zondag 6 maart 2016

Sociale rijke omgeving in Arnhem voor Arme burgers!De laatste keer dat ik stemde, was op de SP, veroorzaakt door het beleid van Rutte en zijn kornuiten, net onstaan in de periode dat wij als gezin in de problemen kwamen. Problemen die in ontstaan een nauwe band vertonen met het college van Arnhem. Een college wie geen kritiek dulden van burgers! Mijn laatste stem, blijkt nu de stomste stem ooit door mij uitgebracht!

Gaandeweg de jaren wordt mijn indruk groter en groter dat dit voornamelijk te wijten is aan een stel dictators binnen het college. Wethouders die niet alleen burgers de mond snoeren, door hen het leven onmogelijk te maken, maar ook zo hun eigenschappen, dat gelijkwaardig, op overige wethouders en raadsleden botvieren. In hoeverre burgemeester Kaiser van het CDA wat tegen deze machthebbers durft te doen, lijkt zeer minimaal te zijn.

De laatste tijd lijkt de bovengenoemde indruk, van mij, zich duidelijker af te tekenen. Wat tekent zich af,, nou dat de SP, zo ook D66 de scepter zwaaien in het kalifaat Arnhem. Van wie, mijn inziens, de burgervader een marionet is, wie zich in handelen sterk laat beïnvloeden door deze twee partijen. Hij mogelijk in opdracht van de machthebber, o.a. burgers misleid door inzet van twee ambtenaren, de heer A.S en mevrouw L. R. Beiden direct verbonden aan het secretariaat van de burgemeester, dus ook van de loco-burgemeester, wie een SP'er is! Een persoon die nogal geilt op diverse projecten, wat om miljoenen euro's vraagt, maar wie gelijkertijd het armoede beleid in Arnhem bepaalt waarbinnen de verhouding zoek is. Dusdanig dat hij eerder partij kiest voor de (groot) geldbezitters dan voor de arme bevolkingsgroep van Arnhem. een groep mensen van dik 12.500 in getal. Mijn inziens niet te verwaarlozen, toch lijkt de SP in Arnhem meer een projectontwikkelaar/aannemer dan op vertegenwoordigers van het volk!Onlangs verscheen het volgende stuk op Arnhem Direct, te weten: Analyse: interpellatiedebat legt verhoudingen pijnlijk bloot. Wat daarin te lezen valt bevestigd het eerder asociale gedrag van een zogenaamd sociale partij, zoals dit Onterechte boetes bijstand worden niet terugbetaald: SP stemt tegen met als gevolg dit: Onrust binnen SP Arnhem door bijstandsboetes. Lekker sociaal om onterechte boetes niet terug te betalen aan een doorgaans toch al arme bevolkingsgroep, want laten we wel zijn bijstanders zijn niet rijk! Hetgeen mensen zijn die hoe dan ook de dure projecten van de SP wethouder nooit en te nimmer kunnen kopen. Mensen die voor een deel al op een camping gedumpt worden, wellicht omdat ze geen aanzienlijk bedrag per nacht opleveren, zoals asielzoekers dat wel doen voor de gemeente Arnhem.Ook voorziet de machtige partij  de SP met graagte woningcorporaties van miljoenen om oudere huurpanden op te knappen. ( http://prod.cobouw.ibuildings.com/artikel/1034986-corporaties-krijgen-%E2%80%A8miljoenen-van-arnhem ) Terwijl die zelfde woningcorporaties grote moeite tonen met burgers, die maar al te vaak buiten hun schuld om in de schulden terecht gekomen zijn, deze dus niet te willen huisvesten. Nee de SP te Arnhem, haaks staande op wat Emile Roemer ons landelijk wil laten geloven, lijkt bovenal een elite club te zijn en alles behalve sociaal  voor de burger hoog in het vaandel heeft te staan. Ze hebben burger onvriendelijke prioriteiten:  De prioriteiten van de Arnhemse SP . O.a. Zuipen op kosten van de zorgpremie, door menig burger al moeilijk op te brengen.Als u hetgeen ik hier vermeld wilt verifiëren, moet u deze site er maar eens bij pakken, opgezocht onder de noemer SP: http://www.arnhem-direct.nl/zoeken/c9da704f26b273ca445010e6836414d5/
Het zal u voorzien van een geheel andere kijk op een partij wie zich landelijk verkoopt als een 100% sociale partij, wat in Arnhem niet blijkt. Het te lezen, benadrukt eerder hetgeen ik al langer vermoed dat wij in Nederland geleid worden door elite politiek, misbruik makend van Nederlandse burgers!

De loco-burgemeester van Arnhem lijkt eerder een grotere vriend te zijn van project ontwikkelaars en ondernemers, wiens uiterlijkheden, door hen gebouwd, misbruikt om mee te pronken. Hetgeen ook nog eens gesponsord wordt door de provinvie Gelderland van het geld wat verkregen is door de aandelen verkoop van Nuon, Onder het mom werkgelegenheid, jep wat zal!Volgens interne informatie wil het college niet met ons praten over onze slepende situatie al voor jaren gaande,hetgeen inhoud geeft aan een bijna onmogelijke houdbaarheid van leven. Zelfs de loco-burgemeester, verantwoordelijk voor het armoedebeleid wil niet met ons in gesprek daarover. tja een arme burger en niet een projectontwikkelaar noch een aannemer, dus niet interessant! Wellicht zal geen enkele arme Arnhemmer met hen in gesprek komen, met het Arnhem projectontwikkelaars team, het B&W van Arnhem.

Het is onbegrijpelijk dat arme Arnhemmers bedolven worden onder  tal van Nieuwbouwprojecten van Arnhem en dat onder leiding ( twee wethouders) van een zogenaamd 100% sociale partij, verkondigt vanuit Den Haag maar wat niet tot uiting komt o.a. in Arnhem. Waar arme burgers gesloopt worden, zoals honderden sociale huurwoningen. Schandalig!

 

Als iemand de ware aard van een sociale partij wil waarnemen, moet eens een kijkje komen nemen in Arnhem. Waar men dan ook de campings moet gaan bezoeken waar tal van armen verkommeren onder de vlag van twee zogenaamde sociale wethouders ( meerderheid ) van een 100% sociale partij, een enorm lachertje. 

Dat alles gesponsord door een rijke provincie, die ooit de aandelen van de NUON verkocht hebben voor  dik €400.000.000,= waar een arme Nederlander nog geeneens een bijdrage uit betaald krijgt om vanuit een bijstandspositie zijn te huren caravan van te betalen. Vreemd dat een meerderheid van een zogenaamde sociale partij een stad voorziet van een Neo liberaal uiterlijk, ondersteund door schijnbaar nietszeggende overige partijen, wie geen partij zijn voor de nationaal socialisten, hetgeen je zou gaan denken!

De monitor zou er een documentaire over moeten maken en vertonen in weer zo'n rijkeluis project onder de meerderheid van een sociale partij in Arnhem.... met de rijke-mans-vriend,  de loco burgemeester Arnhem, voorop! Burgemeester Kaiser heeft het nakijken...of?Hoewel ik dan wel de SP in dit stuk onder de loep neem, meen ik waar te nemen dat het met andere partijen niet veel anders is. Temeer omdat ze niet opgewassen lijken te zijn tegen dit soort, mijn inziens, wanpraktijken met ruim 2,6 miljoen noodlijdende Nederlandse burgers in het kielzog van geldverslindende nieuwbouwprojecten. Zijn ze niet opgewassen tegen...of...is het één pot nat?