zaterdag 20 februari 2016

Klokkenluiders II ( NH ) versus Rutte II ( MD )

Nico van den Ham en ik, Henk Faasen, zijn beiden in aanraking gekomen, met de politiek, ambtenaren, hulpverleners, rechtstaat, woning corporaties, na divers, in de onderkant van de Nederlandse maatschappij terecht gekomen te zijn. Een onderkant, waar de Nederlandse witte boorden criminelen, inzake misdadig handelen,  harder binnenkomen bij burgers. Harder dan de lagen erboven, wie nog braaf werken en zwijgen omdat ze nog mogen proeven van de eigen belangen, welke overigens zomaar verloren kunnen worden, als de toplaag (witten boorden) geen nut meer in hen zien!

Nico had het bittere genoegen om in Den Haag, de grondleggers van meer mogelijkheden om burgers meer de poot uit te trekken te ontmoeten. Hun eerste  reactie was lachen wat inhoudelijk een waarde vertegenwoordigt, dat burgers in hun ogen daadwerkelijk om te lachen zijn. Lachwekkender voor deze twee naarmate men minder kapitaalkrachtig is, wie door deze twee dan als te grote onkostenposten worden gezien, niet rendabel voor hun vrienden de elite. In wiens voordeel Nederland onder deze twee lachebekken meer en meer wordt her-gestructureerd.

Ondanks dat Mark, lachebek I, de Nederlandse rechtstaat als een scheidende macht ziet, gaat over de rechtbank is die zelfde rechtsstaat wel van invloed op de voordelen van de elite en de nadelen vanuit die voordelen voor de burger. Hoe meer geld er speelt hoe meer de rechtsstaat neigt naar het gelijk van het grote geld. Waaronder ik ook degene reken die ik in de eerste alinea benoem. Want laten we wel zijn de inkomens die spelen bij deze groep mensen is alles meer dan  dat van Jan Modaal.Lachebek II meent Nico te moeten uitnodigen, om contact op te nemen met de PvdA ombudsman, om zijn recht te halen? Nou, wij zijn in 2013 bijgestaan door die ombudsman en wij zijn door hen van de regen in de drup geholpen. Uitkering weg voor 1/3 deel netto, zorgverzekering weg kort op mijn hartstilstand en bijna op 15 december 2013 de straat op. Hm, dus een rechtvaardig PvdA ombuds-team of alleen maar een uitvoerende club om mondige, toch maar aan de onderkant levende, burgers de nek om te draaien?  Dat alleen in het belang van de elite-politiek en hun vrinden!

Nico en ik hebben beiden getracht het een en ander (ernstige feite, misdaden ) uit te vechten via de rechtsstaat. Beiden werden wij niet in de gelegenheid gesteld om ons ordelijk te verweren,  noch om bewijsstukken aan te leveren, werden als het ware gewoon weggelachen. Wellicht binnen dezelfde context, waarom Nico van den Ham, werd uitgelachen toen hij aan Rutte II ( Mark en Diederik ) vroeg mag ik u een vraag stellen, voor de heren nogal lachwekkend. Beide heren wellicht gedacht hebben, vragen mag, maar voor een antwoord mag u zich vervoegen tot onze crimineel ingestelde ombudsmannen. Wie in werkelijkheid toch de belangen van de beide heren en hun vrinden vertegenwoordigen. Dat net zoals die zogenaamde scheidende macht waarin een meewerkende rechtsstaat zetelt die echt niet los staat van politieke belangen, wat weer de belangen zijn van de groot geld bezitters!

Nee mensen die kritiek durven te uiten op het bestaande systeem zijn ondergeschikt aan de elite cultuur in dit land. De klepel wordt uit menig klokkenluider gehaald ten behoeve van hen, die niet meer zijn dan witten boorden, wie een volledig volk onder de duim weten te houden......


LUID DE KLOK EN U WORDT AFGEMAAKT, DE KLEPEL ONTNOMEN!