zaterdag 23 januari 2016

Op geen geld, staat een zware straf in Nederland. ( deel 2 )

Eenmaal op straat hoef je niet zomaar te rekenen op een opvang als Nederlands gezin. Zeker niet als je voorliggend een gemeentelijke schuldhulpverlening/bewindvoerder hebt gehad, wie je schulden alleen maar hebben verhoogd en waarover je hebt geklaagd via een klachtencommissie.

Dan krijg je alleen Jeugdzorg toegewezen vanuit de gemeente, die ook je kinderen nog eens trachten te roven, na al je inboedel en thuis onterecht afgenomen te hebben. Want men flikkert je namelijk naar klagen over de gemeentelijke (schuld) hulp, ook uit de nog geeneens ontstane schuldsanering. Door die dreiging, van Jeugdzorg, moet je ondanks gebrek aan gemeentelijke opvang toch onderdak zien te vinden op een zeer kort termijn, anders worden je kinderen ook nog eens doorverkocht aan die instantie, wie op jaarbasis €85000,= van de overheid/gemeente krijgen na je kinderen geroofd te hebben.Waarbij niet vergeten moet worden dat een gemeente, burgers die klagen, heel graag op straat zien verdwijnrn en vervolgens ook bijzonder graag in een groot isolement verder zien leven, hetzij op een camping. Waar wij bijvoorbeeld €1000,= huur moesten betalen, per maand, maar waar we geen ander huis van mochten huren, want je moet zo ver mogelijk van de gemeente blijven, over wie je terecht geklaagd hebt. Onder het mom, ze hebben eerder niet de huur betaald, als gevolg van een klachtenprocedures waarop een stop volgde op de schuldhulpverlening, wat natuurlijk niet wordt benoemd! Vervolgens krijg je wat schijnhulp van gesubsidieerde hulpinstanties en wordt je verre gehouden van schuldhulp, want je mag geen poot meer aan de grond krijgen. De klachten moeten namelijk geissoleerd blijven. Dus hoge huurkosten en hoger wordende schulden, je lot worden, nauwelijks nog gemaand omdat de gemeente je ook uitschrijft uit de gemeentelijk basis administratie. Achter je familie (gezin) naam dan komt te staan; vertrokken naar het buitenland! Dat terwijl je gewoon gedwongen, dat doodgezwegen, vertoeft op een camping in Nederland!!


Wat overigens niet alleen terecht klagende Nederlanders overkomt met alleen het verschil dat blijvende slaven niet uitgeschreven worden uit de basis administratie,wie dus nog een uitkering (bijstand) houden en verzekerd blijven voor zorg. Daar een zorgverzekeraar ook verplicht blijft je te verzekeren zolang je ingeschreven blijft staan, niet; dan vervalt ook deze verplichting voor hen! Maar ook zij kunnen gratis eten, gratis zorg, gratis openbaar vervoer echt wel vergeten, dat dan op een camping.

Want voor Nederlandse gezinnen in de bovengenoemde problemen wordt echt geen, een niet meer gebruikte, gevangenis of verzorgingstehuis heringericht! Dus hoezo, moet je maar een asielstatus zien te krijgen? Als Nederlander in eigen land, vergeet het!!!!  In Nederland wordt je keihard gestraft voor geen geld en terechte klachtenprocedures!