dinsdag 27 december 2016

De mens, er zijn goede mensen hoor, maar....Ik word dagelijks geconfronteerd met een schijnbaar noodzakelijke overtuiging, aan mij voorgelegd:
ER ZIJN OOK "GOEDE" MENSEN HOOR! Niemand, maar dan ook niemand vind het noodzakelijk om mij te overtuigen van ER ZIJN OOK "SLECHTE MENSEN", HOOR! Waarom, Joost mag het weten, wie dat dan ook mag zijn? Wellicht is er al voldoende bewijs van de slechte kant van de mens, wie het goede deel absorberen. Goede mensen bewegen dan ook doorgaans in het kwade, schijnbaar een soort noodzakelijk voedingsbodem, want niks wat goed is, lijkt een bedreiging te zijn voor wat slecht is en doet. De goedheid van de mens schijnt een soort plantje te zijn, wat niet overtuigend groeit tussen de naden van een verharde, harder wordende wereld! Wat als een illusie geprojecteerd wordt op een Aarde, die niets dan goeds aan ons presenteert. Maar waarop de illusie zich botviert als een soort van perfect storm, waar slechts een klein deel van de mensheid van profiteert Mensen aan wie de meesten van hun soort aan onderworpen zijn. Mensen die  het overgrote deel van  hun eigen soort weten te beperken in vrijheid en financiële middelen. Wat weer een deel aanzet tot dat wat u hieronder kan zien, hetgeen wellicht "goed" bedoelt is. echt?


Ik hoop dat u het Engels machtig bent, maar al niet, u ziet hierboven goed bedoelende mensen aan het werk, om een leven te mogen leiden door ander leven, de Aarde, te kunnen verkopen voor het goedje geld! Waarom, alleen omdat een illusie als een diep zwarte sluier de Aarde omgeeft, waardoor de mens niet meer met beide voeten op moeder Aarde kan en mag staan! Dat overleven in de illusie raakt niet alleen ander leven, dan het onze, op Aarde, maar net zo hard onze eigen soort, ook hen die in het bovenstaand getoonde voorzien! Overigens alleen omdat anderen van het zelfde soort welwillend zijn om het te kopen, goed bezig, echt? Het vet maken, villen , uitbuiten en plunderen van moeder Aarde en mede leven is eigenlijk op dezelfde wijze terug te vinden in werkzaamheden van de mens in zorg en hulp. Zonder de diep zwarte sluier, meer een gewoonte dan ongewoon met om in eerste instantie geld te verdienen. Mensen die kiezen om te gaan werken in de zorg en/of hulpverlening zijn niet per definitie dan ook meteen goede mensen, iets voor een ander over hebbend. Zorg en hulp komt in wezen voort uit de diep zwarte illusie van een aantal mensen geprojecteerd op Aarde. het is in eerste instantie dan ook te doen om het verdienmodel, het leven het model om in het verdienen te voorzien. Zou u zonder verdienste er ook 8 uur aan wijden, zonder enige vorm van inkomen, dus geld? Hoeveel geld is wel niet gejat door illustere zorgkantoren? Aangehaald door de politiek, om PGB te beperken, om op PGB te bezuinigen. een weinig overtuigd zijn van; ER ZIJN OOK GOEDE MENSEN, HOOR! Nee, wat hen betreft zijn er alleen mede-mensen die uit zijn op slechte bijbedoelingen, hen aanpakken, is alle mensen aanpakken voor hen, zo ook benadelen!

De rechtsstaat, ook zoiets, totaal onnodig als er alleen mensen zouden zijn, die volledig weten op te gaan in de balans van moeder Aarde! Aardlingen hoeven geen staat die recht en onrecht toewijst, alleen Geldlingen. Rechters zijn dan ook alleen maar dienaren van de diep zwarte sluier van de illusie, opgeroepen door en ontstaan uit hard geld en het belang, een groot belang voor weinigen om over u te heersen! Rechters zijn niet meer dan zwarte illusies, gekleed in net zulke zwarte toga's, niet voor niets. niet in de natuur waarneembaar! Zwarte zogenaamde spoken die ons zijn opgelegd als noodzakelijk, maar in wezen, gewoon een noodzaak voor weinigen om u te reguleren, als een duister kleed op de aarde door hen geprojecteerd!Rechtsstaat en Politiek zijn nonsens. in het leven geroepen door de de projectie van de sluier der illusie op een rechtvaardige en verzorgende moeder Aarde. Politici lopen niet voor niets weg. te zien in de bovenstaande film. Die nette pakken zijn van de zelfde orde als hun zwarte toga aanhangers (visa versa ) die beiden alleen de grote club dienen, zoals George Carlin op juiste wijze aanhaalt, hier te zien, te beluisteren en vertaald:
http://achterhuisnederland.blogspot.nl/2016/12/ga-stemmen-joh.html

ER ZIJN GOEDE MENSEN, HOOR, wat zal, maar alleen als er geld voorhanden is en daardoor nooit en te nimmer daadwerkelijk voet op Aarde zettend, noch er onderdeel van uit zullen maken in balans en harmonie. Het enige wat de Aarde raakt is het afval van de mens, zelfs eigen soort zwaar benadelend, wie dan pas voet zullen krijgen op Aarde, echter met hun hoofd zullen blijven hangen in de duistere hectiek, van de grote club en hun dienaren, waar zij zich God (club en dienaren) wanen. Op de film hieronder, hoe zou  de aarde zijn zonder mens, wordt het WNF  aangehaald, maar wie ook niets kunnen bijdragen aan het goede zonder geld! En het geld is het middel van de diep zwarte illusie geprojecteerd op Aarde. geenszins van doen met de Aarde, Zij draagt alleen de gevolgen van uw goede bedoelingen?Ik wens u een gelukkig nieuwjaar toe, met veel geluk voor uw ouders en kinderen!

woensdag 21 december 2016

Ga stemmen joh!

Er is een reden dat uw onderricht niet deugt,om de zelfde reden dat het nooit, ooit, zal worden gerepareerd. Het zal ook nooit beter worden, zoek er maar niet naar, wees gewoon blij  met wat je hebt, beter zal het echt niet worden. Omdat de eigenaren van ons land, dat niet willen. Ik praat nu over de echte eigenaren van dit land. De eigenaren, de rijke zakelijke bezitters, die alles controleren en alle belangrijke beslissingen maken,vergeet in deze de politici maar. De politici zitten in de eerste en tweede kamer, gemeente raad en college's alleen om je het idee te geven dat je vrijheid geniet. DUS NIET! Je hebt geen keuze, je hebt eigenaren. Wie alles bezitten,Ze bezitten al het belangrijke land, ze bezitten  en controleren alle grote coöperaties Wat ze al langer in bezit hebben dan het moment toen ze de politiek kochten, politici, de eerste, tweede kamer en gemeente besturen. Ze hebben de rechtsstaat in hun achterzak en bezitten alle media. Opdat ze ook het nieuws en informatie controleren wat u "mag"waarnemen. ZE HEBBEN JE BIJ DE BALLEN. Ze investeren miljarden om te lobbyen, lobbyen om te krijgen wat ze willen. IK ZAL U VERTELLEN WAT ZE WILLEN;  ze willen meer voor zichzelf en minder voor iedereen. Ze willen geen goede en juist geïnformeerde burgers Ze willen geen goed opgeleide mensen, die kritisch kunnen nadenken. Ze hebben geen interesse in dat wat "hen"niet helpt, wat tegen hun belangen indruist. Ze willen geen mensen die slim genoeg zijn om aan de keukentafel uit te pluizen hoe erg ze door hen genaaid en besodemieterd worden, door een systeem die hen al jaren geleden overboord hebben gegooid. DAT WILLEN ZE NIET! Weet je wat ze willen, ze willen gehoorzame arbeiders, GEHOORZAME ARBEIDERS!!!!!!!!
Arbeiders die net slim genoeg zijn om machines te bedienen en het papierwerk te doen. Arbeiders die net dom genoeg zijn om al het minder worden te accepteren, met minder wordende banen tegen een lager inkomen en langere werkuren, Dat om de voordelen  te verminderen, voor overwerk en pensioen wat zal verdwijnen in de minuut, dat je het wilt innen. En nou komen ze voor je sociale zekerheid,ze willen je ouderdomsvoorzieningen, ze willen het geld terug. Zodat ze dat geld kunnen geven aan hun criminele vrienden, o,a,op de beurs, aan banken.EN WEET JE? ZE ZULLEN HET KRIJGEN!! Ze zullen het allemaal van je krijgen, omdat wij niet behoren tot hun grote club. Een club die de zelfde zijn die je de hele dag op de kop zitten, om je te vertellen wat je wel en niet mag geloven.De club die je de hele dag voeren met media,wat je wel en niet mag denken, met wat je moet denken en wat je moet kopen! U wordt pootje gelicht en het spel is vervalst. Ze geven geen donder om je! Ze willen helemaal geen zorg voor ons. En het lijkt niemand op te vallen, het maakt niemand wat uit,waar de eigenaren op uit zijn. De Nederlander zal welwillend blijven, wat de rood wit blauwe klootzakken  van ze willen, rechtstreeks in hun kont genaaid! Omdat de eigenaren van dit land, de waarheid kennen, wat ze als de Nederlandse waarheid benoemen. MAAR U MOET WEL SLAPEN OM DAT TE GELOVEN.

                                                                        George Carlin's laatste woord ook aan Nederland


donderdag 15 december 2016

Het centrum van Arnhem wordt een hotspot, voor daklozen

Gerrie Elfrink: Haalbare plannen

De gemeente Arnhem gaat verder met de aanpak van gebieden in de zuidelijke binnenstad. Dat gebeurt niet langer als één groot project (Rijnboog), maar op kleine schaal en geleidelijk.

Stap voor stap

Paradijs verrijst als nieuwe woonbuurt in hartje stad. Station en binnenstad krijgen een fraaie entree bij de herinrichting van het tussenliggend verkeersgebied, met een goede en aantrekkelijke verbinding voor fietsers en voetgangers. Coehoorn ontwikkelt zich als creatieve wijk. De provincie Gelderland richt de ruimte rond haar nieuwe kantoorhuisvesting in als een mooie, open, groene verbinding tussen Markt en Rijn. Zó richten de gemeente en haar partners de zuidelijke binnenstad stap voor stap in tot een goed woon- en verblijfsgebied. 

Kleinschalig

Wethouder binnenstad zuid Gerrie Elfrink: “Het is nu nog een wederopbouwgebied aan de zuidkant van de binnenstad. We knappen dit gebied netjes op en herstellen hier de structuur en het stratenpatroon van de oude binnenstad. We brengen hier de Jansbeek terug en verbinden de binnenstad met de Rijn. Het gebied wordt nu nog sterk beheerst door de auto. We leggen er nieuwe bestrating en veel groen aan met ruimte voor de voetganger en de fietser. Het wordt ook een mooie plek om te wonen, daar is vraag naar. Natuurlijk blijven we de stad betrekken bij de ontwikkeling van het gebied. Dat hebben we de afgelopen jaren ook gedaan, toen we de grootschalige, onbetaalbare plannen terugschroefden tot kleinschalige, haalbare plannen mét groot draagvlak.”
Meer achtergrondinformatie vindt u in de Projectbeschrijving Zuidelijke Binnenstad Arnhem (pdf, 6MB). Dit boekje geeft inzicht in ambities en ruimtelijke doelstellingen die leidend zijn voor de vernieuwing van de zuidelijke binnenstad.

De nieuwe opvang voor daklozen, nee grapje!


De nieuwe opvang voor daklozen, nee grapje

De nieuwe opvang voor daklozen, nee grapje

De nieuwe opvang voor daklozen, nee grapje

De nieuwe opvang voor daklozen, nee grapje

De nieuwe opvang voor daklozen, nee grapje

De plek waar de burgemeester straks de daklozen trakteert op een kerstonbijt?

Als daklozen niet weggejaagd worden, kunnen ze hier slapen!

Gerrie Elfrink viert feestelijk met Arnhemse daklozen dit nieuwe film theater, nee grapje!


Referendum is verloren, maar straks een heerlijke plek voor daklozen om te recreëren, nee grapje


Stoelopvang de Duif, opvang voor daklozen ja!!!
Vergelijk even met de bovenstaande afbeeldingen a.u.b.

Een verhaal van een Arnhemse daklozeHet bovenstaande is toch een uitstekend armoedebeleid van het Arnhems college, waarvoor verantwoordelijk wethouder G. Elfrink (bovenaan afgebeeld) en wethoudster Anja Haga ( hieronder in beeld ) Gezien de daklozen opvang, versus alle nieuwbouw voor de rijken onder ons een uitstekend armoedebeleid, echt rekeninghoudend met de armsten onder ons daklozen! Wie gewoon ( letterlijk ) het bos ingestuurd worden en niet welkom zijn in de nieuwbouw allure van college Arnhem, lees projectontwikkelaars! 


Daklozen zoeken in toenemende mate hun heil in de Veluwse bossen. Dit signaleren hulpverleners. De zwervers, berooide mannen, overleven door wild te stropen en ze overnachten in de buitenlucht in zelfgebouwde bivakplaatsen.


De Federatie Opvang, branchevereniging voor de daklozenopvang, en het Trimbos-instituut luiden de noodklok over een groep 'nieuwe' daklozen, waarvoor de oplossing simpel is: bezorg ze een huis, en daarmee een uitkering.
Het gaat om daklozen die veelal slachtoffers zijn van de economische crisis. Een combinatie van schulden en geen inkomen door de crisis maakte hen dakloos. Zij mijden de traditionele opvang waarin vooral mensen met psychische- en verslavingsproblemen zitten. De slachtoffers van de economische crisis, de nieuwe groep daklozen, trekken de bossen in. Anderen overleven in leegstaande panden of op andere 'vergeten' plekken. De precieze omvang van deze groep is niet bekend. Stichting DTZ Menorah schat dat er in Apeldoorn dertig tot veertig mensen op straat leven, vijf tot tien trekken de bossen in. Trimbos berekende eerder dat in de vier grote steden 1.400 mensen in die nieuwe groep vielen.
Onlangs joeg de boswachter samen met de politie nog een 36-jarige Apeldoorner uit het bos. Hij woonde er al maanden, diep in het woud.

Dit is dus ook de zorgplicht van college Arnhem, gekozen door u!
Overheid/gemeenten/(hulp)instanties/rechtsstaat/bewind

Degenen in de titel benoemd zijn vooral afhankelijk van mensen, burgers, inwoners. Wij mensen, burgers, inwoners van Nederland, zijn het verdienmodel voor hen, van hen. Niet uitmakend of wij mensen van Nederland nou braaf zijn, mogen blijven werken en (gezond) functioneren. Als het tegenovergestelde gaat spelen is dat niet anders. Hoewel dan wel meer het verdienmodel een rol gaat spelen van de laatste drie, (hulp)instanties/rechtsstaat en bewind. Want als u uw baan verliest, te lang geen werk zal vinden, ziek en afhankelijk wordt zullen deze verdienmodellen een grotere rol gaan spelen in uw leven en in de financiën van hen. Als u het eerste niet verliest, braaf zijn en blijft geloven in de eigen schuld, dikke bult propaganda! Als u dat blijft geloven, zal het één en ander voor u iets anders verlopen, dan wanneer u wel wakker wordt en leert u te verweren, tegen in mijn ogen een onredelijke degeneratie van u, bij tegenslag op de maatschappelijke ladder. Teveel mensen bediscussiëren niet die onderkant van onze Nederlandse samenleving. Het zal wel zo zijn, het zal wel zo horen, lijkt de motivatie te zijn en velen laten het gelaten over zich heen komen.

Maar het moet niet zo  zijn, noch zo te horen, dat u gedegradeerd wordt,  als u uw baan verliest, u te lang zonder werk blijft, u schulden verkrijgt, (waar) u ziek (van) wordt dat u dit door "moet" maken. Zoals u het ook niet verdient om de bezuinigen de laatste jaren op uw dak erbij te krijgen.. Feitelijk door eerder, het redden van banken, die wel eigen schuld dikke bult hebben dit te moeten ervaren, een aantal jaren geleden. Hun eigen schuld, door graaien, oplichten enzovoort is onterecht botgevierd op de onderkant van de samenleving. Bent u te braaf, gelovend in eigen schuld, dikker bult, wellicht gelaten geaccepteerd..Hierin meenemend dat u ook weinig middelen heeft overgehouden om te kunnen ageren. Wel ageren vraagt dan ook veel van een persoon, er is al genoeg stress! De vorm van een dergelijk schadelijk degraderen van uw persoon is ongehoord, want in wezen bent u en blijft u dezelfde mens, waardevol!

Voorzie daarin, ageren/verweren bedoel ik en het verdienmodel van (hulp)instanties / rechtsstaat/ bewind krijgt een vreemde wending. Want u eerste verweer komt doorgaans het eerst neer bij de gemeente/schuldhulp/jeugdzorg. Ja, want ook Jeugdzorg ziet vooral hun verdienmodel gloren aan de onderkant van de samenleving, waar u in duisternis moet overleven. Wordt u arm, zult u doorgaans ook te maken krijgen met banken (hypotheken) / woningcorporaties . zorgverzekeraars. U niet meer of nauwelijks kan voldoen aan het gevraagde betreffende aflossing, hetzij huur. en premie. Al snel zult u uw levensonderhoud moeten aanspreken, eten en wacht u de straat. Over het algemeen gemakkelijk toe veroordeelt door een rechtbank, wie geen rekening houdt met uw financiële conditie, feitelijk met geen enkele (menselijke) conditie. U betaald niet dus, waarom niet, doet niet ter zake, u moet. Blijf dat vooral geloven, u moet, uw eigen schuld, dikke bult, onzin!

Ik ben iemand die is gaan ageren, zich is gaan verweren, ik ben namelijk niet waardeloos omdat mij, het inmiddels, genoemde is overkomen. Ik ben nu nog steeds dezelfde mens als voor mijn tegenslagen! Ik verdien respect en wens als waardevol beschouwt te worden, ook opgaand voor mijn vrouw en kinderen. Toen ik geen geld meer had, behoort men mij als waardevol mens niet in een waardeloze positie te brengen, noch een speelbal te laten worden van verdienmodellen. Ik het niet verdien dat gemeente plots subsidies anders gaan gebruiken om mijn ageren, verweren in de kiem te smoren. Dat dus door zorgplicht gemachtigden aan burgers wie geen DOOFPOT dienen te creëren als blijkt dat ze respectloos in deze zorgplicht verzaken!


Wij hebben te maken gehad met, dakloos worden, reden doofpot gemeente, wij hebben te maken gehad met het vangnetwerk gemeente, maar geen enkele vorm van hulp/ondersteuning ontvangen, reden doofpot gemeente, zij wel subsidie, noem het smeergeld. Wij hebben te maken gehad met Jeugdzorg, reden doofpot gemeente, angst genereren om je kinderen te verliezen. Ook zij boden geen hulp! Jeugdzorg creëerde alleen maar extra angst, pure fysieke en mentale belasting om de doofpot van de gemeente bij te staan. Wij geen hulp, zij ook subsidie, ook weer smeergeld. Het genoemde en de bijbehorende isolatie op camping  en ons gezin dumpen bij een oude vrouw heeft tot een hartstilstand geleid van mijn hart, was gebroken! 

Tong uit naar de gemeente, ik heb de hartstilstand overleeft griezels!

Na mijn toch wel mooie dood, hartstilstand, kregen wij te maken met het Leger des He(i)ls Deze verzorgde nadien een langdurig sterfbed, gesteund door malafide bewindvoerders, ontstaan uit meewerkende rechters die naast subsidie ook hulp instanties graag voorzien van een extra zakcentje, voor niets doen. Wie ook het belang van de gemeente niet uit het oog verliezen, de door hen gewenste doofpot graag ondersteunen  Ik u nogmaals verwijs naar:       http://nicovandenham2.blogspot.nl/2016/11/corrupte-rechtspraak-levert-elite.html
en

Na een sterfbed van dik twee jaar, toch nog na een pracht dood, hartstilstand ben ik het zat, een brief geschreven aan Cornel Vader directeur van het Leger des Heils. Hieronder te lezen. Maar even aanzien of de Vader meer fatsoen in zijn christen zijn heeft dan de Heer. ( directeur van LdH Gelderland.)

Voorliggend aan de brief wil ik u nog zeggen: Als laatste wil ik u mededelen dat u geen soldaat hoeft te zijn om PTSS te krijgen. Vechten als inwoner van Nederland tegen gemeente en hun (betaalde) vrienden voorziet daar ook in! Het is een langdurige strijd op leven en dood!

                                                  ( VRIJHEID VAN MENINGSUITING?)

Brief aan Cornel Vader

Henk Faasen 

17:39 (16 uur geleden)aan infoFransNicoHarm

Geachte heer Cornel Vader,

Ik ben Henk Faasen, vader van twee kinderen en getrouwd met Marjo Faasen-Bosker. Sinds 1 januari 2014 zijn wij een zorgleveringsovereenkomst aangegaan met het Leger des Heils. Dat gedwongen omdat wij terechte kritiek leveren op de Arnhemse subsidie verstrekker aan het Leger de Heils, de gemeente Arnhem. Wij terechte Kritiek aanleveren over de Arnhemse zorg en welzijn, waarvoor men ons al een aantal keren dakloos heeft gemaakt. Want mensen op straat praten niet, worden feitelijk in een doofpot geplaatst, geïsoleerd gemaakt, waar mensen niet gehoord zullen en kunnen worden. 

De gemeente Arnhem eiste van ons dat wij ons ter beschikking stelden van het leger. beiden eisten van ons bewind, zoniet stonden wij weer op straat. Een beschermingsbewind, wie zoals in de tijd bleek :"niet" om ons daadwerkelijk te beschermen, maar om ons op gezette tijden middelen te ontnemen, als verweer tegen de gemeente weer tot een noodzaak werd. De eerste bewindvoerder werd aangedragen door het leger, de tweede, na ontslag eerste, ook. Beiden hebben schuldverhogend gewerkt, gingen/gaan beiden discutabel om met dingen, o.a. in zake dubieus overleg met de gemeente Arnhem en onze gezondheid. Ook voorzag de tweede bewindvoerder het leger van geld voor huur, gezien de schuldverhogende werking van ook deze bewindvoerder, aangedragen door het leger des Heils, broodroof en slecht voor mijn diabetes zijn, Dat met gevolgen voor mijn hart(patiënt).We moeten €622,= euro huur betalen van een uitkering (WIA), terwijl het leger subsidie ontvangt voor een zorgleveringsovereenkomst.  

Een zorgleveringsovereenkomst die na twee jaar ons nog steeds niet voorziet van een indicatie, noch een zorgplan, terwijl deze noodzaak toch duidelijk verwoord wordt in de overeenkomst als noodzaak! Waarom niet? Daarbij heeft het leger mij (ons) onder die overeenkomst tussen 1 januari en augustus 2014 zonder zorgverzekering laten zitten. Wat voor mij maart 2014 bijna een dodelijke afloop had. Ik in die maand een zware inwendige ontsteking verkreeg,levensbedreigend, waarvoor ik geen zorg verkreeg van destijds Joas Wilsink (hulpverlener LdH), die alleen maar in en uitliep, niks deed en mij doodziek gewoon op de grond liet liggen zorg? Wij onder de overeenkomst sowieso tussen januari 2014 en juni 2015 op de grond lagen, zorg? Achtergelaten en onder toezicht van het leger des Heils in een leeg pand, zonder koelkast. zorg? Neemt u hierin even mee dat ik in juli 2013 een hartstilstand heb gehad, hartpatiënt ben, diabetes heb en COPD heb. Toen de zorgverzekering hersteld werd, kwam het leger des Heils pas op de proppen met een bewindvoerder, wie over de gehele periode tussen 1 augustus 2014 en 6 oktober 2015, de zorgpremie ook niet betaalde de tweede ook niet voor te lang, voor mijn vrouw Met als gevolg dat ik bij het ZIN terecht kwam en nog veel meer geld kwijt was door extra premie + boete. Wederom deed het leger niks, zorg? Dit jaar heb ik extra veel problemen met mijn diabeet zijn, tot gevolg hartritme stoornissen en paniekaanvallen. Mede door het voornoemde PTSS gediagnosticeerd, zorg? De huur betalen aan het Leger des Heils, heeft voorrang, en ik, mag doodvallen, zorg? Mijn kinderen misbruikt, ook helaas door een totaal nietszeggende voogd van uw organisatie, gewoon een verdienmodel over de rug van ons kind, wat ook opgaat voor de zorg! 

U kunt uit de benoeming zorgleveringsovereenkomst, levering wel uit weg laten halen, gezien het bovenstaande. Zorg is er wel, te weten, toestaan dat ik als hartpatiënt, diabeet, COPD patiënt, inmiddels ook PTSS bijna  onmogelijk in leven kan blijven, zorg? Wij op een laag leefgeld zitten, mede door de hoge huur aan ons gevraagd, iets waar het leger wel voor zorg draagt, om meer over te houden aan de subsidie, letterlijk te koste van cliënten. zorg? 

ik wil u vooralsnog niet persoonlijk voor het bovengenoemde verantwoordelijk stellen. Wel ben ik van mening dat u een intern onderzoek moet gelasten, hoe dit alles mogelijk is in Gelderland, regio Arnhem. Het heeft er namelijk alle schijn van dat het leger alhier WMO fraude pleegt en een meer dan foute gemeente ondersteund om ons letterlijk om te brengen, of bent u van mening dat wij zorg geleverd krijgen, waar is onze indicatie en zorgplan? Waarom is daar nooit in voorzien? De huidige hulpverlener komt wekelijks alleen onze koffie opdrinken, ( dus leefgeld, zo'n uurtje per week. Aardige man, maar schijnbaar met de opdracht, u mag niks doen voor dit gezin, waarom? Uw eis, onder bewind als leger lijkt vooral winstgericht te zijn en/of kostenbesparend, u hoeft er niks voor te doen. Helaas lijden wij, uw cliënten ook onder uw verplichting bewind. Beiden heren hebben ongeveer €26000,= schuld bij-gejonkt en het leger maar huur beuren voor een slecht onderhouden opvanghuis. Met overigens slechte bedden, de zorg van het leger lijkt zich dan ook vooral te richten op het fysiek en mentaal ondermijnen van cliënten en deze leeg te trekken omdat u niet wenst,van subsidie de huur te betalen voor uw panden Hetgeen nou niet bepaald een nominale bijdrage vragen is aan uw cliënten! Dit is pogen om iemand dood te slaan, zeker als u mijn chronische ziekten in ogenschouw neemt Ik, wij hebben grote moeite met overleven mede door het bovengenoemde. Note: voor de tweede bewindvoerder hebben we ook weer een ontslagverzoek lopen bij de rechtbank!Het leger heeft ons bij beiden niet ondersteund al  zijn ze fout, wel door het leger aangedragen! 

Ik hoop dat u wilt meewerken om het een en ander te onderzoeken en mij op de hoogte te stellen van de resultaten. Voor de goede orde wil ik u nog melden dat ik dit schrijven op mijn blog zal zetten! Want nogmaals ik kan niet geloven dat het genoemde in dit schrijven het beoogde doel kan zijn van een zorgleveringsovereenkomst. Het is gewoon een sterfbed, meer na al een hartstilstand doorgemaakt te hebben, velen malen barmhartiger dan de houding van het Leger des Heils in Arnhem, gewoon hels! Ik verwacht van u een christelijke houding, dus anders dan van Directeur Gelderland de Heer. 

Wachtend op uw antwoord, verblijf ik

Henk Faasen

donderdag 8 december 2016

Het trieste van een criminele rechtsstaatAfgelopen vrijdag, 2 december 2016, hadden wij onze zoveelste rechtszaak. De derde in rij omtrent bewindvoering,binnen twee jaar. Iets daarna verscheen er een nieuw titel op de blog van Nico van den Ham, te weten >>>> Corrupte rechtspraak levert elite-economie miljarden op <<<

Dit artikel lezende, liet ik in gedachte de bovengenoemde rechtszaak, de revue nog eens passeren. De behandelend rechter in deze zaak was/is >>>> mr. M.J.H. Schuurman. Iemand die zeer vooringenomen over mij op haar zetel zat, Achteraf beschouwend al een reden om haar te wraken. Zij was namelijk van mening dat ik met alle instanties overhoop lag, het met niemand eens was. ( Dus niet met de loonslaven van de overheid/gemeente d.m.v. subsidie ) Zij leunde in deze uitspraak op dossiers, die ze ingezien had, waar ze systematisch niet op inging.Ze walste gewoon over mijn verweer tegen deze uitspraak heen . Ook benoemde ze niks over mijn motivatie benoemd in mijn ontslagverzoek, waar ze totaal geen interesse in had. In het kort weergegeven, ik was de gek en de bewindvoerder, viel niets te verwijten, door het bewust onbespreekbaar te houden. Blijkend uit het feit dat ze totaal niets benoemde over de inhoud, van mijn ontslagverzoek, waarom wij de bewindvoerder wilde ontheffen van zijn functie. Ze zette mij gewoon ongemotiveerd weg, om op gelijke wijze alle gesubsidieerde in het gelijk te stellen. Ik schijn dus onzin te verkopen, zonder dat ze benoemde om welke onzin ( haar mening ) het volgens haar ging of deze ter discussie te brengen, alles werd doodgezwegen. Het was niet meer, dan, zo meneer bewindvoerder, ik lees dat u het eens bent met uw ontheffing. Zonder ook zijn motivatie te bespreken, wat inhoudelijk grotendeels als onwaar kan worden betiteld. Wat ook als dusdanig bewezen kan worden, Maar ja, als vrouw mr M.J.H Schuurman daar domweg niet op in wil gaan, zit je als jan met de pet in het bankje, dus als burger, verzoeker.


Had ik een wraking moeten afroepen over mr. M.J.H Schuurman, JA! Als ik daar echter in had voorzien, was de kans echter groot dat wij nog langer zouden vastzitten aan de huidige bewindvoerder. Wie ons, na een klacht ingediend te hebben, bij de gemeente Arnhem over een uitblijvend onderzoek naar >>> Melse-Wassink, op 30 september, ons nadien naar het leven begon te staan. Dat door ons van minder leefgeld te voorzien en/of ons niet langer wilde voorzien van middelen om onze gezondheid te bewaken. Een bewindvoerder, wie overigens vreemde deals had met de gemeente, over beslagleggingen  en over huur zeer dubieus deed, die betaald moest worden aan het Leger des Heils, wat wij moesten voldoen voor een opvangwoning. Waar het Leger des Heils ook nog eens subsidie voor ontvangt door deze woning onder te brengen onder een zorgleveringsovereenkomst. ( Vermoed WMO fraude ). Een bewindvoerder die het aldoor verrekte om Melse-Wassink aan te pakken, terwijl de huidige bewindvoerder donders goed wist dat Richard Melse ons had belazerd als voorafgaande bewindvoerder,van deze bewindvoerder, voor wie wij nu weer bij de rechter zaten op 2 december jl. Maar helaas, liet mr. M.J.H Schuurman dit alles onbesproken ter zitting! Vrouw Justitia Schuurman wil alleen overwegen om een andere professionele bewindvoerder aan te stellen, of een administratieve ondersteuner, door ons zelf aangedragen of zelfs bewind helemaal op te heffen. Hiermee zeggende dat zij onze huidige bewindvoerder niet zal aanpakken, wat ook al het verhaal was met crimineel ( in onze ogen ) Melse-Wassink uit Ede. Dit alles in het voordeel van overheid/gemeente en (hulp) instanties, die zo hun profijt hebben bij bewindvoerders. Door dat dit volk burgers middelen ontneemt om verweer te voeren en instanties te voorzien van Euro's  van de burgers, dus geld uit hen te rammen naast al ontvangen subsidie, niet voor hulp, maar voor doodslag! Voor die burgers niet tegen te houden, doordat gemeente en geld-wolfachtige instanties van burgers bewind eisen, niet val dan maar dood! O.a. dit fenomeen drijft 500 mensen per jaar, burgers de dood in, uit en door het kapitalistisch belang van derden, die ook geen kritiek wensen en wie door rechters op criminele wijze in dat belang ondersteund worden! >>>> Corrupte rechtspraak levert elite-economie miljarden op <<<


Ik heb de laatste jaren, helaas, aardig wat rechtszaken gevoerd, zelf om verzocht maar het meeste ons aangedaan om winst te genereren ( bewind/ (hulp)instanties) of klachten in de doofpot te krijgen of te houden (gemeente). Menig rechter gewraakt door vooringenomen te zijn, alles verloren en/of moeten ervaren dat ons verweer, terzijde werd gelegd en zelfs niet benoemd werd in schikking of vonnis. Zelfs ontbrak van menig zitting een proces-verbaal, wat echter verplicht is, maar waar men niet aan wilde, want dan kwam ons verweer ter sprake! En dat mag niet! Helaas is dat op 2 december jl weer gebleken, wat bewindvoerders, hulpinstanties, overheid/gemeente de mogelijkheid verschaft om over de rug van burgers, (extra) geld op te strijken en/of klachten in de doofpot te laten verdwijnen met behulp van een zogenaamde onafhankelijke rechtsstaat, geenszins het geval! Dan is er ook nog de schuldcreatie waar voornoemden enorm misbruik van maken om burgers de mond te snoeren. dat te pas en te onpas, afhankelijk wanneer schulden het belang dient van voornoemde, Wat zelfs misbruikt wordt om klachten letterlijk op straat te zetten dus mensen, dus kinderen!


Overheden, bewind, (hulp) instanties die zich daaraan schuldig maken zijn, maar nooit bewezen kan worden door criminele rechters en corrupt politiekorps zijn:


Gemeente Arnhem/Overbetuwe:
Gemeente raad en college
Aangewezen Ambtenaren
Gemeentelijke schuldhulp verlening
Jeugdzorg/AMK
RvdK
Rijnstad
RIDW
Leger des Heils
Bewind; C. Schaftenaar/Melse-Wassink/ huidige bewindvoerder ( staan ook bovengenoemde ten dienste, in het nadeel van burger. O.a. met behulp van corrupte rechters )'

Er zijn tal van mensen die een soortgelijke realiteitservaringen melden, delen op internet, vaak ook via blogs. Overeenkomst; allen worden weggezet, geïsoleerd, geparkeerd met behulp van een criminele, zeker niet onafhankelijke rechtsstaat. Waarover een volksvertegenwoordiger de scepter zwaait, ten behoeve van zeker niet de burger, te weten Minister van Justitie en Veiligheid, nu van der Steur! Neem ons eens serieus, we kletsen niet uit onze nek! 
Wat mij nu nog rest is u prettige feestdagen toe te wensen vanuit een Nederland, die voor mij en teveel anderen niet meer is dan een dictatuur! Afhankelijk van de schikking/vonnis volgend uit de zitting van 2 december 2016, zal ik wel of niet een boekje open doen over de opvolger van Melse-Wassink en de wijze waarop en waarom het leger des Heils hier invloed op uitoefent!
( Wraking had geen zin, mede rechters houden collega handen boven het hoofd ) 


donderdag 20 oktober 2016

Nederlandse politiek houdt foute rechtsstaat handen boven het hoofd!,dat visa-versa!

De laatste tijd weer bezig met de overheid, de politiek en de rechtsstaat wie hen de handen boven het hoofd houden en helaas andersom. Een politicus heeft geen zeggenschap, geen mening over een rechter, een rechter heeft wel een mening over de politiek. Helaas maar al te vaak rooskleurig en in het voordeel van de overheid als een burger tegenover hen staat. Met de notitie dat banken, woningcorporaties en ander groot geld, zoals zorgverzekeraars ook onder de overheid vallen. Sterker voor een aantal van hen heeft men zellf's overheidsincasso instanties opgezet, zoals Z.I.N en het C.J. I. B. Dus Overheid!De gemeenteoverheid maakt van dat geheel handig gebruik, wat versterkt is door de overheveling, wat hen extra mogelijkheden biedt om mondige burgers de mond te snoeren, door misbruik te maken van, dat nu nog gemakkelijker, van overheidsinstanties, huur, zorg en uitkering en zo meer! Te vaak zijn ze ook nog eens bevriend met de gerechtelijke macht en heffen samen het glas op de nieuwjaarsreceptie. Zoals in Arnhem de laatste keer zelfs gesponsord door een zorgverzekeraar??Op gemeentelijk niveau krijgen menig burger maar al te vaak van doen met het uitstellende karakter van de regionale overheid, dat als men klaagt of in beroep wil gaan bij de rechtbank. Het laatste ontstaat, als een gemeente na lang wachten met reageren op een klacht en/of bezwaar weer een of ander onzin verhaal uit heeft gekotst,als reactie.

Gemeenten zijn in staat om top of the bill advocaten in te huren tegen burgers, andersom niet, wel een pro deo sukkeltje die voor dat geld niet hard wenst te lopen en al helemaal geen langdurige procedure tegen de gemeentelijke vetzucht wil voeren. Doorgaans dan ook nogal meegaand met de gemeente, wel mooi verpakt!

Voordat een burger uberhaupt zo ver komt, kan het goed zijn dat de gemeente eerst nog acties onderneemt om een burger middelen af te nemen, hetzij de burger mentaal en fysiek tracht te ondermijnen, om zijn weerstand te ondermijnen, zijn/haar energie te doen laten afnemen. Dat door negatieve invloed uit te oefenen op burger zijn werk, zorg, hulp, uitkering en waar men zo meer een vinger in de pap heeft. Ook de straat opwerken, van een compleet gezin, schuwt men niet! Om op die wijze de burger kracht te ontnemen om klacht en/of rechtszaak door te zetten. Lukt dat allemaal niet, blijkt de rechtsstaat toch erg op de hand te zijn van de gemeente, maar voor de vorm moet men wel, leggen ze de bewijzen wel ter zijde en maken ze het vonnis van te voren alvast klaar! De rechtszitting is maar al vaak een geregisseerd showtje, meer niet!30 september 2016, weer een klacht ingediend omdat de gemeente Arnhem zijn afspraken niet nakomt, waar ze op 16 juni 2015 voor getekend hebben. Ze zijn wederom sneller met ondermijning, via bewind en hulpverlening, dan met het reageren op de klacht. Een continu gegeven! Dus ook maar geschreven naar de leden der staten generaal omtrent  de criminele rechtstaat en een crimineel gemeentebestuur. Dat naast een schrijven aan de hoge raad van Nederland.Wat echter beroerd is, dat ze mij wederom mijn middelen afnemen. Zelfs het printen van stukken, aangetekend versturen zit er wederom niet in, omdat o.a. bewind alweer gebeld is door de senior policy advisor om mij te verhinderen, klacht/rechtszaak voor te bereiden, zoveelste keer!

zaterdag 15 oktober 2016

Brief aan tweede kamer en kabinet,

De rapportage van Nico van de Ham omtrent politici's, die hij met de vraag belaste wilt u de nek eens uitsteken..... heeft mij ook gemotiveerd om zelf  aan het schrijven te gaan aan onze volksvertegenwoordiging. Met als druppel de onderstaan video;Vriendelijk, maar de heer A. van der Steur vergeet dat menig burgers na klachtenprocedure en rechtspraak al zodanig kapot wordt gemaakt, dat zijn logisch vervolg niet langer haalbaar is. Berichtgevingen over corrupte rechtspraak zullen hem dan ook maar al te vaak niet bereiken, omdat menig burger hiermee te maken hebbende, al eerder het loodje hebben gelegd.

Nico van den Ham hoort in deze niet alleen te staan, daarom de tweede kamer en het kabinet zelf ook aangeschreven, VANUIT ONZE ERVARINGEN. Op voorhand wil ik aangeven dat helaas veel mailboxen van kamer-leden vol zitten, dus teveel mails ongeopend blijven, wellicht ook deze:

15 oktober 2016,

Geachte heren en dames volksvertegenwoordiging van het kabinet en de Tweede kamer.

De afgelopen tijd ben ik gegrepen door de Rapportage van Nico van den Ham, wie dakloos is gemaakt door een illuster samenspel, tussen rechtsstaatoverheid, groot geld instanties ( o.a. woningcorporaties ) en gemeente! Centraal in zijn rapportage staat de vraag aan menig politici/volksvertegenwoordiger; wilt u de nek eens uitsteken voor burgers die lijden ten gevolge van vonnissen ontstaan uit criminele rechters, in de tweede kamer? Waar velen van u, geïnterviewd door de heer Nico van den Ham, vreemd op reageerde, eindigde met een confrontatie met ons politieapparaat,  hetzij het gevolgd werd door een versnelde looppas om deze dakloze man, van 63, te ontlopen.  Wellicht omdat zijn vraag, zojuist benoemd,  voor menig volksvertegenwoordiger erg lastig is om te beantwoorden. Men voor het gemak dan ook wel doorverwees, naar de heer van der Steur. Alle op video vastgelegde interviews zijn te zien op zijn website,http://nicovandenham2.blogspot.nl/2016/09/nico-van-den-ham-vraagt-de-vvders-van.html , waarop u links een blogarchief ziet staan, 2016 oktober, om meerdere interviews te kunnen zien, gehouden met uw collega's. Uiteindelijk beland de heer Nico van den Ham, bij de heer van de Steur, wie hem vriendelijk uitlegt welke stappen hij eerst dient te ondernemen, alvorens aan te kloppen bij hem, of andere die zich volksvertegenwoordigers noemen. Echter voor veel burgers heeft het tijdsbestek van hetgeen te volgen eerder een dodelijke gevolg, alvorens het bij de heer van der Steur terecht kan komen. 

Ik wil u aangeven, dat ik H. Faasen, wonende te Arnhem, als vader van een gezin met twee kinderen en gehuwd, de heer Nico van den Ham ondersteun inzake zijn vraag, uitgesproken verwachting aan onze volksvertegenwoordigers. Want zijn verzoek is geboren uit een bittere realiteit, die ook ik ervaar samen met mijn gezin. Dat in de context, dat menig Nederlandse rechter wel erg discutabel bezig is als de tegenpartij van een burger bestaat uit hen die ik u onderstreept in de voorgaande alinea, in het rood weergegeven,  al heb benoemd. De partijdigheid van menig Nederlands rechter in het voordeel van de ( rood ) onderstreepten in de eerste alinea is daadwerkelijk een groot probleem, met een strijd tot gevolg voor menig burgers om de dood te voorkomen, wat ondergaan wordt door complete gezinnen, dus ook kinderen! Velen van hen overleven jaarlijks deze strijd niet, zo'n 500 per jaar, door zelfmoord. Omdat de rood onderstreepten menig burger voorzien van een grotesk isolement om verweer te voorkomen, vergroot en versterkt door inderdaad in dat opzicht criminele rechters, die zelfs in dat belang gewoon bewijzen van burgers terzijde leggen in hun oordeel! Op de straat werken is slechts één van de consequenties! 

Ook ik (wij) delen de opvatting van de heer Nico van den Ham, dat de Nederlandse rechter graag uitspraken doen, vonnissen toewijzen, in het voordeel van de rood genoemden in de eerste alinea. Wij als gezin Faasen, wonende te Arnhem dat ook zijn op gaan merken,dat sterker na de banken-crisis, wat een andere invulling genereerde om geld (subsidie) te verkrijgen en wat krachtiger werd door de bezuiniging die daarna ontstonden onder Rutte I en II. Het voornoemde dan ook niet alleen het benoemde effect op rechters heeft, maar op veel instanties die gelden van de gemeente mogen ontvangen voor diensten aan burgers. De inhoud van die instanties, zijn sindsdien van dienstverlening, hetzij hulpverlening verschoven naar een corrupte houding om het leven naar vonnis of resultaat van een klachtenprocedure het leven onmogelijker te maken voor burgers in het voordeel van de rood onderstreepten in de eerste alinea. De overheveling van Rutte II naar gemeenten heeft dit fenomeen nog krachtiger en dodelijker gemaakt voor menig burger, die een enigszins kritische houding durft aan te nemen tegen hen die ik u in het rood onderstreept benoem. 

Zo hebben wij als gezin Faasen na de bankencrisis te maken gekregen met instanties, als het AMK, Jeugdzorg, Rijnstad, RIDW , Iriszorg, Leger des Heils, gem. schuldhulp, diverse bewindvoerders, die allen betaald door gemeenten ( Arnhem/Overbetuwe ) , dat via subsidie, ons dus tegen betaling, ons gezin geen enkele hulp aanboden. Maar ons alleen maar voorzien hebben van meer en meer onmogelijkheden. Dat na klachtenprocedures en rechtszaken om onze middelen zo klein als mogelijk te houden om nadien of voorheen ons verweer zo klein mogelijk te houden of het liefst onmogelijk te maken. Dat in het voordeel van de genoemde gemeenten en waar zij,  corrupte instanties, betaald door hen, natuurlijk ook hun voordeel mee deden als handlangers van de benoemde gemeenten, die geen terecht kritische burgers dulden! Helaas zijn in deze Burgemeesters en wethouders aan te wijzen als opdrachtgever aan eerder genoemde instanties en rechtsstaat om daarin te voorzien. Wij zijn overigens  met de in paars genoemden in aanraking gekomen door herhaald baanverlies na 25 jaar door het rookbeleid en aanhoudend baanverlies (5x) nadien doordat ik hartpatiënt werd in 2006. De toen al geldende arbeidscontracten van een jaar, 2x te verlengen zijn een doodssteek voor zieke mensen, hetgeen het dumpen van een ziek mens door een werkgever hier zeer gemakkelijk in voorziet. Nu bekend onder de noemer flex-contract, waar Rutte II nog steeds mee doorgaat en laat groeien. Het inmiddels genoemde heeft ons leven, na 2007, tot een hel gemaakt, 3x dakloos geworden en nu gevangen in een opvanghuis van het leger des Heils onder toezicht van illustere bewindvoerders om de gewenste strafmaat, gevangenneming onder isolatie voor te zetten om wethouders en burgemeester blijvend vrij te stellen van terechte kritiek betreffende ernstig verzaken van hun zorgplicht jegens burgers in de problemen geraakt. Waarmee je als Nederlands gezin nergens terecht kunt, niet bij de politie, de rechtsstaat en zelfs elke klachtenprocedure nutteloos is, ondervangen door B&W!  Waar overigens B&W toe in staat is door zware privacy schending van Burgers, zodat men precies de pijnpunten weet van burgers om ze het leven aanhoudend onmogelijk te maken en daarmee hun verweer in een doofpot kan laten verdwijnen met corrupte hulp van de rechtsstaat en de instantie u in dit schrijven aangegeven in het paars! Voor verder informatie omtrent onze belevenissen kunt u zich wenden tot mijn blog http://achterhuisnederland.blogspot.nl/2016/01/het-achterhuis-bestaat-nog-steeds-anno.html en verder lezen via het blogarchief wat u vindt aan de rechterzijde van de pagina!

De inhoud van ons gezinsleven na 2007 heeft alles te maken met onze terechte kritische houding naar twee wethouders zorg en welzijn,te weten F. van Rooijen ( PvdA ) gemeente Overbetuwe en H. Kok (GroenLinks ) van de gemeente Arnhem. De laatste overigens afscheid heeft genomen van het Arnhems college, i.v.m. gezondheidsproblematiek in 2015. Hetgeen ik in twijfel trek, ik vermoed dat het te maken heeft met WMO fraude! Helaas werden de gemoeide rechtszaken echter achter gesloten deuren gevoerd, goh!  Beiden heren werden/worden  gedekt door het voltallige college, in ons geval te weten SP, D66, CDA, Groenlinks, PvdA en de CU. ( Arnhem/Overbetuwe) Zelfs de gemeenteraad heeft zich valselijk naar ons opgesteld ten tijde van de gemeente en provinciale verkiezingen, na mijn hartstilstand, mede ontstaan door het bovenstaande, in 2013. De gemeente wist zelfs na mijn hartstilstand onze zorgverzekering stop te zetten omdat ze ons weigerde in te schrijven in het GBA en dit als aanwensel misbruikten om ons uit de zorgverzekering te weren met terugwerkende kracht. Naast eerder en nog steeds ons weten te weren uit gemeentelijk schuldhulp, sinds onze terechte klachtenprocedure tegen het BAC in 2009, wie een schuldverhogende werking op ons had in 2008 en 2009 door laakbaar te functioneren. 

Ik hoop waarachtig dat u allen als volksvertegenwoordigers in het belang van mijn gezin, Nico van den Ham en namens  500 doden per jaar en nog (over)levenden, ten gevolge van, de heer van der Steur wilt bewegen om ook dit schrijven van mij, naast de inzet van Nico van den Ham serieus te gaan nemen, alvorens ook ik zich moet gaan voegen tot de al 500 zelfdodingen per jaar mede voortvloeiend uit justitie. veiligheid en overheid, Wat, in mijn geval,  niet zal zal ontstaan uit een overweging tot zelfdoding maar voort zal komen uit weg gehouden zorg, wat ongetwijfeld weer zal leiden tot een hartstilstand op enig moment. Velen hebben domweg geen middelen meer om te voorzien in het voorgestelde van de heer A. van der Steur aan Nico van de Ham...   http://nicovandenham2.blogspot.nl/2016/10/nico-van-den-ham-vraagt-minister-ard.html   Ik hoop dat u ten zeerste doordrongen bent van de ernst, van ook mijn verhaal, die anders kan zijn in oorzaak, maar in gevolg gelijk gesteld kan worden met ervaringen van teveel Nederlanders en Nederlandse gezinnen! 

Ik (wij) wensen niet langer te moeten overleven, dood te gaan, om o.a. burgemeester en wethouders te voorzien van een kritiekloze werkomgeving en een uitstekende privé leven te laten leiden, door mede- mensen, als ons, onheus en zeer onbehoorlijk te be(mis)handelen, om daarin blijvend te kunnen voorzien! 

In afwachting van uw antwoord en de genoemde onder BCC op te roepen om in een soortgelijk schrijven te voorzien aan u,  als deze, en dit door te geven, verblijf ik

Hoogachtend

Henk Faasenwoensdag 10 augustus 2016

Stil in mij

Een tijdlang stil geweest, in de zin van het schrijven ven een blog. Tja, wat gezondheidsperikelen en een aanhoudende last van hen, aangestelde door de gemeente Arnhem om ons het leven zuur te maken. In de afgelopen periode ook mijn Twitter-account eraf gegooid, want de bijna 2500 volgers aldaar, betekende betreffende verandering van ons leven in het jaar 2016, een weinig, tot niets Van de 2500 waren er dan ook weinigen die mij misten op dat stukje social media.

Wellicht zal de gemeente Arnhem de laatste tijd een gedachte hebben ontwikkeld, we hebben hem, kat in het bakkie. Maar ik kan dat fijne Arnhemse college en hun raad vertellen dat ze dat mis hebben! Burgemeester Kaiser is inmiddels door zijn heupen heen gezakt en heeft tijdelijk, ( ik hoop voor altijd ) zijn werk neergelegd. Zonnekoning Gerrie Elfrink van de SP zal zijn kans nu wel groter zien om Arnhem verder af te breken en met name voor de rijkere burger verder in te kunnen richten. Wat mij betreft gewoon een VVD'er in vermomming door een rood tomaatje op zijn hoofd, die van mij mag verrotten en dan langzaam zijn kale koppie verzwelgt in een dampende rottende massa!


Tja, bovenstaand schijnt het beoogde armoedebeleid te zijn zijn van deze loco-burgemeester van de SP, wie opperbaas Emile Roemer wel zal gaan uitnodigen als zijn nieuwbouw-projecten klaar zijn. Projecten die o.a. ten koste zijn gegaan van goedkope bedrijfspandjes en tal van sociale huurwoningen, Want daar hebben de rijke burgers toch niks aan, waar vreemd genoeg de Arnhemse SP wel een kloppend rood tomaatje voor in de borstkas heeft zitten. Maar tussentijds los bezuinigen op het armoedebeleid en dakloze Arnhemmers aanhoudend ontkennen in hun bestaan, Want de laatsten passen toch niet in een stad die rijk moet ogen. Een SP die het prima vinden dat Arnhemmers die het Arnhem beleid niet steunen, maar voorzien van kritiek, gerust kunnen worden geïsoleerd, waarbinnen ze strategisch worden afgemaakt. Waar het college en raad mensen voor hebben, betaald vanuit subsidie om vooral te zorgen dat het leven van menig kritische burgers onmogelijk wordt gemaakt en dat op een basis van een dodelijke continuïteit. 

In Arnhem hebben we inmiddels ook twee nieuwe wethouders gekregen nadat Henk Kok en Alex Mink zijn vertrokken. De eerste om gezondheidsredenen, lees WMO fraude ( mijn vermoeden ) en de tweede plots €25000,= had laten vertrekken naar een onbekende bestemming. De Groen-linkse rakker Kok is vervangen door Anja Haga van de CU. Tomaat Alex is vervangen door Geert Ritsema een ander rood tomaatje! Over wie een weinig te vernemen is, nadien!


Anja Haga schijnt echter goed geïnstrueerd te zijn door Kokkie en het voltallig college. Familie Faasen bestaat niet, want in contact komen met deze universele christen is tot aan heden niet mogelijk gebleken! Geert Tomaat is voor ons niet van belang, hij zit in de bussen! Dus zal zijn voornaamste doel wel het vrije reizen zijn van asielzoekers in Arnhem. Waar Anja Haga ook een soort van Heilige Maria voor schijnt te zijn als universeel christen. Arnhemse geisoleerde burgers worden in ieder geval door beiden volledig genegeerd, wij hebben in ieder geval van beide nieuwkomers, tot aan heden, nog geen aandacht verkregen. Ook niet na gedane moeite door derden, wie wij zeer erkentelijk zijn voor de helaas vergeefse moeite! Vanuit de 100% sociale gedachte van vooral de SP had ik echt andere verwachtingen van hen, dan tot aan heden aan ons getoond, vanuit die inmiddels voor ons illustere partij!

Maar goed, ondanks ons nog steeds aanhoudend vertoeven in het opvanghuis ( lees gevangenis ) ben ik, zijn wij, nog steeds onder de levenden in Nederland. Hoewel ik eerder van mening ben dat wij slechts één gezin zijn, onderdeel uitmakend van de weinig echte levenden in een Nederland, voornamelijk bestaand uit zombies! Zombies die toch wel de oorzaak zijn dat het Arnhemse college en raad, vanuit de gegeven mogelijkheden van Rutte II,  ons nog steeds het leven onmogelijk kunnen maken. Velen hebben de ogen en oren in hun kist laten liggen, en horen, zien er zwijgend op los. Dat ook nog eens met de handjes in de zak, of alleen met vingertjes, die alleen heftig heen en weer bewegen over een toetsenbordje! 

Niet te min zijn er ontwikkelingen gaande om uiteindelijk de kliek die zetelt in raad en college, zo ook daar in Den Haag,  op eigen grond gebied aan te kunnen gaan pakken. Vanuit landelijk naar gemeentelijk, wie weet andersom! Dat niet in ons belang maar in algemeen belang, voor de 2,8 miljoen Nederlanders, die met ons meereizen in een land die de genoemde vele miljoenen en ons onheus behandelen. (mishandelen) Dat mijn gezin hoopt te mogen meeliften op de resultaten van de onderstaande partij moge duidelijk zijn!
Mijn inziens is de gesettelde politiek in Nederland gewoon niet meer te vertrouwen, noch als geloofwaardig te benoemen! Landelijk maken ze er een zooitje van, wat bijdraagt aan een vorm van gemeentelijke kalifaten met een ongezonde bureaucratische dosis IS mentaliteit, wat moet stoppen! Gemeenten die meer aandacht geven aan menig vluchteling dan aan geboren inwoners van gemeenten. Ook deze onevenredigheid moet een halt worden toegeroepen! De zorg moet weer onze oprechte zorg worden, waar niemand van uitgezonderd mag worden. 

Laten we in de door ons beoogde veranderingen vooral onze kinderen niet vergeten, temeer omdat juist de kinderen onze toekomst moeten waarborgen, later als wij oud zijn, later als zij groot zijn! De verandering moet ergens beginnen, hier, wat mij (ons) betreft! 

STOP HET SLOPEN VAN NEDERLAND


maandag 13 juni 2016

RDW,CJIB bekeuringen inzake brommer jaren geleden gejat! (onverzekerd )


Juni 2016

Dit blog staat al een tijd klaar, maar was in afwachting van een reactie van het CJIB, officier van Justitie. Daar het nu is afgerond, is de publicatie nu op zijn plaats en ongevaarlijk(er) geworden. Het onderstaand is 100% naar waarheid weergegeven 
Jarenlang geïsoleerd geweest, door toedoen van de gemeente. Net voor dat ontstond heb ik een neef geholpen met op naamzetting van een door hem aangekochte Snotfiets, daar zijn legitimatie verlopen was. Dat doet men voor familie, overigens niet doen, lees maar verder: Afspraak gemaakt als legitimatie op orde, dan direct overschrijven en verzekeren. Tot dan ook niet op rijden. Helaas kwam ik direct daarna in de problemen met de gemeente wie mij voor jaren isoleerden door ons uit te schrijven in het GBA! Daar dit veel ellende met zich meebracht, nooit meer aan de brommer van mijn neef gedacht. Tot het moment dat men ons weer inschreef, dat jaren later en daardoor een bekeuring op de mat viel inzake die snorfiets, deze snorfiets dus niet uitgeschreven was en dus onverzekerd rond reed volgens het RDW. Direct mijn neef gebeld, en gevraagd hoe of wat. Hij bleek gestolen, weer teruggekomen bijna total los, jaren terug! Hij had hem ook nooit overgeschreven en niet aangemeld als zijnde gestolen, bij de politie. Waar hij mij dus ook niet over had geïnformeerd Ik verzocht hem dringend contact op te nemen met het RDW en de politie, om alsnog door te geven dat hij de eigenaar is en zijn eigendom gestolen is, inmiddels jaren geleden! Tot aan heden verdomd hij het en hebben wij in juli vorige jaar, 2015, zelf maar aangifte gedaan ook inzake zijn nalatigheid, cq verduistering. 

Puntje bij het paaltje: ik werd verantwoordelijk gesteld voor de daden van mijn neef. daar de snorfiets onverzekerd rondreed al die jaren,  ( was echter gestolen ) terwijl wij in een isolement aan het wegrotten waren!.Mijn neef ten eerste de brommer op zijn naam had moeten overschrijven, zo ook verzekeren. Maar hij informeerde ons niet, met als gevolg; uiteindelijk 6 bekeuringen inzake onverzekerd rondrijden op mijn naam, terwijl deze jaren geleden gejat is, terugkwam en hij de onderdelen verkocht heeft. Mij informeren vergeet het maar. 

Vanochtend stond de politie plots bij ons op de stoep! Dat om mij in gijzel-name te nemen i.v.m de niet betaalde bekeuring(en). Het staat op uw naam, dus u bent schuldig, ondanks de aangifte van juli 2015, waarin wij persoonlijk voorzien hadden op het politiebureau. Waar ze dus schijnbaar niets mee gedaan hebben en ergens in een lade verdwenen is! Helaas gaf het CJIB vorig jaar ook niet mee, zo ook de RDW niet.Vandaag weer gebeld met het CJIB, aardige vrouw dit keer, kon niks, maar adviseerde mij wat ik wel kon doen. Bezwaarschrift indienen en RDW bellen, dat meteen gedaan en wonderwel, zeggen ze nu  alle bekeuringen te corrigeren naar 0 en daar het CJIB over te informeren. Zelfs oom agent, morgen kan bellen met het RDW. Hetgeen u hieronder ook kan beluisteren. 
Morgen moeten we de (hulp) officier bellen over het hoe of wat, wie vanochtend bij ons aan de deur stond, met een agent en een betalings-inner! Wie wel zo coulant was om mij nog een dag te geven. Om onder andere in het bovenstaande te voorzien.

Waarom dit ontstaan is, begrijpen we niet want oplichter bewind Melse-Wassink gaf aan op zijn eindafrekening dat er niets meer te betalen was, restschuld €00,00! Wie overigens ook  de zorgpremie van mijn vrouw niet betaalde..huh? Zie onder het 00,00 bedrag verschuldigd aan het CJIB. Ook geen schuld aan het UWV, terwijl het UWV anders aangaf, eeeeh Melse-Wassink?


Na vandaag het CJIB gebeld te hebben blijkt het schuld begin dus nog gewoon te bestaan, 6 bekeuringen voor de snorfiets van mijn neef. Het RDW beloofde mij vandaag dit te zullen corrigeren, zoals te horen op de bovenstaand video. Dat terwijl ze vorig jaar lastig deden hieromtrent. Hetgeen mij bevreemd, waarom nu wel, in een paar minuten geregeld? Maar goed Melse-Wassink blijkt dus gewoon zelfs in zijn eindafrekening keihard te liegen en mij ook hiermee op een dwaalspoor gezet te hebben! Zeker bewust, de boef!

Morgen contact opnemen met de (hulp) officier van Justitie eens zien wat er gebeurd. Maar inzake het enorme belang van de gemeente, verwacht ik alsnog achter slot en grendel te verdwijnen. Niet valt me dat mee en zal ik zeker hier op mijn blog melden!

Niet te min zal mijn naam pas gezuiverd worden als mijn aangetrouwde neef, de waarheid opbiecht bij het RDW en de politie, hetgeen hij dus blijft verdommen. Van je familie moet je het dus niet hebben!Gewoon een vorm van misbruik van je eigen oom, onvoorstelbaar! Alsof wij als gezin al niet genoeg problemen hebben, zie voorgaande artikelen!

Aanvulling op het bovenstaande, geschreven op 6 januari 2017

We zijn nou later in de tijd, het bovenstaande speelde tussen februari 2014 en  augustus 2016. Inmiddels is alles opgelost betreffende de brommer, niet van mij, Alles is kwijt gescholden, na jaren dreigementen en bezoek politie voor gijzel name, invordering rijbewijs en wat er nog zo meer aan druk ontstaat vanuit het CJIB. Niets te danken in deze aan twee bewindvoerder, het staat op je naam, schuld is van jou, punt, eindconclusie van bewindvoering. Wat een gemakzucht. Melse - Wassink ontheven uit zijn functie hield de schuld aan het CJIB, zelfs op nul in zijn eindafrekening, de idioot. Zijn opvolger deed er geen moer mee, inmiddels opgelopen naar een kleine €6000,=. Staat op je naam, klaar, één van de redenen waarom ik ook voor deze bewindvoerder ontslag aanvroeg, naast nog andere redenen. Gewoon dat bewindvoerders geen reet voor je doen, je lekker laten pesten voor schuld, is domweg belachelijk en schadelijk voor je gezondheid, fysiek en mentaal. Het aan ons opgelegde beschermingsbewind is dan ook niet om ons te beschermen maar om ons fysiek en mentaal, zo ook financieel af te breken. De opvolger van Melse-Wassink heeft hem niet gecontroleerd, op niets, ook geen vragen gesteld over de €00,00 bedragen achter CJIB en het UWV, wat geen € 00,00 was. maar CJIB €6000,= en het UWV €2765,=!  Hij mocht Melse-Wassink niet aanpakken van de gemeente. Want die hebben zelf ook nooit een onderzoek verricht naar Melse-Wassink, tot op heden nog geen resultaat, wel beloofd, afgesproken en voor getekend op 16 juni 2015!!! Zie hieronder..Ook dit verhaal, 100% naar waarheid weergegeven, blijkt gewoon dat een gemeente, in dit geval Arnhem een smerige bijbedoeling heeft om bewind te eisen waar o.a. het Leger des Heils vrolijk aan meedoet. De gemeente om klagers met terechte klachten en bezwaren uit te schakelen en het Leger des Heils om huur voor zeker betaald te krijgen via smeerlappen als bewindvoerders op te dringen, Wie wij geeneens mochten ontslaan, op basis van gegronde redenen, door de gemeente Arnhem, zie boven. ( Aanklikken om te vergroten ) Ze maken zelfs reclame voor Melse-Wassink, de galbakken!
Wellicht zult u zich afvragen wie de opvolger van Melse-Wassink is geweest, ik deze (nog) niet benoem. Dat komt omdat deze per 1 januari 2017 ook uit zijn functie is ontheven en wij midden in de overdracht zitten! Een gevaarlijke tijd!