dinsdag 5 januari 2016

Vrijheid ons grote goed, terwijl zoveel moet!

In Nederland hechten mensen een grote waarde aan vrijheid! Ook roept men maar al te vaak wij zijn een vrij land. Naar mijn idee verwarren wij echter vrijheid met vrijheden. Want we moeten veel en als we dat nalaten dan staan daar straffen op en/of verplicht toezicht opdat wij het wel MOETEN OPVOLGEN, WANT ANDERS....

Het moeten begint al jong, we moeten naar school, niet dan komt leerplicht op ons pad. Streng wijzend naar de ouders, uw kind "moet" naar school. Waarom ooit niet, doet nauwelijks ter zake, moeten moet altijd kunnen, wat uw persoonlijke omstandigheden ook moge zijn. Niet dan kunt u zelfs Jeugdzorg en/of de RvdK verwachten. Trekken uw persoonlijke omstandigheden het niet om uw kind naar school te krijgen, kijk dan niet vreemd op dat uw kind door hen ontvreemd zal worden, want uw kind "moet" naar school, desnoods zonder eten. Maar al te vaak met ondersteuning van de politie. Waarvoor Jeugdzorg een aanzienlijke financiële vergoeding krijgt uit ons gemeenschapsgeld.


Als u naar school bent geweest "moet" u werken, niet dan blijft u voor zeker afhankelijk van uw ouders tot het moment dat u 23 wordt. Vind u dan geen werk, dan krijgt u bijstand, met bijkomend, heden ten dage, meer dwang dan ooit, u voor uw bijstand "moet" gaan werken.Mooi geformuleerd, u moet namelijk wel een bijdrage leveren aan de samenleving voor dat hongerloontje! Niet dan kunt u sancties verwachten waardoor zelf overleven het u erg moeilijk zal maken. Men adviseert dan ook dat , uw onder de huidige omstandigheden,  beter kan doorstuderen, al is dat op basis van een mooie ( kuch)  studielening, want ook het gesubsidieerde doorstuderen is over. Want vroeg lenen is u vroeg kunnen controleren! 

Dan "moeten" we natuurlijk ook nog belasting betalen, deels, al meteen, door uw werkgever of uitkeringsinstantie te voldoen. Door de brievenbus thuis, vallen bij uw nog wat andere belastingen binnen in uw leven. Welke u moet betalen, niet, dan weer; nou dan......heerlijk die vrijheid in Nederland. 

Met Rutte aan het roer, zien we de laatste jaren onze sociale zekerheden snel afnemen. Met als resultaat meer mensen in de problemen. Wie sneller te maken krijgen met schulden en ander soort problemen. Die lopen dan deels tegen de gesubsidieerde (hulp) instanties aan, die gaandeweg na 2010 meer en meer onderling zijn gaan vechten om het grootste deel subsidie nog beschikbaar voor hen. Waardoor een adder is gaan glijden door subsidie land,  men echt alles doet voor geld, ook al moet u daardoor aan allerlei idiote vereisten voldoen, alvorens hulp te mogen verwachten. Idiote eisen zullen toenemen als de gemeente wat tegen u heeft, mogelijkheden die zijn toegenomen door de overheveling naar gemeenten, waaronder Jeugdzorg, één van de gevaarlijkste overheveling voor burgers, gezinnen. 

Nederland lijkt een vrije land, en meer, als je in staat blijft al dwangmatigheden te betalen, in staat blijft om verder alle verplichtingen braaf op te volgen, Door braaf, als het minder wordt, je mond te houden,vriendelijke kritiek leveren nog maar net mag. Want zegt iemand er echt wat van dan krijg je dit: Nederlandse rechtsstaat in het achterhuis, deel 1t/m6. (AANKLIKKEN ) Of dit..................

IN HET ACHTERHUIS VAN NEDERLAND(AANKLIKKEN)

OF DIT


(AANKLIKKEN)

OF DIT


                                                  

OF DIT


                                                  

IN NEDERLAND MOET JE BRAAF ZIJN, BEK DICHT, WANT ANDERS.....