zondag 10 januari 2016

Hoe slaat men ( mondige ) burgers neer in Nederland (deel 2)

In deel 1 trok ik met name de overeenkomst met Nico van den Ham. Met name omdat wij beiden te maken hebben met woningcorporaties en de handlangers, ook van de gemeente! Allemaal misbruiksmakend van de burger, wie maar al te vaak melden; wij zijn niet verantwoordelijk voor het individu. Nee, daar hebben ze andere gesubsidieerde instanties voor, wie als het zo uitkomt een burger niets laat toekomen wat zo fier inhoud verkrijgt in allerlei beleidsvormen, convenanten en overeenkomsten! Dat om de gemeente en vrinden te sparen voor gezichtsverlies of moet ik zeggen ter voorkoming van het te verliezen masker. Helaas ook te vaak het geval bij rechters, wie het masker recht dragen maar waar onrecht onder schuil gaat! Civiel recht en bestuursrecht zijn een lachertje!Het Nederlandse instituut voor een meer partijen democratie is in rap tempo afgebroken door de hierboven getoonde lachebek en zijn ambtgenoten in kabinet en partijen. Allemaal maskerdragers, wie onder hun uiterlijk de verrotte gedachte dragen om u, als burger,  o.a. onder het mom van veiligheid te perfectioneren tot goedkope loonslaaf en deze optimaal te kunnen controleren, tot in de finesse! Allemaal sluipmoordenaars om u leven stapsgewijs te infiltreren, door gaandeweg, langzaamaan, allerlei wet en regelverandering door te voeren, met als kers op de taart uw veiligheid. Waaruit IS geboren is om u bijna onzichtbaar, vorm te geven om de veiligheid van de elite te garanderen, echt niet van u! Men op voorhand elke stap die u zet kan gadeslaan en afstoppen als het tegen de eigen belangen indruist van de elite politici en hun opdrachtgevers. Voor wie zij moeten voorzien in het voorliggend genoemde.Rutte is voortgekomen uit het voorbereidend werk van Balkenellende in deze eeuw, waarvan de laatste periode de PvdA als slaven van de heersende klasse al vrolijk meedraaide. Wie u voor het karretje spande om de banken te redden, nadat ze u tot aan het bot hadden uitgekleed, dat vanuit schulden uit het nationaal bruto inkomen gegenereerd. Want als ik wel geïnformeerd ben is een geregistreerde burger in het GBA een heleboel geld (schuld) waard! Natuurlijk is het alles al langer geleden planmatig neergelegd en is men sinds de tachtiger jaren de boel aan het uitrollen gegaan.


Toen de banken omvielen en inmiddels gaandeweg ook veel arbeidsplekken vervangen door automatisering en techniek onstond er een overschot aan mensen. Tevens was de tijd voor banken ook voorbij, dat het lenen van sociale zekerheid, voor hen ook wel voorbij. Dat zeker omdat door het redden van de banken de groei van staatsschuld om blijvend te voorzien in sociale zekerheid schrikbaren was afgenomen. Dus werd het tijd om definitief af te rekenen met het deel onrendabele mensen in Nederland.  Waarnaast ook de mondige burger, die het volk weleens wakker kunnen schudden met hun weloverwogen waarheidsvindingen! De 21ste heeft een doelstelling, die niet ten goede komst van Jan met de Pet, Deel 3 volgt als laatste deel van  Hoe slaat men ( mondige ) burgers neer>