donderdag 21 januari 2016

Arnhem ontdekt een nieuwe horizion...

…...om mondige burgers dwars te zitten, wie het lef, zo ook de moed hebben om een boekje open te doen over de gemeentelijke houding tegen,dat voor hen, te mondige burgers. Inwoners die een blog durven te beginnen over de, in mijn ogen misdadige, houding tegen burgers om te voorkomen met hen een dialoog te moeten aangaan.

Hoe stop je een blog, gewoon door de werkzaamheden van een valse bewindvoerder, R. Melse van Melse-Wassink in ons geval, te misbruiken als reden voor een afsluiting van Internet. Feitelijk een simpel telefoontje naar de provider door een veiligheidsmanager van de gemeente, wie op basis van een veiligheidsverhaaltje, de boel kan laten afsluiten. Dat vervolgens ook kan doen met de provider inzake een abonnement wat een smartphone aangaat met internet. Vervolgens laat men ook in overleg de instelling ongedaan maken via dezelfde provider om via hotspots internet te benaderen en zie daar de gemeente is van blog af, welke de waarheid over hen verkondigt op internet. Waar ze van roepen dit is smaad en laster! Gewoon gemakkelijk praten met de politie en de rechtsstaat op zak,waar wij dus niet naar toe kunnen met bewijsstukken die aantonen dat dit blog helemaal geen smaad, noch laster is!Ons internet werd de afgelopen week afgesloten onder het mom dat juli 2015 niet betaald zou zijn door Melse-Wassink aan tele2. Onze mobiel provider werd begin deze week ook afgesloten onder het mom dat wij in 2 dagen tijd voor €200,= mb verbruikt zouden hebben. Wat vreemd is, daar wij nu via prepaid, ook in 2 dagen tijd, slechts 120 mb verbruikt hebben, wat wij gratis verkregen bij aankoop van €20,= beltegoed. ( van leefgeld ) Overigens een abonnement eerder afgesloten, wederom omdat R. Melse van Melse-Wassink het abonnement van t-mobile ( al jaren ) voor drie maanden gewoon niet betaald had en wij plots afgesloten waren ook juli 2015 vorig jaar. Waarvan ik nog geen 100mb gebruikte van de 1 gb in de maanden voor januari 2016. Dat terwijl internet en telefoon, heden ten dage tot de basisbehoefte behoord voor een gezin.

Vorig jaar 2015, werd door Richard Melse steeds geroepen er is geen geld! Wat klopt, dat door een veel te laag vrij te laten bedrag van mijn uikering, na loonbeslag! Waar R. Melse niks tegen deed, terwijl hij daar eindverantwoordelijk voor was om dit wel te laten herzien, maar naliet. Hij betaalde ook de zorgpremie niet, de energierekeningen niet en joost mag weten wat nu nog meer naar boven komt drijven. R, Melse liet ons vele maanden zitten met €465,10 na aftrek van loonbeslag, wat €1744,10 had moeten zijn. Dat om o.a. te voorkomen dat wij niet weg konden komen uit een leeg pand, van de gemeente Arnhem, we moesten daar gevangen blijven zitten in 2014 en een groot deel van 2015. In de hoop dat ik als lastige Twitteraar het leven zou laten in die periode door de slechte omstandigheden aldaar, zeker voor een hartpatiënt die in 2013 een hartstilstand doormaakte. Wie ze de zorgverzekering ook ontnamen vrijwel direct na mijn hartstilstand en wiens uitkering men ook drastisch verlaagde, in de hoop dat ik mijzelf niet meer kon voorzien van zeer noodzakelijke medicatie. Toen dat niet het gewenste resultaat behaalde na 10 maanden werd R. Melse van Melse Wassink ingezet, uit wie te vaak erbarmelijk omstandigheden ontstonden, wellicht in opdracht van de gemeente Arnhem ( B&W)

Dit jaar 2016, zijn wij ingegaan met een nieuwe bewindvoerder, die van IS WAS maakt, dus: ER WAS GEEN GELD! Iemand die het vertikt om R. Melse en de gemeente Arnhem aan te pakken, voor hun wandaden. Wat dus nu gaat ontstaan is dat de nieuwe bewindvoerder de achterstallige betalingen van R. Melse gaat betalen van de nu sinds vandaag plotseling wel herstelde uitkering, groot €1744,10, ingaande per 1 februari 2016, wat al had moeten ontstaan in februari 2015. DE NIEUWE HORIZON VAN DE GEMEENTE ARNHEM OM ONS VERDER NAAR HET LEVEN TE STAAN!De nieuwe bewindvoerder is dus gewoon een nieuw aangestelde cipier naast de cipier het leger des Heils, wie ons al jaren naar het leven staan onder een afgedwongen zorgleveringsovereenkomst, WMO fraude! Wie het ook verdommen om R. Melse en de gemeente aantepakken. Tja beiden worden voor hun cipierdiensten betaald door de gemeente via bijzonder bijstand en subsidie.

Dus aan de horizon schemert ons graf, waar wij naar toe worden gebracht zonder schuldhulp, waar de eis onder bewind aan gekoppelt was. Een schuldhulp, een WSNP traject die ons al onthouden worden sedert onze klachtenprocedures tegen het BAC, de gemeente, waarvoor excuus gemaakt, maar waarvoor men nadien gelijkertijd onze dodemars inzette! Waarbinnen burgemeester Kaiser en de Arnhemse wethouders de Arnhemse gemeentelijke veiligheidsdienst voor in zullen blijven zetten om ons buiten spel te zetten, zoals ook omschreven in alinea 3 van dit blog.


We zijn ten dode opgeschreven ook onder bewind en het LdH, onder controle van A. S en Alex K, van de Arnhemse veiligheidsdienst, allen in dienst van B&W Arnhem met als doel: MONDIGE BURGERS NEER TE SLAAN!