zaterdag 20 februari 2016

Geschiedenis in beeld...heeft u een paar uur?Hoe kan het dat een gezin dit in Nederland allemaal meemaakt en miljoenen Nederlanders gewoon toekijken, zo ook naar soortgelijke situatie van veel Nederlandse gezinnen en individuen. Afgemaakt door overheid/gemeente omdat ze oprechte punten van kritiek hebben geuit. Waarvoor excuses, maar vervolgens worden afgemaakt op een langzame wijze door politici, ambtenaren en hulp verlenende instanties, onder het mom van....HADDEN JULLIE DE BEK MAAR MOETEN HOUDEN!

VRIJHEID VAN MENINGSUITING, EEN GROOT GOED IN NEDERLAND...KUCH!