dinsdag 26 januari 2016

Wat is het toch dat....


...er in Nederland maar weinigen in beweging zijn te krijgen tegen politici, ambtenaren en hulpverlening die op de hand zijn van de voorliggend genoemden. Medemensen die wet na wet, regelgeving na regelgeving negeren t.o.v. mensen die wel tegenwicht durven te bieden tegen deze volksvertegenwoordigers en werkende voor het volk! Mensen die toch “ook” geld verdienen aan mensen door armoede, ziekte en problemen heen. Maar als het om tegengewichten gaat, op een bijzonder verkeerde manier. Loon en subsidie gelden, worden maar al te vaak ingezet tegen hen om de tegengewichten in Nederland dood te zwijgen en te isoleren. In opdracht van hen die veel geld hebben of veel geld beheren, zoals gemeenten.

Ambtenaren en sub ambtenaren volgen gedwee de richtlijnen, de doelen van politici om mensen die tegenwicht durven te bieden, te kleineren dat binnen een situatie die ze ook nog eens, slaafs. om loon en subsidie om hen heen creƫren. Een situatie waar men dan geen poot meer aan de grond zal krijgen en waarbinnen ze ook optimaal gecontroleerd zullen worden. De finesse die hiermee gepaard gaat, doet de oude USSR verbleken en zou de KGB van toen, voorzien van jaloerse blikken.Op alles kan men invloed uitoefenen, er zijn geen uitzonderingen. Dit de laatste jaren ernstiger omdat de subsidiepot veel kleiner is geworden voor de gesubsidieerde hulpinstanties. Ambtenaren ook meer te vrezen hebben in het Rutte I en II tijdperk, voor hun baan. De strijd om het geld is heftiger geworden dan ooit, wat het acceptabel heeft gemaakt om tegenwicht op een onmenselijke wijze de grond in te boren.

Menig ambtenaar, hulpverlener, bewindvoerder, heeft zich dan ook de laatste jaren meer en meer een Gestapo mentaliteit aangemeten. Mensen die over lijken gaan, d.m.v, misbruik van regels en wetten, die vroeger wel hadden geleid tot ordelijke bijstand. Maar nu tot misleidende ondersteuning leiden en onbillijke eisen.
Mensen die geen tegenstand bieden worden al gepakt, dus kan je nagaan hoe mensen die wel tegenstand durven te bieden aangepakt worden. Dit blog staat er inhoudelijk vol over waarvan geen woord gelogen. Maar wat niet aan te dragen is als bewijslast bij de politie, noch rechtstaat. Daar ook deze ambtenaren zijn doorgeslagen naar het belang van de politici en door hen betaalde handlangers. Dat ook zeer sterk en nog sterker na de overheveling van veel controlerende middelen over burgers per 1 januari 2015.Jeugdzorg/LdH en bewindvoerders ( schuld creatie ) zijn naast bepaalde ambtenaren, zoals gemeentelijke veiligheidsmanagers zeer in trek bij de heren en dames (gemeentelijke ) politici om tegenwicht, gewichtloos te maken, binnen onze huidige maatschappij. Ze mogen nooit, maar dan ook nooit meer zelfstandig kunnen functioneren en daar draagt o.a. de dreiging kinderroof, schuld verhogen, uitkering verlagen , onder betaalde hulpverlening plaatsen, als gruwelmiddel aan bij, om het niet meer kunnen functioneren te realiseren.
Waarom zijn Nederlanders niet in beweging te krijgen voor Mede-Nederlanders in een schrijnende situatie, nou, dat heb ik hierboven zojuist bij u neergelegd Mijn probleem niet uw probleem, want men is als de dood voor de bovenstaande dictatuur en geldverlies maakt het schijnbaar toegankelijk voor de burger. Dus heeft de gemiddelde Nederlander het liever over de asielzoeker! Ik en vele anderen bestaan domweg niet voor velen!

Komt u straks op mijn begrafenis of heeft u zelfs dat lef niet? (U weet wanneer u aangesproken wordt)