maandag 4 januari 2016

Het leven van Jan Modaal valt niet mee, het leven van Jan met de Pet wel, is gratis!

Het leven van Jan modaal wordt alsmaar duurder en het leven van Jan met de Pet wordt alsmaar minder. Voor Jan Modaal nog betaalbaar en voor Jan met de Pet onbetaalbaar! Daar komen de jantjes, ja daar komen ze aan, de één nog met een auto, de ander lopend, met een voedselbank banaan! De één met zorg om eigen huis (schuld) en de ander om; ik wil niet in een doos!


Jan met de Pet is eigenlijk een mogelijk dreigend vooruitzicht voor Jan Modaal, waar hij/zij liever niet over spreekt, noch aandacht aan wil schenken. Het is een schrikbeeld, bijna gelijk  de dood, want (bijna) alles kwijt zijn terwijl je nog leeft, liggend in een doos, geeneens een kist, is bepaald geen kattenpis! 

Jan Modaal, blijft dan ook maar hopen dat het Jan de Hoop, de werkgever, goed mag blijven gaan en boven modaal mag blijven leven. Waardoor hoop niet tot wanhoop zal worden gedreven! Waardoor het modale leven een staat van overleven zal verkrijgen, met een dikke bult erop. Dan voor Jan Modaal het petje, op zijn kop! 

ZWIJGEN IS GOUD, TOTDAT JEZELF DOODGEZWEGEN WORDT!