zondag 3 januari 2016

Crisisopvang in Arnhem anno 2016

In 2011 geraakten wij dakloos, als gezin. Waarom en hoe kunt u lezen in de delen 1 t/m 6 onder de titel; >Nederlandse rechtsstaat in het achterhuis< ( aanklikken ) In dat zelfde jaar, werd na een hartfalen/ hartoperatie van mij geëist, door Rijnstad ( sub(sidie) overheidsinstantie ), dat wij naar de opvang moesten van Iriszorg alvorens hulp te mogen verwachten van de gemeente Arnhem.  Niet, dan bleef er niet anders over dan te blijven op de camping, waar wij toen al meer dan een half jaar vertoefden, na een gearrangeerde huisuitzetting!  Waarom omdat de >crisisopvang voor gezinnen, van Iriszorg, toen al vol zat.< en op eigen kosten naar een camping gaan voor ons gezin toen nog de enig overgebleven optie bleef.

Zes weken naar de eis, kregen wij te horen, sorry de opvang van Iriszorg zit vol. Dus als ik toevallig voorliggende geen baan had gevonden, waren wij dus onze kinderen al geruim een half jaar kwijt geweest, aan Jeugdzorg en hadden mijn vrouw en ik voor dezelfde tijd gebruik moeten maken van de >dag/nachtopvang van Iriszorg<!


Wij hebben (ex)  wethouder Henk S. Kok, zorg&welzijn, hier meermalen schriftelijk,maar ook persoonlijk op aangesproken in 2011 en 2012. Temeer omdat wij op de camping steeds meer gezinnen zagen verschijnen, zo ook op de nabijgelegen camping. Hij reageerde zeer ongeïnteresseerd op ons, verwees naar gesubsidieerde instanties ( werkte al niet ) en suggereerde gelijk dat wij zelf maar naar een woningcorporatie moesten stappen voor een woning, Ja, wat zal gaan als je net de straat op bent gewerkt door een gemeente, samenwerkend met een woningcorporatie om daarin te voorzien, om klachten op de straat werken.

Op 6 januari 2014  gaf de Arnhemse gemeenteraad er pas aandacht aan, mede voortkomend uit een ontvangen >brief van Iriszorg< , medeondertekend door Henk Kok. Maar ook omdat wij geen genoegen namen met de uitlatingen van wethouder H. S. Kok! Wie verantwoordelijk was om ook opvang te regelen voor Nederlandse gezinnen de klos, door de crisis. In 2014, bleef het echter stil in Arnhem, gezinnen trokken blijvend naar de camping of verbleven in de auto, of  met wat geluk bij familie of vrienden.

In 2015, februari kwam er nog even een boertje van het gepamperd college B&W, ze wilde crisis-gezinnen dumpen in containers, waarvan dan ook niet voldoende om alle Nederlandse gezinnen van de straat of de hoge Veluwe te halen. Het één en ander duidelijker wordt in onderstaande film. Ook hoe men tegen Nederlandse gezinnen aankijkt die niet meer weten rond te komen.


Nu anno 2016, DE CRISISOPVANG VOOR NEDERLANDS CRISISGEZINNEN  in Arnhem geen steek verandert, Nog steeds moeten gezinnen uitwijken naar de Hoge Veluwe, op eigen kosten. Wel zie ik B&W Arnhem zich inzetten voor asielzoekers. Ze lieten de leegstaande koepel-gevangenis op Lombok opnieuw inrichten voor zo'n 300 vluchtelingen. Die voor de gemeente Arnhem €100,= per dag.nacht opbrengen. Ook richten ze een leegstaand verzorgingstehuis in voor nog eens >400 asielzoekers.. < Het pand alleen al voor ze huren, kost €200.000 per jaar. En wat doen ze voor tientallen Nederlandse crisisgezinnen:


ZES APPARTEMENTEN (IRISZORG) VOOR NEDERLANDSE CRISISGEZINNEN, AL VOL VANAF 2011! ZEG ER WAT VAN EN B&W GAAT DREIGEN MET O,A. KINDERROOF EN U GAAT DE STRAAT OP, MET MEDEWERKING VAN WONINGCORPORATIES! 


Wethouder Henk Kok is nu weg om gezondheidsredenen, waar ik niks van geloof, ik denk eerder omdat WMO Fraude hem begon op te spelen.

CRISISOPVANG IS VOOR NEDERLANDSE CRISISGEZINNEN, ANNO 2016, NOG STEEDS WAARDELOOS, MAAR JA VOOR NEDERLANDERS KRIJGT DE GEMEENTE GEEN €100,= PER NACHT, PER PERSOON! DE PROBLEEMATIEK OMTRENT NEDERLANDSE CRISISGEZINNEN WORDT DOODGEZWEGEN, DOOR GEMEENTERAAD EN B&W!