agenda's bij fysiotherapeuten vol moeten lopen met afspraken i.v.m. nekklachten. Klachten die voortkomen uit geforceerd wegkijken vanuit de wetenschap, het anders uit zou kunnen monden in een aanval op menig zijn of haar portemonnee. Het anders misschien wel verwachtingen op iemand zou kunnen laten afkomen om heldenmoed te laten zien, terwijl het aan heldenmoed ontbreekt.

De gemiddelde Nederlander kijkt met graagte de andere kant op, als het in het belang is van zijn of haar eigen belang. Goed een beetje verwilderd tikken op Twitter, hetzij Facebook, kan nog net door de beugel. Lekker roepen (tikken) Rutte II moet weg, maar in realiteit hen gewoon laren zitten! Omdat mogelijk een kabinetsvernieuwing toch het eigen belang, van menigeen,  zou kunnen gaan raken, Dat, terwijl het onder Rutte II  wel goed is gekomen en gebleven met menigeen zijn eigen belang. Worst dat hij met zijn elite kornuiten andere medeburgers raakt. Ik zit veilig, een gedachte die miljoenen Nederlanders, toch moet bezigen als ik zie wat er in de realiteit ontstaat om te werken naar een beter Nederland voor iedereen. Wegkijkend laat menig Nederlandse Rutte II ons land naar de klote helpen voor inmiddels miljoenen landgenoten. Vanuit de hoop dat menig Nederlandse wie alles maar laten gebeuren er met zo min mogelijk kleerscheuren  doorheen mag komen.


Velen zijn bang om door zorg voor anderen persoonlijk verlies te gaan lijden. Dat op allerlei vlakken, niet te vatten in één onderwerp. Mede daarom ook vooral kijkend naar de nieuwkomers, die toch te veel zorg verkrijgen, Een doorn in het oog van menig Nederlandse, temeer omdat Nederland al in staat is gebleken om een groeiende bevolkingsgroep, de burger verantwoordelijk voor onkosten, al lekker in een staatsgreep weten te houden,van minder, minder op diverse vlakken. Overigens een groep Nederlanders die groeit om de rest van het angst voor verlies gepeupel ter wille te kunnen zijn. De grootbekken over eigen verdiensten en zelfstandigheid en daarmee net doen of ze geen medemens nodig hebben om te kunnen leven. Dat terwijl zelfs zorg en o.a. uitkeringen andere burgers van werk voorzien. Burgers die niet zonder de maatschappelijke onkosten kunnen, want als dat verloren gaat voor hen, zij zelf het predikaat onkosten gaan ontvangen.  Zorg is niet voor niets de grootste werkgever in ons land, waar Rutte II enorm zijn best voor doet om die tak te ontmantelen! 

Het interesseert veel Nederlanders geen moer dat vele landgenoten op hun muil gaan. Goed als het een politici is lacht men even om degene vervolgens weer in zijn zetel te helpen om zijn of haar vernietigende kracht wederom op te laten pakken om menig Nederlander naar het leven te staan! Door alles minder, minder te maken, We lijken wel Marokkanen voor dat tuig, wat zetelt als een soort PVV ,dan op financieel gebied! 


Ik ervaar de huidige Nederlandse mentaliteit als verontrustend. Velen kijken weg, van alles wat steeds meer burgers raakt, maar al te vaak keihard. Men kijkt zelfs weg van Rutte II en eert een partij, een partijleider die fictief schijnbaar al achter de desk van het kabinet zit. Mijn inziens precies het doel waarvoor de PVV in het leven is geroepen, een beetje gegoochel met de letters, v, v, d. Opdat menig focus komt te liggen op een andere onkostenpost en op een andere regering die niet meer is dan een pc game zoals Call of Duty en oproept tot vooral virtueel verzet bij vele Nederlanders zonder heldenmoed! Die weigeren om daadwerkelijk op te komen voor 2,8 miljoen misdeelde Nederlanders. 

Het zijn bankslapers met pijn in hun nek van het wegkijken wat een groot deel van het eigen volk overkomt, een virtueel soort!


Een typisch volk die Rutte II vanuit een stiekem eigen belang,  nooit pootje zullen haken!!!!