maandag 11 januari 2016

Hoe slaat men ( mondige ) burgers neer in Nederland (deel 3)

Deel 2 was wellicht een blog, wat u wel herkende, maar waar menig Nederlander niks of weinig tegen heeft gedaan of doet. Wellicht omdat wat te dichtbij is minder lekker is dan ver weg, zoals de islamitische Staat voortgekomen uit 9/11. Waar men meer over praat,dan over de gevolgen voor menig Nederlander, vanuit het beleid van Rutte II.
Wie ik ook verdenk mensen, organisaties in Nederland te verzinnen en deze laat infiltreren bij inmiddels geraakte, hetzij te mondige Nederlanders om net te doen of ze aan hun zijde staan, maar in werkelijkheid overheid/gemeente dienen! Ik meen ze te herkennen en ook afscheid van genomen, maar benoemen doe ik ze niet, want ook deze groep is gevaarlijk, misschien zelfs wel gevaarlijker dan het systeem, te breken. Mensen die de boel moeten sussen en na overleg met de overheid/gemeente/vrinden overleggen om wat te doen, wat slechts lijkt op een oplossing maar niet is. Doorgaans ook maar tijdelijk,  om uiteindelijk weer keihard geslagen te worden door hun opdrachtgevers!! Wie de door menigeen verkondigde waarheid, over hen, niet kunnen luchten, noch zien! U graag willen isoleren, waarbinnen u doodgezwegen zult worden. Mollen heb je dan ook niet alleen op Twitter en Facebook maar ook in het niet virtuele leven! Wat mij namelijk opvalt na al die mensen en organisaties, het isolement is overeind gebleven en neemt na een korte tijd ook weer toe! 

OOK?

Geld afnemen, schulden veroorzaken/verhogen, ziek maken, zorg afnemen, recht afnemen, nep hulp bieden ( nieuwerwetse NSB'ers inzetten ) zijn dan ook veel gebruikte middelen door de overheid/gemeente om mondige burgers te isoleren, dood te zwijgen en in het graf te krijgen. HOE ?     ---------------------->    -------->   -------> Nederlandse rechtstaat in het.achterhuis ---> Echte hulpverleners tegen het systeem, die u moet hebben, worden echt zelf ook wel gepakt en tegengewerkt. Niet, dan klopt er iets niet!