dinsdag 26 januari 2016

Wat is het toch dat....


...er in Nederland maar weinigen in beweging zijn te krijgen tegen politici, ambtenaren en hulpverlening die op de hand zijn van de voorliggend genoemden. Medemensen die wet na wet, regelgeving na regelgeving negeren t.o.v. mensen die wel tegenwicht durven te bieden tegen deze volksvertegenwoordigers en werkende voor het volk! Mensen die toch “ook” geld verdienen aan mensen door armoede, ziekte en problemen heen. Maar als het om tegengewichten gaat, op een bijzonder verkeerde manier. Loon en subsidie gelden, worden maar al te vaak ingezet tegen hen om de tegengewichten in Nederland dood te zwijgen en te isoleren. In opdracht van hen die veel geld hebben of veel geld beheren, zoals gemeenten.

Ambtenaren en sub ambtenaren volgen gedwee de richtlijnen, de doelen van politici om mensen die tegenwicht durven te bieden, te kleineren dat binnen een situatie die ze ook nog eens, slaafs. om loon en subsidie om hen heen creëren. Een situatie waar men dan geen poot meer aan de grond zal krijgen en waarbinnen ze ook optimaal gecontroleerd zullen worden. De finesse die hiermee gepaard gaat, doet de oude USSR verbleken en zou de KGB van toen, voorzien van jaloerse blikken.Op alles kan men invloed uitoefenen, er zijn geen uitzonderingen. Dit de laatste jaren ernstiger omdat de subsidiepot veel kleiner is geworden voor de gesubsidieerde hulpinstanties. Ambtenaren ook meer te vrezen hebben in het Rutte I en II tijdperk, voor hun baan. De strijd om het geld is heftiger geworden dan ooit, wat het acceptabel heeft gemaakt om tegenwicht op een onmenselijke wijze de grond in te boren.

Menig ambtenaar, hulpverlener, bewindvoerder, heeft zich dan ook de laatste jaren meer en meer een Gestapo mentaliteit aangemeten. Mensen die over lijken gaan, d.m.v, misbruik van regels en wetten, die vroeger wel hadden geleid tot ordelijke bijstand. Maar nu tot misleidende ondersteuning leiden en onbillijke eisen.
Mensen die geen tegenstand bieden worden al gepakt, dus kan je nagaan hoe mensen die wel tegenstand durven te bieden aangepakt worden. Dit blog staat er inhoudelijk vol over waarvan geen woord gelogen. Maar wat niet aan te dragen is als bewijslast bij de politie, noch rechtstaat. Daar ook deze ambtenaren zijn doorgeslagen naar het belang van de politici en door hen betaalde handlangers. Dat ook zeer sterk en nog sterker na de overheveling van veel controlerende middelen over burgers per 1 januari 2015.Jeugdzorg/LdH en bewindvoerders ( schuld creatie ) zijn naast bepaalde ambtenaren, zoals gemeentelijke veiligheidsmanagers zeer in trek bij de heren en dames (gemeentelijke ) politici om tegenwicht, gewichtloos te maken, binnen onze huidige maatschappij. Ze mogen nooit, maar dan ook nooit meer zelfstandig kunnen functioneren en daar draagt o.a. de dreiging kinderroof, schuld verhogen, uitkering verlagen , onder betaalde hulpverlening plaatsen, als gruwelmiddel aan bij, om het niet meer kunnen functioneren te realiseren.
Waarom zijn Nederlanders niet in beweging te krijgen voor Mede-Nederlanders in een schrijnende situatie, nou, dat heb ik hierboven zojuist bij u neergelegd Mijn probleem niet uw probleem, want men is als de dood voor de bovenstaande dictatuur en geldverlies maakt het schijnbaar toegankelijk voor de burger. Dus heeft de gemiddelde Nederlander het liever over de asielzoeker! Ik en vele anderen bestaan domweg niet voor velen!

Komt u straks op mijn begrafenis of heeft u zelfs dat lef niet? (U weet wanneer u aangesproken wordt)

zaterdag 23 januari 2016

Op geen geld, staat een zware straf in Nederland. ( deel 2 )

Eenmaal op straat hoef je niet zomaar te rekenen op een opvang als Nederlands gezin. Zeker niet als je voorliggend een gemeentelijke schuldhulpverlening/bewindvoerder hebt gehad, wie je schulden alleen maar hebben verhoogd en waarover je hebt geklaagd via een klachtencommissie.

Dan krijg je alleen Jeugdzorg toegewezen vanuit de gemeente, die ook je kinderen nog eens trachten te roven, na al je inboedel en thuis onterecht afgenomen te hebben. Want men flikkert je namelijk naar klagen over de gemeentelijke (schuld) hulp, ook uit de nog geeneens ontstane schuldsanering. Door die dreiging, van Jeugdzorg, moet je ondanks gebrek aan gemeentelijke opvang toch onderdak zien te vinden op een zeer kort termijn, anders worden je kinderen ook nog eens doorverkocht aan die instantie, wie op jaarbasis €85000,= van de overheid/gemeente krijgen na je kinderen geroofd te hebben.Waarbij niet vergeten moet worden dat een gemeente, burgers die klagen, heel graag op straat zien verdwijnrn en vervolgens ook bijzonder graag in een groot isolement verder zien leven, hetzij op een camping. Waar wij bijvoorbeeld €1000,= huur moesten betalen, per maand, maar waar we geen ander huis van mochten huren, want je moet zo ver mogelijk van de gemeente blijven, over wie je terecht geklaagd hebt. Onder het mom, ze hebben eerder niet de huur betaald, als gevolg van een klachtenprocedures waarop een stop volgde op de schuldhulpverlening, wat natuurlijk niet wordt benoemd! Vervolgens krijg je wat schijnhulp van gesubsidieerde hulpinstanties en wordt je verre gehouden van schuldhulp, want je mag geen poot meer aan de grond krijgen. De klachten moeten namelijk geissoleerd blijven. Dus hoge huurkosten en hoger wordende schulden, je lot worden, nauwelijks nog gemaand omdat de gemeente je ook uitschrijft uit de gemeentelijk basis administratie. Achter je familie (gezin) naam dan komt te staan; vertrokken naar het buitenland! Dat terwijl je gewoon gedwongen, dat doodgezwegen, vertoeft op een camping in Nederland!!


Wat overigens niet alleen terecht klagende Nederlanders overkomt met alleen het verschil dat blijvende slaven niet uitgeschreven worden uit de basis administratie,wie dus nog een uitkering (bijstand) houden en verzekerd blijven voor zorg. Daar een zorgverzekeraar ook verplicht blijft je te verzekeren zolang je ingeschreven blijft staan, niet; dan vervalt ook deze verplichting voor hen! Maar ook zij kunnen gratis eten, gratis zorg, gratis openbaar vervoer echt wel vergeten, dat dan op een camping.

Want voor Nederlandse gezinnen in de bovengenoemde problemen wordt echt geen, een niet meer gebruikte, gevangenis of verzorgingstehuis heringericht! Dus hoezo, moet je maar een asielstatus zien te krijgen? Als Nederlander in eigen land, vergeet het!!!!  In Nederland wordt je keihard gestraft voor geen geld en terechte klachtenprocedures!

Op geen geld, staat een zware straf in Nederland.

Er zijn in Nederland veel strafbare feiten die je kunnen voorzien in een gevangenisstraf. Pleeg een moord en hop de gevangenis in. Dan wellicht beroofd van je vrijheid, maar voor de rest in Nederland wel geheel verzorgt. Je krijgt eten, je krijgt zorg, enzovoort, maar vrijheid heb je niet.

Maar verlies nu eens je baan in dit Rutte II tijdperk. Wat je eerder voorzien heeft in een leuk (t)huis, zeg voor een bedrag van €800,= aan huur per maand, €150,= aan energiekosten, naast de zorgpremie, per volwassen inwonende toch al snel €90,= per maand. Voor een beetje gezin betekent dat alleen al snel een kostenpost van €1130,= per maand. Dan nog eten, een auto onderhouden, en de rest wat zo nodig is bij een normaal gezinsonderhoud per maand. Wellicht vanuit een baan, probleemloos te onderhouden, mogelijk vanuit een tweeverdieners positie

.

Maar dan kondigt de WW zich aan, 70 % van een door het UWV vastgesteld dagloon, dus echt niet zomaar hoe dan ook 70% van je laatst verdiend inkomen. Je krijgt geen werk ( zit er nu dik in ) binnen het termijn van de WW. Ook een periode waarbinnen velen toch proberen vast te houden aan de opgebouwde levensstandaard, te danken aan je dienstverband bij een werkgever. Wie jou als risico buiten de deur heeft gezet toen het minder ging, waardoor je aan de maatschappij werd overgeleverd. Een samenleving die je echt niet zomaar een uitkering gunnen, iets wat al zeer lang speelt. Want je moet werken voor je geld, doen zij ook. Al snel wordt voor hen, binnen een uitkeringspositie het behoud van je auto, je flatscreen hen al snel te veel aan luxe.Al snel wordt dan ook van je verwacht dat je goedkoper gaat wonen, terwijl er te weinig sociale huurwoningen zijn, jij je auto verkoopt en je inboedel drastisch laat afnemen, terwijl je daar mogelijk vele jaren hard voor hebt gewerkt.

Kom je uiteindelijk in de bijstand, ligt heden ten dage sneller op je pad, moet je de hardwerkende Nederlander dan eens zien, als ze bij je op bezoek komen en je enige luxe uit je verleden hebt weten te behouden! Zijn oplopende schulden mede uit behoud het gevolg, dat wordt het al snel; je bent boven je stand blijven leven, als eindconclusie, dus eigen schuld, dikke bult! Het wordt je dan enorm kwalijk genomen dat je hebt getracht je levensstandaard te behouden, waar je mogelijk 25 jaar hard voor gewerkt hebt. Dat terwijl er geen werk is en de sociale zekerheid heden ten dage, met rasse schreden aan het afnemen is, zorg alsmaar duurder wordt. Waar alleen de nog wel werkenden steen en been over mogen klagen, maar waar jij je mond over moet houden. Zit je op enig moment in een totaal “niet kunnen” betalen modus, krijg je de opmerking, moet je asielzoeker worden joh. Waar je dan, als je asielzoeker zou kunnen worden, dezelfde mensen gaat tegenkomen, wie roepen: Wat denken ze wel, gratis onderdak, gratis eten, gratis zorg, gratis openbaar vervoer, wat dezelfde mensen jou eerder ook misgunden. Zelf betalen hé, niet, dan had je maar je levensstandaard aan moeten passen. Dat terwijl aanpassen onder Rutte I en II alsmaar moeilijker is gemaakt naast werk vinden, wat steeds minder voor handen is.Geen werk kunnen vinden, geen sociale huurwoning kunnen vinden zijn op zich al zaken die al lang niet meer vallen onder je eigen eindverantwoordelijkheid. Je wordt er ziek van, helaas maar al te vaak letterlijk. Als, dan gaat je eigen risico ook opspelen inzake zorg, iets wat je eigenlijk niet meer kan leiden eenmaal in een uitkering beland. Je huis wordt te duur, geen sociale huurwoning te vinden met huursubsidie en hop daar ga je met je gezin. Met nog grotere pech, krijg je beslag op je uitkering, vaak met een veel telaag vrij te houden bedrag. Waar vreemd genoeg, de overheid zelf een handje van heeft, terwijl juist de overheid een grote mond heeft over een vrij te houden bedrag, maar juist zij degenen zijn die dat niet nakomen, zoals de belastingdienst en het UWV, hetzij bijstand. Uiteindelijk krijg je de straf op baanverlies, ziek worden en niet meer kunnen betalen, hop de straat op en dan verder in deel 2 van OP GEEN GELD STAAT EEN ZWARE STRAF IN NEDERLAND!

donderdag 21 januari 2016

Arnhem ontdekt een nieuwe horizion...

…...om mondige burgers dwars te zitten, wie het lef, zo ook de moed hebben om een boekje open te doen over de gemeentelijke houding tegen,dat voor hen, te mondige burgers. Inwoners die een blog durven te beginnen over de, in mijn ogen misdadige, houding tegen burgers om te voorkomen met hen een dialoog te moeten aangaan.

Hoe stop je een blog, gewoon door de werkzaamheden van een valse bewindvoerder, R. Melse van Melse-Wassink in ons geval, te misbruiken als reden voor een afsluiting van Internet. Feitelijk een simpel telefoontje naar de provider door een veiligheidsmanager van de gemeente, wie op basis van een veiligheidsverhaaltje, de boel kan laten afsluiten. Dat vervolgens ook kan doen met de provider inzake een abonnement wat een smartphone aangaat met internet. Vervolgens laat men ook in overleg de instelling ongedaan maken via dezelfde provider om via hotspots internet te benaderen en zie daar de gemeente is van blog af, welke de waarheid over hen verkondigt op internet. Waar ze van roepen dit is smaad en laster! Gewoon gemakkelijk praten met de politie en de rechtsstaat op zak,waar wij dus niet naar toe kunnen met bewijsstukken die aantonen dat dit blog helemaal geen smaad, noch laster is!Ons internet werd de afgelopen week afgesloten onder het mom dat juli 2015 niet betaald zou zijn door Melse-Wassink aan tele2. Onze mobiel provider werd begin deze week ook afgesloten onder het mom dat wij in 2 dagen tijd voor €200,= mb verbruikt zouden hebben. Wat vreemd is, daar wij nu via prepaid, ook in 2 dagen tijd, slechts 120 mb verbruikt hebben, wat wij gratis verkregen bij aankoop van €20,= beltegoed. ( van leefgeld ) Overigens een abonnement eerder afgesloten, wederom omdat R. Melse van Melse-Wassink het abonnement van t-mobile ( al jaren ) voor drie maanden gewoon niet betaald had en wij plots afgesloten waren ook juli 2015 vorig jaar. Waarvan ik nog geen 100mb gebruikte van de 1 gb in de maanden voor januari 2016. Dat terwijl internet en telefoon, heden ten dage tot de basisbehoefte behoord voor een gezin.

Vorig jaar 2015, werd door Richard Melse steeds geroepen er is geen geld! Wat klopt, dat door een veel te laag vrij te laten bedrag van mijn uikering, na loonbeslag! Waar R. Melse niks tegen deed, terwijl hij daar eindverantwoordelijk voor was om dit wel te laten herzien, maar naliet. Hij betaalde ook de zorgpremie niet, de energierekeningen niet en joost mag weten wat nu nog meer naar boven komt drijven. R, Melse liet ons vele maanden zitten met €465,10 na aftrek van loonbeslag, wat €1744,10 had moeten zijn. Dat om o.a. te voorkomen dat wij niet weg konden komen uit een leeg pand, van de gemeente Arnhem, we moesten daar gevangen blijven zitten in 2014 en een groot deel van 2015. In de hoop dat ik als lastige Twitteraar het leven zou laten in die periode door de slechte omstandigheden aldaar, zeker voor een hartpatiënt die in 2013 een hartstilstand doormaakte. Wie ze de zorgverzekering ook ontnamen vrijwel direct na mijn hartstilstand en wiens uitkering men ook drastisch verlaagde, in de hoop dat ik mijzelf niet meer kon voorzien van zeer noodzakelijke medicatie. Toen dat niet het gewenste resultaat behaalde na 10 maanden werd R. Melse van Melse Wassink ingezet, uit wie te vaak erbarmelijk omstandigheden ontstonden, wellicht in opdracht van de gemeente Arnhem ( B&W)

Dit jaar 2016, zijn wij ingegaan met een nieuwe bewindvoerder, die van IS WAS maakt, dus: ER WAS GEEN GELD! Iemand die het vertikt om R. Melse en de gemeente Arnhem aan te pakken, voor hun wandaden. Wat dus nu gaat ontstaan is dat de nieuwe bewindvoerder de achterstallige betalingen van R. Melse gaat betalen van de nu sinds vandaag plotseling wel herstelde uitkering, groot €1744,10, ingaande per 1 februari 2016, wat al had moeten ontstaan in februari 2015. DE NIEUWE HORIZON VAN DE GEMEENTE ARNHEM OM ONS VERDER NAAR HET LEVEN TE STAAN!De nieuwe bewindvoerder is dus gewoon een nieuw aangestelde cipier naast de cipier het leger des Heils, wie ons al jaren naar het leven staan onder een afgedwongen zorgleveringsovereenkomst, WMO fraude! Wie het ook verdommen om R. Melse en de gemeente aantepakken. Tja beiden worden voor hun cipierdiensten betaald door de gemeente via bijzonder bijstand en subsidie.

Dus aan de horizon schemert ons graf, waar wij naar toe worden gebracht zonder schuldhulp, waar de eis onder bewind aan gekoppelt was. Een schuldhulp, een WSNP traject die ons al onthouden worden sedert onze klachtenprocedures tegen het BAC, de gemeente, waarvoor excuus gemaakt, maar waarvoor men nadien gelijkertijd onze dodemars inzette! Waarbinnen burgemeester Kaiser en de Arnhemse wethouders de Arnhemse gemeentelijke veiligheidsdienst voor in zullen blijven zetten om ons buiten spel te zetten, zoals ook omschreven in alinea 3 van dit blog.


We zijn ten dode opgeschreven ook onder bewind en het LdH, onder controle van A. S en Alex K, van de Arnhemse veiligheidsdienst, allen in dienst van B&W Arnhem met als doel: MONDIGE BURGERS NEER TE SLAAN!  

zondag 17 januari 2016

Paniek in de tent...

Zoals  u in deze blog heeft kunnen lezen:Bewindvoering van Melse Wassink uit Ede,  ( aanklikken ) zijn wij door wanbetaling van deze bewindvoerder, afgelopen week, plots klap afgesloten van internet door Tele2. Dat een half jaar naar dato, dat deze wanbetaling ontstond.  Voor ons moeilijk te geloven, temeer omdat Tele2 weet dat wij nu een andere bewindvoerder hebben die volgens zeggen wel netjes alles betaald nadien.

Tot onze verbijstering kwam daar hedenochtend bij, dat onze mobiele telefoon het ook niet meer deed. Met kort daarvoor ook nog eens een mededeling dat ook dat abonnement  was stopgezet. Dus vandaag niet meer kunnen bellen of gebeld kunnen worden,een bijkomend zeer benauwd en paniek zaaiend gevoel. Geen 112 kunnen bellen, ik ben tenslotte toch hartpatiënt en dan ook nog eens, binnenhuis, niet meer naar buiten kunnen treden met hetgeen ons overkomt, dat naar waarheid. Een ongelofelijk kut, benauwend en angstig gevoel. Daarbij optellend de dreiging van de gemeente Arnhem voor wie dit blog een nagel aan hun doodskist is, inzake het waarheidsgehalte wat dit blog weergeeft over hun handel en wandel tegen burgers die het voorgaande, wij ook via dit blog, openbaar aanhangig maakt!

We hebben van iemand, een derde, hulpverlening doet geen zak, prepaid gekregen, met ook een internet tegoed. Voor het geval dat, want zojuist, was onze mobiele telefoon verbinding weer hersteld. Maar al blijft dat, erg duur om o.a. mijn blog in stand te houden, daar het toch €0,10 per mb kost. Hetgeen zeer snel oploopt en dan pas laat zien hoeveel mb's gemoeid zijn met internet. Het werkt dus schuldverhogend, maar ook dat is een hobby van de gemeente Arnhem om toe te passen op voor hen lastige burgers. Lastig omdat de waarheid openbaar wordt gemaakt en dat willen ze niet, wil men graag voorkomen, door burgers te drijven naar hogere schuld, te dreigen met afname kind en mensen zoals wij te isoleren in een opvanghuis, gelijk een gevangenis. Waar je telkens weer stokslagen (bureaucratisch)voor krijgt als je de waarheid naar buiten brengt via Twitter, Facebook of anderszins aanhangig maakt! Wat men ook doodleuk vermeld op o.a. Twitter, zoals:scheelt weer een heleboel smaad en laster die je op Twitter en op je blog plaatst. Straf van de gemeente koekkoek!

OF OP ANDERE SITES WAAR ONS VERHAAL OOK STAAT, ZWART OMRAND ALSOF HET EEN ROUWADVERTENTIE IS!
Als elke vorm van communicatie ons nu weer ontvalt, echt geen toeval, maar gecreeerd kunnen we in ieder geval nog communiceren via een gulle gever, waar wellicht de gemeente Arnhem en zijn handlangers flink de balen van zullen hebben en wel weer iets anders gaan verzinnen om ons de mond te snoeren....het is schandalig, hoe ver ze steeds weer durven gaan. Dat jaar in jaar uit vanaf 2009!vrijdag 15 januari 2016

Moed, moedeloos, hoop, wanhopig

Nu al, sedert 2008, het achtste jaar levend onder een hoogmoed waanzinnig Arnhems bestuur. Ten tijde van werk, nauwelijks aan mij bekend. Echter, sinds het tij voor ons is gaan keren, bekender dan ooit. Een stel guppen die totaal geen interesse hebben in burgers, tenzij als ze slaafs blijven, nog tot overleven mogen toekomen van het Arnhems bestuur. Bij terechte kritiek op deze zogenaamde volksvertegenwoordigers wordt gaan over leven veel en veel moeilijker gemaakt. Wordt je in een hokje geramd van zorgmijder, overlast veroorzaker, verslaafde waar een hulpverlener niks mee kan. Alleen maar om te verdoezelen dat een hulpverlener niks voor je doet, een bewindvoerder je naar het leven staat, te verdoezelen. Zomaar, nee niet zomaar, ze willen terechte kritiek isoleren, zelfs doden als het isoleren niet afdoende werkt.Al die mooie mooie zorgplichtige woorden in Armoedebeleid, overeenkomsten met hulpinstanties zijn dan ook alleen maar voorbestemd voor slaven, niet voor burgers die ontslaafd ( nieuw woord ) zijn! Voor ontslaafden geldt nog steeds de brug te ver....als je kritiek durft te leveren, nu aan Nederlanders wie zich genesteld hebben in een college, wie zelfs de partijbelangen vergeten, het zijn leiders van een kalifaat geworden, met als Mohamed de Burgemeester.In Arnhem heb je moed nodig, waarvoor je moedeloos gemaakt wordt. Vasthoudend zijn inzake hoop, als B&W besluit om je wanhopig te maken. Feitelijk ben je in anno 2016 de verzetsstrijder van 40-45, dat nog steeds! Maar met een meer dodelijk wapen tegenover je, dan wat zij destijds ervoeren in oorlogsjaren. Nu, kan je ze niet met gelijke munt terugbetalen, toen wel! De moed hebben om je te verweren tegen B&W en raad, wordt met harde hand neergeslagen, door valse invloed uit te oefenen op alles, wat uw leven beïnvloed. Dat zelfs tot internet toe als u dat nog kon gebruiken. Want ook voor dat hebben ze een valse bewindvoerder afgedwongen en wat ambtenaren, zelfs een wethouder. Volgens betrouwbare bron Alex Mink, zowaar weer één van de 100%  sociale partij. Waarop ik zeg, verdomme, van de SP, die ogenschijnlijk niet aan zo'n verwachting voldoen, maar waar ik helaassteeds weer bij uitkom. Op Twitter, Facebook en dergelijk proberen ze dit blog uit te roepen als de meest lasterlijk omdat deze site terechte kriek op hen uit, wat de waarheid is. Maar wat on-aantoonbaar blijft omdat burgemeester Kaiser de politie in de zak heeft, B&W bij de rechtbank er op los lobbyt om vooral de voor hen lastige burger te benadelen en de gemeente Arnhem te bevoordelen. De politie doet niks, wellicht omdat de westerse Mohamed hun haat-imam is!

In Arnhem zitten allemaal oppositie partijen in het college, de SP, het CDA, D66 en sindskort ook de CU . Waarbinnen echter geen christelijk tegenstand is en waar de wethouders gaarne het beleid van de VVD en PvdA uitvoeren, strengeter als een te mondige burger aan hun zuilen zit te knagen. Ze proberen dan zelfs het hart van een mondige burger stil te zetten in een zo groot mogelijk isolement met behulp van een stel losers, zoals gesubsidieerde hulpverleners en een valse bewindvoerder. Vanuit subsidie betaalde huurmoordenaars,wat niet lijkt maar wel is en tegen wie politie/rechtstaat niets tegen ondernemen, wel ondersteunen! Geen smaad, geen laster maar waarheid, welk waarheid niet ondersteund wordt door hen die waakzaam en dienstbaar horen te zijn aan de burger!

Als vrouwe Justitia een arme mondige vrouw zou zijn, werd ze door de burgemeester om de oren geslagen. Ik ben een blog aan zijn been, daarom nu geen internet meer, Alex Mink?


donderdag 14 januari 2016

Wij zijn niet de enige.....die gebukt gaan onder een kalifaat met een burgemeester die meent Mohamed te zijn

 1. Ja ja, met een SP’er in het college!
 2. Er kan geen scherpere openbaring van de ziel van een samenleving zijn
  Dan de manier waarop zij omgaat met de hulpbehoevenden, haar kinderen en haar oude van dagen / bejaarden.
  Ik ken een echtpaar met enkele kinderen en hun kinderen zijn in opdracht van Bureau Jeugdzorg al 2 ontvoert door de slaafse ambtenaren van Bureau jeugdzorg / BJZ en de politie. En dat gebeurde de laatste keer toen hun kinderen op school zaten. Vervolgens zijn de ouders naar de rechter gestapt en de rechter oordeelde on beide gevallen dat Bureaujeugdzorg de kinderen meteen moesten terug brengen naar en herenigen met hun (natuurlijke) ouders. Zelfs het schoolhoofd van de kinderen heeft een verklaring afgelegd, waarin het schoolhoofd mededeelde dat de kinderen goed werden behandelt en verzorgd door hun ouders. De laatste keer kregen deze ouders hun minderjarige kinderen pas rond mindernacht terug van bureaujeugdzorg en dat was ongeveer 2 maand geleden.
  Vervolgens heeft bureaujeugdzorg de burgemeester van de gemeente waar mijn vrienden wonen ingeschakeld en verkeerd ingelicht / voorgelogen. En waarop de burgemeester o.a. beslag liet leggen op de auto van mijn vrienden / de ouders. Ze mochten tevens Nederland niet verlaten en de burgemeester begon een rechterlijke procedure tegen hen en waarvan de rechtszaak vorige maand werd gehouden. Echter na die dag kan ik mijn vrienden niet meer bereiken en ook niet via hun mobiel, facebook, skype en andere digitale communicatie middelen…….. Enneh ik maak mij zorgen amigo om hen allen.
  Echt , die kinderen zijn alles voor hun ouders en die kinderen zijn ook dol op hun ouders en dat heeft zelfs het schoolhoofd bevestigt en dat heb ik ook zelf gezien en gehoord. Enneh paps en mams zijn niet zo rebels als mijn persoon, want zij dagen de overheid niet uit op allerlei wijze zoals mijn persoon wel consistent doet en kan doen, want ik heb geen kinderen en die ziekelijke gasten van de overheid kunnen mijn persoon daarom nooit kapot krijgen.
  Toen hun kinderen voor de tweede keer werden ontvoerd en nog wel op school door Bureau jeugdzorg, belde hun moeder mijn persoon op en vertelde aan mij, dat als zij haar kinderen niet terug zou krijgen, dat zij niet meer verder wil leven. En toen hun kinderen door rechterlijk interventie weer aan hun / de ouders werden overgedragen, waren die kinderen helemaal van slag. De laatste keer, ongeveer 2 maanden geleden, waren hun kinderen ruim 1 week van hun ouders gescheiden en mochten ook op geen enkele wijze contact met hun geliefde ouders onderhouden. Hun jongste kind is ruim drie jaar en de oudste is 14 jaar.
  Wist je dat Bureau jeugdzorg per dag 26 kinderen uit huis plaatst en de opvanggezinnen / gezinsvoogden waar die kinderen worden geplaatst, worden er ook nog eens voor BETAALD met belastinggeld ……… Zoals een van de ouders in het onderstaande filmpje met ons allen samen deelt, zij voelt zich als een draagmoeder behandelt door de overheidsinstanties. En zie ook de hemel schrijnende beelden van hele jonge kinderen die bij hun ouders worden weggehaald door Bureau jeugdzorg en politieagenten.. Echt, die beelden gaan bij mij door berg en been heen en daar gaat mijn hart zwaar van atrofiëren. Echt ik wilde altijd kinderen hebben en ik heb daar ook mijn best gedaan, echter ik ben nu heel dankbaar dat ik geen kinderen heb. Zie zelf waarom.
  Op facebook en in de Nieuwe Media kan men vele verhalen lezen en/of bekijken over de geestelijke martelpraktijken van Bureau jeugdzorg, zie o.a.
  IK WIL BIJ MAMA BLIJVEN!!!! UITHUISPLAATSING door Jeugdzorg en politie!!!!
  (Luister hoe gevoelloos en hersenloos een politie agent handelt en handelt als een passieve Polder Zombie..)
  En luister vooral de noodkreten van het kind zelf, dat zegt toch genoeg beste medelanders.
  https://www.youtube.com/watch?v=tOr6Aw2O1z0
  Arlette Heskes werd beroofd van haar kind door Bureau Jeugdzorg
  https://www.youtube.com/watch?v=oTr8tW3IYC0
  Inside Jeugdzorg – beeld- en geluidopnames binnen een jeugdzorginstelling
  https://www.youtube.com/watch?v=_wJjMyKBqKY
  Van de Lange mars: http://delangemars.nl/2015/06/11/arnhem-gezin-voor-3e-keer-op-straat-gezet/

dinsdag 12 januari 2016

Lenteakkoord van Arnhem, waar Arnhem aan gaat werken! Deel 1 van 2


WAAR GAAN ZE AAN WERKEN 

A) Mensen 

Welzijn en zorg 

De meeste Arnhemmers kunnen uitstekend voor zichzelf zorgen. Wie dat tijdelijk of blijvend niet lukt, kan op ons rekenen. Ons doel is dat zo veel mogelijk mensen weer snel op eigen kracht verder kunnen. De gemeente krijgt van het Rijk geld om de Wet maatschappelijke ondersteuning uit te voeren. Dat budget gebruiken we voor zorg, welzijn en armoedebestrijding. 

Wie dat tijdelijk of blijvend niet lukt, kan op ons rekenen: Mits u alles van ons accepteert en geen kritiek op ons hebt, want dan kan u rekenen op een heleboel tegenwerking en een GROOT isolement.
Snel op eigen kracht:  Mits u alles van ons accepteert en geen kritiek op ons hebt, want anders ontkrachten we alles om u van uw persoonlijk kracht te ontdoen. Waar we echt werk van maken.
De gemeente krijgt van het Rijk geld. Dat budget gebruiken we voor zorg, welzijn en armoedebestrijding. Mits u alles van ons accepteert en geen kritiek op ons hebt, Want dat deel van het budget geven wij dan uit aan o.a. armlastige woningcorporaties, om sociale huurwoningen te bouwen of oude woningen te verduurzamen opdat ze een leven lang mee kunnen gaan. Te weten, €2,500.000,=. (<aanklikken )Maar niet voor u als u kritiek op ons heeft. Dan verwijzen wij u door naar de camping en geven wij u vorm opdat, ook door ons betaald, een hulpinstantie op u kan toezien, om u te ontkrachten en te isoleren in ons belang. Kijk ook even naar Armoede beleid van Gerrie Elfrink hier >>>>>>>>>>>>>>>>

Armoede 

Er zijn in Arnhem grote verschillen tussen arm en rijk. Veel mensen kunnen goed rondkomen, maar er is ook armoede. Als mensen het krap hebben, blijft er vaak geen geld over om de krant te lezen, te sporten, concerten te bezoeken of lid te zijn van een vereniging. Mensen dreigen in een isolement te raken en dat willen we met goede voorzieningen voorkomen.

Er zijn in Arnhem om en nabij 12000 arme inwoners. Armen, waaronder wij, die daar iets over te melden hebben, worden armer gemaakt. Alleen de armlastige woningcorporaties mogen kritiek leveren o.a. over €1,500.000,= rioolheffing (<aanklikken), Ze willen hulp, net zoals hulp voor het verduurzamen van hun eigen woningen, Waar wederom onze 100% sociale wethouder zich hard voor heeft gemaakt. Want die arme armlastige woningcorporaties, snik! (<aanklikken ) Hoe zou het zitten met de burgers, eigenaren van hoge hypotheken en de armen die de woningcorporaties niet willen hebben in hun verduurzaamde sociale huurwoningen, als ze eenmaal in de schulden zijn beland en op een camping gedumpt zijn, door onder andere idiote eisen van de gemeente, alvorens o.a. schuldhulp!

Gerrie wilde met ons nooit om de tafel,goh!

Zorg

Sinds 2008 is de gemeente verantwoordelijk voor allerlei zorgtaken, zoals de inkoop van huishoudelijke hulp en het bepalen of iemand voor bijvoorbeeld woningaanpassingen of een rolstoel in aanmerking komt. Ondanks de financiële krapte, zorgen we dat ons armoedebeleid en de gemeentelijke zorgtaken op peil blijven. Het zorgaanbod moet beter gaan aansluiten bij de behoefte die de Arnhemmers hebben. Daar werken we aan. Tegelijk stimuleren we mensen om kansen te benutten en zo min mogelijk afhankelijk te zijn van de zorg. Het geld dat we besteden, moet meer gaan opleveren, onder andere door minder bureaucratie. Het moet makkelijker worden om voorzieningen aan te vragen. Mensen die dat willen, krijgen een digitaal klantendossier. Wie vrijwillig voor zieken of ouderen zorgt, krijgt meer steun.  

Tegelijk stimuleren we mensen om kansen te benutten en zo min mogelijk afhankelijk te zijn van de zorg Met zo min mogelijke afhankelijkheid van zorg nemen ze veel letterlijker bij te mondige burgers die zorg behoeven.  Die worden ontzorgd (nieuw woord ), op camping gedumpt, uit de zorgverzekering gewerkt. Zoek het maar uit met uw kritiek op ons wanbeleid,dat zelfs na een hartstilstand! De wethouder, Henk S. Kok die deels eindverantwoordelijk is voor onze al jaren durende miseré en verslechtering van mijn hart, is weg, reden: Gezondheid! ( wel passend bij zijn portefeuille Zorg&Welzijn! Wat wel klopt, want ik denk dat zijn gezondheid onder druk is komen te staan, omdat er belletjes zijn gaan rinkelen over WMO, fraude?In deel 2 o.a:

Actiepunten: • De armoede-agenda uitvoeren; • Geen of korte wachtlijsten voor de schuldhulpverlening; • Geen wachtlijsten voor de dag- en nachtopvang van daklozen; • Maatschappelijk nuttig werk voor uitkeringsgerechtigden; • Meer effect van het geld dat voor de re-integratie van werkzoekenden wordt gebruikt;De zorg blijft op peil; • Minder bureaucratie. Het wordt eenvoudiger om voorzieningen aan te vragen; • Sobere, doelmatige verslavingszorg; • Vrijwilligers en mantelzorgers ondersteunen; • Invoeren van een digitaal klantendossier.   ( MIJN GOD )

maandag 11 januari 2016

De SP ( ook) een tikkie apartGemeente Arnhem zag zijn nieuwjaarsreceptie betaald door zorgverzekeraar VGZ. Volgens intern €15000,= waar ondanks protest buiten, de SP wethouders binnen zich laafden aan de gesponsorde Champagne?  Denkende "uw zorg onze verzorging met gasten" wie met veel liefde mondige burgers het leven onmogelijk maken als, het de gemeente zo uitkomt, als ze lastig voor hen beginnen te worden. Of bleven de heren Elfrink en Mink, wethouders namens de SP, ook weg uit protest? 

Henk,

Ik vergis me. Het gaat om een bedrag van € 15.000,00 die betaald zijn door VGZ en het bedrijfsleven. Het is GVD zorggeld !! Ik zoek nog even uit of Menzis ook gesponserd.
heeft.

Groeten,

 Wat de mevrouw van de SP zegt over de Dullard-stichting is helemaal niet waar. Betalen de zorgpremie helemaal niet voor armen en voor mondige burgers zijn ze er helemaal niet, want ook zij beschermen het college (SP) ook optimaal ) Keiharde leugen van de SP! Men laat mondige burgers barsten in ruil voor €50,000,= gemeenschapsgeld! 

Dat beide heren van de SP zijn weggebleven uit protest, lijkt mij onwaarschijnlijk. Want van het armoedebeleid, waar SP wethouder,  Gerrie Elfink verantwoordelijk voor is. krijgen wij als mondig gezin, vrijwel niks van. Alleen een Gelre pasje, vermoedelijk alleen door automatisering! Wie ons ook al blokkeert sinds 2010 van schuldhulpverlening en WSNP na een klachtenprocedure gevoerd te hebben tegen het BAC ( gemeentelijke schuldhulpverlening ) en aangifte tegen een bewindvoerder, wie ook fijn uitbetaald is, door de gemeente terwijl men wist, wethouder ( F. van Rooijen) ook ,  dat deze bewindvoerder fraudeerde ook met o.a. PGB! Wat natuurlijk niet het daglicht verdraagt!


Ook ex-wethouder Henk Kok (zorg&welzijn), ook aanwezig op het door ons zorggeld betaalde feestje(?). deed vrolijk mee met de hier bovengenoemde wethouder, mogelijk andersom. Wie er mogelijk vrolijk op los heeft gefraudeerd inzake WMO om te mondige burgers het leven onmogelijk te maken en onder controle te houden. Zo zitten wij dan ook al 2 jaar onder een zorgleveringsovereenkomst maar niemand een indicatie aanlevert, noch een zorgplan! Dat naast wederom onder een klootzak van een bewindvoerder onder wie wij onze zorgpremie niet betaald zagen, onze uitkering lager en lager zagen worden en schulden hoger zagen worden, hij ook de energie rekening o.a. niet betaald heeft! Wat nu rechtgebreid wordt door een betere bewindvoerder, maar wat alleen ten koste gaat van ons inkomen, bewindvoerder R. Melse gaat vrijuit, gedekt door fijne wethouders, ambtenaren en de burgemeester! 

Wie dus alle zes heerlijk zitten te zuipen van onze zorgpremies en ons laten opdraaien voor wanbetalingen zorgpremies, voortgekomen uit wederom een fijne bewindvoerder, die fijn werk doet onder een FAKE zorgleveringsovereenkomst om te mondige burgers verder af te maken! 

IEDEREEN IS VERONTWAARDIGT OVER EEN HOND DIE MISHANDELT WORDT OP TV, BIJ UTOPIA,  MAAR MENSEN DIE MENSEN HONDS BEHANDELEN EN ZUIPEN VAN HUN PREMIE HO MAAR! 

SCHANDALIG!


Hoe slaat men ( mondige ) burgers neer in Nederland (deel 3)

Deel 2 was wellicht een blog, wat u wel herkende, maar waar menig Nederlander niks of weinig tegen heeft gedaan of doet. Wellicht omdat wat te dichtbij is minder lekker is dan ver weg, zoals de islamitische Staat voortgekomen uit 9/11. Waar men meer over praat,dan over de gevolgen voor menig Nederlander, vanuit het beleid van Rutte II.
Wie ik ook verdenk mensen, organisaties in Nederland te verzinnen en deze laat infiltreren bij inmiddels geraakte, hetzij te mondige Nederlanders om net te doen of ze aan hun zijde staan, maar in werkelijkheid overheid/gemeente dienen! Ik meen ze te herkennen en ook afscheid van genomen, maar benoemen doe ik ze niet, want ook deze groep is gevaarlijk, misschien zelfs wel gevaarlijker dan het systeem, te breken. Mensen die de boel moeten sussen en na overleg met de overheid/gemeente/vrinden overleggen om wat te doen, wat slechts lijkt op een oplossing maar niet is. Doorgaans ook maar tijdelijk,  om uiteindelijk weer keihard geslagen te worden door hun opdrachtgevers!! Wie de door menigeen verkondigde waarheid, over hen, niet kunnen luchten, noch zien! U graag willen isoleren, waarbinnen u doodgezwegen zult worden. Mollen heb je dan ook niet alleen op Twitter en Facebook maar ook in het niet virtuele leven! Wat mij namelijk opvalt na al die mensen en organisaties, het isolement is overeind gebleven en neemt na een korte tijd ook weer toe! 

OOK?

Geld afnemen, schulden veroorzaken/verhogen, ziek maken, zorg afnemen, recht afnemen, nep hulp bieden ( nieuwerwetse NSB'ers inzetten ) zijn dan ook veel gebruikte middelen door de overheid/gemeente om mondige burgers te isoleren, dood te zwijgen en in het graf te krijgen. HOE ?     ---------------------->    -------->   -------> Nederlandse rechtstaat in het.achterhuis ---> Echte hulpverleners tegen het systeem, die u moet hebben, worden echt zelf ook wel gepakt en tegengewerkt. Niet, dan klopt er iets niet! 


zondag 10 januari 2016

Hoe slaat men ( mondige ) burgers neer in Nederland (deel 2)

In deel 1 trok ik met name de overeenkomst met Nico van den Ham. Met name omdat wij beiden te maken hebben met woningcorporaties en de handlangers, ook van de gemeente! Allemaal misbruiksmakend van de burger, wie maar al te vaak melden; wij zijn niet verantwoordelijk voor het individu. Nee, daar hebben ze andere gesubsidieerde instanties voor, wie als het zo uitkomt een burger niets laat toekomen wat zo fier inhoud verkrijgt in allerlei beleidsvormen, convenanten en overeenkomsten! Dat om de gemeente en vrinden te sparen voor gezichtsverlies of moet ik zeggen ter voorkoming van het te verliezen masker. Helaas ook te vaak het geval bij rechters, wie het masker recht dragen maar waar onrecht onder schuil gaat! Civiel recht en bestuursrecht zijn een lachertje!Het Nederlandse instituut voor een meer partijen democratie is in rap tempo afgebroken door de hierboven getoonde lachebek en zijn ambtgenoten in kabinet en partijen. Allemaal maskerdragers, wie onder hun uiterlijk de verrotte gedachte dragen om u, als burger,  o.a. onder het mom van veiligheid te perfectioneren tot goedkope loonslaaf en deze optimaal te kunnen controleren, tot in de finesse! Allemaal sluipmoordenaars om u leven stapsgewijs te infiltreren, door gaandeweg, langzaamaan, allerlei wet en regelverandering door te voeren, met als kers op de taart uw veiligheid. Waaruit IS geboren is om u bijna onzichtbaar, vorm te geven om de veiligheid van de elite te garanderen, echt niet van u! Men op voorhand elke stap die u zet kan gadeslaan en afstoppen als het tegen de eigen belangen indruist van de elite politici en hun opdrachtgevers. Voor wie zij moeten voorzien in het voorliggend genoemde.Rutte is voortgekomen uit het voorbereidend werk van Balkenellende in deze eeuw, waarvan de laatste periode de PvdA als slaven van de heersende klasse al vrolijk meedraaide. Wie u voor het karretje spande om de banken te redden, nadat ze u tot aan het bot hadden uitgekleed, dat vanuit schulden uit het nationaal bruto inkomen gegenereerd. Want als ik wel geïnformeerd ben is een geregistreerde burger in het GBA een heleboel geld (schuld) waard! Natuurlijk is het alles al langer geleden planmatig neergelegd en is men sinds de tachtiger jaren de boel aan het uitrollen gegaan.


Toen de banken omvielen en inmiddels gaandeweg ook veel arbeidsplekken vervangen door automatisering en techniek onstond er een overschot aan mensen. Tevens was de tijd voor banken ook voorbij, dat het lenen van sociale zekerheid, voor hen ook wel voorbij. Dat zeker omdat door het redden van de banken de groei van staatsschuld om blijvend te voorzien in sociale zekerheid schrikbaren was afgenomen. Dus werd het tijd om definitief af te rekenen met het deel onrendabele mensen in Nederland.  Waarnaast ook de mondige burger, die het volk weleens wakker kunnen schudden met hun weloverwogen waarheidsvindingen! De 21ste heeft een doelstelling, die niet ten goede komst van Jan met de Pet, Deel 3 volgt als laatste deel van  Hoe slaat men ( mondige ) burgers neer>

zaterdag 9 januari 2016

Hoe slaat men ( mondige ) burgers neer in Nederland (deel 1)

Sinds de overheveling een feit is, naar gemeenten,  hebben wij 400 gemeenten gekregen die een soort kalifaat ( IS-vorm ) kunnen perfectioneren. Wat men inzet tegen mondige burgers, wie kritiek durven te leveren over burgemeester, ambtenaren, hulpinstanties, overheidsinstanties en groot geld bezitters zoals woningcorporaties. De laatsten zijn een belangrijk middel om te ageren tegen burgers  voor gemeenten, maar ook andersom de gemeente een belangrijke bondgenoot is om beiden mondige burgers kwijt te raken, dus op straat te zetten. Waar je als mondige burger volledig onthand raakt. Waar mondige burgers ook gemakkelijk ontzien kunnen worden om de zorgplicht van een gemeente te ontvangen, waarvoor wij burgers ook de raad en B&W voor verkozen hebben.Dus ook voor tijden als het ons burgers niet zo welvarend gaat.

We kennen allemaal het verhaal van Nico van den Ham, wie neergeslagen wordt door woningcorporatie stadgenoot. Wie wel een heel vreemde en gevaarlijke tactiek hadden om de huurprijzen op te drijven voor een pand in Amsterdam, om oud bewoners te verdrijven. << aanklikken ( Uiteindelijk ook op straat gewerkt met behulp van een corrupte rechtbank )

Zo zal u ook wel bekend zijn met ons verhaal, de fam. Faasen uit Arnhem, meer bekend als u de moeite neemt om dit blog, door te nemen! Wij een gezin zijn wie kritiek durven te uiten over het slechte zorg/welzijn en armoede beleid van deze gemeente. Inzake de genoemde beleidsvormen verantwoordelijk voor een regio waar meerdere gemeenten in vertoeven. Toen wij ons verhaal gingen doen op Twitter werd het allemaal nog heftiger, hoe men ons tracht te isoleren, of moet ik zeggen dood te zwijgen. (<aanklikken) Dat letterlijk want ik ben al door toedoen van deze gemeente een hartstilstand voorbij. Waar men niet blij mee was, die stilstand te overleven, men mij ( en gezin ) snel erna uit de zorgverzekering werkte, uitkering verlaagde en ons dumpten in een leeg pand, waar wij (ook ik ) op de grond moesten slapen, wat zich voordeed tussen november 2014 en juli 2015! Hetgeen een grotere verschrikking was dan een opsluiting in de Blueband Bajes te Arnhem! Wij zijn 3x op straat gewerkt!


3 UITZETTINGEN

De eerste vond plaats 26 januari 2011. Dat ten gevolge van een klachtenprocedure tegen het BAC ( gemeentelijke schuldhulpverlening ) en een uit hun voortgekomen bewindvoerder, tegen wie aangifte. uit een, niet gemotiveerde,  eis van hen voortgekomen. Het voorliggende had tot gevolg dat men de schuldhulp afsloot, waardoor schuldeisers vrij spel kregen op mijn inkomen ( uitkering) en veel te hoog zaten met het loonbeslag, waardoor de huur niet meer op te brengen was. De  huurbetaling wist ik weer te herstellen door wederom een baan te vinden Dat terwijl mijn hoofdstam van mijn hart toen al voor 80% was afgesloten. Helaas luisde de woningcorporatie ons erin bij de rechtbank. Ze toonde de rechter een bankrekeningnummer van de bewindvoerder tegen wie wij aangifte gedaan hadden. Vanwaar al het gehele jaar 2010 de huur niet meer van betaald werd. Wij konden echter aantonen dat de huur wel betaald werd, van onze eigen bankrekening, door afschriften. De rechter nam echter toen al die bewijzen niet aan in het belang van de regio gemeente de Overbetuwe, wie wij aansprakelijk stelde voor de fouten gemaakt door de gemeentelijke schuldhulp en de bewindvoerder tegen wie aangifte, toch uitbetaalden. Terwijl wij ze op de hoogte hadden gesteld, ook de bewijzen hadden getoon dat deze bewindvoerder gefraudeerd had. De gemeente ving ons dan ook niet op, stal onze inboedel en dreigde met Jeugdzorg als wij onze kinderen niet elders onder konden brengen. Men dus ook nog onze kinderen zou stelen. ( op de inboedel lag geen beslag, waarde €24000,= ) 
De tweede uitzetting, of beter gezegd caravan verlies vond plaats op 2 juli 2012. Wij door mijn verworven baan in 2010, namelijk na huisuitzetting, een caravan wisten te huren binnen de gemeentegrenzen van Arnhem. Wie ons ook niet opving, omdat wij geen inwoners waren van Arnhem. ( Wel asielzoekers maar goed ) Na veel bezwaar gemaakt te hebben, kwam Arnhem pas eind april 2011 op de proppen met hun vangnetwerk. Wie in de periode juni 2011 t/m april 2012 niets deden. Niet meer dan eisen, u moet naar de opvang Iriszorg,. pas na mijn hartoperatie medio augustus 2011, waarvan ze wisten dat het vol zat. En daarna ook eisten u moet onder bewind. Daar eenmaal voor getekend gebeurde er echter niets. Wij ageerden zwaar tegen dit handelen met een toppunt in april 2012. Wat resulteerde in een stop van mijn uitkering ( baan verloren door hart ) Wat hersteld werd maar toen direct werd vervangen door een loonbeslag, wederom veel te hoog, door de gemeentelijke belasting. Hierdoor konden wij drie maanden de huur niet voldoen en stonden wij op straat. Wat het vangnetwerk Arnhem prima vond, zo ook Jeugdzorg en de RvdK, deden niets! Dat onder de regie van wethouder Henk Kok wie zijn collega dekte wethouder F. van Rooijen, beiden zorg&welzijn. Gemeente elkaar dus dekken tegen mondige burgers, die nog minder rechten verkrijgen dan ASIELZOEKERS AANGAANDE OPVANG VAN DEZE FIJNE HEREN!!
De derde uitzetting vond plaats op 17 juni 2015.  Dit na een periode van isoleren door de gemeente Arnhem bij een oude vrouw van 82, juli 2012 t/m oktober 2013. Dat ook in de periode november 2013 t/m 17 juni 2014, onder een nietszeggende zorgleveringsovereenkomst dwangmatig aangegaan met het Leger des Heils. Een tijd waarin wij direct na mijn hartstilstand mochten wegrotten in een leegpand zonder voorzieningen, lange tijd zonder een zorgverzekering en onder een alsmaar lager wordende uitkering met een dieptepunt van slechts €465,10 per maand. Men was voortdurend uit op mijn dood! Wederom onder de regie van wethouder Henk Kok en Gerrie elfrink! Zij, de raad en burgemeester ook, wilde ons in 2015 echter dwingen een nieuwe zorgleveringsovereenkomst aan te gaan waar een opvanghuis bij in zat. Maar dan door ons zelf te betalen, te weten €800,= all in van jawel maar €465,10. Waar men in voorzag door een kortgeding onder de drogreden dat men het lege pand waarin wij al lang aan het wegrotten waren met grote spoed moesten verkopen. Natuurlijk verloren wij ook dat geding omdat de gemeente de zwarte toga's in hun zak hebben. Gelukkig wist BREAK THE SYSTEM (<aanklikken) te forceren dat de gemeente de kosten van de nieuwe zorgleveringsovereenkomst ging dragen. NIET DAN WAREN WIJ ZEKER IN HET NIEUWE PAND ONDER VEEL GROTERE FINANCIËLE DRUK ALSNOG OMGEKOMEN ONDER CRIMINEEL R. Melse < aanklikken. 

DE OVEREENKOMST TUSSEN NICO EN ONS,  EN ZEKER TEVEEL ANDEREN, IS DAT GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES MISBRUIK MAKEN VAN DE (CORRUPTE) RECHTSSTAAT. NAAST HET FEIT DAT GEMEENTE/WONINGCORPORATIES SAMENSMELTEN IN MISBRUIK VAN GESUBSIDIEERDE  HULPINSTANTIE. WIE VOOR WAT SUBSIDIE, GAARNE, DE EERDER TWEE GENOEMDEN ONDERSTEUNEN OM MONDIGE BURGERS NAAR HET LEVEN TE STAAN OF VOOR GEK TE VERKLAREN IN EEN ZO BREED MOGELIJK GECREËERD ISOLEMENT.ALLEN TRACHTEN MONDIGE, VOOR HEN UITERMATE LASTIGE, BURGERS VORM TE GEVEN TEN BEHOEVE  VAN ZICHZELF. ZO ZIJN LASTIGE BURGERS ALTIJD ZORGMIJDERS OF OVERLAST VEROORZAKERS, ONZIN! WIE BIJ DE RECHTBANK GEEN POOT AAN DE GROND KRIJGEN INZAKE VERWEER, MEN OOK BEWIJSSTUKKEN WEIGERT VAN BURGERS! BURGERS VERLIEZEN ALLES ALS HET BELANG VAN EEN WONINGCORPORATIE OF GEMEENTE ER MEE GEMOEID IS! OOK JEUGDZORG IS EEN MIDDEL DIE MEN GRAAG INZET TEGEN TE MONDIGE BURGERS, DAN BIJKOMEND ALS ZE KINDEREN HEBBEN! UITEINDELIJK BELANDEN MONDIGE BURGER OP STRAAT OF IN HET GRAF DOOR IN EEN SITUATIE GEBRACHT TE WORDEN WAARBINNEN ZELFMOORD ALS ENIGE OPLOSSING VOOR HANDEN IS! WAAR NICO EN WIJ ELKAAR OOK IN HERKENNEN! Wij vermoeden dat een vierde uitzetting op komst is omdat de gemeente aangegeven heeft dat wij de fake zorgleveringsovereenkomst vanaf februari 2016, ZELF MOETEN GAAN BETALEN. Wat zal gaan, dus niet  van inmiddels €1188,=, UITKERING de gemoeide betaling van €800,=  naast zorgpremie + boeten van €318,= per maand. Mede ontstaan uit R. Melse, naast nog andere onder hem ontstane schulden. Wij krijgen ook geen huursubsidie en nauwelijks zorgtoeslag. JA WANT SCHULDEN VERHOGEN IS OOK EEN GELIEFDE BEZIGHEID OM MONDIGE BURGERS NEER TE SLAAN, OOK VOOR BANKEN ( DE FINANCIËLE SECTOR )

Een gemeente zal van het bovenstaande zeggen, dat het smaad en laster, een belediging is. Wat ze kunnnen omdat zij zich verzekerd weten van een politie apparaat en een rechtsstaat die op hun hand zijn. Mensen zoals wij en Nico en teveel anderen kunnen met onze bewijsvoering en verweer dan ook nergens terecht!
vrijdag 8 januari 2016

Henk Faasen wordt in Arnhem kapot gemaakt omdat....De bovenstaande reactie stond onder een artikel over ons gezin Faasen op De Lange Mars ( aanklikken) Vermoedelijk, gezien de inhoud een reactie geplaatst door Alex Mink ( Arnhemse wethouder van de SP ) of van Alex Kerver ( veiligheid en hoofd kabinet burgemeester Arnhem )

Voor mij een verklaring waarom ik en mijn gezin een kruisje hebben staan achter onze naam bij alle hulp en overige (overheids) instanties, wat inhoud geeft aan niet helpen, flink dwarszitten. Instanties die na onze klachtenprocedures tegen de gemeente, Jeugdzorg, UWV, HGM (VGGN) flink dwars zijn gaan liggen. 

Alle nieuw hulpinstanties boden nadien geen hulp meer aan, en Jeugdzorg bleef maar klets-verhalen over ons ophangen, met in de basis, een klets-verhaal van mijn oudste broer, wie in 2007 een valse melding deed bij het AMK, om te voorkomen dat mijn gezin hem mogelijk teveel geld zou kosten. Een klets-verhaal wat nu 8 jaar later nog steeds misbruikt wordt door Jeugdzorg en de RvdK als o.a. de gemeente daar opdracht toe geeft. Waar de afdeling van Alex Kerver in 2015 zeer direct bij betrokken was, met als doel om mij (ons) de mond te snoeren, op Twitter! 

En ja ik ben na mijn dood (hartstilstand) gaan twitteren over B&W Arnhem en de raad. Niet met lasteren en beledigen maar met de waarheid te vertellen. Wat alleen maar laster en belediging is omdat de gemeente Arnhem, de politie en rechtbank in hun zak hebben.Wie beiden nooit mijn waarheid, bewijzen zullen meenemen, want ze zijn op de hand van B&W Arnhem en de raad. Noemt men ook wel corruptie. 

Het is gewoon van de zotte dat een Ambtenaar/veiligheidsmanager van Alex Kerver mij gaat bedreigen met arrestatie en afname jongste dochter omdat ik de waarheid (bewijsbaar) op Twitter verkondig. Een ambtenaar die mijn dochter niet kent, onze situatie niet kent ( alleen kletsverhalen ) en even een brief schrijft op basis van kletsverhalen, ook op de hand van de gemeente, van Jeugdzorg en RvdK. Nog een keer: Wiens brief ons verweer tijdens zitting met een fake-kinderrechter ( Kolonel bij defensie) (?) ook nog eens in de prullenbak liet kieperen. Nee, meneer de Ambtenaar had gelijk, met niks, die wij eerder nooit gesproken of gezien hadden, niet eerder dan in juni 2015. Zie afbeelding hieronder. Deze brief werd trouwens opgesteld in opdracht van Burgemeester Kaiser> Alex Kerver, volgens zeggen van de ambtenaar. Want wat ik schreef op Twitter o.a. over Kaiser doe je niet! Nee mag niet op straffe van de straat op en kinderroof dus! En als deze eigen gemeentelijke valse rechtsstaat niet werkt doen we het wel even via de zogenaamde onafhankelijke rechtsstaat, voor zeker functionerend in de zak van de gemeente!

Tussen Rode Haakjes, de brief van de Ambtenaar had een grote invloed! Dreiging achter de hand, kap je niet met Twitter dan kind kwijt!  Niet uitgevoerd door bemoeienis Break the System en Nico van den Ham! Een vonnis terwijl wij op 16 juni af hadden gesproken om onze dochter vrijwillig onder toezicht te stellen, anders de straat op, dochter kwijt, zie hieronder. Dan roch nog een vonnis, smerig spelletje!De huidige voogd, geeft zelf aan ik weet echt niet wat ik hier doe! De hulpverlener van het leger des Heils ( fake zorgleveringsovereenkomst ) weet het ook niet. Hij is zelf wel oké! De nieuwe bewindvoerder ( wel oké ) ook niet, ziet alleen wat R. Melse fout heeft gedaan, zo ook zijn schulden verhogende werking!

GEWOON SCHANDALIG DAT IEMAND VAN DE GEMEENTE VERKLAARD OP DE LANGE MARS WAAROM IK ( WIJ ) KAPOT MOETEN! 
( Voorliggend om gedane klachtenprocedures ) Schouder aan schouder, proest!

Ik kreeg zojuist de nieuwjaarstoespraak van Burgemeester Kaiser voor mijn neus. We schijnen schouder aan schouder te staan in Arnhem, wat ik dus niet ervaar. Hij benoemd in deze alinea met klem dat in Arnhem niemand tussen de wal en het schip beland, sinds 1 januari 2015.  Wat een prestatie van formaat is, eerder een rechtgelulde prestatie van wan-formaat als je het mij vraagt. Wat ik zeg op basis van eigen ervaringen als een geboren en getogen Arnhemmer! Wie ook nog eens een bijdrage heeft geleverd aan Arnhem, d.m.v een goede baan, en het afdragen van belasting voor 32 jaar, tot daar het regeringsbeleid een einde aanmaakte, ik was werkzaam in de sigarettenindustrie!


Link volledige toespraak:  Schouder aan schouder in Arnhem


Want ik mij afvraag, wat op straat gooien ( herhaald),mensen dwingen een kind onder voogdij te zetten, dat zonder aanleiding, burgers verplichten een bewindvoerder aan te moeten houden, wie je naar het leven staat en het dwangmatig laten ondertekenen van een fake zorgleveringsovereenkomst (WMO) te maken heeft met; een prestatie van formaat. ( zie afbeelding onder deze alinea ) Wat meer inhoud geeft aan gevangen zetten op een schip ver van de wal! Waar voornamelijk in voorzien wordt, dat heftiger,  tegen de mondige burgers van Arnhem. Wie niet zomaar met de stroom meegaan van een Arnhems slecht beleid. 


De gemeente betaald alleen de huur voor het opvanghuis van het leger des Heils, door bemoeienis van Break the system. Niet hadden wij zelf €800,= moeten ophoesten met slechts een inkomen van €465,10 per maand.  Waar we dus onmogelijk aan konden voldoen, dus eerder niet konden accepteren! De voorwaarden die ze benoemen,, in het bovenstaande stuk,  zijn alleen maar om ons de mond te snoeren en middelen te ontnemen om ons verzet tegen een waardeloos zorg en welzijn, hetzij armoedebeleid in te dammen! Want niks benoemd in convenanten/overeenkomsten tussen de gemeente en gesubsidieerde hulpinstanties zijn ons toegekomen, zo ook niets benoemd in het Armoedebeleid van wethouder Gerrie Elfrink. De valselijk brief van A. Stroink hetgeen u kan waarnemen in het stuk Het armoedebeleid van wethouder Gerrie Elfrink (aanklikken ) is gewoon een machtsmiddel geweest, waar Jeugdzorg en de RvdK voor misbruikt zijn, wie een lulverhaal ophingen om ons te verdrijven uit het pand om ons onder een fake zorgleveringsovereenkomst te krijgen, door ons zelf te betalen van een door de gemeente zwaar verlaagde uitkering. De roman van Jeugdzorg is opgesteld door iemand die niet bestaat en is klakkeloos overgenomen door de RvdK, wellicht in opdracht van de gemeente. Waar beiden instanties echter graag aan meewerkten, terwijl het bedrog er vanaf druipt! Ze hebben de dreiging om mogelijk ons kind kwijt te raken, misbruikt om extra druk uit te oefenen om R. Melse (bewindvoerder) handlanger van de gemeente te beschermen. Ons controleerbaar te maken onder een fake zorgleveringsovereenkomst, waarin een WMO indicatie staat, nooit gemaakt en een zorgplan, ook nooit opgesteld! Voor deze fake krijgt het leger des Heils wel subsidie, goh! Wat feitelijk alleen maar voorziet in een opvanghuis, die wij ondanks subsidie aan het LdH per februari 2016 zelf moeten gaan betalen. NU van €1188,= , ook niet haalbaar. Het leger des Heils dus leuk wat geld krijgt voor lucht, om ons feitelijk gevangen te zetten, te isoleren. Verder weet de gemeente zich gesteund door genodigden op de nieuwjaarsreceptie om in het zojuist genoemde te voorzien. ( zie afbeelding hieronder)


Ja, u leest het goed, ook de commissaris van de Koning. Wie ons de illusie gaf de burgemeester te manen om toe te zien op nu wel eens juiste hulp aan ons gezin de Fam. Faasen. Hij sommeerde Burgemeester Kaiser om voor 1 spetember 2015 hem hier verslag van te doen. Dat verslag hebben wij nooit gezien en toen wij de commissaris hierna vroegen, haakte de commisaris af, goh! Ook de rechtsstaat was aanwezig, wie zo fijn na de mondelinge afspraken omtrent onze dochter, de volgende maand (17 juli 2015) toch een uitspraak deed dat ons jongste kind een half jaar uit huis geplaatst moest worden ( als wij de klep niet hielden op twitter dus ) Wie ook nog eens ons verweer gedaan op 1 juni 2015 van ons en onze jongste dochter de prullenbak inkeepte daar hij vond dat de valselijke brief van A. stroink ons verweer onnodig maakte. Deze kinderrechter was geeneens een kinderrechter maar een kolonel van defensie, ook vertegenwoordigt op de nieuwsjaar receptie. Onderdeel van een genodigde gerechtelijk macht die ons zo fijn belazerd hebben in vijf rechtszittingen. Waarin onze bewijsvoering ons verweer geweigerd werd en alleen de lulverhalen van de gemeente Arnhem en hun brieven als eenzijdige waarheidsvinding accepteerden om ons een loer te draaien! We hebben alle rechters gewraakt, en al die wrakingen hebben wij natuurlijk allemaal verloren, want een collega, noch de gemeente valt de rechterlijke macht af. wel de burger, wie feitelijk de hel door deze zwarte toga's toebedeeld krijgen! Allen zich lekker vol dronken op de nieuwjaarsreceptie waar €15000,= gemeenschapsgeld mee gemoeid was!

De Burgemeester heeft echt iets vergeten bij de afsluiting van zijn nieuwjaarstoespraak, we staan in Arnhem schouder aan schouder, behalve bij mondige burgers die kritiek durven te leveren op  zorg&welzijn en het  armoedebeleid van Arnhem, die dumpen en isoleren we, met zo min mogelijk middelen door onder bewind van ze te eisen, uitgevoerd door de slechtste die we kunnen vinden! Wie we ook ondersteunen als een mondige burger daar tegen in verzet komt. Dan schrijft Lidia Ram wel weer een brief aan de rechter om die bewindvoerder te beschermen. die in ons voordeel werkt! Wij hadden op 24 april 2015, al ontslag aangevraagd, geen respons van de rechtbank. Melse vroeg ontslag aan, door maningen van Break the System en binnen een week regelde de rechtbank het, door ondersteuning van de gemeente, even een briefje laten schrijven door ambtenaren, A, Stroink of L Ram! De overheveling naar gemeente heeft in ieder geval van Arnhem een kalifaat gemaakt!