zaterdag 9 januari 2016

Hoe slaat men ( mondige ) burgers neer in Nederland (deel 1)

Sinds de overheveling een feit is, naar gemeenten,  hebben wij 400 gemeenten gekregen die een soort kalifaat ( IS-vorm ) kunnen perfectioneren. Wat men inzet tegen mondige burgers, wie kritiek durven te leveren over burgemeester, ambtenaren, hulpinstanties, overheidsinstanties en groot geld bezitters zoals woningcorporaties. De laatsten zijn een belangrijk middel om te ageren tegen burgers  voor gemeenten, maar ook andersom de gemeente een belangrijke bondgenoot is om beiden mondige burgers kwijt te raken, dus op straat te zetten. Waar je als mondige burger volledig onthand raakt. Waar mondige burgers ook gemakkelijk ontzien kunnen worden om de zorgplicht van een gemeente te ontvangen, waarvoor wij burgers ook de raad en B&W voor verkozen hebben.Dus ook voor tijden als het ons burgers niet zo welvarend gaat.

We kennen allemaal het verhaal van Nico van den Ham, wie neergeslagen wordt door woningcorporatie stadgenoot. Wie wel een heel vreemde en gevaarlijke tactiek hadden om de huurprijzen op te drijven voor een pand in Amsterdam, om oud bewoners te verdrijven. << aanklikken ( Uiteindelijk ook op straat gewerkt met behulp van een corrupte rechtbank )

Zo zal u ook wel bekend zijn met ons verhaal, de fam. Faasen uit Arnhem, meer bekend als u de moeite neemt om dit blog, door te nemen! Wij een gezin zijn wie kritiek durven te uiten over het slechte zorg/welzijn en armoede beleid van deze gemeente. Inzake de genoemde beleidsvormen verantwoordelijk voor een regio waar meerdere gemeenten in vertoeven. Toen wij ons verhaal gingen doen op Twitter werd het allemaal nog heftiger, hoe men ons tracht te isoleren, of moet ik zeggen dood te zwijgen. (<aanklikken) Dat letterlijk want ik ben al door toedoen van deze gemeente een hartstilstand voorbij. Waar men niet blij mee was, die stilstand te overleven, men mij ( en gezin ) snel erna uit de zorgverzekering werkte, uitkering verlaagde en ons dumpten in een leeg pand, waar wij (ook ik ) op de grond moesten slapen, wat zich voordeed tussen november 2014 en juli 2015! Hetgeen een grotere verschrikking was dan een opsluiting in de Blueband Bajes te Arnhem! Wij zijn 3x op straat gewerkt!


3 UITZETTINGEN

De eerste vond plaats 26 januari 2011. Dat ten gevolge van een klachtenprocedure tegen het BAC ( gemeentelijke schuldhulpverlening ) en een uit hun voortgekomen bewindvoerder, tegen wie aangifte. uit een, niet gemotiveerde,  eis van hen voortgekomen. Het voorliggende had tot gevolg dat men de schuldhulp afsloot, waardoor schuldeisers vrij spel kregen op mijn inkomen ( uitkering) en veel te hoog zaten met het loonbeslag, waardoor de huur niet meer op te brengen was. De  huurbetaling wist ik weer te herstellen door wederom een baan te vinden Dat terwijl mijn hoofdstam van mijn hart toen al voor 80% was afgesloten. Helaas luisde de woningcorporatie ons erin bij de rechtbank. Ze toonde de rechter een bankrekeningnummer van de bewindvoerder tegen wie wij aangifte gedaan hadden. Vanwaar al het gehele jaar 2010 de huur niet meer van betaald werd. Wij konden echter aantonen dat de huur wel betaald werd, van onze eigen bankrekening, door afschriften. De rechter nam echter toen al die bewijzen niet aan in het belang van de regio gemeente de Overbetuwe, wie wij aansprakelijk stelde voor de fouten gemaakt door de gemeentelijke schuldhulp en de bewindvoerder tegen wie aangifte, toch uitbetaalden. Terwijl wij ze op de hoogte hadden gesteld, ook de bewijzen hadden getoon dat deze bewindvoerder gefraudeerd had. De gemeente ving ons dan ook niet op, stal onze inboedel en dreigde met Jeugdzorg als wij onze kinderen niet elders onder konden brengen. Men dus ook nog onze kinderen zou stelen. ( op de inboedel lag geen beslag, waarde €24000,= ) 
De tweede uitzetting, of beter gezegd caravan verlies vond plaats op 2 juli 2012. Wij door mijn verworven baan in 2010, namelijk na huisuitzetting, een caravan wisten te huren binnen de gemeentegrenzen van Arnhem. Wie ons ook niet opving, omdat wij geen inwoners waren van Arnhem. ( Wel asielzoekers maar goed ) Na veel bezwaar gemaakt te hebben, kwam Arnhem pas eind april 2011 op de proppen met hun vangnetwerk. Wie in de periode juni 2011 t/m april 2012 niets deden. Niet meer dan eisen, u moet naar de opvang Iriszorg,. pas na mijn hartoperatie medio augustus 2011, waarvan ze wisten dat het vol zat. En daarna ook eisten u moet onder bewind. Daar eenmaal voor getekend gebeurde er echter niets. Wij ageerden zwaar tegen dit handelen met een toppunt in april 2012. Wat resulteerde in een stop van mijn uitkering ( baan verloren door hart ) Wat hersteld werd maar toen direct werd vervangen door een loonbeslag, wederom veel te hoog, door de gemeentelijke belasting. Hierdoor konden wij drie maanden de huur niet voldoen en stonden wij op straat. Wat het vangnetwerk Arnhem prima vond, zo ook Jeugdzorg en de RvdK, deden niets! Dat onder de regie van wethouder Henk Kok wie zijn collega dekte wethouder F. van Rooijen, beiden zorg&welzijn. Gemeente elkaar dus dekken tegen mondige burgers, die nog minder rechten verkrijgen dan ASIELZOEKERS AANGAANDE OPVANG VAN DEZE FIJNE HEREN!!
De derde uitzetting vond plaats op 17 juni 2015.  Dit na een periode van isoleren door de gemeente Arnhem bij een oude vrouw van 82, juli 2012 t/m oktober 2013. Dat ook in de periode november 2013 t/m 17 juni 2014, onder een nietszeggende zorgleveringsovereenkomst dwangmatig aangegaan met het Leger des Heils. Een tijd waarin wij direct na mijn hartstilstand mochten wegrotten in een leegpand zonder voorzieningen, lange tijd zonder een zorgverzekering en onder een alsmaar lager wordende uitkering met een dieptepunt van slechts €465,10 per maand. Men was voortdurend uit op mijn dood! Wederom onder de regie van wethouder Henk Kok en Gerrie elfrink! Zij, de raad en burgemeester ook, wilde ons in 2015 echter dwingen een nieuwe zorgleveringsovereenkomst aan te gaan waar een opvanghuis bij in zat. Maar dan door ons zelf te betalen, te weten €800,= all in van jawel maar €465,10. Waar men in voorzag door een kortgeding onder de drogreden dat men het lege pand waarin wij al lang aan het wegrotten waren met grote spoed moesten verkopen. Natuurlijk verloren wij ook dat geding omdat de gemeente de zwarte toga's in hun zak hebben. Gelukkig wist BREAK THE SYSTEM (<aanklikken) te forceren dat de gemeente de kosten van de nieuwe zorgleveringsovereenkomst ging dragen. NIET DAN WAREN WIJ ZEKER IN HET NIEUWE PAND ONDER VEEL GROTERE FINANCIËLE DRUK ALSNOG OMGEKOMEN ONDER CRIMINEEL R. Melse < aanklikken. 

DE OVEREENKOMST TUSSEN NICO EN ONS,  EN ZEKER TEVEEL ANDEREN, IS DAT GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES MISBRUIK MAKEN VAN DE (CORRUPTE) RECHTSSTAAT. NAAST HET FEIT DAT GEMEENTE/WONINGCORPORATIES SAMENSMELTEN IN MISBRUIK VAN GESUBSIDIEERDE  HULPINSTANTIE. WIE VOOR WAT SUBSIDIE, GAARNE, DE EERDER TWEE GENOEMDEN ONDERSTEUNEN OM MONDIGE BURGERS NAAR HET LEVEN TE STAAN OF VOOR GEK TE VERKLAREN IN EEN ZO BREED MOGELIJK GECREËERD ISOLEMENT.ALLEN TRACHTEN MONDIGE, VOOR HEN UITERMATE LASTIGE, BURGERS VORM TE GEVEN TEN BEHOEVE  VAN ZICHZELF. ZO ZIJN LASTIGE BURGERS ALTIJD ZORGMIJDERS OF OVERLAST VEROORZAKERS, ONZIN! WIE BIJ DE RECHTBANK GEEN POOT AAN DE GROND KRIJGEN INZAKE VERWEER, MEN OOK BEWIJSSTUKKEN WEIGERT VAN BURGERS! BURGERS VERLIEZEN ALLES ALS HET BELANG VAN EEN WONINGCORPORATIE OF GEMEENTE ER MEE GEMOEID IS! OOK JEUGDZORG IS EEN MIDDEL DIE MEN GRAAG INZET TEGEN TE MONDIGE BURGERS, DAN BIJKOMEND ALS ZE KINDEREN HEBBEN! UITEINDELIJK BELANDEN MONDIGE BURGER OP STRAAT OF IN HET GRAF DOOR IN EEN SITUATIE GEBRACHT TE WORDEN WAARBINNEN ZELFMOORD ALS ENIGE OPLOSSING VOOR HANDEN IS! WAAR NICO EN WIJ ELKAAR OOK IN HERKENNEN! Wij vermoeden dat een vierde uitzetting op komst is omdat de gemeente aangegeven heeft dat wij de fake zorgleveringsovereenkomst vanaf februari 2016, ZELF MOETEN GAAN BETALEN. Wat zal gaan, dus niet  van inmiddels €1188,=, UITKERING de gemoeide betaling van €800,=  naast zorgpremie + boeten van €318,= per maand. Mede ontstaan uit R. Melse, naast nog andere onder hem ontstane schulden. Wij krijgen ook geen huursubsidie en nauwelijks zorgtoeslag. JA WANT SCHULDEN VERHOGEN IS OOK EEN GELIEFDE BEZIGHEID OM MONDIGE BURGERS NEER TE SLAAN, OOK VOOR BANKEN ( DE FINANCIËLE SECTOR )

Een gemeente zal van het bovenstaande zeggen, dat het smaad en laster, een belediging is. Wat ze kunnnen omdat zij zich verzekerd weten van een politie apparaat en een rechtsstaat die op hun hand zijn. Mensen zoals wij en Nico en teveel anderen kunnen met onze bewijsvoering en verweer dan ook nergens terecht!