vrijdag 15 januari 2016

Moed, moedeloos, hoop, wanhopig

Nu al, sedert 2008, het achtste jaar levend onder een hoogmoed waanzinnig Arnhems bestuur. Ten tijde van werk, nauwelijks aan mij bekend. Echter, sinds het tij voor ons is gaan keren, bekender dan ooit. Een stel guppen die totaal geen interesse hebben in burgers, tenzij als ze slaafs blijven, nog tot overleven mogen toekomen van het Arnhems bestuur. Bij terechte kritiek op deze zogenaamde volksvertegenwoordigers wordt gaan over leven veel en veel moeilijker gemaakt. Wordt je in een hokje geramd van zorgmijder, overlast veroorzaker, verslaafde waar een hulpverlener niks mee kan. Alleen maar om te verdoezelen dat een hulpverlener niks voor je doet, een bewindvoerder je naar het leven staat, te verdoezelen. Zomaar, nee niet zomaar, ze willen terechte kritiek isoleren, zelfs doden als het isoleren niet afdoende werkt.Al die mooie mooie zorgplichtige woorden in Armoedebeleid, overeenkomsten met hulpinstanties zijn dan ook alleen maar voorbestemd voor slaven, niet voor burgers die ontslaafd ( nieuw woord ) zijn! Voor ontslaafden geldt nog steeds de brug te ver....als je kritiek durft te leveren, nu aan Nederlanders wie zich genesteld hebben in een college, wie zelfs de partijbelangen vergeten, het zijn leiders van een kalifaat geworden, met als Mohamed de Burgemeester.



In Arnhem heb je moed nodig, waarvoor je moedeloos gemaakt wordt. Vasthoudend zijn inzake hoop, als B&W besluit om je wanhopig te maken. Feitelijk ben je in anno 2016 de verzetsstrijder van 40-45, dat nog steeds! Maar met een meer dodelijk wapen tegenover je, dan wat zij destijds ervoeren in oorlogsjaren. Nu, kan je ze niet met gelijke munt terugbetalen, toen wel! De moed hebben om je te verweren tegen B&W en raad, wordt met harde hand neergeslagen, door valse invloed uit te oefenen op alles, wat uw leven beïnvloed. Dat zelfs tot internet toe als u dat nog kon gebruiken. Want ook voor dat hebben ze een valse bewindvoerder afgedwongen en wat ambtenaren, zelfs een wethouder. Volgens betrouwbare bron Alex Mink, zowaar weer één van de 100%  sociale partij. Waarop ik zeg, verdomme, van de SP, die ogenschijnlijk niet aan zo'n verwachting voldoen, maar waar ik helaassteeds weer bij uitkom. Op Twitter, Facebook en dergelijk proberen ze dit blog uit te roepen als de meest lasterlijk omdat deze site terechte kriek op hen uit, wat de waarheid is. Maar wat on-aantoonbaar blijft omdat burgemeester Kaiser de politie in de zak heeft, B&W bij de rechtbank er op los lobbyt om vooral de voor hen lastige burger te benadelen en de gemeente Arnhem te bevoordelen. De politie doet niks, wellicht omdat de westerse Mohamed hun haat-imam is!

In Arnhem zitten allemaal oppositie partijen in het college, de SP, het CDA, D66 en sindskort ook de CU . Waarbinnen echter geen christelijk tegenstand is en waar de wethouders gaarne het beleid van de VVD en PvdA uitvoeren, strengeter als een te mondige burger aan hun zuilen zit te knagen. Ze proberen dan zelfs het hart van een mondige burger stil te zetten in een zo groot mogelijk isolement met behulp van een stel losers, zoals gesubsidieerde hulpverleners en een valse bewindvoerder. Vanuit subsidie betaalde huurmoordenaars,wat niet lijkt maar wel is en tegen wie politie/rechtstaat niets tegen ondernemen, wel ondersteunen! Geen smaad, geen laster maar waarheid, welk waarheid niet ondersteund wordt door hen die waakzaam en dienstbaar horen te zijn aan de burger!

Als vrouwe Justitia een arme mondige vrouw zou zijn, werd ze door de burgemeester om de oren geslagen. Ik ben een blog aan zijn been, daarom nu geen internet meer, Alex Mink?