maandag 11 januari 2016

De SP ( ook) een tikkie apartGemeente Arnhem zag zijn nieuwjaarsreceptie betaald door zorgverzekeraar VGZ. Volgens intern €15000,= waar ondanks protest buiten, de SP wethouders binnen zich laafden aan de gesponsorde Champagne?  Denkende "uw zorg onze verzorging met gasten" wie met veel liefde mondige burgers het leven onmogelijk maken als, het de gemeente zo uitkomt, als ze lastig voor hen beginnen te worden. Of bleven de heren Elfrink en Mink, wethouders namens de SP, ook weg uit protest? 

Henk,

Ik vergis me. Het gaat om een bedrag van € 15.000,00 die betaald zijn door VGZ en het bedrijfsleven. Het is GVD zorggeld !! Ik zoek nog even uit of Menzis ook gesponserd.
heeft.

Groeten,

 Wat de mevrouw van de SP zegt over de Dullard-stichting is helemaal niet waar. Betalen de zorgpremie helemaal niet voor armen en voor mondige burgers zijn ze er helemaal niet, want ook zij beschermen het college (SP) ook optimaal ) Keiharde leugen van de SP! Men laat mondige burgers barsten in ruil voor €50,000,= gemeenschapsgeld! 

Dat beide heren van de SP zijn weggebleven uit protest, lijkt mij onwaarschijnlijk. Want van het armoedebeleid, waar SP wethouder,  Gerrie Elfink verantwoordelijk voor is. krijgen wij als mondig gezin, vrijwel niks van. Alleen een Gelre pasje, vermoedelijk alleen door automatisering! Wie ons ook al blokkeert sinds 2010 van schuldhulpverlening en WSNP na een klachtenprocedure gevoerd te hebben tegen het BAC ( gemeentelijke schuldhulpverlening ) en aangifte tegen een bewindvoerder, wie ook fijn uitbetaald is, door de gemeente terwijl men wist, wethouder ( F. van Rooijen) ook ,  dat deze bewindvoerder fraudeerde ook met o.a. PGB! Wat natuurlijk niet het daglicht verdraagt!


Ook ex-wethouder Henk Kok (zorg&welzijn), ook aanwezig op het door ons zorggeld betaalde feestje(?). deed vrolijk mee met de hier bovengenoemde wethouder, mogelijk andersom. Wie er mogelijk vrolijk op los heeft gefraudeerd inzake WMO om te mondige burgers het leven onmogelijk te maken en onder controle te houden. Zo zitten wij dan ook al 2 jaar onder een zorgleveringsovereenkomst maar niemand een indicatie aanlevert, noch een zorgplan! Dat naast wederom onder een klootzak van een bewindvoerder onder wie wij onze zorgpremie niet betaald zagen, onze uitkering lager en lager zagen worden en schulden hoger zagen worden, hij ook de energie rekening o.a. niet betaald heeft! Wat nu rechtgebreid wordt door een betere bewindvoerder, maar wat alleen ten koste gaat van ons inkomen, bewindvoerder R. Melse gaat vrijuit, gedekt door fijne wethouders, ambtenaren en de burgemeester! 

Wie dus alle zes heerlijk zitten te zuipen van onze zorgpremies en ons laten opdraaien voor wanbetalingen zorgpremies, voortgekomen uit wederom een fijne bewindvoerder, die fijn werk doet onder een FAKE zorgleveringsovereenkomst om te mondige burgers verder af te maken! 

IEDEREEN IS VERONTWAARDIGT OVER EEN HOND DIE MISHANDELT WORDT OP TV, BIJ UTOPIA,  MAAR MENSEN DIE MENSEN HONDS BEHANDELEN EN ZUIPEN VAN HUN PREMIE HO MAAR! 

SCHANDALIG!