donderdag 7 januari 2016

Armoedebeleid van wethouder Gerrie Elfrink ( Arnhem )

Vol verwondering heb ik de armoede-agenda doorgenomen van Gerrie Elfrink, wethouder SP te Arnhem, wie binnen zijn portofeuille verantwoordelijk is voor Armoedebeleid en Schulddienstverlening binnen de gemeente Arnhem. Hier door te nemen: Samen actief tegen Armoede (aanklikken)

Een aardige Roman, waarin het mij ten eerste en vooral opviel dat Gerrie wil bezuinigen op de bijzondere bijstand aangaande bewindvoering. Dus een vergoeding stop! Hij o.a schrijft:

Door toenemende vraag naar bijzondere bijstand voor met name beschermingsbewind, staat het armoedebudget onder druk en zijn maatregelen nodig. 

Het is bijzonder dat hij dit schrijft, want de gemeente eist van veel mensen in de problemen; u moet onder bewind, alvorens u hulp van ons kan verwachten.  Wij zijn er tenminste mee dood gegooid vanaf het vertoeven op de camping, ( 2011 t/m juni 2012 ) eerst onder bewind, wilt u van de camping afkomen, zelfs al ben je hartpatiënt en een hartfalen hebt ondergaan op de camping in zware armoede, met het gevolg een hartoperatie van 7 uur! Na deze operatie lekker revalideren op de camping in de bossen van de Hoge Veluwe. Naast ook eisen, alvorens hulp te mogen verwachten, na een hartoperatie dat je echt eerst naar de opvang moet van Iriszorg, zat al vol, nu nog, alvorens hulp te mogen verwachten. Wat voor zeker het armoedebeleid was/is van Arnhem, armen, mensen in de problemen dumpen op de camping, waar vooral de camping van Ooststappen bekend omstaat! Een camping aan de kemperbergerweg, vlak bij de hoofdingang van de Hoge Veluwe. Waar arme mensen in de problemen op eigen kosten een caravan moeten huren a €800,= zelf betalend, te vaak van een bijstandsuitkering.


Wij zijn onder het armoedebeleid van Gerrie Elfrink 3x onder geëist bewind, geweest, De vierde keer loopt nu, met de verwachting dan hulp te zullen krijgen, maar ook schulhulpverlening, wat ook onder de portefeuille valt, van deze geweldig sociale wethouder van de SP : Gerrie Elfrink ( aanklikken ) 

BEWINDVOERING: 

De eerste keer zijn wij zwaar belazerd door de bewinvoerder, Cathy ( Ria ) Schaftenaar, tegen wie aangifte gedaan. Zij betaald werd door de gemeente, via een ingediende declaratie door haar, bij de gemeente en nog een keer vanuit een gewonnen klachtenprocedure tegen het BAC ( schuldhulpverlening ) Daarna nokte ze af, en liet ons barsten. De deuren van de gemeentelijke schuldhulp gingen dicht, want klagen doe je niet over hen. ( de fijne vent Gerrie Elfrink ) 
De tweede keer was het een bewindvoerder uit Bemmel, ons opgedrongen, wederom door Arnhem ( het vangnetwerk Rijnstad/RIBW ) Wij tekenden en hoorden weken niks. Zes weken later, contact, we moesten onder curatele op basis van een lulverhaal van de  bewindvoerder tegen wie aangifte gedaan, dubbel en dwars betaald voor haar vernietigende diensten om ons naar de kloten te helpen in het belang van B&W Arnhem wie geen kritiek duld. Curatele ging ons echter te ver, wat resulteerde in het feit, dat wij van de instanties ingehuurd door de gemeente Arnhem inzake armoedebeleid maanden lang niks meer hoorde. Men liet ons kapot gaan op de camping, inmiddels ook nog eens werkeloos geworden door de hartgebeurtenissen. Het armoedebeleid van Gerrie Elfrink? 
De derde keer, werden wij erin geluisd door het Leger des Heils. Dat naar dakloos geworden te zijn, door een stop op mijn uitkering, vervolgens loonbeslag op die uitkering door gemeentelijke belastingen, wie even meer dan de helft van mijn uitkering vorderde waardoor ik 3 maanden de huur voor de caravan niet kon betalen. De schuldhulpverlening van Gerrie Elfrink van de SP? Het resultaat van het verplichte bewind van deze lugubere gemeente? Wij nadien terecht konden bij mijn schoonmoeder van toen 82, wie een pand huurde van de gemeente Arnhem. Wie wisten dat wij daar vertoefden, maar in die periode elke hulpverlening voor ons blokkeerden. Waar wij eind 2013 achtebleven in een leeg pand, nadat de gemeente Arnhem haar had gedwongen een aanleunwoning te accepteren nu of anders nooit. Ik toen net een hartstilstand had gehad! Het armoede beleid van Gerrie Elfrink toen ook nog even mijn zorgverzekering wist stop te zetten en mijn uitkering wist te verlagen. Het armoedebeleid van Gerrie Elfrink? In 2014 per 1 augustus, na pas in Juli 2014 mijn zorgverzekering hersteld te hebben kwam het leger des Heils met een nieuwe bewindvoerder op de proppen. Wellicht om de financiele druk gelijk te houden, want voorliggend moest ik mijn eigen medicatie kopen, na mijn hartstilstand van een verlaagde uitkering, door de stop op mijn zorgverzekering, dat voor 11 maanden! HET ARMOEDE BELEID VAN GERRIE ELFRINK?  DE SCHULDHULPVERLENING VAN GERRIE ELFRINK? 
Per 1 augustus 2014 werden wij onder bewind gesteld bij Melse Wassink ( aanklikken )  Dat wederom dwangmatig! Een bewindvoerder die de zorgpremie niet betaalde, onder wie wij onze uitkering verder zagen dalen tot €465,10 voor dik 7 maanden! Wie schuldverhogend werkte, te vaak geen leefgeld overmaakte tot 1 oktober 2015. Wie wij moesten aanhouden van de gemeente Arnhem want hij stond ons zo goed naar het leven. Tot het moment dat break the system en Nico van den Ham hem begonnen te manen en hij toen snel zelf ontslag aanvroeg bij de rechtbank met ondersteuning van de gemeente Arnhem, van wie wij hem moesten aanhouden en van wie wij ons ontslagverzoek bij de rechtbank in moesten trekken, om van dit criminele bedrijf af te komen Niet intrekken dan de straat op! HET ARMOEDEBELEID VAN GERRIE ELFRINK? 
Nu staan we voor de vierde keer, onder een bewind, nu bij bewindvoerder uit Apeldoorn. Een stichting die zijn taak wel goed uitvoert, maar wat nog steeds een bewind is als uitkomst van een ziekelijk te noemen armoedebeleid van de gemeente Arnhem het zijn een zorg&welzijn, die duidelijk weggehouden wordt van mondige arme burgers die het bovenstaande niet pikken en er wat van durven te zeggen, ook via officiële klachtenprocedures die na excuses in de doofpot verdwijnen en alle deuren naar welke vorm van hulp dan ook doet sluiten! Het armoedebeleid van Gerrie Elfink en de zorg&welzijn van ex-wethouders Henk S. Kok van GroenLinks? 

Waarom doet Alex Mink(?) ook een wethouder van de SP, duidelijk uit de doeken op site van de Lange mars, in een reactie zie hieronder: .........

Zolang Henk Faasen niet stopt met zijn bewindvoerder, de burgemeest, dhr. Stroink eva te beledigen, belasteren ( lees waarheid te vertellen )  op Twitter en niet wil meewerken ( lees niet wil zwijgen ) met hulpverlenende zie ik het voor hem ( zijn gezin ) bijzonder somber in. Het is nu zover dat de gemeente hem onder mentorschap wil plaatsen ( lees kapot wil maken ) Henk steek je hand in eigen boezem. ( Anders pakken wij weer je hart ) Iink, Zie eerste reactie van Alex, op het artikel! 

Alle opgemaakte convenanten, overeenkomsten, hetzij het armoedebeleid, noch schuldhulpverlening gaan inhoudelijk niet op voor mondige burgers die in de problemen terecht zijn gekomen. Wat bewaakt wordt door drie wethouders, Gerrie Elfrink, Alex Mink ( beiden SP ) en voormalig wethouder Henk S. Kok. Wie allen beschermd worden door Burgemeester Kaiser via zijn rechterhand, veiligheidsmanager A. Stroink! Wie ons zelf bedreigt  met afname van onze jongste dochter, direct na de overheveling Jeugdzorg naar de gemeente Arnhem zie afb. hieronder, zij overhandigt zou worden aan het leger des Heils, tegen een flinke betaling, wie ons al zo fijn te grazen genomen had met de bewindvoerder R.Melse! Wie ondersteunt werd in zijn ontslag verzoek door Lidia Ram, d,m.v. een schrijven ook aan de Rechtbank, om deze handlanger van de gemeente, te beschermen!.  Als wij niet kappen met de waarheid aanhangig maken o.a. op Twitter! Ook de belastingdienst en het UWV zitten erbij in, wie maar blijven trachten om ons inkomen zo laag mogelijk te houden, trekken zich geen moer aan van welke ordelijk berekening dan ook, inzake het vrij te laten bedrag inzake een loonbeslag. Waar waarschijnlijk dhr. F.Thomas van het UWV voor verantwoordelijk is! Wie nauw samenwerkte met de PvdA ombudsman om ons financieel een loer te draaien o.a. in 2013! 

Met dit schrijven ondersteunt hij een roman van de RvdK waar geen enkele bewijsvoering bijzit van een professional waaraan men hun uitlatingen kan staven. Dus gewoon een kletsverhaal ten behoeve van de gemeente Arnhem! 

ALLE MONDIGE ARME BURGERS MET TERECHTE KRITIEK OP DE GEMEENTE ARNHEM, WORDEN UITGESLOTEN VAN HULPVERLENING, GEDUMPT, GEVANGEN GEZET, DOODGEZWEGEN EN BEDREIGT!

BEWIJZEN WORDEN NAAR HET LEVEN GESTAAN, DE MONDIGE BURGER DUS!

O.A BREAK THE SYSTEM IS VOLLEDIG GEÏNFORMEERD! 

( De gemeente zal niet blij zijn met de bovenbenoemde waarheid en het afdoen als smaad en laster, omdat men weet dat de corrupte rechtbank, toch de bewijzen die dit stuk ondersteunen niet  zullen inzien, noch de politie iets zal ondernemen inzake deze misdrijven, gepleegd tegen mondige Nederlandse ( arme) burgers!  ) 

WIJ LEVEN AL 7 JAAR IN DOODSANGST!