vrijdag 8 januari 2016

Schouder aan schouder, proest!

Ik kreeg zojuist de nieuwjaarstoespraak van Burgemeester Kaiser voor mijn neus. We schijnen schouder aan schouder te staan in Arnhem, wat ik dus niet ervaar. Hij benoemd in deze alinea met klem dat in Arnhem niemand tussen de wal en het schip beland, sinds 1 januari 2015.  Wat een prestatie van formaat is, eerder een rechtgelulde prestatie van wan-formaat als je het mij vraagt. Wat ik zeg op basis van eigen ervaringen als een geboren en getogen Arnhemmer! Wie ook nog eens een bijdrage heeft geleverd aan Arnhem, d.m.v een goede baan, en het afdragen van belasting voor 32 jaar, tot daar het regeringsbeleid een einde aanmaakte, ik was werkzaam in de sigarettenindustrie!


Link volledige toespraak:  Schouder aan schouder in Arnhem


Want ik mij afvraag, wat op straat gooien ( herhaald),mensen dwingen een kind onder voogdij te zetten, dat zonder aanleiding, burgers verplichten een bewindvoerder aan te moeten houden, wie je naar het leven staat en het dwangmatig laten ondertekenen van een fake zorgleveringsovereenkomst (WMO) te maken heeft met; een prestatie van formaat. ( zie afbeelding onder deze alinea ) Wat meer inhoud geeft aan gevangen zetten op een schip ver van de wal! Waar voornamelijk in voorzien wordt, dat heftiger,  tegen de mondige burgers van Arnhem. Wie niet zomaar met de stroom meegaan van een Arnhems slecht beleid. 


De gemeente betaald alleen de huur voor het opvanghuis van het leger des Heils, door bemoeienis van Break the system. Niet hadden wij zelf €800,= moeten ophoesten met slechts een inkomen van €465,10 per maand.  Waar we dus onmogelijk aan konden voldoen, dus eerder niet konden accepteren! De voorwaarden die ze benoemen,, in het bovenstaande stuk,  zijn alleen maar om ons de mond te snoeren en middelen te ontnemen om ons verzet tegen een waardeloos zorg en welzijn, hetzij armoedebeleid in te dammen! Want niks benoemd in convenanten/overeenkomsten tussen de gemeente en gesubsidieerde hulpinstanties zijn ons toegekomen, zo ook niets benoemd in het Armoedebeleid van wethouder Gerrie Elfrink. De valselijk brief van A. Stroink hetgeen u kan waarnemen in het stuk Het armoedebeleid van wethouder Gerrie Elfrink (aanklikken ) is gewoon een machtsmiddel geweest, waar Jeugdzorg en de RvdK voor misbruikt zijn, wie een lulverhaal ophingen om ons te verdrijven uit het pand om ons onder een fake zorgleveringsovereenkomst te krijgen, door ons zelf te betalen van een door de gemeente zwaar verlaagde uitkering. De roman van Jeugdzorg is opgesteld door iemand die niet bestaat en is klakkeloos overgenomen door de RvdK, wellicht in opdracht van de gemeente. Waar beiden instanties echter graag aan meewerkten, terwijl het bedrog er vanaf druipt! Ze hebben de dreiging om mogelijk ons kind kwijt te raken, misbruikt om extra druk uit te oefenen om R. Melse (bewindvoerder) handlanger van de gemeente te beschermen. Ons controleerbaar te maken onder een fake zorgleveringsovereenkomst, waarin een WMO indicatie staat, nooit gemaakt en een zorgplan, ook nooit opgesteld! Voor deze fake krijgt het leger des Heils wel subsidie, goh! Wat feitelijk alleen maar voorziet in een opvanghuis, die wij ondanks subsidie aan het LdH per februari 2016 zelf moeten gaan betalen. NU van €1188,= , ook niet haalbaar. Het leger des Heils dus leuk wat geld krijgt voor lucht, om ons feitelijk gevangen te zetten, te isoleren. Verder weet de gemeente zich gesteund door genodigden op de nieuwjaarsreceptie om in het zojuist genoemde te voorzien. ( zie afbeelding hieronder)


Ja, u leest het goed, ook de commissaris van de Koning. Wie ons de illusie gaf de burgemeester te manen om toe te zien op nu wel eens juiste hulp aan ons gezin de Fam. Faasen. Hij sommeerde Burgemeester Kaiser om voor 1 spetember 2015 hem hier verslag van te doen. Dat verslag hebben wij nooit gezien en toen wij de commissaris hierna vroegen, haakte de commisaris af, goh! Ook de rechtsstaat was aanwezig, wie zo fijn na de mondelinge afspraken omtrent onze dochter, de volgende maand (17 juli 2015) toch een uitspraak deed dat ons jongste kind een half jaar uit huis geplaatst moest worden ( als wij de klep niet hielden op twitter dus ) Wie ook nog eens ons verweer gedaan op 1 juni 2015 van ons en onze jongste dochter de prullenbak inkeepte daar hij vond dat de valselijke brief van A. stroink ons verweer onnodig maakte. Deze kinderrechter was geeneens een kinderrechter maar een kolonel van defensie, ook vertegenwoordigt op de nieuwsjaar receptie. Onderdeel van een genodigde gerechtelijk macht die ons zo fijn belazerd hebben in vijf rechtszittingen. Waarin onze bewijsvoering ons verweer geweigerd werd en alleen de lulverhalen van de gemeente Arnhem en hun brieven als eenzijdige waarheidsvinding accepteerden om ons een loer te draaien! We hebben alle rechters gewraakt, en al die wrakingen hebben wij natuurlijk allemaal verloren, want een collega, noch de gemeente valt de rechterlijke macht af. wel de burger, wie feitelijk de hel door deze zwarte toga's toebedeeld krijgen! Allen zich lekker vol dronken op de nieuwjaarsreceptie waar €15000,= gemeenschapsgeld mee gemoeid was!

De Burgemeester heeft echt iets vergeten bij de afsluiting van zijn nieuwjaarstoespraak, we staan in Arnhem schouder aan schouder, behalve bij mondige burgers die kritiek durven te leveren op  zorg&welzijn en het  armoedebeleid van Arnhem, die dumpen en isoleren we, met zo min mogelijk middelen door onder bewind van ze te eisen, uitgevoerd door de slechtste die we kunnen vinden! Wie we ook ondersteunen als een mondige burger daar tegen in verzet komt. Dan schrijft Lidia Ram wel weer een brief aan de rechter om die bewindvoerder te beschermen. die in ons voordeel werkt! Wij hadden op 24 april 2015, al ontslag aangevraagd, geen respons van de rechtbank. Melse vroeg ontslag aan, door maningen van Break the System en binnen een week regelde de rechtbank het, door ondersteuning van de gemeente, even een briefje laten schrijven door ambtenaren, A, Stroink of L Ram! De overheveling naar gemeente heeft in ieder geval van Arnhem een kalifaat gemaakt!