zaterdag 2 januari 2016

Nederlandse rechtsstaat in het achterhuis ( deel 6 )

2015 was, voor ons,  wel het jaar inzake ervaringen met de tot corruptie vervallen rechtsstaat. Het jaar waarin ook gemeente veel bruikbare tools overgeheveld kregen van de landelijke politiek, de regering in Den Haag, om het mondige burgers nog lastiger te kunnen maken. Iets, wat al langer speelde maar in 2015 gewoon tastbaarder en zichtbaarder werd, voor iedereen die het wilde zien.


Feitelijk werd in 2015, de eigen gemeentelijke rechtsstaat beklonken, de invloed op ons leven ( alle Nederlanders ) door de gemeente werd vervolmaakt! Was dat niet afdoende, tegen, voor de overheid, lastige burgers, schoot de inmiddels tot corruptie verrotte rechtsstaat de gemeente/overheid te hulp. Er gesteld kan worden dat raad/college bezit namen van de heren en dames rechters.

mei 2015:

Tegen ons gezin werd een kort geding gevoerd, het pand waarin wij vertoefden moest met grote spoed verkocht worden.Een leugen, het pand is nu nog niet verkocht, anno januari 2016.. De rechter nam de stukken van ons niet aan, waar anders uit bleek,dan de gemeente beweerde. De Rechter gewraakt, maar we verloren de wrakingszitting. Huisuitzetting was een feit, dat zich op 17 juni zou voltrekken.

Juni 2015:

Vonnis uithuisplaatsing jongste dochter, Begonnen in februari 2015, door gemeente, op basis van Naderende huisuitzetting. Aan ons medegedeeld in januari 2015. We mochten ons verweren, maar dat verweer werd te niet gedaan door een schrijven van A.Stroink, aan de kinderrechter, wie de rechterhand is van de burgemeester. Zijn brief was inhoudsloos! De kinderrechter gewraakt omdat hij zijn motivatie liet berusten op een roman van Jeugdzorg en het RvdK, dus niet op keiharde feiten! Wederom verloren wij de wrakingszitting, goh

Augustus 2015

Rechtszaak i.v.m. bewindvoerder Melse-Wassink, wiens ontslag wij al hadden aangevraagd op 24 april 2015, waarop geen reactie van de rechtbank. Toen R. Melse van Melse-Wassink BV echter werd aangesproken door derden jegens (mis) handelingen tegen ons, werd zijn ontslag aanvraag binnen een week behandelt. Dit wederom ondersteund ( ook al inzake jongste dochter ) door de gemeente Arnhem, d.m.v. een schrijven aan de behandelend rechter,uit de hand van Lidia Ram, advocate bij de betreffende gemeente! Wederom wraakte wij de rechter, wederom verloren wij deze zitting, zag R. Melse zich binnen een week onthefen uit de functie van bewindvoerder. Wij echter nog steeds zaten te wachten op ons ontslagverzoek van deze handlanger, gedaan op 24 april 2015.

November 2015:

Eindelijk werden twee beroepszaken tegen twee gemeenlijke besluiten behandelt. Welke wij, bij de rechtbank, al in april 2015 aanhangig hadden gemaakt. Deze rechtszaken werden in twee enkelvoudige zittingen in een half uur afgeraffeld door de rechter,dat aansluitend. Voor elke beroepszaak werd maar een kwartier gereserveerd. Bij de eerste zitting ( het eerste kwartier ) verscheen de gemeente niet, In het tweede kwartier wel, waarin de rechter er een allegaatje van maakte, het besprokene in het eerste kwartier door elkaar haalde met wat in het tweede kwartier besproken had. Maar goed, de gemeente had hoe dan ook niets inhoudelijks te vertellen. Maar niet te min maakte de verwariing zaaiende rechter er in het vonnis een mooi geheel van, in het voordeel van de gemeente. Wij hadden echter geen zin meer in een vierde wrakingszitting omdat inmiddels bij drie andere soortgelijke zittingen, de ( noodlijdenden ) maar lastige burger ook verliest. Het ontmoedigingsbeleid werkt dus, naast alle ander invloeden in het jaar door de regering bekrachtigd aan de gemeente in 2015!

Juni 2015:

Op 16 juni 2015, kwamen wij toch nog in gesprek met de gemeente, Dit dankzij de inzet van Break the system, een dag voor de uitzetting. We konden toch nog rekenen op onderdak mits wij zouden voldoen aan een aantal voorwaarden. te weten:

1) Het ontslagverzoek**  van R, Melse intrekken, waar wij de rechtbank om verzocht hadden op 24 april
2) Wij een nieuwe zorgleveringsovereenkomst** moesten ondertekenen met het leger des Heils
3) Wij ons jongste kind vrijwillig onder voogdij moesten stellen. **
4) Wij onder bewind moesten continueren onder R. Melse **

** Vreemd genoeg, werd het ontslag-verzoek van R.Melse een paar maanden later wel ondersteund door een schrijven van de gemeente Arnhem. Werd het binnen een week door de rechtbank behandelt en ook toegewezen aan R.Melse. Ook werd er buiten ons weten om, gewoon een vonnis uitgesproken omtrent onze jongste dochter. Waarin het leugenachtige schrijven van de heer A. Stroink misbruikt werd om ons verweer als niet belangrijk te laten bestempelen. Hebben alle rechters gemoeid met zittingen ons aangaand, niet onze stukken willen behandelen, noch ons verweer mee willen laten wegen.

Uiteindelijk zijn we nu het nieuwe jaar 2016 ingegaan onder een nieuw bewind. Waarom, omdat de gemeente Arnhem ons beroofd heeft van bezittingen, inkomen en onze gezondheid vanaf 2010. Onder bewind omdat het een vereiste is van het leger des Heils om hun opvanghuis vergoed te krijgen door ons, waarvoor ze ook nog eens subsidie verkrijgen omdat wij verplicht werden op 16 juni 2015 een WMO zorgleveringsovereenkomst te moeten ondertekenen. Waar nog steeds geen WMO- indicatie voor opgemaakt is, noch een zorgplan. Wat al had moeten gebeuren op basis van de WMO zorgleveringsonvereenkomst door ons getekend op 1 januari 2014, ook nooit ontstaan.

Maar goed vanaf nu, terug naar het heden in mijn volgende blog!