maandag 29 februari 2016

The freedom of speech award


Zoals u wellicht weet, hebben wij in Nederland diverse prijzen en lintjes voor een opvallende bijzonder inzet van burgers. Maar geen van die prijzen zijn bedoelt voor het daadwerkelijk uiten van de waarheid ten koste van wat dan ook!

Persoonlijk ben ik niet bij machte om een dergelijke, naar mijn inzien, noodzakelijke prijs daadwerkelijk vorm te geven. Iets dergelijks kan ik domweg vanuit mijn maatschappelijke positie niet bekostigen. Maar wat niet wil zeggen dat ik een dergelijke prijs niet virtueel kan vervaardigen.

Met de bovenstaande prijs heb ik getracht uit te beelden, dat het een hele strijd is om vrij te komen uit tal van bepalingen, wetten en regelgevingen om te kunnen komen tot vrijheid van meningsuiting. Als dat al lukt zullen medemensen uit de heersende klasse je dat niet in dank afnemen en trachten je neer te slaan. Ze zien je tenslotte liever ingemetseld in hetgeen zij voor je bepaald hebben aan te moeten voldoen in jou leven.

Toch zijn er mensen die ondanks alle mogelijkheden van de heersende klasse  geslaagd zijn om toch tot vrijheid van meningsuiting te komen, ondanks een hele hoge prijs. Een prijs die veel klokkenluiders ook in Nederland, helaas moeten betalen.

'
In Nederland zijn er nogal wat mensen die richting isolement gejaagd worden tot zelfs in de dood. Dat alleen omdat ze misstanden benoemen die de heersende klasse maar wat graag in de doofpot zien belanden en niet zitten te wachten op iemand die uit de school klapt, doorgaans vanuit persoonlijke ervaringen.

Voor mij is Nico van den Ham zo'n mens die hoe dan ook, ten koste van veel, vasthoudt aan de waarheid, waarbinnen hij zijn eigen ellende benoemd, maar ook zeker veel aanhaalt binnen zijn blog over ervaringen van andere Nederlandse medeburgers. Voor mij een gegeven wat hem siert, temeer omdat hij menig lotgenoot ook persoonlijke aandacht geeft en bezoekt. Naast deze persoonlijke bezoeken is hij ook vaak te vinden bij rechtszaken ( persoonlijke ondersteuning ) om maar aanhoudend aan te blijven tonen hoe corrupt onze rechtsstaat is! Waarbinnen menig burger het aflegt tegen groot geld bezitters en zij die hen beschermen, onze eigen overheid! Ook brengt hij nauwkeurig in beeld welke strafmaatregelen tegen te mondige burgers overkomen. Gezien het feit dat hij ondanks alle strafmaatregelen, die hijzelf ondervindt, toch verslag blijft doen, beweegt mij o.a. om hem deze virtuele prijs voor het jaar 2015 toe te kennen. Wel is waar geen prijs voortgekomen uit een massaal stemmen ( nog niet ) maar vooralsnog voorgekomen vanuit mijn persoonlijke ervaringen met mijn medeburgers Nico van den Ham.  Dus Nico hierbij: 
Break the system is wat mij betreft genomineerd voor 2016, maar ook dat vooralsnog op basis van persoonlijke ervaringen en wat ik hen zo al zie doen door het land voor mensen wie het onterecht moeilijk gemaakt worden in ons land!